Google+

Lontar Indhu Batur Kelawasan Petak

Lontar Indhu Batur Kelawasan Petak

Ling Rsi Markandhya
Maka purwakaning atur titiang majeng ring para semeton Maha Warga Bhujangga Waisnawa sane wenten ring sajebag jagat puniki, lugrayang titiang ngaturang indik pemargin Ida Leluhur utawi maka druwen Ida Leluhur minekadi salah sinunggil “Dharma Yoga Semadhi” sane sampun patut keuningin ring para semeton sami utawi warih Sang Bhujangga, sekadi sane manut panggihin titiang ring lontar. Santukan sangkaning pasuwecan Ida Sanghyang Parama Kawi, prasida titiang nyaritayang mungguhing daging tatwa carita “ngeninin pemargan Ida Rsi Markandhya” sane kacihnayang ring sajeroning “Lontar Indhu Batur Kelawasan Petak”, sane kakeniang duk rahina sane sampun dumun olih: “Ida Rsi Sutji” Ida sane malinggih ring Griya Batur Suci Desa Gumbrih.

Maka pamuntat atur manawi ring sajeroning titiang nguningayang indik daging pemargan Ida Leluhur, tur manawita tuna luwih antuk titiang ngaturang, lugrayang titiang nunas agung sinampura duwaning titiang wantah nyuratang manut ring daging lontar. Lontar puniki sane keanggen maka dasar ritatkala semeton sane wenten ring “Desa Sepang” ngemargiang indik upacara upakara sekadi “Pitra Yadnya”.

Inggih wantah sapunika perasida antuk titiang ngaturang ring para semeton sami, dumogi wenten kesuksemaan utawi gunan nyane. naler nenten ima titiang ngaturang suksma.

Om Awighnam Mastu Nama Sidham

Iki wisik warah Indhu Batur Kalawasan Petak, ling Rsi Markandhya. Kacerita kna Hyang Widhi hanthyata manggeh ira tan hana mawisma nira, tan paro, tan parupa, hamusa jangga, hakerta sang hyang mahyun, hatamaja eka madhyam, hanata hindu, hindu matemahan gni arab – arab, gni dadi handus, handus dadi megha, megha dadi watu, makeplug watu iki, hana tanah langit, gun gumi, bun gumi, matemahan tiga adnyana, sapaluire : Ciwa, Sadha Ciwa lan Parama Ciwa.


 • Sang Ciwa: dadi langit, ngentikang sarwa lumentik muang Wedha Riwikrama, muwah Wedha Sanawosongo. 
 • Sadha Ciwa: ring tanah anguyuh angga dadi yeh, dadi pasih, ngentikang sarwa mabayu dadi angin, raksaka wedha upasadha nga.
 • Parama Ciwa: ring paran nadi tirtha, Tirtha Sanjiwani sakala niskala, raksaka wedha catur nuraga muang catur wedha gita, hana bhagawad githa, mayoga sang parama ciwa metu yogha satunggal Sanghyang Tunggal, matemu ring Dewi Rekata Wati, panak sakeng Rekata Tama, bangsa yuyu, raja samudra lekad taluh, sang hyang onang ngempu taluhe ento tur lekad rare patpat. 
Rarene patpat punika kawastanin hantuk sang hyang onang :


 1. Pukuh, asal sakeng wadahing taluh.
 2. Punggung, asal saking kulit taluh.
 3. Bawa, asal saking putih taluh.
 4. Manik, asal saking kuning taluh.

Risampun dangu kewastanin malih :

 1. Togog
 2. Semar / Tualen
 3. Naradha
 4. Guru.

Malih mawasta :

 • Asiki : Nabi Hadham
 • Dadua : Nabi Sis
 • Tetelu : Sang Hyang Nurchaya
 • Patpat : Sang Hyang Nurracca
 • Lelima : Sang Hyang Wenang
 • Nenem : Sang Hyang Tunggal
 • Pepitu : Sang Hyang Guru.

