Google+

Caru Jigramaya - Lontar Bhama Kertih

Caru Jigramaya - Lontar Bhama Kertih

berikut ini banten caru untuk karang panes, yang terkena pemali pulung akibat bhuta jigramaya

Nihan tingkah ing karang pahumahan, kna gering tutumpur sasab mrana, mwang kna pamali pulung, tan pegat kena gering kabhaya-bhaya, lara sang madrebe humah, reh matonya.

I Bhuta Jigramaya, rupania hamanca warna, ika ratuning kala dengen, mahanak pamali pulung raksa, mahanak I Pamali Mun­dar-mandir, kwehnia 11 diri, ika hangadakaken, kapanjingan hyang lalah, kasander ing glap, katiben amuk, kalebon amuk, katiban lulut, kasiratan rah, mati magantung, salwir ing cuntaka bhaya, ika mamirudha, nga, Ki Bhuta Jigra-mangsa.
Yan kurangan pracaru, tan pegat katibanan gering, krana wenang carunin, sagenah karang ika,

lwiring pacarunia :
Nasi wong-wongan 3 tanding, marupa manca warna, padha matatakan don byu, mawadah klakat, canangnia hanut nasi wong-wongan, kwangen pada masiki, jinah padha 2, sowang-sowang, nasi wong-wongan ika, madaging tumpeng, hanut warna, sami pada madanan iwaknia satha brumbun, holah dadi 5, tanding, rupania mancawarna, sangkwinia 11, bidang, bayuhania 5, wadah, sasantun 1, bras 3 kulak, hartha 777, genep sahupa­karan ing sasantun, lis 5 puwun, susunang ring sega wong-wongan ika, ring madya gnahnia.
Mwah sega pangkon 1, iwaknia kawisan, madaging, jajren matah, masusun basa rajang, mawadah limas andong bang, tok 5, sujang, harak brem, padha 5 tekor.
Malih sega panganggon pamali hatanding, nasi takilan, mawad­hah don kumbang, iwak bawi magoreng, trasi bang yadin alit wenang, sabagya yan agung.
Malih jumput tanah humahe bilang bucu, mwang ring tengah padha, ping 3, tatakin don waru, padha 3 bidang.
Raris genahang ring nasi wong-wongan ika. Genah caru ika ngarepin pawon, tunasang toya ring Sanggah Kamulan, Toya pangihid pamali, mwang sarwa bhuta durgha. Yan wus puput winasu, geseng tatimpug ika.
Wus mangkana, nasi wong-wongan ika, bwangakna ring sagara, ring lwah ing kadi wenang, tkaning banten kabeh.
Mwah sang gring wehin bubuh tajin, toyahin antuk candana mahasab, raris tunasang toya ring Kamimitan, Sanggah Kamula­nia, mangde mangkana manih kagringania.
Malih tunasang toya pangentas sarwa Bhuta, raris lukat ring pomahania, paungin pangentas. Ri meh hanganut banten ika kabeh. Pangentas ika kadi pangentas janma mapreteka, karyanang bubuh pirata 5 tanding, wus ing pinuja panglepas, bubuh pirata ika, tkaning wulantangania, salan-laning toya pangle­pas, pendhem ring hareping pawone.
Mangkana kramania, karana panggih hayu Sang Bhuta Kala Dengen, tan hana sira malih hanggringin sang momah-omah, sakurenania, tkaning anak putunia, hamanggih dirgayusa.
Yobawe weta hurip, gring tutumpur punah, leyak mari, Bhuta Kala Dengen hasih, Bhakti sahidhep. Samangkana tingkah carune ring Pabrahman, matemahan kayu sang madruwe umah.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar