Google+

Putru Saji Tarpana

Putru Saji Tarpana

Om Awighnamastu

IKI KRAMANING PUTRU SAJI TARPANA

Wnang uncarakna ritatkalaning ngaskara Sanghyang Pirata, lwirnya:
yan karya ngaben, benjang palêbon ngadaslêmah, uncarakna;
yaning makirim, yadyan ring pangrorasan.
Irika mangda sinarêngan ring Ida Sang Pandita.
Samangkana kramaning amitra yadnya, yan sira aniti krama.

Kayeki ucapanya, panguncar wakyanya:

Uduh kaki-kaki sang inangaskara kabeh, aja sira papeka, iki ana tutur mami ring kita mne, poma kengêtakna kita kabeh. Yan hana pangguhta alas agung ring awan, sinaputan dening udan raja, aricik-ricik aworing paptêng, mandêgta kita ikana. Samburakna tang wija catur warna, apan kamulanekang sarwa kunapa, paranta polahira amton ikang sarwa kunapa, paran polahira amton ikang wong salah wtu. Iku amêkon denta asaputan udan raja, aricik-ricik aworing paptêng. Apan aku wruh ring ika sarwa tumuwuh ring kene. Pandan wong arêping awan agung, dukut tan hana ngalapi. Lumaku ta kita sang kunapa, iki tadah sajinira: sga sagulung, jajatah, calon, ktupang, brabas, ayung-ayung, balung gagênding, dengdeng ati, alir-aliran, bawang, jahe, uyah, trasi bang. Uduh ta kita trêna taru lata gulma, talun maha jalma, sakweha kita tumuwuh ring pratiwi, iki tadah sajinira. Mangke wehênta kami dalan apadang apan kita padana klesaning wong mati, kari ring panglatan ring madya pada, mangke wehênta atman ingsun umêntasa. Poma (3x).


Mwah hana watu wulung, amapêt ring awan agung, awanungsung dening wong mati, tka ring dalan ring madyapada, kari ring panglatan, lwanga padang pisah sang wadokalan, lah lumakwakna sang inangaskara, denaglis kita sanghyang umêntasa. Poma (3x).

Malih kita sang nila paksi, aja kita angadang-adang atmaning sang inangaskara ring awan agung, iki tadah sajinira: daging mêntah denagnêp, apan ingsun wruh ring kita, kita panadyaning irênging kukun ingsun kanan kiri, mangke wehakna atmaning sang inangaskara umêntasa. Poma (3x).

Uduh kaki sang inangaskara akehnya kabeh, aja kita papeka, yeka hana singalung, maswar cêngeng-cêngeng, iki maka sajinira: pitik roro, tinalinan dening lawe apan ingsun wruh ring kita, kita panadyaning sukun ingsun ikang bangaputih, mangke wehakna atmaning sang inangaskara umêntasa. Poma (3x).

Uduh kaki sang inangaskara kabeh, aja sira papeka, yan kita nmu munggah jurang sêngka, gigiring sêmpit, jurang kidul agung pada, m: Oý gigiring sêngka yoni dadi widya dara, yoni dadi widya dari, ya ika dewataning alas, dadi umahing tirta murtining sasangon, marupa darma ring najahanawawiring, waluya jatiningira sanghyang atma. Poma (3x).

Ih kita sang inangaskara kabeh, iki nggonên kulambin ingsun anta kusuma astana arawe-rawe, lawan atêtêkên ring margi agung. Yan hana sêmut sagodel agungnya tka angosngosan akasatan, arêpnya nawut atman sang inangaskara, iki samburakna, wija catur warna, apan sira panadyaning rudiraningsun, duknya ring madyapada.

Mwah ta kita sang inangaskara kabeh, mne datêng ta kita ring banjaran santun, amangguh ta kita skar ganggong, samburana wija catur warna, apan sira panadyaning idêp ingsun ika.

Mwah hana wong arêp suka kurang brata, kurang lwih ika manahnya, hana mangan tanpa bantên, akweh den sêngguhnya dewa, duknya paraning laku, lêmêhing bhuta raksasa, kapanjingan sampi raja, asu gamblong atêndas yaksa, manak gumanak ing kana, rare bajang tan karwan akwehnya, wumampêl-ampêl sukunya, iku samburakna wija catur warna. Uduh kaki sampi raja, iki tadah sajinira: rwaning dapdap tis, apan kita panadyaning watis ingsun kiwa têngên.

Mwah hana asu gamblong atêndas raksasa, manak gumanak ingkana, iki tadah sajinira: sga sagulung, mabe jajatah, calon, balung gagênding, apan kita panadyaning pupun ingsun kalih.

Mwah hana rare bajang tan ketung kwehnya, mahawak itik bulu lêki, iki tadah sajinira: dêdêk lawan sga sagulung, jajatah, calon, ktupang, brabas, ayung-ayung, aja sira ngandêg lakunira sanghyang atma, lah umêntasa kita sanghyang atma.

Mwah hana kbo raja ring awan agung, acakar-cakar angêmpos-êmpos, arêp anyenggot sang inangaskara, semburana wija catur warna, apan sira panadyaning widyadari kna sapa ika.

Mwah ring têngah ikang wêk sida malung, anyakar-nyakar, anyokot-nyokot, arêpnya anyawut atmaning sang inangaskara, samburana wija catur warna, iki tadah sajinira: dêdêk lawan sga sagulung, jajatah, calon, ktupang, brabas, ayung-ayung, apan sira panadyaning ungsilan ingsun.

Mwah hana tunggak tanpa maya, undung-undung tanpa gumi, tusning sêgara tanpa têpi, tusning galihing kangkung, tusning uluh bumbang, tusning tampak kuntul anglayang, tusning lotar tanpa surat, iku isining limbik umurêb, kewala nggang lakoni sang inangaskara, anungkapakên tka ring swarga loka, ngaran ri banjar pasundêlan, aworing pakrisan, agung gawene apahesan, mrêbuk arum gandaning wanginya, agubêlan arêpe. Aja sira papeka, mandêg ta kita ing kana, irika wehakna kêmbang wangi mwang lênga wangi, swang-swang denya akweh.

Uduh nini sang wadokala, paran sangkane kita mantara, amtoning lakuningsun sanghyang atma, apan ingsun sanake kita, anungkapakên watu ugal-agil, ngambah wetan gênjor kulon, ngambah kulon gênjor wetan, kemêngan sanghyang atma durung limpas, samburakna wija catur warna, apan sira panadyaning bawun ingsun kiwa têngên.

Mwah sanghyang atma anungkap ring banjaran skar, umung swaraning brêmara angisêp sarining santun, mrêbuk arum sarining skar wangi gandanya, kunang amapagin sanghyang atma, hana duratmaka ingkana, katmu denira mangan salah pangan, jmur ikang brêmara angisêp sarining sêkar, pada tan hana molih katrêsnaning sarwa sari kramanya, hana umasuk ring banjaran skar. Aja kita munggêl papasangira batara Yama. Poma (3x).

Mwah kita sanghyang atma, rikala nungkap titi gonggang, awingkoting pring sasigar, samburakna wija catur warna, apan sira panadyaning baga purus ingsun.

Mwah ta kita sanghyang atma, yan nungkap ring êndut blaganda, paran ta gawenira mareng kene, ingsun anungsung sanghyang atma, paranta ingsun sinungsung, apan ingsun wruh ring kamulane dadi kita, kita panadyaning campah sukunku kalih. Mwah ta kita sanghyang atma, yan sira nungkap ring lawang sila matakêp, mwang ring babahan wsi, manjing melemundali, tan wun matangkêb olih lawang wsi, gigir warnanya mangancorong, samburana wija catur warna, ika ngaran kamulanira. Uduh kaki sang wadokala, paran polahira mangêtoning wong salah wtu iku, apan kita panadyaning wêhang ingsun ring sor ika. Mwah kita sanghyang atma lumaku kita, katmu ta sang lêmbu mlêtuk. Paran ta gawenira maring kene, ingsun anungsung kita sanghyang atma, paran dera kita anungsungeng kami, duk kita tka banyu panglipur, ingsun wruh ring kadadyane kita, widuningsun panadyane kita iki.

Mwah hana sumur bandung katmu denira sanghyang atma, ring marga agung, paran ta gawenira mara ing kene, ingsun anungsung sanghyang atma, paran dera kita anungsungeng kami, apan kami wruha ring panadyane kita. Kita panadyaning leng irung ingsun kalih.

Mwah ta kita sanghyang atma, anungkapakna, katmu ta sireng banyu jro alindungan, paran ta gawenira mara ing kene, apan ingsun wruha ring panadyane kita, kita panadyaning swedan ingsun.

Mwah ta kita sanghyang atma, anungkapakên ring têgal pênangsaran, hana katmu denta kayu curiga, paranta gawenira maring kene, apan kita panadyaning jarijin ingsun kiwa têngên.

Mwah ta kita sanghyang atma, anungkapakên ring marga agung, katmu kita ring watu ugal-agil, paran ta gawenira mareng kene, apan kita panadyaning ilat ingsun iki.

Mwah ta kita sanghyang atma, anungkapakên ring bale lulut, paran ta gawenira mareng kene, apan kita panadyaning bahêm ingsun.

Mwah duk kita kari ring banyu panglipur, adyus akramas ta kita ring sanghyang Yama, marupa juti pwa kita, waluya jati, umêntasa kita ring swarga linggar manah, mangke lumarisa kita maring marga sanga, anyaluk ta sira ring lawangira sang dorakala, Ah ingsun anyaluk lawang mangke, paran gatiningsun kamêngani lawang de sang dorakala, apan kami wruha ring sang angawe lawang sang dorakala, syapa ngawe lawang ika, bapa siwa oýkara ngawe lawang ika, mêngê ikang guwa ika, apan kami wruh ring sanghyang guwa bhara, sang dorakala aranira yukti. Mangke umêntasa sanghyang atma denaglis.

Mwah wruh ta sira sang cikra bala utpata sira. Uduh ta kita sanghyang atma, paranta sangkane kita sanghyang atma, anane mnga lawang iki, ring reh nora karyanteku sanghyang atma iki, ah arêp age sanghyang atma mangke, ih sang cikrabala, paranta karyanta ingkene, ingong anungsung kita sanghyang atma, paran dera anungsung maring kami, sang cikrabala utpata sira, apan ingsun wruha ring kita, iki kita panadyaning sabdaningong. Mangke kacêta kawangsula kita, lah umêntasa kita sanghyang atma. Mangke datêng tka sanghyang atma ring lungguhira bhatara Yama diraja, masabda hyang Kingkara dipati, Ih,ih,oh,oh, atma paran kita prapta ngke, sakeng ndi sangkane kamung sanghyang atma. Uduh singgih sadnya paduka bhatara, pukulun sanghyang Yama, ingsun atmaning wong kasihan, mwah ingsun huwus wruha ring tmahanta bhatara Yama, sakeng waktran ingsun kita. Kunang ikang kawah tmahan ika, kadadyaning wtêng ingsun iki, Sumahur sanghyang Yama, Ih wruha pwa kita sanghyang atma, limpading pangêwruh pwa kita, ndak linêbokakna kita maring kawah. Sumahur sanghyang atma, Uduh kitang Yama, ingsun linêbokang kawah, ndah kita juga ingsun lineboking kawah. Mangke ingsun mangaji mantra, Oý alicik-licik sang lêngên gêde, bata gêde sarimbag, linêbokakna ring samudra, mur bdah ikang kawah ika. Sumahur sanghyang Yama, Uduh kita sanghyang atma, sakti tmên pwa kita, lah ya inaturakna ring hyang Sinuhun. Atur sanghyang Yama, Singgih pukulun hyang Sinuhun, uningan paduka hyang mami, wentên atmaning sang pandita, linêbokeng kawah deninghulun, moga bdah ikang kawah denya saksana. Ling hyang Guru, Kita Yama, age takonakna ikang atma, duga duwêg amrêlina, yapwan ngawtuakên bisa juga ya, denamwah kadyang lagi. Ndan nuhuna sadnyanirang Yama, matakwaneng mwah amriksa. Ling sanghyang Yama, Uduh kita sanghyang atma, wruh kita mutul ikang kawah sida musna, yapwan kita ngawêtwang mwah kayeng lagi, wruha kapwa kita, yapwan sanghyang atma wruh metel ikang kawah, nora duga dwêg ngawêtwang mwah, nghulun ya mangawêtwang kawah ira ika. Ih kita sanghyang atma, sadnyanira bhatara hyang Guru, umarêka kita ri pada pangkajanira, denaglis kita lumakwa umêntas sampurna padang. Lumakwa sanghyang atma. Tka parêk ring bhatara hyang Siwa guru. Lingira, Uduh kita sanghyang pitara kabeh, mangke kengêtakna pasmadan mami ring kita kabeh. Apan kita huwus datêng sida sampurna ring sanmukan ingsun mangke, denadira sura roteng sila sasana agama, krêta simaning loka, bakti ring sarwaning hyang, tan aceda ring widi sastra agama, den mituhu ring sadnyan sang brahmana pandita, dwêg ring darmaning kosala, nguni duk aneng stiti ring bumi pancara karma, mangke ri tkaning mulih ta sanghyang atma kabeh, aninggalakên kama sariraning manusa pada, molih ta kita dalan apadang, tan hana bêncaneng laku, ring prasanakta duk dadinta kabeh, pada suka anuduhing marga bênêr. Sadya pwa kita molih lungguh ing swarga loka.