Sang Hyang Wenang dados Surya, guru manik. 
Sang Hyang Tunggal rasa bun gumi mamusa keneh, betal, makmur, nganten ngajak Dewi Rekata Wati, rasa jantung, pangarasa, betal mukaram, lekad taluh camani “nga” purus, betal, makadas, yuyu miwah yeh, bungkulan taluh mani, rawuh sakeng akudang rah :

 • Asiki : Angin, halu hamah
 • Dadua : Api, hamarah.
 • Tetelu : Yeh, mut mahinah.
 • Patpat : Bumi, supiah.

Iki “nga” Catur Yogha, yan ring bhuwana agung : surya, bintang, bulan, bawa hiki “nga” Wedha Catur Anuranuraga, gnahnya ring Badjera Petak, iki hangurip Dyana, Tirtha Mertha Sanjiwani, suara ring nenger, tan patastra hindhu “nga” tutur hindhu, piteket ring Idha Sang Parama Ciwa, hangewetuang tatua githa, hanata bhagawad githa, hantyata mangen ira, tan hana mawisna nira, hamujangga hakerti Sang Hyang Mahyun Atmadja, eka madhyam metu temajeng ingaranan “Sunya Ning
Sunya Ning mayoga metu temadjeng “Tri” :

 • Pinih luwih : Bhiseka “Rsi Marakandhya”
 • Ikang made : Bhiseka “Rsi Gangga Sura”
 • Ikang nyoman : Bhiseka “Rsi Manu”

Rsi Gangga Sura: kesah maring hindhu jumeneng ring “Mojokerto” dados Pandit.
Rsi Manu: kesah maring hindhu jumeneng ring “Selepadang” taler dados Pandit.
Rsi Marakandhya: kesah maring hindhu jumeneng maring “Mujasari” raris ke Gunung Raung irika Idha Rsi Markandhya ngambil rabi anak sang hyang wenang ingaranan “Ibu Kapilih” sane dadi dewan tanah gadah yogha satunggal manon, kang nga “Rsi Dharmasunya”

Rsi Dharmasunya maperiya Dewi Kanari, anak sang hyang naradha. 
Gadah yoga asiki ingaran “Rsi Guru” Rsi Guru maperiya rayat biseka Dewi Suma anak sajayeng karna, gadah yogha dadua:

 • Pinih Luih : Rsi Keling
 • Ikang Madenan : Ipatiga.

Pasti pangabaktiannya ring kakyang idha Ida Rsi Dharmasunya, ingaranan Pasek Patiga ikang kakyangnya maka dalem pacung maka pancer pabaktiyan ring Ida Rsi Dharmasunya. 
Muah yoghan Ida Rsi Markandhya, gadah yogha sane mijil ring “Ibu Kapilih”

 • Sane duuran : Idha Bagus Surya
 • Sane alitan : Made Oka.

Ring Gunung Raung Ida mapitutur ring anak putun ira, iki rengen akna pawarahku ring kita:

 1. Nirwana, Nirmanakaya, Nirmadharma.
 2. Amerasa, Atara, Atma, Ajnana liang “nga”
 3. Brahmawidya, Bagawan Byasa Biksuka, Budhi “nga”
 4. Icuara, Ica, Inayana, Jati “nga”

Batara dasarnya manusa “nga” kahalaman, kasusilaan, kabahagiaan, kabeneran/ patut, menepakan, (ngelepasang kodrat kehidupan). Yan sang wiku kerasa budhi sunya, sayogya biasa kna dina latri, ning sarira, ambeana tri loka palanya, ruwet sida ilang, jati paripurna sapanugraha ika palaning sidha ilang luirnya.
Yan salah ucap, salah candak, salah rengen, salah pasuka, salah hangen, salah ungsi, salah sila, ika DASA SILA “nga” . Samangkana hawak harane, taye mandyaken lare sasare sarira, yan tambuh ring payuden ne yeh idup jati ngebekin jagat, TIRTHA MERTHA SAJIWANI.

Humatur Ida Gusti Pacung, hayuun ling nira, nabdabang kadyatmikan muang ngerotong royong sareng duang tali (2000) kwehnya, ngiring kakyang Ida “Ida Rsi Markandhya” . Ida Gusti Pacung Agung, dadi pacek ring Gunung Raung sareng Ipatiga, durung asat babalangan, dadi ta agni arab-arab wetan, uduh anakku samea tonton ikang gni arab-arab jalan cening jani alih Gni Utama Ika. Hayuun sanaknya makabehan, ling kakyang ida, kesah Ida Rsi Markandhya sakeng gunung raung sareng sisyan ida duang tali (2000) kwehnya muah sanaknya, ngulati gni arab-arab, saksana dateng ring gni iki, tan hana gni, alas rembho juga, irika ida ngerotong royong sareng duang tali (2000). Hana byana “ABAS AKIH” landuh ikang rat.

Sapanang akna Ida Rsi Markandhya budal ke Gunung Raung, saksana dateng ring gunung raung sareng hanak Ida, I Pacung muang Ipatiga.

Sapanang akna malih hana gni arab-arab ring alas katila wetan, malih Ida turun ring gunung raung, turun ring alas katila, mumbul ikang banyu, yeh sumbul “nga” tukad iki. 
Irika Ida ngerotong royong ngardi tatamanan sareng duang tali (2000) pinih arep “Ida Gusti Pacung “ kalinggihang ring “Bading Kayu”.

Iriki Ida Rsi Markandhya mujiangga hana “Gunung Bhujangga” ngeragayang Ida sekar hana “Gunung Sari” nga. Masarira bunga, abunguan, manis madu ragan “Ida Rsi Markandhya” mabiseka “Ida Rsi Madura”. 
Raris Ida ngandika : uduh putunku iki rengen akna pawarahku ring kita, panelas brahma widyane sang catur anuraga.

Sang Hyang Widhi juga onang sembah, putunku wijil sakeng Rsi Dharmasunya, buat pangeweruh, Sang Hyang Widhi ane buana agung muang buana sariranta. Maka hawak hurip muang pejah, Iki Sang Hyang Catur Nuraga, ana katon ring buana agung kadi inten ika Hyang Parama sane ngurip awak cucune, doning hana sabda, samarpaya surya jotir, to madan jati, Surya “nga” keneh, Bulan “nga” tirtha, sarin keneh, Bumi: bayu, getih, kala, lawan api, yeh dadua api tetelu tunggal keneh ikang “Panca Sapta Petala” dadua “Naga Bandha”, tetelu “Panca Sila”, api tetelu yeh dadua iki “nga” Panca Patpat Napas, umad kunci iki “nga” Surya Sekala, Surya Mantri Magri keneh “nga” bulan kamantryam, yeh, banyu, bintang pangirim, angkyan, angin, otak, supyah, bumi, banyu nga. 

Mangkana putunku kapustika ring Ida Gusti Pacung, gelis matur ring kakyang Ida singgih Sang Mahayukti, ayuun ring paduka Batara. Gelis Ida nabdabang kadyatmikan muang ngerotong royong sareng 2000 . hana Pura Bading Kayu ngiring Kakyang Ida Rsi Madura sane malinggih ring “Gunung Sari”. Ida Gusti Pacung dadi pacek ring “Bading Kayu” kahiring antuk Pasek Keling muang Pasek Patiga.

