Google+

Lontar Usada Tiwang 10a – 20a

Lontar Usada Tiwang 10a – 20a

Ta, carmmaning bêngkêl jae, adas, trikatuka, ma, kadi kêrêp. Mokan taluh denya gringin, cêkoke tetesan, carmmaning bangyang, carmmaning bêngkêl, ma, ong kacubung pucung, angarêrêngada guming, têngahing sagara, kurang beyah komba kombul, mombak ombakan tan katampon, tka urung, 3, [10a] mokan gombeng deñang gringin, pacêhêntêl kudagi.
Ta, tampak lima, trikatuka, bangle adas, babakabeh kayu pait, tuus tuus, paiduh, damuh damuh, tmu tingkih, bawang adas, ma, tunggal.

Nihan tambaning wongagring yanya masawang edan, pati sambatin, sa, lawos, kacur, bangle, kunir, pada mairis, kabeh, muwah isinrong, sari, maja muju, pañjar lang, katik cêngkeh, sura meda, saang, sêmbar ulunatine, pada, peng, 3,
muwah yan ya maluyu, wnang parakna tamba iki, ma, aduh bilah setan isa ajim, bismilah ni rahim, lah sluh lah, samalêmmini, sari esuk, jangan kaul, lamunta gulunaku salêmbar, aku tumapkakên kaul, brakta lailalalaya lami.

Ta, awak lupa, sa, wêding tri kancau, pinipis [10b] tahap, waneh boloñohkna.
Ta, awak lara, sa, ruaning sususruh, lawos, bawang putih, dukut baru, uyah, misraksrakna pinipis wrekna prês tahap.
Ta, dêkah, sa, masui, gintên, kêncur, gamongan, bawang putih, tri katuka, sêmbar tangkahña.
Ta, panasing jro, candhana, isin rong, kameri, wêjêk, we bañyu santên, tahap.
Ta, awak grah, sa, ruaning kayu puri, cangkaruk mêntah, wêjêk we bañu, wdakna.
Ta, panas karakêting jro, sa, lêmbungan, katimahan, pet bañunya, têbu cmêng, tain yeh, tahap.
Ta, cêkehan, tmu, ruaning kamuning, sami pinatih, asêm kawak, musi, gintên, prês tahap.
Ta tuju ras, mdalakên rah ring jro, sa, ruaning bayam, luhur, asêm tanêk, antiganing sawung cmêng, añar, pinrês, roh kabeh, patikane, mrica, 21, [11a] tahap.
Ta, rasa biahma, sa, sembungle sakawit, tmu, kalap, sami makuskus, wngine saring, lungid, katumbah, ma, pukulun sira sanghyat rambat gunung gengirasa kangan, sariranta kasoran, luhur tan kaluhuran, wisesa tan kawisesan, atatamban sembung, kalapa, babakan pule tmuhajenam prungka, limpa bengka, pusuh bengka, paru ketan sibang marajah lambung aptiis tiis.
Ta, ngrasa, sa, ruaning ebun takedan, lenga tanusan, buwat manis, wanggo sari, tahap, ma, ang gni angabarabar tngahing sagara, murub makatar kataran, anyeeb rasa ring jro weteng, ebun takedan ambanana rasa bengang amdal sira risor ri luhur, kedep siddhi mandhi mantranku.
Ta, ngras, sa, ambengan akah glagah, lenga tanusan, ambu, sari lungid, anju tahep, jawnang wangto sari, isinrong, ma, om damalima di papa, tka ayu purnna [11b] jati sariranta siddhi kjer waras, ep.
Ta, kadadak, sa, aereba, 3, ma, cika kawacangka, ika kai genyat, jangandika sandhi mantranku, pangan.
Ta, kadadak, sa, weh mili pinuter, ring sami cmeng, ma, aong lu warwdar, 3.
Ta, kadadak, sa, sga ingulet wori apuh bubuk, panggang dena jenar, weh pati kane, mamah, ma, lipun ring atinmu waras.
Ta, watuk srak, sa, lawos, 3, iris, tasik, sinanga mamah, manik cekuh, tasik matah pinangan.
Ta, buh tanpasangkan, sa, lampuyang, bawang bang, adas sembarakna.
Ta, buh tanpasangkan, sa, idu putih, ma, om hulun saking sabrang, panambut kita abuh tan pasangkan, wala api idu putih, tatamnamu, jroh par waras. Iki pringat, wonge lara wusya kneng tiwang,

yan lara ring weteng kaku, malujug [12a] ring ulunatine, tiwang blusung, nga, lolonya sumanggi gunung, lunak, yeh, madadah aluban. Simbuh ulunatine, krikan jangu,
yan laranya jojos awaknya makeret ngaet layah, tanganya magemelan, tiwang dngen, nga, lolohnya don liligondi, kunyit warangan, jebugarum, sintok, bangle, gamongan, yeh cuka. Borehnya, sai, don kapas tawun, lungid, jebugarum, jae pait, yan tan lukan laranya, ampas lolohnya anggen wedak, sami. Usug sirahnya, bangket candhana ring yeh juwuk linglang. Simbuh ulunatine, aji ampas lolohe, mpunin aji lunak ring lengis, jatunin pees gadubang,
yanya lara langu agigis, tur bilbil tan kawasa [12b] angucap, sukunya lara lempor, sriyat sriyut, tiwang bantang lesungan, nga, lolohnya asaban candhana, yeh juwuk, uyah areng, simbuh bawong muwah tangkas isen matambus, bawang matambus, jatunya bras, boreh batise, kunyit warangan, pamor, yeh limo, pees gadubang.
Yan lara di pungsed di ulunatine, mangilutilut, tur manguyang, tiwang lomba-lomba, nga, lolohnya bangket isen, yeh nyuh, gula jaka. Panampel pungsede, akah blatunge lot, bras bang katumbah,
Yan lara buka kiruk tur ngulat ring pungsed, aduh-aduh tur jangkul tiwang wlut, nga, loloh, liligundi sakamulan, bangle, gamongan, katumbah, musi, jebugarum, lunak, uyah. Panampel pungsede jae cekuh, isin tingkih bawang jatunya, muncuk buah tabia lombok, ulig tatakanya don tibah, [13a] apunin aji lengis,
yan lara mangilut makabasang, tur uyangayingan, tiwang bragenjeng, nga, lolohnya, bangle, jebugarum, sintok musi, katumbah, yeh juwuk, uyah areng,
yan lara katon di jro weteng, kalusa gaganturan, malujugjug, aduh aduh, tiwang lesung, nga, lolohnya, babakan tengulun, babakan jepun, isin rong, gagambiran, yeh juwuk, uyah simbuh lara, sulasih, simbuh laranya, isen kapur, ketan gajih, krikan lesung kayu, gempong canging
yan lara ngilutilut ring wetengnya, malaib pungsed tiwang bragenjongan, nga, tur tangannya uyang. Simbuh maka basang, sembung, sulasih, miana cmeng, uku, uku, sami padha madonya, bawang adas, ketan gajih, lolohnya, babakan jepun, kunyit, katumbah musi, krawes,
yan lara ngejer di ulunati, tked [13b] kapaleyokan, manunggek ring pala, isin dumine pakanyednyed, tur uyang, tiwang grapong, nga, lolohnya paya puwuh sakamulan, akah liligondi, gamongan, kunyit warangan, sintok katik cengkeh, sembar weteng, jebugarum, yeh juwuk, uyah. Simbuh laranya kembang kuning, sami donya, isen kapur, katumbah, musi, krawes. Boreh kwa, babakan kowang, padang lepas sakamulan, katumbah musi, ketan gajih.
Yan lara panes dingin tur masawang langu, mrasa kadi paad, tiwang gramong, nga, lolohnya don sembung rambat, bawang tambus, jatonin pamor kadi batun kacang, muwah bnang pelung dawane dwang depa, bras ajumput, wus mabejek ketelin yeh gumulak, hningne inum.
Yan ring suku baat abih, tur mrasa kiyap tiwang simbar banyu, nga, lolohnya, paya [14a] puwuh, kasinen, padha sakamulan, sulasih miyik, sepet-sepet, bras abang, ampas enggon uwap, pungsede simbuh aji kunyit atambus, luun pabwan.
Yan pules leplep, jrijin ne pagridip, tangan suku kukuh, tiwang grit, nga, wdaknyadon madori ne kuning, bras bang, jebugarum, kasuna jangu, the cuka.
Yan lara ring suku, tanpa bayu lempor, tiwang tumpur sangar, nga, krawi sesaning wong, boreh lanurudnya, salwiring babungkil ne gnep, isinrong cakcak, nyuh mulung karyang am pasnyane, dadah aji pangorengan, basang pangorengane rajah kadi iki,___________ wus lebeng lengise, duduk sayapin wadahin pucung, ika anggen lamurna larane salwir tanpa bayu, nga, ampase dadi boreh, panrusnya salwir ring mantra tuwang, [14b] muwah mantra tutur wnang anggen mbakin ubade.
Malih pangempu lara tiwang kabeh, yadin sebaha nyem, malwang empun krayapan, yadin abeh jro weteng sami wnang, tamba iki jaja makarab, nga, sa, isinrong gnep, tabyabun, muwah emba, isin cekab, kulit asem, akah madori putih, babakan jepun, tangulin, krikan gampinis batun lenga agemel, campuhang raris intuk, goreng aji lengis tanusan, rajah basanga pangorengane.

Yanya wus lebeng lengise, iki tibakang panrusnya, ma, mang, bayu sumbrak urip, 3, ung wisnu sumrak urip, 3, sabhuwana kabeh urip padha jumneng jati pageh, 3. [15a]
Yan lara pakanedned malulunan, babyulan aduh, tiwang sumbilang, nga, pangempel awakna sami, lunak uyah, pamor, lenga tanusan, pees gadubang, lamurudakna kabeh. Inumnya, paya puwuh sakamulan, kunyit, gamongan, cekuh, inggu, katumbah, musi, jebugarum, manyeh juwuk, uyah areng. Ampas lolohe malih aworin babakan book, babakan akah kayu tuju, kasuna jangu, yeh cuka, wdakna kabeh.
Yan lukan larana, bangkutaha mentah, yeh cuka, ampase dadi sembar kabeh, yan lara malwang, tur manle ati, macucuk akeh triyak, tiwang bura wayan, nga, lolohna isen kapur, 7,yis, bangle, 5, yis, mica, 5, besik, yeh cuka, ampase dadi sembuh ulunatine. [15b]
yanya lara byulan sagnahnya, tiwang banu makundang, nga, lolohna, babungkilan, isinrong, gagambiran lunak ring uyah, masub aji clebubgkah. Ampas lolohe adukin babakan tangulun, don liligundi, don limo, don tabia bun, anggen simbuh larana, wdakna kabeh, book tangulun, awar-awar, kayu tuju, sami babakan akahna, jatuna kasuna jangu, tngeh, jae pait, yeh cuka, yan taluwan gringna, borehna, kayu pupug kayu tulak, patik kalah, padha sakamulan, kunyit isen cekuh, gamongan jebugarum, yeh cuka yan limanya malwang, muwah palana teken jrijina sami malwang, tur semutan pakajutjut, tiwang dangap-dangap, nga, wdakna jae pait, tengeh, mica, paci-paci, yeh juwuk.
Yan malwang bilang buku, buka pegat rasana, aduh-aduh peteng lemah, tiwang sya, nga, panampel [16a] larane, kunyit gamongan, cekuh jae, jebugarum, isinrong, katik cengkeh, asaban candhana, yeh juwuk, ketelin lengis tandusan. Lolohna, paya puwuh sakamulan, cekuh, gamongan, trawas sampar wantu, katumbah, musi, jebugarum, ketan gajih, yeh juwuk uyah areng, ampas lolohe dadi boreh kabeh, gohin don tatis bun kakatih, kasuna jangu, yeh cuka.
Yan lara sengi-sengi, peteng lemah, malawang mider-mideran rasanya, tiwang balwang, tur manguyang, wdaknya, babakan tangulun, babakan akah kayu tuju, babakan book tengeh, sintok, masui, jebugarum, kasuna, jangu, yeh cuka.
Yan laranya kabeh nebek ring awakna, ulunatina malujug, tiwang tudwan, nga, lolohna paya puwuh sakamulan, gamongan kunyit, katumbah musi, jebugarum, [16b] yeh juwuk linglang, uyah areng, simbuh laranya, babakan kem, muwah donnyane, katumbah, isen kapur, bras bang.

Iki panuwed, sa, adeng kawu, 7, tebih, ulig dena lembat, wdakna, ma, ong papanta bapanta mementa, bapanta babuntadi, aku panuwed dina sai, tka tis palektik, siddhi mantranku.
Ta, wi_________, sa, bulung dawa, mawadah ban santen kane, tahap.
Ta, wi_________, sa, kasela matambus, santen kane, tahap.
Ta, basang sakit, sa, empol tiying, kayu tawa, kunit warangan bawang adas, brekan sungsungan, sembarakna laranya.
Ta, ngras muwah anguyuhaken rah, sa, buah tibah putih, makukus, dena lepah, bawang adas, majuang yehnya acacangkir, madhu a cangkir, tahap. Malih uwapnya, cacing base, bawang adas.
Ta, ulunati kaku, sa, buah base, tmu tis, [17a] ginten cmeng, tutuh irungna kalih.
Ta, beteg, sa, babakan wangkal, isen, yeh cuka wdakakna.
Ta, beteg, sa, don karuk, isen, 3, yis, sari kuning, santen kane, tahapakna.
Ta, ngrasa, muwah ngmokan ring jro, tur anguyuh ang rah, sa, buah blingbing besi, rujak, yeh arak, gula pasir, panganakna. Malih panembar siksikane, akah padang cekuh, bras mes, tasik manahnah, malih, tutuh, sa, kuud nuh gading, ne sumambuh, raginya katik adas, katik waluh paketan, myana cmeng, juwuk linglang, asaban candana jenggi, gula gabuh, matimbung.
Ta, ngrasa, muwah kaamjana, sa, kuud sumambuh nuh mulung, ne mulu ersania, maplapah, muncuk sulasih mrik, sulasih yeh, padha, 3, [17b] muncuk, muncuk dapdap, 3, muncuk, myana cmeng, 3, muncuk ngudan don canging, ngudan don gatep, sari kuning, matimbung, tahapakna, malih sembar siksikane, sa, don canging ne kuning, don bunut ne kuning, sari kuning, malih inumnya, sa, putih taluh siap slem, yeh arak. Malih papusernya, sa, adeng temako, pees gadubang, tahapakna.
Ta, manguyang ngayingan, sa, tain seksek, atin gamongan, kasuna jangu, pipis, wdakakna.
Ta, angancukancuk ring nabhi, sa, akah tuung polo, tmu ireng, muncuk suren sakamulan, don temako, idubang, urapakna.
Ta, wteng lara, tka luwas sakitnya, sa, isen kunyit, uyah, yeh cuka, tahap. Malih papusernya, sa, babakan campaka, trikatuka, yeh pamor, tampelakna. [18a] Malih sembarnya, don tabia bun, kapkap, bangle, gamongan, isen kunyit, sami kikih, bagiakna, srebuk intuk, isinrong, abagi rajah pamali, uyah manyahnyah, sembarakna laranya.
Ganya seneb tur ugumel, tur kaku ulunatinya, muwah bangkes bangkes, upas ngusun milara, sa, lolohnya, akah padang lepas, bawang tambus, adas, bras bang,
yanya langu nguwon, tur ngahngah maka basang, upas pantara milara, sa, lolohnya, don paspasan, adas, bras bang, bungkil buangit, laluna.
Yanya seneb mangol musing parus, muwah ngutah ya kiap, upas rabug milara, lolohnya, muncuk tuwek, slikur muncuk, bawang adas, cakcakin, seduh baan yeh gumulak.
Yan satata ibuk atinnya, marupa panas awaknya, maklesetan, peteng lemah, [18b] tur bangkes bangkes, ngilutilut awaknya, upas karang sudukan milara, sa, loloh kamuruban, bawang adas, galih cakcak, seduhin dumun wuse embon, yehin tuwak manis, raris pres saring, tahap.
Yan ngejer bayunya, muwah ngoon, tur ya seneb manglunteb, enek ulunatinya, tan kawasa ngutah, sing pangan tanpa rasa jaen, upas kebo dadakan milara, ta lolohnya, karoya sakamulan, bawang adas, pulasari, ketan gajih, cakcak seduhin,
yan lara ring awak krasa grah, mangramang, wate enduk, rasa tanpa bayu, mwang lempor, embuh swaranya, upas tangtangwun milara, ta, lolohnya, karoya sakamulan, bawang adas, pulasari, ketan gajih, cakcak pandusin.
Yan ring tangan suku padha grah, awake nyem, mwah basing [19a] deket, tur twara baanga ngutah, upas balatur milara. Ta, lolohnya, biu gedang ne mara wayah, ring babungkulan padha makikih, sintok masui makrak sami madukan, mapres, bangkete presin juwuk, uyah, raris dadah, aluwaban, tahap. Ampase dadi simbuh larane,
yan kuru lempor, tur tan tuna kiap, tur ngedotang mamanisan, muwah asem aseman, upas kasmaran milara, yan tiwang raris beteg, ta, lolohnya, banyu ketan gajih, bawang tambus, adas, jatunin sarin bunga, raris bejek, malih basehin, swah petat, tahap.
Malih odaknya, sarwwa anganggon, jatunin kasuna masab, lengis miik jatunya.

Yanya mdal mangredek katangkahnya, ring bawong dekah, megat megat cekohanya, krikan gangsa milara, ta, lolohnya, bangket kunyit warangan, lumut batu ne nguda, jatunya bejek bejekin aji muluk bebek, saring tahap.
Yan metu gtih [19b] saking jit, upas warangan milara. Ta, lolohnya, don kayu tangi, bras bang, lumaki uyah areng, majatu tanah di kamulan, ampase dadi uwap.
Metu gtih madidih, upas rasa milara, ta, nyuh gading, gula, mapanggang apanga lebeng, nyag gulanya sepet sepet, majantu baan tain jlati ne tuh, raris cakcak, pres, tahap.

Ta, mata gatel, sa, akah karuk, mica, 1, adas, uyah uku, pahakna socanya, mwah pipisakna. Ta, mata gatel, sa, isen, 3, yis, trikatuka, urapakna socanya.
Ta, mata bang, masanjai, yeh susuning wong durung mauntu, banyu tuli, kum dening sibuh tambaga, banten canang ring kamulan, wus rarisupakna.
Ta, mata pesu yeh, muwah [20a] bengul, sa lunak tanek, maswi, garem uku, pipisakna.
Ta, mata pesu yeh, mwa bengul, sa, sanggalangit, buah dalima, kalembak kasturi, puh socanya.
Ta, mata bang, sa, sanggalangit, kalembak kasturi, puh socannya.
Ta, mata bang, sa, sanggalangit, kalembak kasturi, dalima putih, puh socanya.
Ta, dekah, sa, babakab pule, masui, bawang tambus, lengis anyar, tahap.
Ta, dekah, sa, padang lepas, kunyit warangan bawang adas, sembar ring dada.
Ta, dekah tur bengek, sa, don kamoning, don wales, kunyit warangan, katumbah, nyahnyah, pipis, tahap.
Ta, bangkiang sakit asibak, sa, babakab ancak, menyan madhu, ulig, uwapakna.
sumber: Sastra Unud – cakepane.blogspot

Tidak ada komentar:

Posting Komentar