Mwah ta kita sanghyang atma, aku madana saji upakara inastuti dening puja mantranira sang brahmana pandita, ika dahating rangkêp kasadyaning lakunta sanghyang atma, antar aglis kita tka ring paraning kapti. Apan ikang atma, yatanyan maguna widya sastra, mwang darma kosala, kalanya stityeng pancara bumi, yapwan tan inangaskara dening panca pitropacara, kadyeki saranta lakunya, tan sida katmu swarga aglis, panjang srantanya ring amêng-amêng, pangadang-adang ring marga agung.

Uduh kita sanghyang pitara kabeh, make kita huwus krêta lugraha alungguh ring swarga loka, denalanggêng kita, nunggil ring para dewata, ring swarga siwaloka, tan aglis mantuk ing madya pada, yan tan hana bwating lungguh, makadi sang brahmana rajarsi, ksatrya prabu, pangreh praja mandala, byuh asisya, byuh wadwa, kala samangkana ta kita wnang tumuruneng madya pada. Mwah sang kari ring marca pada, makadi tunggakan sanghyang pitara kabeh, moga-moga anmu kawrêdyaning maurip. Tan kuranging catur boga, tan dahat katibaning sêngara baya, sakeng sanghyang pitara kabeh apan sira huwus anglarakên panca pitropacara.

Samangkana sadnyanira bhatara hyang Guru, maweh stana ring sanghyang pitara kabeh. Umatur sanghyang pitara, Pukulun hyang Sinuhun, atur nghulun pitara kabeh, apan akêdik atur sajin hulun, mantuk ring para dewata kabeh. Pitara samudaya, denaksamakna denira, para dewata kabeh, mangke sahananing saji-saji iki, inaturakên ring padaning hyang Sinuhun. Poma (3x). Lingira hyang Sinuhun, Uduh sanghyang pitara kabeh, denaglis kita munggah swarga, iki siwa loka, apan kita wnang rumaksa kabeh, apan kita tuhu wus kahêntas denira sang siwa yogiswara, denatusta kita pada munggah ring suralaya bwana, aja ta sang dewa pitara simpang-simpang maring ranaknya ring nraka loka. Poma (3x).

Mwah atur bhatara Yama, marêk ring hyang Sinuhun, linhira, Singgih pukulun hyang Sinuhun, risampunya sanghyang pitara pada polih lungguh, mangke nugrahakna ican pukulun ring pari tusning sêntananira kabeh, mangda mangguh kawrêdyaning mahurip, kadirgayusaning mahurip, pêngpêng ring catur boga. Poma (3x).

Ong ayu wrêdi yasa wrêdi, wrêdi pradnya suka sriya, darma santana wrêdisca, santute sapta wrêdaya.
Têlas.

UPAKARAN PUTRU
Suci asoroh, daksina gde 1, saji asoroh, psewan, têbasan sida karya, pras lis, canang pangalang.
Iki mantra pangsêngan pras : Ong yang mrêta guna sastra suda ya namah swaha.
Iki mantra pangsêngan sasantun : Ong ang mang siwa yogi pramasidyam suda ya namah swaha.

1 komentar:

  1. sudiartha.dwija@gmail.com28 Oktober 2022 pukul 17.49

    Becik niki. Mangde uning perjalan roh sesampun lepas saking Stula sasarira (?). Yening jagi men-download dados nggih. Sapunapi caranya ?

    BalasHapus