Google+

Lontar Sri Jaya Kasunu

Lontar Sri Jaya Kasunu

om awighnamastu nammo siddham

 1. Purwaning tatwa, natwayang kasinangkaom-kasinangkonan leluhur-leluhur ida sang Jayakasunu, ne rihin madeg agung tan langgeng.
 2. Yan akudang undag kawentenan leluwur-leluwur ida madeg agung, taler ngamunggahang sengkawan aaun 2 (duang tahun raja, amengguh seda, ucapang nemangkin ida Sang Jaya kasunu nampe gilirane madeg agung (ngatinin ajine, dening katinggal nyuksema = seda). Antuk panjake tan wenten ida kayun, sawireh sayang pekayune ring jiwa (urip), mawinan ida lunga nakti (miasa) ring setra pamuun, las ring raga, ngetutang kepatutan.
 3. Irika ida polih wara nugraha pangandika, pawisik idaHyang Betari Durga, Hyang ring kayangan dalem pangulun setra sekadi munggwing sor :
 4. Cening Jaya kasunu piyanak Meme idewa : kerana lingsir, lingsir ceningenerihin, nora ja lana-lana ngamengku gumi sawireh ida nora lingu teken kepatutan agama, menyadnya-nyadnya. Kadi mangkin I Dewa sanpunan asapunika, mekadi ngemang-gehang sekajaraning Aji : kepatutan agama, miwah menyadnya-nyadnya, dening punika nyantenang uripe langgeng, saha raris kapituduhin pelaksanaan-pelaksanaan punika luwire :
 5. Gagelaran pemayuhaning buana agung miwah alit : ring telenging sasih Kesanga, patut mepare kerti Caru, tawur telenging sasih Kesanga, patut mepare kert Caru, tawur wastannya, sadulur panyepian awengi (Tilem kesanga ngaturang di perapatan agung) Benjangne penanggal apisan (1), sasih sasih kedasa, sedjana padane patut sinamian regan ngelaksanayang semadi mapukukuh ngeningan adnyane, mengastiti ida Sang Hyang meraga Sawetur, mateges : Seng Yogia nyewecanang urip langgeng.
 6. Rawuh ring Purnamaning Kedasa, irika pelastiang Ida Sang Hyang betara betari sami lunga ke Segara (pura segara) Serawuhe ring segara, raras ida para Hyang betara-betara katuran pareresikan Sepuput ngaturang pareresikan, pangiring-pangiringe sami, patut mengastitiang raga, (mapanyukseme) nganjut dsa malaning dewek, ring Segara, (magelaran ngastiti ida Sang Hyang Baruna, nunas paberesihan, ragane, puja Baruna astawa .
 7. Sapuputing pengaci-aci ring segara, raris pare Hyang betaa-betari sajoli, kairing sami mantuk ke Pura-pura pasetanan ida ring pura panyiwiyan suang-suang.
 8. Serawuhe ring pura raris ida katuran peranian, luwire : a. Ajuman seperangkat, raka-raka, wangi-wangi sadulur sesayut tulus ayu. Sapengiringe sami pada ngalungsur ayaban upecara punika, disampune katur pemantuke ring para yang betra-betari, saha ngeraris nunas tirta kakuluh paberesihan pangening ening paican yang, paican betara ring tengahing Segara, masuk seme maka panedas dasa malaning raga dewek, (puja patirtan) Puput aminika, raris simpen sami-sami palelinggan, ida yang betara-betari. Pelas ilening, upecaran, caru petawuran miwah pelastian ida para yang betara-betari
 9. Siyos ring yadnya punika malih angken rawuh : Redite (dine redite, paing, dunggulan, irika paturun, Sang Hyang Tiga Wisesa : mewarna ida kala (Buta Tiga)peraya mangeru beda, memati, jana padane
 10. Ring tuju dina, Soma pon Dungulan sejana padene patut masemadi, peraya nyuksemayang adnyana mangde degdeg ening, make lara pan kerahajengan side panggih.
 11. Ring dina, Anggara wage, Dungulan, patut mapasuguh, pengaci-ring buta tiga mungguwing ajen, melarapan upacara byakawon, tadah kala, ritat kala jegjeg Suryane. Sane piteges ipun (suksemane) : maka panukun jiwa miwah kauripan.
 12. Sadudur punika, wenten malih, sesayut Galungan, wastane, Luwire : Sege papanekan 5, bungkul, maulam sesagagecok, rmbah gele, sasak mentah, pencok kacang ijo, amel-amel, sami sinujen-nujen, cucurak winadahan lawak mabulu, biyu ijasan, raka woh-wohan, godoh tumpi lenga wangi burat wangi, sedah woh, apon, tatebus, beras sakulak, pirak 200, gerangasem sadulur gelar sanga alit.
 13. Acaru mungguwing natar jero saha atur : Pukulun, sira kaki Begawan Galungan Betara Kala, Betara Jabung, iki pasuguhan manusanta, lawan sira, sangkala-jabang, iki pasuguhan manusanta, lawan sira, sangkalasama daya, lantarimanen, sasing kirang, asing puput, iki pirak 200, maka pamikunia manusa, anede rahayu, suasti astu suaha telas. Ring sorene, dina, Anggara wage dunggulan, patut nancel penjor, saregep saha upekarania, megantung-gantungan, ubag-abig, sampiyan, gantungan ring penjore, unggaheng banten : Penek putih kuning, pisang payasan, pisang kembang, pisang teges, saha damar-damar antuk cawan, wiyadin antuk kulit taluh, kilit buah, minyak kelapa, enyitin : Mungguwing damare mangge, memargi ritatkala peteng sasih (pangelong) Yaning galang sasi (penanggal) tan wenten medamar. Malih mungguwing tetampen pengertian sang megama bali Hindu sapedaging penjore, peraya katur ring Hyang betara ring Gunung Agung, anut lontar Usana Bali, Gunung Agung linggih Hyang betara Putra Jaya, putran Betara Pasupati saking Gunung Sumeru ring Jawa. Maka panyuksema ngaturang bakti, misadya ngaturang sarining taun (sarining bumi) dening ragane dewek, sampun makolihang upon-upon punika, sawah wiyadin saking tegal. Paetangan indik manut punika wantah 6 sasihinucap taon pawukon Sinta jantos uku Watugunung. Nanging yaying tetampen sang megama Bai, wuta kasukse mayong : pedagingan penjore maka sami, wantah sumandiya katurring sang Pitra-pitrania. Dening tetampennia pitara-pitara leluhur ipun pada malinggih ring Gunung Agung. Malih manut sesengguh ipun kawetenan pitra-pitraniya punika awit saking rahina : weraspati, wage uku Sungsang, jantos : Redite Umanis uku Langkir, pitra-pitraniya, pada wenten mungguwing pagubugania, peraya amukti sasuguh piteresenaan damuh-damuh niya.
 14. Semalih mungguwing kasukseman kawentenan damare ring penjor punika, maka sasuluh tatenger pitra-pitraniya angeling damuhe.
 15. Mungguwing tetampen sang megama Hindu Bali, kasengguh : wantah maka sunar (pengater) ayatan baktini ring yang betara sane malinggih di Gunung
 16. ……..
 17. Rawuh ring raina : Budha, keliyon Uku Paang, irika malih ngawentenang upakara, penelas lulun Galungan, wastaniya, upecerane mungguh ring sanggar penjor, luwire : tumpeng abesik (1) mucak manik, canang lenga wangi burat wangi, maka suksema : penerus baktine sekadi ring ajeng penjor punika. Sampun puput nganteb upedara punika raris ngabut penjor, tur mengeseng lamak, amuniya raris duduk, raris raris pendem ring naah jero (umah), maka panyuksema pamugenin pikukuning jiwa (urip)
 18. Patut sekadi punika ilen pupecarana : sesapan (nyadnya angkehing sasih kesanga) sadulur pelastian, Ida patayang betara betari ngangkening sasih kedasa, miwah pabyakaonan, upecare yadnya ring uku Galungan (dungulan) jantos paileh mageseng lamak, panedas lulun Galungan.
 19. Sampun polih pawisik kadi punika, awinan ida Sang Jaya kasunu kayun keadegan Agung, maka ajeg-ajeging jagat, ngemanggehang pedagingin Aji Aksara.
 20. Daging ipun, sairing ring pawisik ida Hyang betara Durga.Ngawet saking panyenengan ida Sri Aji-Jayakasumu umadeg Agung, Kawentenan jagate, rahayu, gemuh landuh, nora ana widi lunas lanus, pemanggih jana adene. Ngawit isaka 1 2 3 0 ( ………………..)

Disalin oleh : I Made Gambar

Tidak ada komentar:

Posting Komentar