Google+

Lontar Bhama Kertih

Lontar Bhama Kertih

Nihan lwirning BHAMA KERTIH, nga. :

Yania harep hanyimpen salwiring wawangunan, Parhyangan, Pakarangan. Ri tkaning padewasania, wenang macaru rumuhun, antuk :
Ayam brumbun, olah dadi 33 tanding, genahnia hamancadesa, mwah pakala-hyangan, lwirnia : sesayut durmanggala, prayascitama­la, katur ring Sanghyang Bhuta Bwana, mwang, segehan agung, saha tatabuhan, katur ring Sang Bhuta Dengen.

Wus mangkana, raris tebahin sukat, hanutakna ring Hasta-Kosali, wenang dasarin dumun antuk bata bang, merajah mapinda Badawang-nala, masurat AM. Iki rupania :
masusun kalungah nyuh gading mekasturi, bwangen toyania, masurat ONG ( ),
dagingin wangi-wangi, lenga wangi, burat wangi, dedes, mwah kwangen kararas, majinah 11, winungkus dening wastra petak, iniket dening lawe petak warna, mapusak antuk ka­wangi, majinah 33, manut hurip ing bwana, canang satangkep, tumpeng bang hadanan, iwak ayam mapanggang, saha raka den agenep, raris penpen sami, nanging Prayascita dumun.


Kuwuban Babaturane, karyanang bangbang dumun, merpat, raris margyang pangupakarane, Pamyak-kalane, jugjugin antuk keris, carita lanang, miwah carang dapdap, kedukin antuk cawan sutra, reresikin, helisin, lukat antuk Bhumi-sudha, Giri-manca, mwang Sarwa Balikam, siratin tirtha pabresihan dening Soma-gangga.

Ring luhur ing bangbang, ngadegang Sanggah Surya, ring Sanggah munggah banten Pamukuhan, lwirnia : Dhaksina 1, Pras, sidahan putih kuning, mabe tutu, mahukem-hukem, raka geti-geti, lenga-wangi, burat-wangi, panyeneng 1, harthania 127, magenah ring daksina.

Sang hadrewe wewangunan kabeh, yan pahumahan mwang Sanggah Kabuyutan, Pura, salwir ing Pralinggan Dewa, wenang ngabakti ka Pretiwi, ngacep Sang Hyang Lemah, Sanghyang Ayu, mwah Sanghyang Anantha Bogha, mwah ngabakti marep munggah, ri Sanghyang Akasa, ngarep Sanghyang Çiwa-Sunia, Sanghyang Bwana-Kamulan, Sanghyang Prajapati.

Wusnia ngabakti, pulang Kwangene ring bangbange, pinaka dasar.

Wus mangkana, pulang tumpeng barake, tetehin antuk batha bange merajah, susunin antuk susunan nyuh gadhinge, raris urugin akedik.

Luhur punika, malih dagingin batha bang, masurat Dasaksara, iki ya :
luhur batha bange, medaging batu bulitan, merajah Triaksara, iki ya : AM ( ), UM ( ), MAM ( ).
Luhur batu bulitan, kwangi 1, majinah 11, merajah Ongkaramretha, iki ya ( ).
Raris urugin asahan. Mangkana kramania, yan sira niti krama ing dadi, haywa hima, tlas.

Lontar Bhama Kertih, berisikan tentang:

Iki CARUN UMAH CACAD, 

yan ana wang manampih Bataturan, gawenen caru, Pamangguh Pamali, alit, nga, lwirniya :
Iwakniya rumbah-gile, malih punjungan putih kuning 1, uyah areng, iwak ayam ireng pinanggang, raka biyu matah salirang, sajeng manis, mwang daksina 1, katipat kelanan, soda 1, tlas.
Mantrani Pamangguh Pamali Alit, caru ika pendhem ring genahe macaru, tlas.

Iki caru mawug maumah mwang magingsir ngarangin, maka pangraksan ing karang, 

sa : Daksina 2, gnep, pirak 500, mwang tumpeng poleng 1, mabe taluh, wusniya matanem, malih tetebasan 1, pras 1, tulung 3, wusniya pinangan.
Malih caru getih sapinggan, hati sahundhuh, wusniya, hati getih mwang tumpeng, metanem ring areping sanggar kawitan. Mwah besi anggen titi, ring pameswane, iku enjeki, dumara ngawug umahe, 
ma. : Ih Sang Hyang Wariwastu ya namah swaha, Ih Sang Kala Naga, Sang Kala Bhumi, Sang Gumatap-Gumitip, …………. Ampunane raren ingsun, poma. Telas.


Iki caru Pangasih bhuta, 

nga, pamahayu pakarangan, pamahayu Sanggar pomahan, upakaraniya,
ca : Tumpeng putih kuning den agung, hinideran sarwa sekar, rakaniya putih kuning, canang genten, iwaknia satha sudhamala grungsang kumatandhang, mapanggang, mwah ithik putih ginuling, mawadah dulang anyar merajah surya candra.
Wus minantran, pendhem tengahing natar.
Phalania, yan ana wong hakarya hala, salwiring tuju tluh taranjana, leyak prakasa, Buta Kala Dengen, mari denia dewa sihin bhuta wedhi.
Mangkana kramania, haywa Sang Pandhita mapi tan wruh sastra iki, apan sinilib de Sang Hyang Licin, nging aja Wera, sahasya temen.

Iki Caru panganggihan, nga,

Yaning karang paumahan karase panes, maka cihna ing karang panes, yania katibanan kagrin­gan tan pantara, mwang kasusupan dening brangti, ngimur-imur kalanan, mwang sering kna wicara, manusaniya tan renga ring gagaman manusa.
Yan mangkana cihnaniya, wenang hacaru ring pakarangan lwir­nia, ngadegang Sanggar Tutwan, munggah banjotan kelanan mwang canang lengha-wangi, burat-wangi, canang gantal.
Ring sorithik bulu sikep, hingolah, hurap bang putih, jaja­tah, dadi 33 tanding, wewalungania winangun hurip, hangke­bang ring caru ika.
Ring Sanggah Kamulan, ngaturang prayascita lewih, malih nunas pakuluh, pamuput caru ika.
Ring natar genah carune, madhatengan ayam putih hingolah dadi 5 tanding, saha canang daksina, prayascita ring Sang­gah, raris kepakubenan maprayascita.
Yan wus puput ika, buncal ring parempatan agung.

Iki carun karang hapanes,

Apa lwire cihnaning karang panes, gring luminta tan pegat, matemahan pati, mwang sarwa paksi, sathonia tlas kagringan, kweh pejah, wenang caru ika.
Glarakna ring pakarangan, mangdene sampurna ikang sarwa magalak ring pakarangan, lwir ing caru, sa, tumpeng putih hadanan, iwak satha winangun hurip, jajatah calon rateng tan winalik, hanut hurip ing dina, mwang rumbah gile, suruh putih hijo, saha canang daksina, pras panyeneng lis, hartha 225.
Mwah hana papendheman rontal rinajah kaya iki : ( ),( ).
Iki mantrania, ma : Panca bhuta, raksasa-raksasi, dustha durjana, henduh ta kita, yan kita wruh hamaca sastranku; yan sira tan wruh hamaca sastranku, lunghana kita ; yan kita wruh palungha kita, tan wruh yan wruh, yan alumuh lungha kita, pangerengkepangraksanta ri ngong, hana tadhah sajinta, pulawa sapunggel, susuruh putih ijo, sega rong penek, ayam winan­gun hurip, rinumbah gile, sasak mentah, jajatah calon tan winalik, twasanta hangraksa hulun.
Wus hangrajah, wus anyaksenana kang caru, pendhemakna rara­jahane ring rontal.

Iki Carun panganggihan karang,

lwirnia : Tumpeng 9 danan, iwak ithik bulu sikep, hinglah dena sangkep, dadi 9, tand­ing, kulite layang-layang.
Mwah nasi mapindha wong-wongan, malih nasi mawadah tangku­lak, benia getih matah lebeng, segehan agung, masambleh satha ireng, maruntutan pamangguhan agung.


Malih carun karang kageringan, karang panes, karang angker, karang aeng mwang sane ngenahin tan pakala miyegan, mawyadi, wenang carunin karang ika, 

lwir caruniya, ayam putih maho­lah, didi, 5, tanding, padha majajatah lembat asem, hurab bang putih sowang, walulange malih winangun hurip, tumpeng­niya pada madanan, macaru bilang bucu ing karang, matanem, layang-layangniya ring tengah tanem.

Yan nora carunin, ngimuh ikang Kala Bhuta kabeh, harep hanadhah manyakitin, sang adrewe humah, tan manggeh yasa­niya, rahina wengi katadhah hantuk Kalan Bhatari Durgha, yan sampun tawurin, enak tekang sarwa Kala Bhuta, matemahan hayu sang madrewe humah.

Iki mantraniya, ma :
Ih Ki Bhuta Jigramaya, marupa mancha-warna, kita ratuning Bhuta Kala Dengen, mahanak I Pamali Pulung-raksa, I Undar-andir, eka desa rowang ira, kita hanggawe kapanjingan Hyang Lalah, kasander ing Glap, katiben hamuk, kalebon hamuk, kasiratan rah, salwir ing canthaka bhaya, kapunah denira Sang Bhuta Jigramangsa, OM AM Ksama sampurna ya namah, SA BA TA A I NA MA SI WA YA, OM AM UM MAM.


Iti Sasayut Panca-klud, 

kawruhakna, lwirniya : Tumpeng poleng 1, makalung, maplekir, kwangen 5, padhang lepas 5, katih, muncuk hambengan sehet mingmang 5, nyatur desa genahniya, sisiniya madaging penek 5, nyatur desa genah­niya, mwang payuk 1, misi yeh, misi sehet mingmang. Mwah Pamyak-kala, nasi pangkonan, mapyak mah empat selatin antuk pandan, iwakniya ne kangin, nyalyan; ne klod, udang ; ne kawuh, yuyu ; ne kaja, lele ; ne ring tengah iwakniya swandhu.
Iki Mantraniya, ma :
Pukulun Sang Kala Purwa, Sang Kala Sakti, Sang Kala Brajamu­ka, Sang Kala Preta, Sang Kala Ngulalang, iki tadhah sajin ira, iwak trasi bang, bawang – jahe, mwah hantiga, mwang panca-klud, mwang pamyak-kala, manawi wenten kurang, iki jinah satak lima likur, atumbasa sira mareng pasar agung, weha sanak rabin ira mwang putu buyut, haja sira usil silih gawe, lunghaha sira hamarah-marah, desa, haja marangke Mwah, den pada sidhi swaha.
Yan tan harep hanglewihi, Sasayut Durmenggala, sasayut prayascita, pamyak-kala wenang, Panca – klude, tumpenge poleng ring tengah, iwakniya trasi bang, taluh bukasem.

Iki prayascita saka lwiring Durmenggala, 

ca : Penek 1, iwakniya trasi bang, bawang jahe, daksina 1, bras akulak, lawe satukal, pirak satak salawe, segaru, tepung tawar, bungkak nyuh gadang 1, lis salepan tan sumalah ring salu, taluh bukasem 1, 
ma : Pukulun Sang Kala Purwa, Sang Kala Sakti, Sang Kala Braja, Sang Kala Ngulalang, Sang Kala Tamba Petre, Sang kala Suk­sma, aja sira pati panjingin, patya poporotongi, iki tadhah sajin ira, pnek lawan trasi bang bawang jahe, hanadhah sira tur lungha, manawi kurang tatadahan ira, maraha sira maring Pasar Agung, wehana hanak rabin ira mwang putu buyut, haja marangke Mwah, den padha hewanaha, raksa rumaksa, padha sidhi swaha.

Nihan Pamatuh Pamali, ring pomahan, 

sa. : Kwangen 5, kojong, nasinia hentip, jinah wijinan padha 2, skar patut ing kwangen, 
ma. : OM Sarwa dewi broh namah, bhuta yaksa namah swaha, pamala-pamali bhuta-bhuti, kala kali kala dengen, patuh kangin patuh kawuh, patuh kaja patuh kelod, patuh ring tengah, padha patuh ingkup, tka patuh, (3x).

Yan kita mahyun kinasihaning bhuta, iki pengasih Dewa mwang sarwa bhuta, 

tkan ing pangasih manusa, hanggen ngabakti ring dewa wenang, masadana Gandhana Jenggi, bhasmakna ring selaning lalatha, ma :
Ingsun hangidephana Sang Hyang Tunggal, rumasuk ring sariran ingsun, tri nadhi sama bhaktya, dewa mantara masya, Tunggal, amatuhana tri nadi, sing tka patuh ingkup, (3x).

Iki Tatebasan Kabuyutan Lumbung mwang greha, karubuhan taru agung :

Carunia, tumpeng 2, meiwak ayam kandhungan 1, winangun hurip, dagingnia hingolah, hurab bang putih, jajatah 9, calon 9, hebatnia linawar, bawang jahe kasuna cekuh 11 trasi tinunu, gulawinahan takir, hebatnia suci, haywa nged­hapin, sajeng sagecha, jangan sakawali, palawania sembung, toya ring bruk anyar, tepung tawar, wingaturang arep ing karubuhan, ikang rinubuhan winangun Mwah.
ma: OM Sang Bhuta Kulalwing, Sang Kala Butha, Sang Kala Mang, Haja sira pati papanjingan, iki tadhah sajin ira, tumpeng hadanan, trasi tinunu, bawang jahe, bras agonja, lawe satu­kel, harta satak salawe.
Wus winantran, tatebasi kang kurubuhan, mwang sang adwe umah. Ikang caru tinilar ing parempatan jalan, haywa tinolik kang tinilar.

Iki pamabayuh karang, hawet deniya manggih hayu, caru han­gus, ing,

lwirnia : Bubuh pirata, nasi hangkeb, sorohan asoroh, suci satampa, tumpeng, 9, besih, mawarna, 9, mawadah tamas maraka kadi sodahan, hasu bang bungkem, 1, dagingnia, halah jangkep walulangnia winadhahan sankwi mapinda cacing, hinangkeban, dening walulangnia.
Malih punyan tiyih katut humbinya, 4 puwun. Daksina, 1, hartha, 770, katipat sedahan, katur ring Bhatara Kala, kasaksenan den Bhatara Surya, mwang watek Dewata Nawa-sang­ha, tumut hangania maka sami.
Wusnia, pendhem ikang caru, nasi hangkebe lebarang ring jaban pameswane, punyan tiyihe, pamula disamping pameswane, diharep ing korine, kiwe tengen ring jroning kori mwang ring jabania.
Mangkana kramania, graha macaru ring natar wenang.


Nihan Panulak Marana mwang Tutumpur, Karubuhan Dhangdhangan, kapanjingan hamuk, kapanjingan buron, saka lwir ing Durmang­gala, 

lwirnia :
Ngadegaken Sanggar Tutwan, munggah suci 2 soroh, gnep salanlaning suci, tumpeng adanan, pras, rantasan, sapradeg, tubungan putih ijo 7, bwah 7, mawadhah limas, bungkak nyuh gading makasturi, canang lenga-wangi, burat-wangi, daksina, hartha 1700.
Sornia pagnen, malih magawe lahapan, banten munggah lahapan, babangkit asoroh, maguling bawi, gnep salanlaning pabangkit, kadi tingkah ing Madudus halit.

Carune ring natar, hayam mancha warna, malayang-layang winadhahan sangkwi mikuh, daginge holah, lwirnia :
Hayam putih, daginge holah, hurab bang putih, jajatah lembat hasem, padha 5 katih, calon 5 dadi 5, bayuh ring purwa gnahnia.
Hayam biying, daginge holah, urab bang putih, jajatah lembat hasem, padha 9 katih, calon 9, bayuh, daksina gnahnia.
Hayam putih syungan, daginge holah, urab bang putih, jajatah lembat hasem, padha 7 katih, calon 7, bayuh, Paschima gnahnia.
Hayam ireng, daginge holah, urab bang putih, jajatah lembat hasem, padha 4 katih, calon 4 dadi 4, bayuh, utara gnahnia.
Hayam Brumbun, daginge holah, urab bang putih, jajatah lembat hasem, padha 8 katih, calon 8, dadi kutus bayuh, gnahnia ring madhya. Padha winadhahan sangkwi.
Mwah Asu Bang Bungkem, kang durung awawajang, malayang-layang, winadhahan sangkwi mikuh, daginge holah, urab bang putih, jajatahnia lembat hasem, padha 33, dadi 3 sangkwi, ulam karangan 1.
Mwang calon agung manut urip ing paidheran, mwang kakepuh takep-takepan.
Mwah sega punjungan, putih, habang, kuning, ireng, brumbun, padha ngawa pras pengambeyan tulung sasayut.
Mwah tumpeng hanut pahideran 33, sega ketengan 33, nanceb Sanggah Cucuk, mancha desa gnahnia, munggah banten dandanan, canang sari canang gantal, sujang rempet 5, mesi twak harak.
Carune ring tengah, suci 1 gnep, salan-laning suci, mwang prayascita lewih, prayascita durmanggala, sasayut pancha – klud, pamyak kala, mwang pamangguh pemali, lis sangga hurip padha ngawa, canang berkat hamancha desa, rantasan mancha warna, kober mancha warna, carune, sania 33, saha takep-takepan, mwah dyun pere misi toya mancha desa, mesi alas-alasan, agawu, tepung tawar padha ngawa, tetebus mwang – rarakih.
Mwah ring pamujan, suci gnep salan-laning suci, mwang panglukatan, gnep sopakaran ing panglukatan, samsam bija kuning, alas-alasan, sodha pras lis, buhu, sgawu, tepung tawar, sasari, tetebus mancha warna.

Iki Caru Pancha-sanak Madurgha, nga, wenang glarakna ring Kahyangan Panghulun ing Setra.

Mwah yan gentosin hasune hantuk bawi butwan, Caru Pancha-sanak Tawur Madhya, nga., wenang hanggen ring Pura Dalem.
Caru iki sane kalih soroh, padha tan wenang ngawa Pabangkit, Adyapi pacang hanggen Ngusabha ring sawah, wnang glarakna, caru iki, kewala nasin carune mancha desa, sga punjungan hingangge, maka tigang desa tiga, nganut warnan pahideran.
Yadyan hanggen madudus alit, wnang caru iki ingangge.
Yan pacang mangge ring desa-desa, wenang nunas tirtha pamuput caru ring Dalem Kahyangan, Panghulun ing Setra.
Yan mangge ring sawah, wnang nunas tirtha pamuput caru ring Badugul Panghulun ring sawah. Mangkana kramania.
Mantran asu Bang Bungkem, ma :
Pakulun Sang Bhuta hulu Kuda saking kidul, Pahing pancha-warna ira, iki Asu Bang Bungkem rinancana, makadi saruntutan ipun, twak sagecha, bali saliyus, enak sira hamanga anginum, tkan ing anak putu buyut ira, aja sira ngadhakaken bhaya pakewuh, ring Gaga, ring Sawah, ring Pomahan, ring Pakaran­gan, tulaken kang sasab maraana kabeh, OM Shidhir astu ya nama swaha.
Caru Madurgha, ma ;
Pukulun Kaki Bhatara Kala, paduka Bhatari Durgha, Ra Kaki Bhatara Ghana, Sang Pancha Muka, sira hanyangkala, hanyang­kalani pakarangane pun anu, apan sampun hangaturaken Caruka Bhaya-kalan, amuktya sira, sama paduka sira sang adrewe caru, dirga-yusa yowanaweta hurip, tka waras (3x).
Ri wus pinuja, ken sang adrewe caru, ngabktika-Surya, ka Durgha Dewi, saha Kwangi pasaksi. Wus mangkana bwangen tang caru mareng sagara, ring parampa­tan, jurang, ring lwah agung, wnang.

Iki pamuktyan caru salwirniya,

ma : Pukulun Ra Nini Bhatara Durgha, manusa tanayan Bhatari, kinengken paduka Bhatara, hangaturi tadhah sajin ira samod­haya, manawi paduka Bhatari kaget pukulun, apan paduka Bhatari hangaturi tadhah caru ring desa kamaranan, manusa ira hangaturi tadhah sajin ira, makadi balan ira samodhaya, sangang atau puluh, padha sira hangarepi tadhah sajn ira sowang-sowang, pihana saka belan ira, hajaken rowang ira, kabeh hamangan anginum, sing kirang sing luput, sampun tan wirati, hagung pangampuran ira, mangke ta ri huwus amangan anginum, lungha ta sira kabeh, haja sira kari hingkene, ring pakarangan, ring pakubonan, ring pagagan ring sawah, lungha sira maring Bale Agung, maring talutu agung, lungha sira maring parampatan agung, mulih ta ngko maring sangkanta, padha mulih ta ngko maring sangkanmu, yen ke hawali paksamu hala, mogha ko hakalung hususmu, kikilmu maka anting-antingmu, paparunmu maka kembanganmu, rudhiranmu pinaka bhasmanmu, klod-kawuh pahunduranmu, batu lumbang palunggu­hanmu, haja ke kariha ring pakarangan, ring pakubonan, ring gaga sawah, hajaken wado-kalan ira kabeh, haja kariha, yantuli jawalen, yan rumpuh gandhongen, yen wuta tuntunen, haja kariha ring kene, lah tka lungha, (3x), OM Sarwa bhuta bhyonamah.

Iti pangater caru, 

ma : Pukulun paduka Bhatari Durgha, Bhatari Ghuna, Sang Yama-raja, Sang Hudug Basur, Sang Pulung, Sang Dengen, Sang Raksasa, Sang Wil, Sang Bhuta Yoni Sakti, mapupul ta siraka­beh, hajaken sarowang ira kabeh, iki tadhahan ira tan sopa­din, haturane manusan ira sang akarya, hayo tan wirati, den sama suka, den sama sahiring, sang mawaweha kadirgha yusan, sang akarya, Mwah sang amuja, luputa ring hila-hila, luputa ring jaya-marana, sama hamanggiha suka rahayu.
OM Kala Bhyo Bhoktaya, OM Pisace Bhyo bhoktaya, OM Sukam bhawantu, OM Purnam bhawantu swaha,

Iki mantran salwir ing caru, wenang ruhunakna, haywa hinge, 

ma : Pukulun mundura Kaki Sang Gumulang gumulingang lemah, mundu­ra sira sang haneng lemah sangar, lemah mendek, mundura Kaki Pulung Dharah, manawa sira kedekan, hal ngkahan, saka san­dung, saka sampar, saka babad, saka lempang, saka pacul, kaki sira wong Dhengen sanak, lunghana sira kidul kulon, kidul wetan, nggonan ira hagawaya griya hingkene, OM Kaki Yama-raja, Kaki Brahma-raja, Kaki Banaspati-raja, Kaki Dharma-raja, hundurakna balan ira kabeh, kaki wong dengen sanak, sira rahuh hireku, hingsun ruhune sira, sira hasih hireku, ingsun hasiheng sira, sira sanake riku, ingsun hasanakeng sira. Rahasya temen mantra iki, deniyan pinaka pangruhenakna. Tlas.

Nihan pratingkah ing Carun ing Bhuta ring awakta mwang ring pakarangan panes, :

Pangwehan I Bhuta Benggala, sarenehang ira Ki Bhuta Syu, hana ta dwen ira Bhatara Brahma, ne mangawe gringe kabeh, ne mangaran Ki Bhuta Bragala, Ki Bhuta Kapira­gan, Ki Bhuta Setan, Ki Bhuta Hejin, Ki Bhuta Kakawah, Ki Bhuta hari-hari, Ki Bhuta Ludrira, ika hanggawe gringe manusa kabeh, hanglimuh ring jro, dadi ya hambheda-bheda satata, tan polih papanganan ira, mwang labhahan kabeh, iku karana ya anggringin, ring jron ing pakarangan, yan tuhu wruh manusane,
iku wehin caru, apa lwire, bebek welang kalung winangun hurip, layang-layang, daginge olah dadi, 108, tanding, lwir ing olahnia habang, 25; ireng, 25; putih, 25; kuning, 25; manca warna, 8; nasinia sama nurut hiwak bebek kuning, 25; manca warna, 8; nasinia sama nurut hiwak bebek hika.
Mwah Pancha-satha, hanurut rupane hamancha desa, iwake mwang nasine, sama hanurut hamancha desa, padha winangun hurip, padha ngawa sasantun daksina mwang bayuhan, pras panyeneng, sesayut pangambeyan, suci asoroh genep.
Caru munggah ring Sanggah Tutwan, suci, 2, soroh den asang­kep.
Kesaksenan ke Sang Wiku lewih, tinodyanan de Bhatara Surya, nguniweh ring Bhatara Brahma, mwah ring sang nggawe gringe, saka lwir ing (salwir ing) sarwa bhutane hambheda-bheda ring jron ing pakarangan, kasaksi ring Sang Hyang Tiga Sakti, Mwang ring sarwa Bhutane, padha ngelingin labahan ira.

Iki caru Bhuta Bregala, nga, wenang tuten samangkana, tan hana hambheda-bheda, malih, trus tumus tkeng hanak putun ira, hamanggih hayu dalan apadhang, mawedi sakwehing hala-hala.

Mangkana Kramaniya sang mahyun hayu. Yan tan mangkana, akweh prabhedaniya, dening sarwa Bhuta kabeh. Mangkana kojar ing sastra, den pwa yatna sira humawas, karana hana kandha catur, ri dalem sarira, hanata swa, hanan ing swa, dadi lanang, dadi wadon, wruh anggawe laha anggawe hayu. Yan tuhu wruha, tan hana hambheda-bheda ring sarira, yan tan wruha, ingkana ya hamrebheda. Kayaki sastraniya, AM AH, ring jaba; ring jro, AM AH, wruh sira ring sarira.
Yan tan wruha, haywa langgana umawas, sastra iki, apan sodhan ira sang watek Dewata kabeh, haywa ngiwangin sastra iki, apan arang wong ngawruhi, kasimpenan ira sang Hyang Rwa Bhineda, kang ring jaba lawan kang ring jro.
Mangkana warah ira Sang Hyang Rwa Bhineda, haywa wera, kakesen ring jnyananta, tuhu ya Guru Iswara, tan hana Guru Kaparagan, apan bwatiang jro unggwaniya, utama dahat. Tlas.

Iki Mantran Pancha-satha, 

ma : OM Sang Bhuta Janggitan purwa; Sang Bhuta Langkir, dadaksina; Sang Bhuta Lembu-kaniyam paschima; Sang Bhuta Taruna, Utara; Sang Bhutati Sakti, madhya, mapupul ta kita kabeh, yan sira wus hamangan anginum, pamantuka sira, hangarenana hurip warasa, teguh timbul, bhujana kulit, hakulit tambaga, hawa­lung wesi, ahotot kawat, mangkana den ira hagawe hanugraha, ri sang adrewe caru,
OM SAM BAM TAM AM IM, NAM MAM ÇIM WAM YAM, AM UM MAM.
OM AM KAM Kasolkaya isana, swasthi-swasthi sarwa bhuta suka pradhana ya namo namah swaha.
Ri wus sira hamuktyaken caru, pamuliha sira ri pasnetan ira sowang-sowang, wehana hurip waras, dirgha yusa, OM Sidhir astu swaha.

Mwah hana caru Bhuta-yajna, ngaraniya, wenang mangge ring karya Madhana-dhana, 

lwirniya,
Pancha-satha kadi nguni, malayang-layang, holahniya mwang bayuhaniya, nganut hurip ing Pancha wara, mwah hasu bang bungkem, winangun hurip, bayuhaniya 33, nairiti genahniya.
Mwah ithik welang ka­lung, malayang-layang, padha matatakan kalabang mikuh, dagingniya hingolah, hurab bang putih, jajatah lembat hasem, dadi 88 bayuh, dadi 8, sangkwi, ring tengah genahniya, mwang calon agung, nganut pahideran meneha desa, sopakara­niya kadi kwir ing Caru Madurgha.
Yan hangge ring Padudusan Halit, wenang Caru ika ngawa Pabangkit hasoroh, wenang hangge ring Parhyangan mwang ring Sanggar Kabuyutan ring tani-tani, wenang hanggen manglinggi­hang Dewa ring Sanggar Parhyangan, Wrespati Halit, nga.
Sakarya hika wenang hingangge ring Sanggar Kabuyutan ring tani-tani, pracarune, haywa nglewihi, hila hestu phalaniya, kegetakna de Sang Tapini, Sang aharep weruha ri kalingan ing karya Nistha Madya Utama, haywa salah hingge.
Nihan kraman ing Caru, Pancha Sanak Agung, nga :
pu Angsa kanelet winangun hurip, daginge holah, dadi 50 tanding.
Ba, Banteng winangun hurip, daginge holah dadi 90 tanding.
Pa, Hasu Bang Bungkem, daginge holah dadi 70 tanding.
U, Kambing winangun hurip, daginge holah dadi 40 tanding.
Ma, Bebek Blang Kalung, winangun hurip, daginge holah dadi 80 tanding.
Saha jajatah Lembat Asem, sami padha ngawa Karangan, padha 1, sowang. Muwang Calon Agung, segeniya hanut babayuhaniya, nganut rupa mancha desa, padha ngawa Suci sorohan sowang, Sopakaran ing Banten Caru, genep kaya nguni, maduluran satha mancha warna, winangun hurip, seganiya nganut holahaniya, hamancha desa. Ne ring Madhya, Suci hasoroh, Guling Pabangkit asoroh genep.

Caru hiki yan hangge ring desa-desa, ring Parhyangan : Desa, Dalem, Puseh, Bale Agung, salwir Parhyangan wenang.

Yan harep kinchit, wenang hingengge Padudusan Alit.
Yan hangge ring Padudusan Agung kang kinchit, juga wenang hiki, tepung putih ring Yamaraja, Hangsa tapakan Bhatara ring Sanggar Tawang, Wedhus tapakan Bhatara ring Paselang.
Ring Padudusan tan wenang manawa-ratna, tan pabagya pula kreti. Yan Kambing tapakaniya Bhatara ring Sanggar Tawang, Kebo tapakan Bhatara ring Paselang.
Ring Padudusan wenang Manawa-Ratna, ring Panggungan harep ing Widhine, wenang Mabagya pula kreti. Mangkana kengetakna, haja salah harep de Sang Anukangin. Pabanten agung alit, kadhi kojar ing Widhi ing Widhi-sastra.

Mwah Caru Pancha-Wali-Krama, nga. ; 

lwirniya :
Satha mancha warna malayang-layang, dagingniya holah, hurab bang putih, nganut pahideran pancha desa. Kunang lawa ring Urdha.
Pur, bebek putih winangun hurip. daginge holah, dadi 55 bayuh, karangan 1 calon agung, nganut hurip ing pahideran pancha desa.
Da, hasu bang bungkem, winangun hurip, daginge holah, dadi 99 bayuh.
Pa, hangsa winangun hurip, daginge holah, dadi 77 bayuh.
U, bawi butwan winangun hurip, daginge holah, dadi 44 bayuh.
Na, bebek blang kalung, daginge holah, dadi 88, bayuh.
Padha ngawa jajatah lembat hasem, karangan mwang calon, pabangkitniya ring tengah, 1 soroh den agenep, padha angwa sorohaniya kadi nguni mwang saduluraniya kabeh.
Malih yang gentosin Hangsane magenah Kawuh hantuk banyak, belahaniya teher kadi olahan ing Angsa, Pancha-Wali Karma Madya, nga, Caru iki.
Mwah salwir ing Pancha Sanak Agung Alit, wenang dulurana sasayut Durmanggala, Prayascita Lewih, Sasayut Pancha Kelud, Pamyak Kala mwang Pamangguh Pamali agung alit. Kraman ing Caru iki, pateh pamargine kadi kraman ing Caru Pabcha-Sanak Hagung.
Mangkana kramaniya, haywa salah harep.

Nihan Caru Pancha Rupa Pancha Klud, ngaraniya weneh, 

lwir­niya :
Bebek bulu sikep, Chneyan genahniya, malayang-layang; daginge holah ketengan, 88, 1 karangan, sami Suci dandanan sowang.
Hasu bang bungkem, Nairiti genahniya, malayang-layang, da­ginge holah ketengan, dadi 33, karangan, 1.
Kambing, Wayabya genahniya, malayang-layang, daginge holah ketengan, dadi 21, karangan 1.
Hangsa, Aersaniya, genahniya, malayang-layang, daginge holah ketengan, dadi 2 karangan, 1.
Hithik blang kalung, ring Madya genahniya, malayang-layang, daginge holah, dadi 88, karangan, 1.
Satha putih, pur genahniya, holah ketengan, dadi 5.
Satha wiring, Da, genahniya, holah ketengan, dadi 9.
Satha putih syungan, Pa, genahnya, holah ketengan, dadi 7.
Satha ireng, U, Genahniya holah ketengan, dadi 4.
Satha brumbun ring Madhya genahniya, holah ketengan, dadi 8.
Padha ngawa jajatah lembat hasem mwang calon agung, seganiya hanut warnan ing dik widik.

Iki Caru Pancha Kelud, nga, 

ring Sanggar Macatur Rebah, Mapulangembal, 1, bantene ring tengah.
Tanahe maraja Yamaraja, luhur ing Rarajahan, kebatin kasa, raris dagingin tepung putih, marajah Yamaraja, dagingin banten, kadi kramaniya nguni.

Caru iki maka patang soroh, yan anggen ngalinggihang dewa ring Parhyangan hagung halit, Wrehaspati – kalpha hagung, nga, Swakaryane. Kalinganiya, Wrehaspati, nga: Ngayahnya Dewa ; Kalpha, nga : Sepakara Banten. Adyapi hanggen Pamungkah Makihis ring Parhyangan agung alit wenang, ngamadhyanin, nga, swakaryane, Mapadudusan agung kawenanganiya. Kaweruhakna sorohan ing banten agung alit, hywah hipal-hipal, hanutakna kaya ling ing Widhi-sastra Kusuma Dewa.
Yan tan hanur ri kaojaran ing sastra Kusuma Dewa, tinemah den ira Sang Hyang Kala Suniya, huwus ing karyaninya matema­han rusak sang akarya, hamanggih bhaya agung, kahawa dening Tukang hangrucuk, Tukang Patemon, Tukang Tejagra. Haywa pepeka, apan hana Sang Hyang Sastra Widhi Krama. Telas.

Nihan kraman ing Caru Walik – Sumpah, kang utama, 

lwirniya :
pur, Hangsa Winangun hirip, dagingnya holah, dadi, 55.
Da, Bantheng Winangun hurip, dagingniya holah, dadi 99.
Nai, Hasu bang bungkem, winangun hurip, dagingniya holah lah dadi, 33.
Pa, Kambing winangun hurip, dagingniya holah, dadi, 77.
U, Celeng plen, winangun hurip, dagingniya holah, dadi, 44.
Ma, Kebo winangun hurip, dagingniya holah, dadi, 88.
Pabangkitniya, 1, soroh genep, ketenganiya nganut dik-widik, pangkunaniya nganut dik-widik, sorohan, kawisan, karangan, glar-sanga, cawu pangrekan. Malih banten ring Panggungane Pabangkit ageng asoroh. Malih bantene ka Surya, teher kadi nguni.
Muwang Padudusan ring harep Sang Amuja, Suci, 2 sasantun genep, grudha padudusan, pras pungu – pungu, pras pachawara, kren, kekeb, pagedangan, cevepan, catur kumbha, payuk, 8, duwengan mawarna, buhu, hisuh – hisuh, tepung tawar segawu, taluh, pras sang alabha, keklentingan, kuskusan, soksokan, hilih, prabot manusa genep, dhadhampar, tikeh dadakan, tekang ing Prayascita Gumi, Durmanggala Prayascita.
Yan pabalik sumpah ring madhya pangambila, kramaniya tanggal kadi nguni, kewala tuna kebo, magentos antuk bebek welang kalung, pancha sathaniya teher kadi nguni.
Yan Malik Sumpah nis-tha pangambile, yan ring desa-desa ring gaga, ring sawah, kramaniya, angunuh Hasu Bang Bungkem, olah genep winangun hurip, dadi, 9, tanding, mawadah sangkwi, seganiya, mawadhah rwan ing tlujungan, magenah herep naiti­ti, Hangsa mangkana, olahniya dadi, 55, genahniya marep purna mwang pancha satha, olahniya kadi nguni.
Ring Sanggar Tawang, Caru, telung dandanan, Mwah ginawe Dangsil, Pisang Ghana hadegakna ro. Mesi sumbu lalima, padha srembengana, kang ring puncak, banten penek bang sanunggal, iwak satha wiring pinanggang sanunggal, masampyan handong bang, maduluran sarwa phala-bungkah phala-gantung. sakwehe sumbu ika, padha maka lalima, kang sor ing puncak, caru katipat padha makelan sowang-sowang, mwang raka-raka, pucang sereh, mapulawa handong bang, paku pidpid, sakwehe mapulawa mangkana, mapenjor, 2, madaging sawaliha ring sawaha, majon­thek klapa kulitan padha, 2, bungkul, genahakna ring harep ing Sanggar Tawang.
Ring genahe Macaru, dulurana sasayut agung, sasayut katutu­tan, pangambeyan, peras panyeneng, lis dadwa, sasawah padha Ngusaba.
Wus tinoyan, lisana, masegawu, tepung tawar, wai ring kumba, patatabana kang sawah, sasayut pangambyan, pras panyeneng.
Mwah kang Caru ring Sanggar, karuhun tinirten mwang dangsil ika tpyakna.

Ikang Caru ring Sanggar Tawang ring luhur, katur ring Bhata­ra Cri.

Ikang Caru ring sor, ring sarwa bregalan ing sawah, sasayut pangambeyan, katur ring Bhatara Çri, pras lis mwang sarim­pen, tan kari lawan iringan Bhatari Çri, mukyan ing pari.
Mwah ring desan ira, guling Pabangkit bawi asoroh, mwang saduluraniya, mwang gayah, penek petang dasa bungkul. mage­nah ring lahapan.
Sanding ring sang ngawya tirtha, caru suci sadandanan, peras sanunggal, lis, 3. Mangkana kramaniya wang asasawahan, abresih kang pari.

Nihan Kramanin ing Mamalik Sumpah ring Carik, ring Desa ring Karang Paumahan, 

genep salah-salah ing Pabanten ring Hasa­gan, guling pabangkit, celeng Gajah, sulampitan, glar sang­ha, jangan sakawali.
Mwang ring Sanggar, ring harep sang amuja, banten suci sadandanan, pras lis.
Ring tanggun Bale Agung genah ing Hasagan.
Ring Caru, takep-takepan hanut watek, mawadah sangkwi, 5, sajeng sabarerong, pras lis, byakawon, asu blang bungkem hebat genep, daksinaniya, bras, 3, catu, gedhang satangkep, lawe satukel, artha, 1700. Pras Gayah, jinah, 500. Guling, 1, ayam ….. bebek, 3, tekaning cucukan, jun pere, 1, kumba carat hanut watek, klungah, 5, manca warna, hisuh-hisuh genep, takep-takepan hanut watek.
Celeng, 9, ping 5, bebek, 7, ping 5. Syap, 5, ping, 5, sudang taluh, 3, ping 5, huyah areng, 1, ping 5, Tibakna ring sangkwi, 5.
Corok ing klungah ; Nyuh Sudhamala  9, Nyuh Nyamblung 11, Nyuh Gading  7, Nyuh Bajulit 5, Nyuh Tabah 3
Mwah jinahniya hanut caratniya, matali benang tri datu.Yeh anakan tibakna ring dyun.
Yan Hamalik Sumpah ring Carik, dumun hamuja ring Hulun Carik, klungah ika paro, ka Hulun Carik, 2, ka Bale Agung 3. Ring Tilem Hamalik Sumpah.
Yan ring Purnama Hangayu-hayu ring Bale Agung, kramaning banten kadi nguni, Matani Haluh, nga, raris ngalebarang. Ika wenang magawe swasthan ing nagara, apan nganut Niti krama kadi nguni. Banten ring Pangulun Carik hasoroh, saha guling pabangkit, mwang catur kumba, pane kren, pangedhangan. Mwah takep-takepan wawalungan, makadinya, Kbo, pur, 50. ghene, 80. Da, 90 nai, 30 pa, 70 wa. 10 u, 40 ae, 60. ma, 80. Telas.

Nihan kramaning Caru Pancha Wali Krama, 

lwirnya :
Marep, Pur, Sampi, Da, Manjangan, Pa, Kidang. U, Kbo. Ma, kambing blang.
Mwah rarajah ing Wahana, Pur, lembu. Da, Mregha. Pa, mong, U, Grudha, Ma, Padma.
Mangkana rarajah ing Wahananiya.
Rajah Penjor : Pur, Bajra. Ghene, dupa, Da, Dhandha. Nai, Kadga, Pa, Pasa. Wa, Dhwaja. U, Gadha. Ae, Hangkus. Ma, Sahanan ing sanjata Pahideran.

Niyan tingkahing Caru Tawur Gentuh, Nga :

Ngadegang Sanggar Rong, 3, munggah suci laksana tiba, 4 Soroh, macatur wodhyaghana, mapancha saraswati, kiwa tengen citra gotra, siwa bahu, pucuk bahu, papadha, dewa-dewi, tegen-tegenan, bebek hayam, sasantun gede, saji, 4, soroh, rantasan, 2, pras, 2, ajuman, 2, bebek, 16, siki, sasantun saka bwatan, utama, 16000, madhya, 8000.
Ring panggungan pabangkit asoroh, genep sahadaniya, pagnen.
Ne ring sor, bantheng winangun urip, daginge olah, dadi 55, purwa gnahniya.
Hasu Bang Bungkem, Winangun urip, daginge olah, dadi 99, Daksina genahniya.
Kambing, winangun urip, halahniya, dadi 77, Paschima gnahniya.
Celeng Plen, winangun urip, olahniya dadi 44, Utara genahnya.
Banyak winangun urip, halaniya dadi 55, ring sor genahniya.
Kbo winangun urip, olahniya dadi 88, ring Madhya genahniya. Hangsa winan­gun urip, dadi 1, ring Urdha gnahnya.
Mwang sorohaniya, pangkonanya, hanur widik-widik, tembekur hanut dik-widik, cawu dandanan hanur dik-widik, tulung matangga nut dik-widik, cawu pangrekan, suci asoroh, daksi­na, sasantun, glar sangha, nasi soka, bakaran, tuwak arak berem, 21, yeh padha mawadhah sujang, duwegan pateh sowang-sowang, masanggah cukcuk, hanut paideran, macaniga don byu, mapalawa aha bahas, ketenganiya hanut pangideran, pangkona­niya padha nunggal sowang, babakarane padha nunggal sowang.
Mwah Pancha Satha winangun urip, olah anut pahideran, ring tengah, suci, daksina, sasantun, sorohan, karangan, gelar sangha, bayuha, bakaran, ketenganiya, hanut paideran, pang­konaniya hanut pahideran, harthaniya nut dik-widik : pur, 555, Da, 999. Pa, 777. U, 444. Ma. 888. Ring addhah, 555. Ring Urddha, 111. Ma-Yamaraja.

Niyan indik Caru Tawur Agung, Nga :

Ngadegakna Sanggar Tawang, rong, 3, munggah suci, 4, soroh, macatur wedhya ghana, pikulan, pancha saraswati. Pucuk bahu, Siwa bahu, papadha, saji kiwa tengen, 4. Citra gotra, guru hagung, pras ajuman, bebek ka surya, 22, dewa-dewi, ranta­san, sasantun ageng, nyuh, 8, sowang. Ring sor pagneyan.
Ring Panggungan pabangkit agung, 2, slam kapir, hulam bebek putih jambul, saha dangsil hapasang, tumpang, 5, gnep sahe­dan ing pabangkit agung, makaras.
Caru ring sor, kang marep Purwa, Sampi Wiangun urip, halah­niya dadi, 55. Daksina, Majangan Winangun urip, holahniya, dadi 99. Paschima, Kidang winangun urip, holahniya, dadi 77 Yan tan polih Kidang, wenang rarajahaniya, holah-holahaniya gentosin hantuk bebek putih winangun hurip, dagingniya holah, dadi, 44.
Ikang padha duluranan pabangkit sowang-sowang.
Mwah ring Addhah, Banyak winangun urip, dagingniya holah, dadi, 55, dulurana pabangkit.
Mwah ring Urddha, Hangsa winangun urip, dagingniya hingolah, dadi, 1, dulurana pabangkit.
Ring Madhya, Kbo winangun urip, dagingniya holah, dadi, 88, dulurana pabangkit.
Ring Gheneya, Luwak winangun urip, dagingniya holah, dadi, 88, nora mapabangkit.
Ring Nairiti, Hasu Bang Bungkem, winangun urip, dagingniya holah, dadi 33, nora mapabangkit.
Ring Bayabya, Penyu winangun urip, dagingniya holah, dadi, 22, nora mapabangkit.
Ring Aersaniya, Kambing winangun urip, dagingniya holah dadi, 66 nora mapabangkit.
Mwah Ayam Mancha-warna winangun urip, holahniya nganut ketengan, nganut dik-widik, kawisaniya, 1, sowang. Karanga­niya 1, sowang. Gelar sangha, 1, sowang. Babakaran, 1, sowang. Pangkonaniya, nganut pahideran, tulung matangga, nganut pahideran. Tambekur nganut pahideran. Cawu dandan nganut pahideran. Takep-takepan nganut pahideran. Kakepuh­niya nganut suku. Telas

Iki Banten Maguru Piduka, 

lwirniya :
Suci asoroh, sasayut pangambeyan, salaran bebek, hayam, sami hurip, tegen-tenganan, tumpeng guru, 1, mahulam bebek putih, pras panyeneng, sasantun, soddha putih kuning makembaran, maduluran sasayut dirgha-yusa-bhumi.

Iki Tatebasan Bendu Piduka, nga 

lwirniya :
Tumpeng, 1, matatakan kulit sasayut, iwakniya rarasmen, sudang, taluh, tulung, 1, canang pawitra, maraka jaja bend­hu, mwang woh-wohan, sampyan nagasari.
Tatebasan iki hingangge kalan ing hanedhuh ing desa.

Iki Tatebasan Guru Piduka, nga, 

lwirniya :
Tumpeng, 1, mapucak manik, matatakan kulit sasayut, iwakniya ithik ginuling, 1, tulung agung, 1 kwangen 3, sampyan naga sari, canang pahyasan, katipat sidha purna, 1 raka woh-wohan.
Mantran Maguru Piduka, Ma :
Om Sang Hyang Pradhana Hyang Purusa, Hyang Ciwa Guru, Hyang Surya Candra, manusa ira Maguru Piduka, hangaturaken pama­hayon, wus katanggapana de Sedahan ira Bhagawan Panyarikan, enakan ira Bhagawan Citra Gotra/Gotri, manusan ira hanembaha Citra tangan karo, hanedha sinampura, manawi wenten sabda sawud, campur, liyok, lepas pangucap, sampun ta ngadakaken ta ya sukrectha, manusan ira haneda tirtha Dharmamretha, Hyang Iswara, Hyang Mahesora, Hyang Brahma, Hyang Rudra, Hyang Mahadewa, Hyang Sangkara, Hyang Wisnu, Hyang Sambhu, Hyang sarwa Dewata, manusan ira Maguru Piduka. Om Sidhir astu ya namah swaha.

Mwah Tatebasan Guru Piduka, nga, 

lwirniya :
Bras akulak ginawe tumpeng, mapucak hati, taluh, tumpenge maplekir busung, iwakniya hayam putih panggang, haledniya kulit sasayut, dasarniya bras akulak, lawe satukel, hartha, 225.

Sasayut Dhirgha yusa-bumi, nga, 

lwirniya :
Tumpeng, 9, bungkul, matancheb sekar tunjung sowang, kwangi, 9, hartha, 2, sowang, munchuk dhapdhap padha makatih sowang, sampyaniya padha ngawa, iwakniya satha brumbun pinanggang, 1, raka sarwa galahan, sedhah woh mwang woh-wohan, pancha, phala, dadi hadulang.

Iki Sasayut Prayaschita Gumi, nga,

Ri kala gumin ira sang ratu, katiben durmanggala, upakaraniya, tumpeng, 9, warna, hanut genah tataning gumi, penek, katipat sidha purna, katipat pandhawa, katipat sari, tulung urip, tulung sangkur, raka woh-wohan sarwa, 5 bantal pudhak, 5, pisang gadhing, 5, iwak tihik putih ginuling, lis busung nyuh gadhing, tkan ing sampyaniya, pras penyeneng, sesantun jinah, 400, tumpeng di tengah, medaging horthi, sekar hanut warnan ing tumpeng. kwangi, 9, tunjung tri warna, penek ike tanehebin sekar sulasih mrik,munchuk dhapdhap, tatebus, 9, warna, canang arum, saha abresihan, klungah nyuh gadhing kinasturi, dagin­gin bras kuning, skar kungning, Yan nora nyuh gadhing, siwur cemeng wenang, medaging toya hempul. Sang Pandita hangastre­nin. Kukundanganiya : Ma:
Pukulun Hyang Iswara, Hyang Mahesora, Hyang Brahma, H Hyang Ludra, Hyang Mahedewa, Hyang Sangkara, Hyang Wisnu, Hyang Sambhu, Hynag Siwa, Paduka Bhatara sowang, harotistha gumi, hamurnaken letuh ing jagat kabeh, hangunduraken gering kamaranan ing jagat kabeh, hantukaken pramanan ing jagat, makadi pagehan ing Sang Hyang Candra, hane lehin jagat, mangkana pageh Hyang Nawa Sangha, masarira ring jagat kabeh, mangkanan Bhatara Sowang-sowang.
Panglukataniya, panawa ratnan, pangastrenin, dulurin panglu­katan saka weruhta.
Yana ngange sasayut hiki, phalaniya pageh bang sarwa Dewa mahyang ring bhumi ira Sang Prabhu, gering madoh sing tand­hur wredhi. Telas.

Niyan tingkah ing Mapag ring Hampelan, 

lwirniya, Banten sorohan, 2, soroh. Katur ring Badugul, 1, ring Panghulun Empe lan, 1. Rawuh ing Pancawan Pancha Satha.
Ring Penapin toya asoroh, maduluran gayah, nasiniya beras hacatu, lebengiya dadi pangkonan, 1, jajatah gayah lembat asem, jajatahniya hanut gaideran gayah, manistha madhya utama, jinah daksinaniya, utaniya, 1700, madhya 700, nistha, 500, nisthan ing nisthan, 250.
Salaraniya genep, bebek putih, hayam putih, bras ketan injin, tgen-tegenan padha macatu, tibakna ring teya. Telas.

Nihan pratingkah Macaru ring Tatumpur,

sasah merana wang makweh gering ngebus, ngelempuyeng, ring Desa Tepisiring Samudra, wisya Bhatara Baruna mirogha mwang Kala Bhatara Tengen ing Sagara (Samudra), ngawesyanin, tan kaparisudha den ing Dharma Hosadhi, kadulurin pamirogan 1 Macaling, ring Kahyangan ring Hyas Muntig, ring Desa Nusa Bali, ri kalan ing sasih Cetra, yatika rawuh hangrubhedanin desa tepin ing samudra, hangadakaken gering tutumpur, sasab marana, hamati-mati jnama.
Teka wenang Sang Bhupalakeng Rat, yatna rumakseng rat, hangawe kanayon kanayon ing wadwan ira, hamanggih dirgha yusa, teka wenang gewenen Caru, Patawuran ri tepin ing samudra, ri hiring ing sadesa-desa wenang, lwirniya ;
Ngagakna Sanggar Tutwan, munggah suci, 2, dena sangkep, ri sor ing Sanggar Tutwan, pageneyan ; maduluran sa-krama desane maturan canang daksina, katipat kelanan mwang sodha saha rakaniya, malih masalaran ithik putih, saha tegen-tegenen dan asangkep, banten ika mapulang ring sagara, katur ring Bhatara Baruna, maduluran bawi. Mangkana kramaniya.
Mwah hana labahan I Macaling, bawi butwan, 1, masambleh, mwah ithik blang kalung, segehan agung, mapotong ayam wir­ingmanih sega pangkonan, 5, pangkonaniya maiwak bawi maholah dena genep, sajeng rateng, twak waragang, dhaksina, hartha, 777. Mangkana kramaniya. Telas

Nihan hupakara Malabuh Gentuh ring Segara. 

Lwir upakaraniya, kadi tingkah Ngeka-Desa-Rudra.
Ring Purwa, guling pabangkit bawi, ithik, 2, soroh, sarwa putih sowang, upakara desa sangkep, guling pabangkit ithik putih.
Munggah ring Sanggar Tutwan, suci,2, soroh, macatur wedhya ghana, saji dena genep, sakabehniya sarwa putih mapanggung, genep upakara ing panggungan. Rawuhing Sang Amuja mabhusana sarwa putih.
Mwah ring Daksina, upakaraniya tunggil kadi ring wetan, nanghing sarwa bang.
Mwah ring Paschima, upakaraniya tunggil kadi ring Daksina, nanghing sarwa pitha.
Mwah ring Utara, upakaraniya tunggil kadi ring Paschima, naghing sarwa ireng.
Mwah ring Madhya, ngedegang Sanggar Tawang rong Tigasana, madudus agung mapeselang, matiti mahmah kbo luh muwani. Munggah suci ring Sanggar kiwa, 2. Ring Tengah, 3, mawedhya, maghana pikulun, macatur pandhiri, mapancha saraswati, masaji genep sowang, nanapan mas, mawadhah kada wadhah pasuciyan, cempungin mirah tri warna, munggah ring Sanggar Tawang.
Upakaraniya pabangkit macha warna, pabangkit, 2, makaras.Malih upakara Panyegjeg hyanamadha hasoroh, kadi paniegje­gang manusa, taler maguling pabangkit hageng, makaras, maduluran dangsil, 2, tumpeng, 11. Malih pabangkit ithik, 1, mapanggungan agung. Sang amuja mabhusana sarwa mancha warna.
Malih pracarune tiningkah Pancha-Karma, tunggil hupakara­niya.
Malih ring Cheneyan, pabangkit, 1, hanut warnan pahideran, masanggah tutwan, nora madudus ring pamujan, kewala sopaka­ran ing panglukatan, genep kadi nguni.
Padha ngawa ring Neriti, ring Wayabya, ring Aersaniya, padha ngawa pabangkit padha masoroh, sanggah tutwan padha ngawa, munggah suci padha, 2.
Sang Amuja padha ngawa, nganut wanan ing gumi.
Caru : Kbo, Wedhus, Bantheng, Banyak, Ithik, Hayam, tining­kah kadi Pancha-Wali-Karma, kengentakna.
Malih upakara ring Hyang Kala Suniya, sane nguyup wain ing segara, doniya pasang surud, guling pabangkit bawi hasoroh, suci, 2, soroh, maduluran banten katipat kelanan, muwang salaran sarwa pikulin, bras, kertha injin, padhama pikul, rantasan saparadeg wedhus, bantheng, ithik, hayam banyak, ika kumlaken winadhahan phalwa, Sang Pandhita hangastranin ring lawut, mantra de ing Kala Suniya Murthi.
Mwah sahanan ing Hyang pangadegan Dewa, tedhunakna ring samudra, maprayaschita, sakramaniya, kadi Mahelis, sarwa pangadegan dewa, pramangke budal, ngungsi pasembyangan.
Upakara Malabuh Gentuh ika, ring Tepin ing Segara, nutugang tigang rahina, raris Ngaremekin, wus mangkana, geseng Sang­gar Tawange, hanyut ring samudra.
Mwah ri kala Malalasti, pangadengan Widhine, lebuhe ring Parhyangan, jemput bilang bucu mancha desa, wadhahin kwangen, hanyut ring samudra, hidhep hanyut letuh ing bumi.
Mwah sapurin Sang Amengku Bhumi, lebuhe ring puri, wadhahin don kumbang, dulurin dawun Kayu Tulak, buncal ring segara, Ngakeludang letuh ing jagat, nga.
Mangkana kramaniya, Ngaturang Tawur Labuh Gentuh ring sega­ra, yang nora mangkana kramaniya, phalaniya tan sidha karya, hanghing yan taher linaksanan, yang nora kadi ling, sastra iki, banchana kapanggih, sarwa pasu haningat ngamuk, kapwa krura, pangadug Hyang Kala Suniya, tekan ing sang ngamong karya bhaya.

Iki Cnadhi Narmadha Tatwa, nga.

Iki Widhi Sastra, saking Niti Bhatara Putra Jaya, malinggih ring Basakih, katama ring Sang Sadhaka kina-kina, saprating­kah Sang Aji Bali, harmunja Hyang, selwir ring upakara Dewa, Makihis, makadi Tawur, ring Çasih Cetra masa kawenang niya.
Haja Sang Ratu ngelyanin ring sasih tileh ing Cetra, Hala kajar ing sastra, kabheda holih sarwa Bhuta.
Malih kahalangan hantuk wuku Dunggulan, Langkir, Medhanga­sya, pujut, pahang, ika tan wenang ngawangun gawe hamuja Hyangyan nuju wedhalan Hyang wenang.
Mwah Pancha-Wali-Krama, Tawur, tan yogya marginin saking wuku Sungsang, Dunggulan, Kuningan, Langkir, Madangsya, Pujut Pahang.
Yan wusan wuku pahang wenang, yan nuju tilem ing cetra, sawusan wuku Dungulan, sabanen Budha Kliwon Pahang, haywa ngawangun Tawur, phalaniya tan sidha karya, Dewa malalis phalaniya.

Iki Karya Caru Pancha-Wali-Krama, nga, 

lwirniya :
Caruniya ring Purwa, Goh Winangun urip, dadi, 50, sangkwi.
Sastra galahan, calon galahan, sasate watang, 50, pabangkit putih, 1, suci, 2, soroh, guling bawi.
Ring Daksina, Kidang Winangun urip, dadi 99, sangkwi.
Sasate galahan, calon galahan, sasate watang, 90, pabangkit habang, 1, suci, 2, soroh, guling bawi.
Ring Paschima, Manjangan winangun urip, dadi 70, sangkwi.
Sasate galahan, calon galahan, sasate watang, 70, pabangkit kuning, 1, suci, 2, soroh guling bawi.
Ring Utara, Kbo Yos Brana, kang durung rinapitan, winangun urip, dadi, 40 sangkwi.
Sasate galahan, calon galahan, pabangkit hireng, suci, 2, soroh, guling bawi. Ne ring Madhya Wiw i winangun urip, dadi, 80, sangkwi.
Sasate galahan, calon galahan, sasate watang, 80, katih, pabangkit mancha warna, 1, suci, 2, soroh, guling bawi terus gunung, 1.
Cawu dandanan sakadi nguni.
Malih ring Madhayayan, pur, bebek putih, dadi, 5 sangkwi.
Da, hasu bang bungkem, dadi, 9, sangkwi, Pa, banyak, dadi, 7, sangkwi. Ut, bawi plen, dadi, 4, sangkwi. Ma, bebek blang kalung, dadi, 8 sangkwi.
Tkeng sasate mwang calon, sami galahan, seganiya padha nganut urip mancha wesa, pabangkit asoroh, harthaniya keten­gen, hanut pahideran mancha desa, tekan ing caloniya, jinah­niya ketengan.
Yan ing utama pangambila, Sanggar Tawang Rong Tiga, maka 5, munggah suci, padha, 4, soroh, kadi nguni.
Yan madhya pangambila, sami munggah suci, padha, 2, soroh Sanggarniya Sanggar Tutwan.
Sang Amuja, Brahmana, 1, senggu 5, saka bwatan wedhaniya mwang pangas thawaniya ring Bhatara sami, saha dhaksina, padha sakotama.
Saha pepenjoran,petungniya kineri desa bresih, plawaniya handong, maka sami wawanguniya premangke.
Malih bentene ring Panggungan, pabangkit agung, 2, soroh suci, 4, guling ithik putih jambul, 1, nganut aji saptawara, saha pikulan mwang dangsil apasang, tumpeng, 5, tkeng pan­giring, maduluran holah-holahan kabeh, padha makawisan, base hambungan, bwah banchangan, tkan ing balung kikil, 2, pisang jati, tigasan, tkeng phala bungkah, phala gantung, makadi tales, 1, rantasan, 2 prapradeg, saha penjor kadi ring arep. byu lalung, dawudhuh peji, padha, 2, tumpeng maneha warna, genep sakraman ing Panggungan.
Mwah bantene ring padhangan, adegakna Sanggar Tawang, Rong Tiga, marep Utara, munggah suci laksana, 4, soroh, catur wedhya ghana, 4, soroh saha pagenen, glarsangha, cicirik bang bungkem, hithik blang kalung, holah-holah kadi nguni, hasu dadi, 9, sangkwi. Hithik dadi, 8, sangkwi. Hayam manca warna, nganut dik-widik, hayam putih dadi, 5. Hayam biying dadi, 9. Hayam putih syungan, dadi 7. Hayam hireng dadi 4. Hayam brumbun dadi, 8.
Malih Bhagya-Pula-Kreti, saha pring, 2, pasang, wastra rong peradeg, pabangkit hagung, 2, pasang. Slam kapir, kayu mas slaka, tkan ing kembangniya mas, tkeng rarawenia, janma lakistri, kris saha bhusana, harthaniya, 16000, bungkung, 2, masoca mirah, skaruraniya, hartha, 1700, kakrecen sakotaman, bungkung masoca mirah ring sekarura, wastra, 5, warna, gnep sahupakaran ing Padhanan.
Wedhus tapakan Bhatara ring Sanggar Tawang, Kbo tapakan Bhatara ing Paselang. Yan ring madhya pangambile, Hangsa tapakan Bhatara ring Sanggar Tawang, Wedhus tapakan Bhatara ring paselang, tepung putih ring Yamaraja, nora ma-Kbo, pabangkitniya, 1, harepan Widhene, pabangkite matumpeng mancha warna.
Ring Caru pabangkit, 1, carune pah ro, kakreceniya ngamadhy­anin, papendhemane ring harep, paripih mas, masurat udang, selaka masurat nyalyan, tambaga masurat yuyu. Dewane halitan sami paripih, mawadah rapetan kadi nguni, guling gayah, 1, nganut aji sapta-wara, satakan, 1. Ring Panggungan pabangkit, 1, sapratingkah kadi ring arep.
Malih ne ring Padhanahan, tan pajanma, tan palembu, tan pakayu, kewala kris apatuba, maka wenangniya, sapratingkah kadi ring arep, teher maharep utara, jinahniya, 8000, kak­receniya sami ngamadhyanin.
Mwah yan nistha pangambile, munggah suci hapatut ipun, Mayama-raja, nora mapabangkit kapretiwi, kewala harepan widine mapabangkit, padagingane, kewala paripih kadi nguni, pangorengan, rapetan, prabot dena sangkep.
Ring Paselang wedhus tapakan Bhatara, ring Sanggar Tawang matapakan Angsa wenang. Carune lawa ro.
Ring Panggungan, pabangkit, 1, suci, 2, soroh, sapratingkah kadi lagi, padhagingan Padhanane, harthaniya, 4.000, tan pabhagya pula krethi, tan pakerris, tan patiyuk, sanggar­niya, Sanggar Tutwan marep utara, munggah suci, 2, genep caruniya teher kadi nguni. Mangkana kramaniya, kang nistha madhya utama. Telas.

Nihan widhanan ing tawur, Eka-Dasa-Rudra, nga,

kaweruhakna pratekaniya, hanut pasang sethananiya sowang-sowang, lwir­niya: Ikang Caru marep Purwa, Gheneya, Daksina, Nairiti, Paschima, Bayabya, Utara, Aersaniya, Madhya, Sor, Luhur.
Samangkana kwehniya, saha Panggungan siji sowang, harahab, lelamak, hapenjor, hawarana pupus ing lirang. Pratekan ing banten kang munggah ring Panggungan ring Purwa lwirniya :
Gajah, celeng, 1, hingolah desa sangkep, sakraman ing gayah, walulange hutuh, saha jajatah calon. Tumpeng mawarna, 35, tagok ungang, pabangkit putih, pisang, 2, guling celeng, 1. Tumpeng, 2, tadhah, 1, pras banten, 1. Mayama, 2, jinah, 25, guling bebek, 1, tumpeng, 2, panggang ayam, 1, tumpeng 2, Mwah tumpeng 1, mewak sudang taluh. Sasayut agung, 1, mewak guling bebek, Sasayut Katututan, mewak sudang taluh. Sangga hurip, 1, panyeneng, 1, tanem tuwuh, 1, tulung, 35, mewak sudang taluh, lis, 1, tikeh dadakan, singketan putih, 1, tepung tawar, hisuh-hisuh, wayahana cuwek, 1, hebu, hayam ireng, 1, malayang-layang; bebek cemeng, 1, malayang-layang. Tumpeng sadandanan, mewak sudang taluh. Pane, 1, payuk, 1, hingisenan toya hanyar, kuskusan, helis, sibuh pepek, rwin ing halalang, 108, jinah, 25, jayanti, jaya mandhalu, samsam dawun ing tibah, wari bang, tahin ing wesi, carak nyuh bulan, kucurniya, 5.
Mwah Carune ring lemah, Hangsa, kinelet winangun urip, wadahin sangkwi mikuh, daginge olah, jajatah calon sarwa, 50, rateng sasigar mentah sasigar, padha wadhahi sangkwi, 5, makadi sasate calon, sarwa, 5, wadhahi hanchak-hanchak, 5, ginawa ring tengah, caru dandanan, 5, madaging sega putih, mahulam hurab barak hurab putih.
Malih papanchak, wadhahi klakat, 2, mewak sudang taluh, 1, mewak hurab bang, 1, takep, takepaniya, 5, mewak hurab bang putih.
Gelar sanga, jangan sekawali, sega sawakul, sajeng sagecha, rumbah gile. Sega hasok (sokan), bebek cemeng, 1, kinelet carmane, winan­gun urip, daginge olah, sasate calon padha, 50, rateng sasigar, mentah sasigar, hurab bang hurab putih, padha wadhahi sangkwi, dadi, 5, mesi sega wera, mewak jajatah calwan. Bhaya-kala, panimpug, pras harepan, 1, hayam, 2, hartha, 225, lawe satukel.
Mwah pabantene ring panggungan, pabangkit agung, 1, suci, 2, titindih, kampuh putih akuwub, hartha, 500.
Mwah banten suci ring Sang Amuja, sadandanan, genep sakra­man ing suci, saha daksina genep, kampuh putih sakuwub, sabuk putih, 1, hartha, 100.
Kunang dandan ing suci, kang munggah ring Sanggar Tawang lwirniya, kadi lagi, genep saha catur wedhya ghana, pancha Saraswati.
Yan manut laksana ing Eka-Dasa-Rudra, yan ring Purwa, putih; ring Gheneya, dahu; Daksina, habang; Nairiti, kuning sari; Paschima, kuning; Wayabya, hijo; Utara, ireng; Aersaniya, pelung; ring Madhya, mancha-warna. Mwah ring Tengah kang Kidul, habang; ring Tengah Utara, ireng.
Mwah hunggwan ing Caru sor, Hangsa, Pur; Wedhus, Ghen; Bantheng, Da; Hasu Bang Bungkem, Nai; Kbo, Pa; Manjangan, Wa; Irengan, Ut; Hundhakan, Aer; Kidhang, ma; sama padha ngawa sega kalatkat, kunang ring Madhya rajah Yamaraja, natarniya galempung mancha warna, saha sanjata.
Ring matambeh Caru Sarwa Mangsa, padha winangun urip, walu­lange katut mastakaniya, lwire : Wuhaya, Mong, Halu, Mamah, Rase, Luwak, Landhak, Kalesih, Ula, Tikus, Dleg, Be Julit, Lele, Hempas, Sikep, Gagak, Irengan Bojog, Godogan, Uler.
Salwire padha mangsa wenang, pepek caru kang ring Tengah, sawarnaniya.
Kunang lwirning banten kang munggah ring Sanggar Tawang tumpeng hagung, guru, 1, mewak kapiting, 1, hantiga rarasm­yah, sudang taluh.
Mwah tumpeng agung, 1, mewak ladha hutuh, tumpeng lalampa­dan, 3, mewak bebek, hingolah, 1.
Mwah tumpeng catur warna, 4, mewak bebek ginoreng, walu­lange padha hutuh, pisang kembang, pisang jati, kembang pahes, tadhah-pawitra, sedhah guru, 8, Mwah sedhah mancha desa, 5, Dhuma, pancha-phala, saraswati, sasamwan, bira, punten, sekul huduk, tambola, dandanan, suci, 5.
Tekan ing catur warna, wedhya ghana pikulan, pancha saras­wati, den agenep, lingga, 2.
Mwah ring Sanggar kiwa tengen, dandanan den agenep, sakra­man ing suci.
Mwah titindih ring tengah, kampuh putih, 2, kuwub, jinah 450.
Mwah ring Sanggar kiwa tengen, titindih sakuwub sowang. Jinah, 225, sowang, sekah dewa, 2, banyu kuwung, 3.
Malih titindih ring tengah, 1, hartha, 800, wadhahin wakul, deh kadi daksina, bras rong kulak, kethan injin, sudang, taluh, byu, nyuh, sedhah, woh.
Mwah Panggungan kang ring tengah, lalamakana kading lagi, hararahab saha penjor.
Banten kang munggah ring Panggungan, pabangkit agung, mawar­na sapajeg, tumpeng agung, 1, guling celeng, 1, suci dwang dandanan, genep sopakaran ing suci.
Mwah saput sarembon, 1, hartha, 800, daksina den agenep, tumpeng alit, 35, papanggang ayam, 8, guling celeng, 1, guling bebek, 1.
Mwah tumpeng, 2, celeng gayah, 1, holah dena sangkep sarwa galahan.
Mwah tumpeng pamubug, 35, pras, mewak hayam pinanggang, 2, penek, 2, jinah, 11. Tanem tuwuh, tadhah, 1, mewak ayam, 1. Tulung, 1, mewak sudang taluh. Sasayut agung, 1, mewak guling bebek. Sasayut Tutuwan, 1, mewak sudang taluh, sangga hurip, 1, panyeneng, 1, Mwah bawi, 1, ginawe suluh agung den agenep. Mwah suluh balang, den agenep. Layang-layang bebek cemeng, 1, hayam hireng, 1, daging ing bebek mwang daging ing hayam, holah sasigar, jajatah calon, padha sarwa, 8, sama winadhahan hanchak-hanchak, sarwa, 1, sowang, mesi sagawu mwang phala bungkah phala gantung den agenep, pras kamaligi, 1.
Mwah banten tumpeng, 2, mewak hayam, 2, pegu putih, 1, pane hanyar, 1, dyun, 1, kumba-corat, 1, susu, 8, mesitoya hana­kan, kumkuman, 1, sibuk pepek, rwi-rwi, 108, jinah, 25, lis, 1, janur niyuh warna, 8, samsam rwan ing tibah, waribang, tahin ing wesi, jayanti, jaya manthalu, tumbak maling, wunut bulu, kamuning, toya mawarna den agenep, tikeh dadakan, sisingkep sarembon, 1, kamaligi, hubag-abig.
Mwah dawuduh, hampeji, katut wohe, wit ing byu katut wohe.
Mwah wakul-wakulan, 1, mesi bras acatu, hartha, 225, lawe satukel, kadi tingkah ing sasantun, den agenep, ron ing bunut panggang, hanchak, waringin, 7, langsat, croring, duren, manggis, bulwan, mwang tegen-tegenan, bras, kethan hinjin padha rong tapis, sudhang taluh, bubungkilan, jawa jali, woh hijengan, sedhah sagulung, hapuh sawungkus, sahang ron busung, sajeng, sabrerong.
Mwah celeng hurip, 1, basa den agenep.
Mwah celeng; 1, maka daging hempal-hempal; wadhanniya pinggang, 1.
Mwah tambekur, 8, mesi sega wera, daging ing loh, sawah, tambak.
Mwah pras bhumi, 1, hartha, 1000 matumpeng, 2, hayam, 2 lawe satukel, mwang bhaya-kala, mewak hayam pinecel, lis busung mawarna den agenep.
Mwah kumbha-cacat, 3, pdha susu 8, tepung tawar, sagawu, hisuh-isuh, wadhahin cubek, nyuh, 1, wadhahi dulang, saha dhaksinan sang amuja den agenep, mwang catur kumbha, kren, 1, mesi dhangdhang, sega garudha, sega sanga wara, sega tadhah, 1, nyiru, 1, glar sanga, pancha wara, pancha sanak, sega hanut hurip ing dinan ing karyane, panyucuk celeng pelen, 1, bebek blang kalung, 1, hayam sudha mala, 1, pari rong tanah, saha prabot ing hanenun, kaping hesi beras, 2, kulak, jinah, 225, talen ing benang satukel, Mwah nyiru, 1, masurat ghana, lamakana rwan ing pisang wahu kebur, hanut tarujungan, titihana lalamak rwan ing sembung, mesi sga, hnahakna ring pretiwi, Mwah tambekur hupih, 8, hesi sga, mewak daging ing sawah, iwak loh, daging ing bhuh, sagara, taluh tambar, 80.
Mwang sekar taman, pulagembal, pula sakadaton, kalepikan jagarasa, tadhah, halas, sekar katut dahuniya, sekar pacah, tiga kanchu, dhalima wanta, sempol, mandasuli, bahus, padma, tunjung sawarnaniya.
Mwah carune ring lemah, celeng hagung, 1, pinaka suluh hagung den agenep, getih sapanjang, walung gegendhing, sami mentah, penchok kacang, taluh bukasem, sakelan, sesaniya sadhaging ing hulam mentah, holah den agenep, jajatah calon, hurab bang putih, maka iwak kayogya iwak bawi.
Mwah celeng blang, 1, maka panubuh pinet carmane, winangun urip, winadahan kalabang mikih.
Daginge mentah sasigar, wadhahi hanchak-hanchak, 8.
Kang sasigar mateng, hingolah jajatah calon, sarwa, 80, hurab bang putih, wadhahin hanchak-hanchak, 8 mesi sga wara.
Mwah caru ring Tri Samaya, tulung, 3, mesi sega putih habang ireng, mewak sudhang taluh.
Mwah caru ring Nawa-graha, tulung agung, 9, mesi sega wara, mewak hebatan celeng, jajatah calon.
Mwah caru ring Sad Winayaka, nga, kekepuh, 6, mesi sega putih, 3, mesi sega habang, 1, sega kuning, 1, sega ireng, 1.
Mwah caru Catur Warna, kekepuh, 1, mesi sega catur warna.
Mwah tembekur putih, 1, mesi sega putih, 1, hnahakna ring pabrahman.
Mwah tembekur, 8, mesi sega wera, mewak jajatah calon, sami mentah.
Mwah tambekur ireng, 8, mesi sega wara, mewak jajatah calon, sami rateng.
Mwah tambekur, 8, padha mesi sekar-ura.
Mwah Caru ring Pancha Syan ira, tulung, 5, mesi sega putih, 1; sega bang, 1; sega kuning, 1; sega ireng, 1; ring tengah, 1, mesi sega catur warna, sama mewak kalendah, susukitan.
Mwah Caru ring Nagara, caru dandan, hanut pahideran bhumi nawa desa, mesi sega sawakul, mewak jajatah calon, sami sahuyun.
Mwah jangan sakawali, glar sangha, sajeng sagecha, rumbah gile, sega basok, hantiga, 9, sami padha mapanimpug.
Mwah caru sarwa mangsa, hnahakna ring lemah, ring madhya genahniya, sami winangun urip, mwang pras, kalamigi, 1.
Mwah pancha satha, pinancha warna, 5, walulange winangun urip, daginge hingolah, jajatah calon, hurab bang putih, 30, nganut hunggwan mancha desa, mwang huripniya, wadhahi kalat­kat, mesi tumpeng padha madanan, hanut warnan ing pahideran.

Nahan tan widhin ing TARU EKA DASA RUDRA, sidha mamrayasa bhumi, matangniyan sawelas wiji, hangadegaken sanggar tawang saha panggunganiya siji sowang, den agenep, widhi-widhanan ing caru, kramaniya, nganut warna pasang sethananiya.
Wusning Eka Dasa Rudra, patawurakna Bhuta Pancha Wali Krama, lwire, hamancha desa marep, Pur, Da, Pa, U, Ma. Telasning mangkana.
Patawurakna Tri Bhuwana, hangadegakna Sanggar Tawang, 3, saha wangunan siji sowang, U, Ma, Da.
Wus mangkana, patawurakna Guruniya. Sanggar Tawang, 1, Telas.

Nihan daging Panjegjegan ing Bhumi, 

lwirniya :
Hana Pancher mawat mas, slaka, tambaga, besi, timah, hiket den ing wenang tri datu, hungkusang sapisan, tanchebakna ring niyuhe wahu menthik, lebohakna ring tengah ing gebeh, maduluran suci hasoroh, katipat kelanan, bras, 10, ceheng, jinah, 2000, benang, 10, tukel, muwang sarwa tumuwuh, pancha phala sarwa besikan, baligo, manas, sin dadi twara hada, genahakna tengah ing gebeh, peji, huduh, bwah, jaka, sri kikili, 3, hambengan, 3, puhun,
Gebeh ika makamben putih, masabuk putih, sangket, 108, lahit, 108, sangket mas, 1, slaka, 1, tambaga, 1, besi, 1, timbrah, 1.
Mwah lahit mas, slaka, tambaga, besi, timrah, padha, 1.

Iki Panjegjegan Hyang Narmadha hasoroh, 

kadi panjegjegan manusa, taler maguling pabangkit, upakara padudusan asoroh, guling pabangkit ageng, makaras, maduluran dangsil, 2, tumpeng, 1.
Manih pabangkit ithik, 1, mapanggungan agung. Sang Amuja mabhusana mancha warna.

Nihan kraman ing Hanjegjegang Bhumi, hamuja ta karubun, yar wus ing Prama Gangga, tlas iang Abasma, sahindikan ing sasira.

Sirat ring Sanggar, Astra Mantra, sangkepi. Utpti Sthiti Bhatara ring Sanggar, Dewa Prathista, Kutha Mantra, sangkepi, haturana Anantasana, Padmasana, Siwakaranani, Pangpadhya, Tarpana Toya, sangkepi. Raris ngastawa SURYA sakabwatan.
Wus mangkana makarya Panglukatan, mwang Padudusan.
Wus mangkana Masirat ring Bhumi, Astra Mantra, sangkepi. Kang sinambat, ma:
Pakulun Paduka Bhatari Prethiwi, paduka Bhatara Akasa, Brahma Wisnu Iswara, Saraswati, Sang Hyang Jagat Natha, Sang Hyang Giripati, Sang Hyang Pradhana Purusa, Sang Hyang Triyo Dasa Saksi, Sang Hyang Lumanglang, den kadi pagehakna tuwuh ing bhumi, jegjeg wetan, pageh kulon, jegjeg lor pageh kidul, Bhatara Guru hanjegjegang tuwuh ing bhumi, jegjeg kangin jegjeg kawuh, jegjeg kaja jegjeg kelod, bener adhah, urdhah, apasek apageh, kukuh Sang Hyang Bhumi, ……………………………………………. Om Sri yawe namu namah swaha, Om Sidhir astu ya namah swaha.
Wus mangkana, linukat ikang bhumi, lisin, Karosodanani, Anantasana, Catur Aswarya, Padmasana, Utpti, Dewa Prasthita, Sthiti, Kuthamantra, tirthani mwang hayabi, mwang pras. Telas.

Yan Panjegjegan Manusa, mantra iki anggen Pangabhakti, yen alit upakaraniya, 

ma : Pukulun Kaki Prajapati, Nini Prajapati, Kaki Citragotra, Nini Citragotra, Kaki Samantara, Nini Samantara, pangabhak­tin ipun hanjegjegang tuwuh ipun, jegjeg kangin jegjeg kawuh, jegjeg kaja jegjeg kelod, beneh menek beneh tuwun, apageh hapasek, hakukuh Sang Hyang Hurip sarirane ipun anu,
Om Sri yawe namu namah swaha.

Nihan daging GEBEH PANJEGJEGAN ING MANUSA, 

lwirniya:
Pancher wat mas, slaka, tambaga, besi, timrah, hiket den ing lawe tridatu, hungkusang sapisan, tanchebang ring niyuh wahu menthik, lebokakna ring tengah ing gebeh, maruntutan suci asoroh, katipat kelanan, bras, 10, ceheng, jinah, 2000, benang, 10, tukel.
Mwang sarwa tumuwuh, pancha phala sarwa besikan, baligo manas, sing dadi twara hada, pejang tengah gebehe, henthik peji, huduh, bwah, jaka, sri kikili, 3, hambengan, 3 puhun.
Gebeh hika makamben putih, masabuk putih, sangket, 108, lahit, 108, sangket mas, 1, slaka, 1, tambaga, 1, timrah, 1, lahit mas, slaka, tambaga, besi, timrah, padha, 1. Telas

Nihan dharma ing HANAHUR SOT HATHANI HALUH, SASANGI, nga:

Yan Magayah Kbo, angadhegaken Sanggar Tawang mwang Panggun­gan, saprakaraniya den kadi lagi, hnahakna iyarep ing Parhy­angan, ring genah ing Amegat Sot.
Caru kang munggah ing Sanggar, banten suci, 3, dandanan mwang Catur Wdhya Ghana, Pancha Saraswati, genep saprakaran ing suci, padha mahiwak guling ithik sowang-sowang, tkan ing ladha bebek, paripin kanchana, 2, maka lingga, rinajah, Çiwa mwang Ghana.
Mwah caru ring sor ing Panggungan, tadhah pabangkit, pras lis, panyeneng, tahenan, gayah kbo, 1, pangiring gayah bawi, 1, guling celeng, 1, pangiring guling memeri, 1, tulung, 1, sasayut katututan, ibu sugih, pula sakadaton, sekar sataman tadhahalas, kaklepikan, jagarasi, padha, 1, glar sangha, gangan ing kawali, daksina, 1, pamugbug gayah, tumpeng, tumpeng, 35, bungkul. Mwah hayam, 35, siki.
Mwah iyarep ing Sanggar Tawang. Pegat Sot, tumpeng hagung, 1, mawadhah nyiru hanyar, surat ing nyiru, yan pagatam ring Dewa, iki, ( ). Yan ring Pitara, iki, ( ). Maled kap­ing, raka sarwa gelahan, rateng mentah, mawadhah nyiru.
Mwah Panjenukan ring sor iyarep ing Sanggar Tawang, sega mawadhah wakul, 1, mewak jajatah celeng, 12 katih, mawadhah wakul.
Mwah Katipat Bulayag, padha makelan, padha mewak jajatah celeng, 12, mawadhah wakul.
Muwang jaja kukus kaput, mawadhah wakul, byu mas ahijas.
Mwah tulung, 2 manak padha, 11. Muwang tatandingan, 5, tanding.
Sega mancha warna, Pur, putih, mewak taluh; Da, habang, mewak hurang; Pa, kuning, mewak kuning taluh; U, ireng, mewak lele; Ma, brumbun, mewak yuyu. Mwah tatandingan, 20 tanding. Sega putih mewah babayuhan.
Mwah ring Lebuh, ngadegaken Pangubengan, tengahniya madag­ing Sanggar, caru ring Sanggarniya, suci sadandahan mwang parerebwan, mewak guling bebek.
Ring sorniya tadhah pabangkit, 1, maguling celeng, 1, pan­giringniya guling mameri, 1, gayah celeng recah, 1, pras, lis, panyeneng, tulung, sasayut, katututan, 1, sasayut, 1, sasayut agung, 1, tutuwuhan, ibu sugih, padha masiki.
Mwah iyarep ing Sanggar, Pakala-migiyan, maguling mameri, 1.
Mwah ring pangambilan hutange, caru suci sadandanan, parerebwan, bebek, 1.
Mwah iyarep ing Sang Amegat Sot, daksina, 1, pras lis, sorohan, 1, sasayut sidha-karya, panyahag.
Mwah daksina panukun jiwa, 1, mabras acatu, taluh, 1, klapa, 1, byu ahijas, genep saprakaran ing sasantun, sarwa bungkulan, benang satukel, sasari gung artha, 4000.
Mwah banten suci ring gagaluhan, 1, ring panchuran suci, 1, ring pawon suci, 1, ring bras, suci, 1.
Mwah suci ring parerebwan, 1, sami padha mapaduwuk.
Mwah aket, nistha madhya utama, den kayeng lagi.
Genep saprakaraniya.
Wus mangkana, lumkas tang Dudukun akala-mligi ring Parhyan­gan karuhun, raris ring sang masasangi.
Wus akala-mligi, munggah banten ring Parhyangan, mwang lamak saprakaraniya kabeh.
Raris ngabejiyang saha honiyan-oniyan.
Wus ngabejiyang, hasaha, ngalinggihang, ngayabang.
Lumekas Dhang Guru mamuja, PUJA BWAT PARIKRAMA.
Wus mangkana, ngabhakti sang aswat, raris hanicip toyan Çiwamba, saha Tirtha ring Parhyangan, saha sasayut sidhaka­rya, lawan sasayut saduluraniya.
Raris hanebas surat pasaksi, hanuli winaca, tkan ing hanebit kang surat, bhasminen, harengniya curakakna ring papegatan, hariniya, lebwakna ring niyu danta, pendhem iyarep iang Parhyangan, raris hapaggatan, nyahagang, ngababang, nuru­nang, madu-adwan, mabyasa, saha kinehang. Telas.

Nahan KRAMAN ING MAPAG TOYA ! 

dandanan kbo, 1, kalungana suntagi, wastra putih.
Iyarep ing kbo, bras tegenan, saha honiyan-honiyan, mapra­daksina, ping, 3.
Wus mangkana, ikang kbo ginawe Titi-mahmah, walulange maksih utuh, daginge oleh den agenep, sasate calwan, dadi, 8, tanding, mahaled klatkat saha sanga, 8, tanding, saha raka, wak-wakan gnep, glar sangha, jangan sakawali, mwang segehan.
Mwah ring Panggungan, guling pabangkit, genep salanlan ing pabangkit den agenep.
Dyun pere, 1, buwu, 1.
Dandanan ring Sanggar, suci sadandanan genep.
Sang Amiyos, suci sadandanan, pras, 1, mwang lis, daksina, hartha, 700. Telas.

DINAN ING HAMAPAG TOYA, 

nangken sasih, ka, 4; ka, 8. Ban­thangan wong Bali ika, katkan ing guling, 1, pabangkit, 1, suci, 5, soroh, marechah bawi, 1, hingolah den asangkep, saha Rentheng, tatajen.
Haturan ring Dewane di Gunung Agung, bras acaru, hinjin hacatu, daksina, 3, padha putih (pethak), jinah katur ring Gunung Agung, 381.
Mwah ring Dewi Daru ring Batur, haturan bebek putih, 3, daksina, 3, bras, kethan, hinjin, pada macatu, raka den agenep, lawe satukel, jinah, 333.
Metu tirtha ring Batur mwang ring Pangubengan.
Maka pangenteg, pamapag ring Hulun Swi, ika ne katiru saking Majapahit.
Haci-haci ing sawah duk ring Majapahit, katur ring Semeru, ring Bhatara Pasupati.
Kramana di Bali, katur ring Dewa di Gunung Agung, di Batur.
Hana sapa ring Basukih, ring Bali Basukihan, hasing ngenchak haci-haci ring Hulun Swi, makadi Panyungsungan Dewane di Mascheti, makadi Bhatari Rambut Sedhana, Bhatari Çri, Ha­mogha tan pabhukti sarin ing sawah, WUNG RING PEJANG RING DEPUKAN, RING CATUHAN, pangan kinum mantuk ring Gunung Agung, ring Batur, sarin ing sawah ika.
Trang tikang bhuwana, sasab makweh, manusa kali sangara.
Mwah Sang Bhaka Bhumi, manyeneng ring Hulun Swi, palinggan ira Bhumi Satumpuk, modhal mangulon.
Parhyangan Dewan ing Gunung Agung, ring Batur, Limasari, Limaschatu, Gedhong Angnurah Bhumi, Bhumi Baturnya, Bhykit­nya hanaman tlung kelan, bel kbo sacengkang, sambel pedhes.
Malih pyasan hapit lawang, mabhukti katipat padha makelan sowang.
Malih panyungsungan Dewa di Mascheti, mangraksa tikus ika wenang sungsung.
Malih yan hana candhalan ing Hempelan, ring Hulun Swi, wenang Binalik Sumpah, Tingkahe Hamancha Wali Krama.

Nihan Kramaning NGUSABHA HYANGNING DHAWUHAN, nangken pari wayah, hakarya Panggungan, tan kari hampiji huduh, mwang pisang katut wohniya, banten sadandanan gnep, bari hingol.

Winangun hurip mwang sarwa sisih, babi, limpa, hati, pupu­suh, babwahan winadhahan hanchak-hanchak, mesi banten takep-takepan, dwang hanchak-anchak mesi padha, 100, slem sasigar, putih sasigar, padha, 50.
Caru dandanan hanut takep-takepan, yan putih, putih caru­niya; yan hireng, hireng caruniya; ring tengah ing hanchak-anchak, banteniya padha-padha wadhahin lamak tan panglong, calon dandanan, 20, barabas, 20, wadhahin hancha-anchak, tengah ing hanchak-anchak, mesi banten kang mawadhah lamak tan panglong, 1, jawung-jawung, 2.
Mwah banten kang ring Sanggar, sakraman ing banten suci sadandanan den agenep.
Mwah bantene ring Panghulun ing Toya, masanggar cucuk banteniya guling ithik putih, satha pes talengis mwang jukung-jukungan, layarniya haren ing pisang, layarakna ring hulun ing toya, saha babanten hatanding genep, hendongan, hasyani, jaja saha raka, lis lebeng, 1.
Mwah sor ing panggungan, pasegeh, panyehag, 11, mawadhah nyiru.
Mwah bebek, 1, hayam, 1; Mwah ring panggungan, kayesin ing pasilih.
Mwah agawu, tepung campah.
Mwah sangku hisyani toya nirmala.
Mwah yan harep Amapag, teher kadi kecap ing arep.
Nihan kraman ing WANG HANGANGKID, hangadegaken Sanggar Tutwan, caru, suci dandanan.
Mwah ring sor, ca, pabangkit, 1, tumpeng, 2, papanggang ayam, 2, grih agung, 2, kapiting, 2, hantiga, pelas, ged­hang, çri, padha, 2, pras,1.
Mwah tumpeng bira, 1, tumpeng agung, 1, mewak guling ithik, 1, hurang agung, pisang kembang, pisang jati, pane hanyar, 1, saha ririhan, mesi pirak, 25, panebasan, jinah 777, kaya daksina, kampuh saparadeg, lis dyun, kuskusan hanyar, siwur pepek.
Nggwan ing acaru, ri tepin ing samudra ring lwah agung kunang.
Hana duluraniya WANG ANGANGKID, saha tegen-tegenan, bras, kethan, hinjin, mwang salaran ithik ayam, mwang jukung-jukungan, mesi banten dandanan, lebwakna ring samudra. Telas.

Nihan kraman ing BANTEN PASELANG, 

lwirniya : Hangandegaken Sanggar Tutwan, segenep ing sanggar, banten kang munggah ring Sanggar, suci tiba ro, 2, soroh, macatur rebah, bale gadhing, mesi suci hasoroh, mewak ithik ginuling.
Mwah nasi putih hatebog, maiwak taluh mapelut, 6.
Nasi kuning hatebog, mewak ithik putih mabakakak.
Nasi plug hatebog, mewak banyak mabakakak.
Jrimpen kuning 1, jrimpen sirat mawarna, 8 asiki.
Kunang sekarniya, sekar sekasthi, kedhapan Nagasasi, gad­hung, sekar cempaka warangan, rajah ratih candra.
Sekar tunjung, rajah Yaksa, Danawa, Kuwera, Sanat Kumara Surya.
Ikang sekar tunjung, tanchebang ring teboge manasi putih.
Sekar cempaka warangane, tanchebang ring teboge manasi kuning.
Malih wastra cepuk sari, kampung megha mendhung, sabuk cacirupan, sabuk balengki.
Malih bantene ring balen Paselange, lwire : Pulagembal, sekar taman, pakekeh, pula sakadaton, bagya, ibu sugih, tuwuh-tuwuhan, tegteg bunching.
Malih dhadhagan, mawadah nyiru, patingkeb, pungu-pungu, sapta soca, nawa soca, watu jawa, ceheng, prahu-prahuwan, mas mirah, wawangi, colok.
Malih ketan, bras, padha masok, dhangdhang tembaga, cil dhateng, mwah papindhayan Rare Hangon manegakin kbo-kbohan.
Malih jan tebu pangpang tlu.
Pring 2 pasang, ring Sanggar sapasang, suci 2 soroh, lis dhegdheg, wangsul, palangka gadhing.
Malih Dewa Nini, Gagaluh.
Babangkitniya Ardha Nareswari, gulingniya matudag uli tund­hun.
Mwah iyarep ing tutwan, matiti mamah, kbo yos bharana, saha olah-olahaniya, pabangkit ireng asoroh, tan paguling, maled patola sutra, daksina agung 1, hartha 1725.
Dangsil, tumpeng, 5, pagheneyan, mesi suci asoroh, gelar sanga.

Yan MADHYA ring PASELANG, kewala kbo winangun urip, matata­kan pitola sutra, pabangkit hasoroh, hedhaniya kadi nguni YAN NISTHA RING PASELANG, wedhus wenang, holahaniya kadi harep, pabangkit alit asoroh, sakrama kadi nguni, tan pa­dange.

Yan MANGGE ring WANG, utara, madhya, nistha, pangamete tan padangsil, tan pagagaluh, tan padewa Nini. Mangkane kramaniya, haywa korup.

Iki rajahning pipil dadagan, den anut widik-widik, saha pasang sethananiya, iti suratniya :
Ghenin ira Bhatara Iswara, Purwa, SAM.
Ghenin ira Bhatara Mahesora, Ghne, NAM.
Ghenin ira Bhatara Brahma, Da, BAM.
Ghenin ira Bhatara Rudra, Nai, MAM.
Ghenin ira Bhatara Mahadewa, Pa, TAM.
Ghenin ira Bhatara Sangkara, Bya, ÇIM.
Ghenin ira Bhatara Wisnu, U, AM.
Ghenin ira Bhatara Çambu, Ac, WAM.
Ghenin ira Bhatara Sadha Çiwa, Ma, IM.
Ghenin ira Bhatara Çiwa, Sor, YAM.

Nihan pracarun ing adudus, 

caru ring sor, celeng ji hanut hurip ing pancha-warran ing weton, hingolah dagingniya, den kadi hesin ing panggungan, den agenep.
Kunang sirahniya, balung, buntut, kikil, dalemaniya padha madidik sowang, den maksih mentah, sampilaniya sanunggal, den masih utuh, winangun hurip, den ing hatingkah.
Kunang daging kang ingolah, rwaniya sega ring nyiru, gelar sangha ring tatempeh, rajah ing nampi, Garuda hulu kurma, hisen ing glar sangha, sega sakepel, tinumpangan gagechok, jinajar telu, tambekur hanut pancha-wara, hingisenan sekul, molam gagechok bang, putih, pagu, nga, mesi kadi tambekur, tadhah kadi kraman ing tadhah, den agenep, poporosan den agnep, pras, 2, tumpeng wawarnan, kayesin ing panggungan, pisang kembang, pisang jati, papahes, ririhan, hisuh-isuh, karamas, jangan sakawali, sega sawakul, penchok sepanjang, hantiga hanut pancha-waran ing weton.
Gambra hingolah dagingniya winangun hurip, tendhasniya, buntutniya, kikilniya, sega sahidan, urip-uripan, celeng plen, pakanakna ring suku, hayam 2, rupanut pancha waran ing weton, pakanakna ring asa, bebek, 2, pakanakna ring murdha, huwurana bras apapangan.

Mwah HUPACARAN ING HADUDUS, 

kuskusan rajah padma, hilir rajah Astra Pasupati, mwang ikang dhangdhang pane, rajah sarasi, sasenden, rajah kadi hilir. Dyun rajah naga. Kren rajah trisula, cakra, padma. Caratan, mesi trisula, salaka, Kumbhacarat, mesi trisula, salaka. Kumbhacarat mesi banyun ing hapande. Wasuhakna ring suku.
Kaklentingan, 4 mesi paripih catur dhatu, mwang astanggi hnahakna ring jayanti jayamantelu.
Rajut ikang kaklentingan, den iang lawe tri warna, lis, siwur pepek, lungguh ing adyus, dadampar pari rong tenah, tikeh 2, mwang prabot hanenun. Iki papalin ing wong adudus habhicari. Telas.

Nihan tingkah NGETEH-ETEHIN MANUSA, yaniya MADUDUS, risam­pune punut mapatlasan.

Hambil hambangane mapesel, tebahang ring bawu tengen, ping 3; ring baku kiwa, ping, 3; ring punuk, ping 3; ring tung­tung ing irung, ping 3.
Raris ambil caratane, kechirin ring pabahane, ping 3, ring bahu tengen, ping 3, ring bahu kiwa ping, 3, ring tangan tengen, ping 3, ring tangan kiwa, ping 3.
Nganchukang jawum ring çiwa-dwara, ring bahu kiwa, ring bawu tengen, ring tangan tengen, ring tangan kiwa.
Ngerik antuk tyuk, ring çiwa-dwara, ring bawu tengen, ring bawu kiwa, ring tangan tengen, ring tangan kiwa. Pandhusin antuk rerebhu.
Cucukin bebek, ring çirah. Cucukin ayam, ring tangan.
Cucukin bawi, ring suku. Ngereb patelasan. Mabisuh-isuh. Pandusin.
Wus punika masasarik, matetebus, raris matirtha. Raris natab.
Malih kabale paselange majijiwan. Raris natab, wusniya raris mapadhamel. Wus mapadhamel, raris natab banten ane beten.
Raris ngiderang pring, ping 3.
Rihin mabhakti ring Sanggar Paselange. Wus mabhakti, raris munggah ka bale Paselange. Wus mabhakti, raris munggah ka bale paselange. Majijiwan.
Iki Sang Hyang Mretha Karsana, nga, wenanggen panjaya-jaya Rare, Ça, Wai wenang, mawadhah payuk, samsam sekar je wija jenar, ma. :
Ong Para dewita rupa ya, dewa grantincha hamekam, wangi swamba ya ucyate, dewa Wisnu payodayat.
Om Aklesa ya namah, Om Um Wasat bhaya ya namah, Om Mam Wasat sidhi sampurna ya namah, he bhyo namah.
Telas.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar