Google+

pidarta sakeng gria agung widya srama - guwang

Om Swastiastu,
Sangkaning paswecan Ida Sang Hyang Widhi Wasa lan Ida Bhatara Kawitan sareng sami sida mesadu ajeng iriki ring Griya Agung Widya Srama ri sajeroning sareng – sareng ngastiti ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa lan Ida Bhatara Kawitan dumadak Ida Sasuhunan sweca mangda karya sane kelaksaneyang olih Ida Anak Lingsir sida memargi antar lan labda karya tur semeton sareng sami sida ngamolihang kerahajengan lan kadirgeyusan.
Sedereng nglantur, pinih ajeng tityang ngaturang parama suksma ring;
 1. Ida Hyang parama Wisesa,
 2. Ida Bhatara Kawitan lan Leluhur sinamian,
 3. Ida Pandita Mpu Nabe,
 4. Dane Jro Mangku Pura Catur Lawa Ratu Pasek,
 5. Pare Pemangku / Pinandita Desa Guwang,miwah siosan
 6. Para Pengurus Mahagotra Pasek Sanak Sapta Resi Kecamatan lan Kabupaten Gianyar,
 7. Para Srati / Ayah Tukang Banten make sami,
 8. Para Sekaa Santhi lanang / istri,
 9. Oka – oka Mahagotra Pasek Sanak Sapta Resi / Bendesa maka sami,
 10. Para semeton / ida dane sami lanang istri sane sida ring ngerauhin rahina mangkin,
 11. Sekaa gong Br. Sakih,
 12. Para oka – oka lan semeton sane ngaturan punia / ayah mekadi; beras, gula kopi, dupa, jinah lan sane tiosan.
Sesanthi angayu bagia aturan tityang ting pare atiti, uleman, lan oka – oka maka sami, pinih ajeng tityang nenten lali nunas geng sinampura ring kawentenan genah ring griya kosekan pisan. Ping kalih penyenggra lan panyembrama menawi wenten sane tan manut ring kayun, tityang banget nglungsur geng rena sinampura. Dumadak sangkaning pengastiti Ida Dane sareng sami ,yadnya sane kelaksaneyang antuk ida anak lingsir sida memargi antar tur labda karya sida – sidaning don.

Uningayng tityang eedanpemargi karyane;
 • Rahina Wraspati, tanggal 22 april 2010 mendak Tirta Sidakarya lan mendak Ida Bhatara Pangrajeg karya ring Pura Catur Lawa Ratu Pasek, Besakih.
 • Rahina Redite, tanggal 25 april 2010. Mecaru, mlaspas, mepancadatu lan anilapati.
 • Rahina Buda Umanis tanggal 28 april 2010. Ring semengan jam 8.00 wita, melasti ring segara lembeng. Ring Siangnyane jam 13.00 wita. Puncak Karya Ngenteg Linggih; Tebasan panca lingga, Bagia pule kerti, Ngebat daun lan Mangun ayu, kapuput olih Ida mekalihang nanak miwah Nabe.
 • Rahina Wraspati Paing, tanggal 29 april 2010. galah jam 18.00 wita, ngaturang bakti penganyaran.
 • Rahina Sukra Pon, tanggal 30 april 2010. galah jam 18.00 wita, ngaturang bakti penganyaran.
 • Rahina Saniscara Wage, tanggal 1 mei 2010. galah jam 18.00 wita, ngaturang bakti penganyaran, panyineban, nuwek bagia pule kerti lan ngantukan Ida Bhatara sami.
mekadi asapunika eedan karya sane kelaksaneyang ring Griya Agung Widya Srama Guwang. 

Para atiti, uleman lan semeton Mahagotra Pasek Sanak Sapta Resi sareng sami, iring tincapang terus srada lan bakti duwene majeng Ida Sang Hyang Widhi Wasa lan Ida Bhatara Kawitan mogi riwastu melarapan dread bakti puniki paiketan pasemetonanne nyansan rumaket, dianing ring bhisama Ida Bhtara Kawitan wenten kawedar “Kita Pasek muang Bandesa, awya kita pegat akadang”

Para semeton Mahagotra Pasek Sanak Sapta Resi sareng sami, elingan pisan indik sesana kepasekan duwene lan sampunang empas ring sedaging bhisama Ida Bhatara Kawitan. duwaning kawentenan Mahagotra Pasek Sanak Sapta Resi lan Bandesa tan wenten tios Kawitan iraga, tabe pakulun mangde tan keni cakra bawan Ida inggih punika Ida Bhatara Mpu Gnijaya Sakti sane apriyangan ring Pura Lempuyang Madya. Sangkaning paswecan Ida Bhatara Kawitan sida embas para Empu ring jagate niki, mawinang sameton Mahagotra Pasek Sanak Sapta Resi sareng sami patut tincapang dreda baktine ring Ida Anak Lingsir. Niki pinaka cihna iraga sampun ngelaksaneyang siwa sesana.

Kadi asapunika sida tityang matur ring para atiti, uleman lan oka – oka maka sami, menawi wenten atur tityang tan manut ring kayun, nwnten lali tityang nglungsur geng rnasinampura.
Om santih, santih, santih, Om. 

Ida Pandita Empu Widya Dharma

Tidak ada komentar:

Posting Komentar