Hana Agama Hindhu Keling, bulak balik pamargin Ida Rsi Markandhya, malih ka Jawi malih turun ka Bali. Bulak balik turun ka Bali “BALI” nga” jagat iki. Ngardi tatamanan hana Gunung Sari, hana Bunguan, Pagerwesi, Batur Panti, BESTURI, landuh ikang rat wireh ngagem game kasunyatan, muang Pancasila, muah Wedha Catur, sapata luire:

 • Rih Wedha
 • Antarwa Wedha
 • Sama Wedha
 • Yayur Wedha

Iki babuatan Ida Rsi Markandhya, sakeng Jati Onang Sor, Onang Luhur, saluir Dasa Karya Onang hana Sang Maha Rsi tan sipi Utamanya. Manis madu “Rsi Madura” nga malinggih ring Gunung Sari, iriki Ida ngarga ring ulun pamelas, hana Tukad Masiwi “nga” ngelukat ikelabang apid, uler agung sane ngalahang Imangku Putus ring Panti, telas rarud banjar ring Panti, terus ke Alas Langsat. Jumenek ikelabang apid, kapralina ring Ida Rsi Markandhya ( Ida Rsi Madura ). Ring Sastra Ujar Jana, Yeh Idup ngebekin Jagat, sakeng gitan Ida ngarge manak “nga”.

Puniki babuatan Ida Rsi Markandhya, “Wedha Catur Anuraga” panugrahan ring Parama Ciwa duk ring Hindhu, amutusang se Dasa Karya iki “nga” Wedha Panca Catur Titi Wirikrama, sapata luire:

 • Rig Wedha
 • Atarwa Wedha
 • Yayur Wedha
 • Sama Wedha
 • Purwa Bumi Kemulan.

Puniki pakaryan Ida Rsi Markandhya, duk turun ring Gunung Sari, ngeragayang Ida sekar, manis madu ragan Ida, mabiseka Rsi Madura. Kairing antuk Pasek Keling muang Pasek Patiga, ring dina: Wrs “Pa” Sungsang, Pucak Manik “Tang”, Ping 13, Sasih ka 7, Rah 3, Teng 2, Icaka 1000, Cicaka 1032.
Metu pangalian Eka Sungsang Prawani tur Ida Rsi Madura mamuat “Pajenengan Hindu muang Pustaka Raja Candra Rasa”. Tekening busananing sudaka, I pasek Keling kalugrahin antuk Ida Rsi Madura “Eka Gama Hindu Isma muang Pancasila lan muang katekaning Pejah, Iring Ida Rsi Madura mahyang hyang Tukad iki kawastanin “Masiwi”periangan iki “nga” Basturi, Gunung iki “nga” Gunung Bhujangga, wireh Ida Mujiangga “nga”. Gunung Sari Asah Danu irika Ida nyimpen Pajenengan: “NARA BADJRA CIWA KRANA”.

Spanang akna kesah Ida ring Gunung Sari kahiring antuk Ipasek Keling lan Ipatiga kantun ring Gunung Sari. Ida Rsi Madura jumeneng ring Dap-Dap Putih ngardi TAULAN pinggir ring tukade, irika Ida Rsi Madura mahyang hyang “Pangyangan” nga tukad iki.

Spanang akna kesah maring Pangyangan jumeneng maring “KELEDU NGINYAH” kajunjung olih Imangku Katrem, tur kaperihang paguruan ring Buana.
Hana Desa Gumrih, kesah ring Gumrih asenek ring Batu Mejan, hana anak dukun mayas puri pecak magenah ring “Gong Purwa” Imacaling tekeng sanaknya:

 • Iratu Ngurah Tangkeb Langit
 • Arine I Wayan Teba
 • Arine I Made Jelaung
 • Arine I Nyoman Sakti Pengadangan
 • Arine I Ketut Petung
 • Arine (istri) Ni Luh Rai Derani.

Kasung lugraha ring Bhagawan Dwi Jendra, duk ring Majapahit, tur ngusak asik ring Lalang Linggah, hanesti neluh nerangjana, tur ngerapuh jagat. Irika katangehan antuk Ida Rsi Madura, miragi Ida Imacaling nesti neluh nerangjana, raris Ida Rsi Madura Dyatmika Yeh Idup tur kapulangin, kebus baang Imacaling ring Gunung Rangda, pati keplug terus malaib tur terus ka NUSA maring jungut batu, raris ka “DALEM PEED”.kari rabine “I Luh Ayu Lebur Jagat”, I Ratu Ngurah Tangkeb Langit, Wayan Teba, Made Jelaung, Nyoman Sakti Pengadangan, Ketut Petung, Rai Derani, mamekul ring Ida Bhujangga Madura. Ring penataran gunung iki “GUNUNG RANGDA” nga.

Kesah Ida Rsi Madura ring Surya Beratha, jumeneng ring “Batan Getas”, I pasek Keling magenah ring “Puseh Pangulu” tur mamuat senjata “Keris I Jaga Satru” nga, katunas ring I pasek Keling ring kereb langit, tur kaambil ring “I Gusti Kresna Kapakisan Jelantik” ne magenah ring “Mangwi” , kantun ulesnya sad sading “nga” puseh pangulu Hindu Keling.

Ida Rsi Madura jumeneng ring “Batan Getas” kajungjung dening jagat muang praratu, Bala Mantri, tur Ida Rsi Madura ngardi kayangan sang “Tri Warna” nga. Angga sinunggal, Asta Rwa, Netra Tunggal. Sanghyang Tri Warna nga Raditya muji angga nga Papauman Satrya Punggawa, hana “Dalem Papauman”, anyiwining satrya punggawa kabeh, muang Brahmana, Bhujangga, muang Bhuda. Spanang akna papauman satrya punggawa pinih arep: 

 • Bhagawan Dwi Jendra 
 • pamade Bhujangga Aji Manu, 
 • ping tiga “Cri Arya Damar”.

Ida Rsi Madura raris mangandika, 
duh Cening Dwi Jendra, muang Aji Manu, muang Cri Arya Damar, Rengen pawarahku: dadi cening ngencak aci-aci Hindhu sane maadan “NGERECE DANA”, dadi cening nganggen Gama Indra muang Brahma, Gama Kala, Uma Tatwa, Yama Tatwa, Siapa nugraha cening ………???.
Gelis matur Sang Dwi Jendra 
singgih Sang Mahayukti, Sang Hyang Jagat Natha asung nugraha ring anak batara titiang, pasasangkepan dite hamangan jayeng kana. Wireh wenten Sapta Buana “ngerece dhana” titiang ring Bali napi luire:
 • Sawa Preteka : Da ( ) genahnya.
 • Nyawa Wedana : Pac ( ) genahnya
 • Supta Pranawa : Ut ( ) genahnya
 • Nyawa Asta : We ( ) genahnya
 • Pitra Yadnya : Ma ( ) genahnya
 • Pranawa : ring A ( ) genahnya
 • Kerti Parwa : ring. Pra ( ) genahnya.

Wireh sampun mamargi karaksa antuk ida dane, ipun sukeh antuk titiang ngerobahin malih ratu, banggiyang sampun, wireh sampun mamargi Ratu. Durung asat babalangan keweh yan rasayang. Ensek sapenuh pakayun Ida Rsi Madura, tan kasaden kayun. Spanang akna kesah Ida Rsi Madura ring Batan Getas, jumeneng ring Beratan. Kasungsung antuk “Ida Dalem Sagni” ne malinggih ring Tamblingan. I dalem tamblingan madue putra kalih,

 • Sane pinih luih : Ida Bagus Tos Jaya.
 • Sane alitan (istri) : Dewi Ayu Sapuh Jagat.

Ida Dewi Ayu Sapuh Jagat tur kaambil olih Ida Rsi Madura kaanggen rabi, tur lama-lamanya Ida Rsi Madura enem warsa (6 tahun) malinggih ring Beratan. Ida Ayu Sapuh Jagat madue putra patpat sapata luire:

 • Pinih luhur: Ida Bagus Cakra - (ring Jati Luih).
 • Sane alitan: Made Rai Putra
 • Sane alitan: Nyoman Raka Sudana
 • Sane alitan: Ketut Cenik Mertha.

Okan prami sane mijil ring “Ibu Kapilih” rabine ring Majapahit, sane medal sapata luire:

 • Paling luhur: Ida Rsi Dharma Sunya
 • sane alitan : Ida Bagus Surya – (Ida madiksa mabiseka: Ida Rsi Wisnawa).
 • sane alitan : Ida Made Oka

“Rsi Dharma Sunya” malinggih ring “Mojosari”
“Ida Bagus Surya” malinggih ring “Batan Getas”
“Ida Made Oka” malinggih ring “Kayu Pinge” mangkin mawasta “Kayu Putih”

Okan rabin Ida Rsi Madura sane ring Tamblingan, Ida Bagus Cakra ring Jati Luih, terus ke Gunung Sari Asah Danu. 
Putran Ida Bagus Cakrane maparab “Rsi Tamu” jumeneng ring “Lukluk”. 
Ida Rsi Madura budal ke “Basturi”, tur Ida merelina sisiyan Ida ring “Gunung Bhujangga” ( ring Desa Sepang Kec. Busungbiu Kab. Buleleng ). Kantun putra sane mijil ring Dalem Sagni ne malinggih ring tamlingan: 
Ida Nyoman Sudana tur Ida jumeneng ring “Blambangan”. Made Rai Putra ring “Banyuatis” ( asrep ) ring Puseh Mukti. 
Ketut Mertha ring Gegelang terus ke “Pemaron”. 
Ida Made Oka ring Kayu Pinge (Desa Kayu Putih) sareng tumin Ida “Ida Dewa Ayu Sapuh Jagat”. Kahiring antuk anak “Idukuh Mayasturi” sane mapesengan “Made Jelaung” muah “I Wayan Tebe” kagenahang ring “Lawangan Agung”. Kapanganikayang ngeraksa gumi ring Ida Dewa Ayu Sapuh Jagat. Kon Ida mahideran ngeraksa jagat, “HIDERAN” nga jagat iki.

Made Putra ring Banyuatis madruwe oka mapesengan “Ida Rsi Kanya” asiki tur sampun pandita, kahaturin ngayunin ke Blambangan antuk Ida Anak Agung Blambangan, ri sampune rauh ring Blambangan kacunduk Ida sareng okan Ida Bagus Sudana sane mapesengan: “ICENELE” muang “MADE BERATHA” pecahe kesah sakeng “Beratan”. 

Gelis matur Icenele ring Ida Rsi Kanya, 
uduh kakangku Rsi Kanya tan weruh kakang tekengku, aku hanak Bagus Sudhana katinggalan meme bapa tur kahula kateler, 
umi nget Ida Rsi Kanya ensek sapenuh ring ati, tumeres toya aksa tonibeng panon, raris mojar: 
Uduh anakku Cengele ong gila cabar ujar, jalan jani budal ke Bali jele melah ajak beli di Bali, 
metu Icengele 
“Aku tumut kakangku”. 
Durung ngasat babalangan puput karyan sang Prabu Blambangan, katuran Rsi Kanya puniya gung artha 65 tali maruntutan Surya Kanta muang tateken Punyan Kayu Jelawe.

Spanang akna rauh Ida Rsi Kanya ring Griya Banyuatis sareng Icengele muang Made Beratha, irika Ida Rsi Kanya katataman ngunya unyan derika Ida nancebang tateken Idane, tur mentik rikala kacingak antuk Rsi Kanya raris Ida ngandika ring rain Ida Icengele. 
Uduh adikku mentik tatekenku, jalan dini ngardi papujaan hadanin “Pujalawe”. 
Spanang akna hana pura “Pura Pujalawe” papujaan Ida Rsi Kanya. Spanang akna Rsi Kanya, kaceritaan Anak Agung Rijasa ring Banjar “Mabyang Sakti Blambangan”, kaambil antuk Ida Bagus Suci ring Banjar, kaambil rabin anak agung blambangan sampun mobotan, punika medal sakti wak bajra, mabiseka “Bagus Rijasa”. Ida nyapuh bangsa, Rsi Kanya kateler . ditu Icengele susah reh tahu teken anake nawang mantra tonden mabersih sube ngeleneng. Raris rarud katengah ka “Manguwi” di Manguwi Dukuh magenah.

Hanak Rsi Beratha sane kesah ka Blambangan mapesengan “Putu Wija” taler kesah ka Tabanan jumeneng ring “BERABAN” ditu makarya “Taulan”. Spanang akna uug Berabane, hanak Putu Wija patpat telas rarud ngalerang, budi ngungsi ring Gunung Sari, gunung sari alas dapetanga. Tur irika ring kiring “Asah Badung” jumeneng.
Naler wenten ka Patemon magenah ring “Banjar Uma”, muang ring “Tegal Bubunan”, hana juga ring “Banjar Belong”:
Sane ring Asah Badung Desa Sepang mapesengan : “Putu Rukma”.
Sane ring Banjar Uma Patemon mapesengan : “Made Wirtha”
Sane ring Banjar Tegal Bubunan mapesengan : “Nyoman Kartha”
Sane ring Banjar Belong mapesengan : “Ketut Mertha”

Spanang akna kacerita mangkin “Dewa Ayu Sapuh Jagat” eling ring pitutur Ida Rsi Madura, I Pasek Patiga ring Gunung Sari magenah, tur kautus I Pasek Keling antuk I Dewa Ayu Sapuh Jagat ngalih I Pasek Patiga ka Gunung Sari.
Spanang akna raris I Pasek Keling majalan, saksana dateng ring Gunung Sari, kacingak I Pasek Patiga makuweh kadannya, tur raris I Pasek Keling matakon : 
“Ih kita Patiga dadi makuweh sanak kita, kita ajak kita dadua luh muani tunggal sanak, siapa ngamet sanak kita”……….?. Lah warahan tekenku …!!! 
Humatur I Pasek Patiga,
titiang ngambet nyaman titiange, gelu idep Ipatiga. 
tur I Pasek Keling berangdi raris budal sah tan papamit, Saksana dateng ring Kayu Putih raris matur ring linggan Ida Dewa Ayu Sapuh Jagat. 
Pakulun paduka sang si muhun, singgih ratu I Patiga salah wetu, nyaman ipun juange anggene rabi, sampun ipun madrebe pianak katah, Ratu !
Ngandika Ida Dewa Ayu Sapuh Jagat,
“Depang”, “Siepang”, hadanin Sepang “Desa Sepang” iki nga. 
I Patiga hadanin “Basturi”, spanang akna Ida Ayu lebur mala.

Kacerita Ida Bagus Surya sampun madiksa mabiseka: Ida Rsi Wisnawa, taler Ida kesah ring Dalem Pauman, kairing antuk I Pasek Keling muang I Lemintang, ne magenah ring Desa Ayunan distrik Manguwi.
I Lemintang magenah ring Asah Wani Desa Sepang.
I Pasek Keling ring Desa Sepang.
Ida Rsi Wisnawa magenah ring Asah Badung Desa Sepang, kerana genahe maadan Asah Badung wireh Ida Rsi Wisnawa kesah ring “Desa Badung”. Irika Ida mapitutur ring Asah Badung.
Duh cucunku Keling, kita ngelah anak nenem (6) paling kelih: “Arya Sidemen”. Jalan dini wacanin mangda cucunku tan keliru teken “Kayangan”.

 • Sane paling kelih : Arya Sidemen, magenah ring: Kelungkung
 • Ne Madenan : Arya Demung, magenah ring Abyan Nyuh, Kelungkung.
 • Ne Nyomanan : Arya Ongaya, magenah ring Sading, Puseh Pamangku “nga”, Pangulun Keling.
 • Ne Ketutan : Arya Lemintang, magenah ring Ayunan, Manguwi, Badung
 • Tut De : Arya Gunawati, magenah ring Padawa, Banjar, Buleleng.
 • Made Cenik : Arya Tak, magenah ring Batu Bulan, Gianyar, sareng ngiring Ida Rsi Tak.

2 komentar: