Google+

Ciri Karang Panes - Lontar Bhama Kertih

Ciri Karang Panes - Lontar Bhama Kertih

berikut ini ciri-ciri pekarangan perumahan yang bermasalah, sesuai dengan petunjuk Lontar Bhama Kertih;

Iki ling ira BHAGAWAN WISWAKARMA, pangalihan karang, anggen karang paumahan, mangde tan kabheda-bheda dening lara kageringan, helingakna pidhartania, 

lwirnia :
Yan wenten karang tegeh ring paschima, hayu, nga, manemu labha sang ngumahin.
Yan karang seng ring utara, hayu ika, sawetunining anaknia, putunia, tan kurang bhoga sang ngumahin.
Yan karang hasah natarnia, hala ayu kojarania, tan kurang pangan kinum, sang ngumahin.
Yan ana tanah bang alus, mahambu lalah, hayu ika, sibin kadhang warga, nga, tekeng anaknia, menemu hayu sang momahin iriya.
Yan tanah selem magobe hucem, mahambu, panes, haywa nguma­hin.
Yan ana tanah mahambu bengu, halid, hala dahat, haywa nguma­hin.
Yan ana karang tunggal pameswan, manyaleking, nga, hala, mwah karang ne nyakitin.
Yan karang tumbak jalan gde, hala nyakitin, karubuhin jalan, nga.
Yan karang tumbak rurung, sandang lawe, nga, gering maderes.
Yan karang singkuhin rurung mwang hapit jalan, kutha kabhan­da, nga, hala.
Yan ana umah nanggu, nora matabeng umah di harepe hala dahat.
Yan karang saling suduk papagerania, suduk angga, nga, hala.
Yan ana wang matunggalan sanak, mangapit jalan umahnia, sang tunggal bhaga urus, sandang lawang, nga, hala dahat sang momah iriya, amada-mada Bhatara, nga.
Yan umah mapemeswan dadwa, hala dahat, boros wang, nga.
Mwah ne tan wenang genahin umah, lwirnia, karang wit pura, wit ibu, wit sma, pabajangan, wit payajnyan sang brahmana, karang lebon amuk, karang genah wang mati magantung, yan sampun ping tiga kalebon amuk, tan wenang genahin umah, hala dahat.

Iki PANGAWAS CAYAN KARANG mwang Kahyangan :

Yan dhemdhem renteb hinang katon (katonang), Dewa ngukuni karang ika, tan kurang pangan sang ngumahin.
Mwah cayan karang tenget, karasa ngawang-awang katonang, twi suwung katonang, tri bhuta dengan mangumahin, henggal manemu bhaya sang ngumahin.
Malih ingon-ingon pathikawenang, metu salah rupa, iki cirin gumi rusak.
Mwah karang panes, asu, bangkung, manak tunggal, cirin panes karang ika, wenang hanyut, bhuta salah wetu, nga.
Mwah bhumi sayongan, katiban kuwung-kuwung, panes bhumi ika.
Mwah ring pakarangania metu kukus, panes karang ika.
Mwah karang tumbak rurung, tumbak jalan, tumbak tukad manamping marga pempatan, namping pura, namping bale banjar, makadinia ngulonin bale banjar, panes karang ika.
Malih babi baberasan, satha asaki ring salu, mwang tabwan ring pakubonan, lalipi masuk ring pakubonia, panes karang ika.
Mwah pakubonia, yan puhun lakare, taler kari ingangge, pada cacada lawan naga-sesa, tan pegat milara.
Mwah yan ana bale pungkat, malih jujukang, sajawining gebug lindu maka bhumi, pada cacade ring balene ring balene puhun lakare.
Mwah yan ana bale mesu adegania ring legungane, balu maka­bun nga, hala.
Yan ana bale materestes bunter sami, cacad, dongkang maka­hem, nga, tan wenang hingangge, hala dahat.
Mwah yan ana bale tarojogan, magerantang mahileh, cacad, dongkang makabun, nga, hala.

Iki PAMANAS KARANG, salwirning, panes, sane ngadakang panes karang, 

lwirnia :
Kapanjingan gelap mwang puhun, wenang ngadegang linggih Padma-Handap, palinggih Sanghyang Indra­blaka, tan pegat hamanggih lara bhaya, yadin ping dasa carunin tan sida purna dening caru ika. Apan Sanghyang Indrablaka, dadi Sanghyang Kalamaya, dadi Kala-Desti. Mangkana kojarniya.
Mwah yan ana kayu rempak, pungkat, mwang punggel, tan pakarana, pada panese, tan pegat hamilara.
Mwah nyuh macarang, bwah macarang, jaka macarang, ntal macarang, byu macarang, mwang wetunya kembar, tunggal pa­nese, kadi kageni – bhaya, nga, panes.
Yan ana sanggah pungkat, mwang jineng, pawon, pungkat tan pakarana, mwang katiben amuk, kaleban amuk, panca bhaya, nga, panes.
Yan ana hanggawe pungkate, panas karang ika, kewala cacad, tan kawenang malih ingangge, wenang gentosin lakare sami.
Mwah yan ana wong mentik ring babatar ing salu, wong bhaya, nga, panes.
Yan ana lulut metu ring pakarangan, kalulut bhaya, nga, panes.
Yan ana getih kentel ring pakarangan, mwang sumirat ring umah, ring pakubwan, tan pakrana, karaja-bhaya, nga. Yan ana samangkana, apang sampunang langkungan ring petang dasa dina, mangda puput macaru, dados caru ika alitan. Yan langkung ring petang dasa dina, ageng nagih waru, ika kangentakna.
Yan ana karang katumbak rurung, tumbak jalan, katumbak labak, katumbak jalinjingan, mwang tukad, katumbak pangkung, panes karang ika, Sanghyang Kala Durgha anglarani, wenang ngadegang Padma Alit, palinggih Sanghyang Dhurgamaya.
Yan ana tabwan sirah, tabwan kulit, mwang nyawan ring salu, ring paumahan, ring kubwan, pateh panese.
Yan ana manipi ring umah, ring salu, ring kubwan, pateh panese.
Yan ring lumbung, ring kamulan, hayu ika.
Mwah yan ana ingon-ingon patik wenang-wenang, salah rupa wetune, panes karang ika, wenang rarung kasagara, tugel gulene, kawandaniya rewekan ring rwi walatung, talining dening budur, bwangen ring payonidi. Raris glarana Panca – tawur.
Yan ana taru salah pati, mwang manusa salah pati ring pakarangan, panes karang ika.
Mwah salwir ing jadma salah pati, hanuli pejah, sagenah-genahniya pejah, ika tan wenang malih hantukakna maring pagenahan, hala dahat, hanuli pendhem ring setra, nganut linging Sastra-Bwana-Purana. Mangkana kramanya.
Mwah yan ngingsirang Lumbung mwang Dengen, Pabrahmana ku­nang, wenang tuntun dening lawe, panyunjungniya, taruma tangkis pang tiga, saha banten pangulapan, daksina 1, pras, sodan, asep menyan astanggi. Mangkana kramaniya. Yan tan tuntun, ila-ila dahat.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar