Google+

Meninjau tentara-tentara di medan perang kuruksetra

Bhagavadgita Bab I - Meninjau tentara-tentara di medan perang kuruksetra

Photobucket

Bhagavad-gita 1.1
dhṛtarāṣṭra uvāca, dharma-kṣetre kuru-kṣetre, samavetā yuyutsavaḥ, māmakāḥ pāṇḍavāś caiva, kim akurvata sañjaya
Artinya;
Dhrtarastra berkata; Wahai Sanjaya, sesudah putera-puteraku dan putera pandu berkumpul di tempat suci kuruksetra dengan keinginan untuk bertempur, apa yang dilakukan oleh mereka?
Bhagavad-gita 1.2
sañjaya uvāca, dṛṣṭvā tu pāṇḍavānīkaḿ, vyūḍhaḿ duryodhanas tadā, ācāryam upasańgamya, rājā vacanam abravīt
Artinya;
Sanjaya berkata; wahai Baginda Raja, sesudah meninjau tentara yang telah disusun dalam barisan-barisan oleh para putera pandu, raja Duryodhana mendekati gurunya dan berkata sebagai berikut.Bhagavad-gita 1.3
paśyaitāḿ pāṇḍu-putrāṇām, ācārya mahatīḿ camūm, vyūḍhāḿ drupada-putreṇa, tava śiṣyeṇa dhīmatā,
Artinya;
Wahai Guruku, lihatlah tentara-tentara besar para putera pandu, yang disusun dengan ahli sekali oleh putera Drupada, murid anda yang cerdas.Bhagavad-gita 1.4
atra śūrā maheṣv-āsā, bhīmārjuna-samā yudhi, yuyudhāno virāṭaś ca, drupadaś ca mahā-rathaḥ,
Artinya;
Di sini dalam tentara ini ada banyak pahlawan pemanah yang sehebat Bhisma dan Arjuna dalam pertempuran; kesatria-kesatria yang hebat seperti Yuyudhana, virata dan Drupada.Bhagavad-gita 1.5
dhṛṣṭaketuś cekitānaḥ, kāśirājaś ca vīryavān, purujit kuntibhojaś ca, śaibyaś ca nara-puńgavaḥ,
Artinya;
Ada juga kesatria-kesatria yang hebat, perkasa dan memiliki sifat kepahlawanan seperti Dhrstaketu, Cekitana, Kasiraja, Purujit, Kunti-bhoja dan Saibya.Bhagavad-gita 1.6
yudhāmanyuś ca vikrānta, uttamaujāś ca vīryavān, saubhadro draupadeyāś ca, sarva eva mahā-rathāḥ,
Artinya;
Ada Yudhamanyu yang agung, Uttamauja yang perkasa sekali, putera Subhadra dan putera-putera Draupadi. Semua kesatria itu hebat sekali bertempur dengan menggunakan kereta.Bhagavad-gita 1.7
asmākaḿ tu viśiṣṭā ye, tān nibodha dvijottama, nāyakā mama sainyasya, saḿjñārthaḿ tān bravīmi te,
Artinya;
Tetapi perkenankanlah saya menyampaikan keterangan kepada anda tentang komandan-komandan yang mempunyai kwalifikasi luar biasa untuk memimpin bala tentara saya, wahai brahmana yang paling baik.Bhagavad-gita 1.8
bhavān bhīṣmaś ca karṇaś ca, kṛpaś ca samitiḿ-jayaḥ, aśvatthāmā vikarṇaś ca, saumadattis tathaiva ca,
Artinya;
Ada tokoh-tokoh seperti Prabhu sendiri, Bhisma, Karna, Krpa, Asvatthama, Vikarna, dan putera Somadatta bernama Bhurisrava, yang selalu menang dalam perang.Bhagavad-gita 1.9
anye ca bahavaḥ śūrā, mad-arthe tyakta-jīvitāḥ, nānā-śastra-praharaṇāḥ, sarve yuddha-viśāradāḥ,
Artinya;
Ada banyak pahlawan lain yang bersedia mengorbankan nyawanya demi kepentingan saya. Semuanya dilengkapi dengan berbagai jenis senjata, dan berpengalaman di bidang ilmu militer.Bhagavad-gita 1.10
aparyāptaḿ tad asmākaḿ, balaḿ bhīṣmābhirakṣitam, paryāptaḿ tv idam eteṣāḿ, balaḿ bhīmābhirakṣitam,
Artinya;
Kekuatan kita tidak dapat diukur, dan kita dilindungi secara sempurna oleh kakek Bhisma, sedangkan para pandava, yang dilindungi dengan teliti oleh Bhisma, hanya mempunyai kekuatan yang terbatas.Bhagavad-gita 1.11
ayaneṣu ca sarveṣu, yathā-bhāgam avasthitāḥ, bhīṣmam evābhirakṣantu, bhavantaḥ sarva eva hi,
Artinya;
Sekarang anda semua harus memberi dukungan sepenuhnya kepada kakek Bhisma, sambil berdiri di ujung-ujung strategis masing-masing di gerbang-gerbang barisan tentara.Bhagavad-gita 1.12
tasya sañjanayan harṣaḿ, kuru-vṛddhaḥ pitāmahaḥ, siḿha-nādaḿ vinadyoccaiḥ, śańkhaḿ dadhmau pratāpavān,
Artinya;
Kemudian Bhisma, leluhur agung dinasti kuru yang gagah berani, kakek para ksatria, meniup kerangnya dengan keras sekali bagaikan suara singa sehingga Duryodhana merasa riang.Bhagavad-gita 1.13
tataḥ śańkhāś ca bheryaś ca, paṇavānaka-gomukhāḥ, sahasaivābhyahanyanta, sa śabdas tumulo ‘bhavat,
Artinya;
Sesudah itu, kerang-kerang, gendang-gendang, bedug, dan berbagai jenis terompet semuanya dibunyikan seketika, sehingga paduan suaranya menggemparkan.Bhagavad-gita 1.14
tataḥ śvetair hayair yukte, mahati syandane sthitau, mādhavaḥ pāṇḍavaś caiva, divyau śańkhau pradadhmatuḥ,
Artinya;
Di pihak lawan, Sri Krsna bersama Arjuna yang mengendarai kereta megah yang ditarik oleh kuda-kuda berwarna putih juga membunyikan kerang-kerang rohani mereka.Bhagavad-gita 1.15
pāñcajanyaḿ hṛṣīkeśo, devadattaḿ dhanañjayaḥ, pauṇḍraḿ dadhmau mahā-śańkhaḿ, bhīma-karmā vṛkodaraḥ,
Artinya;
Kemudian Sri Krsna meniup kerang-Nya bernama Devadatta; dan Bhisma, pelahap dan pelaksana tugas-tugas yang berat sekali, meniup kerangnya yang mengerikan bernama Paundra.Bhagavad-gita 1.16-18
anantavijayaḿ rājā, kuntī-putro yudhiṣṭhiraḥ, nakulaḥ sahadevaś ca, sughoṣa-maṇipuṣpakau, kāśyaś ca parameṣv-āsaḥ, śikhaṇḍī ca mahā-rathaḥ, dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca, sātyakiś cāparājitaḥ, drupado draupadeyāś ca, sarvaśaḥ pṛthivī-pate, saubhadraś ca mahā-bāhuḥ, śańkhān dadhmuḥ pṛthak pṛthak,
Artinya;
Raja Yudhistira, putera kunti, meniup kerangnya yang bernama Anantavijaya, Nakula dan Sahadeva meniup kerangnya bernama Sugosha dan Manipuspaka. Pemanah yang perkasa raja Kasi, ksatria hebat yang bernama Sikandi, Dhrstadyumna, virata, dan Satyaki yang tidak pernah dikalahkan, Drupada, para putera Draupadi, dan lain-lain, seperti putera Subhadra, yang berlengan perkasa, semua meniup kerang-kerangnya masing-masing; wahai Baginda Raja.Bhagavad-gita 1.19
sa ghoṣo dhārtarāṣṭrāṇāḿ, hṛdayāni vyadārayat, nabhaś ca pṛthivīḿ caiva, tumulo ‘bhyanunādayan,
Artinya;
Berbagai jenis kerang tersebut ditiup hingga menggemparkan. Suara kerang-kerang bergema baik di langit maupun di bumi, hingga mematahkan hati para putera Dhrtarastra.Bhagavad-gita 1.20
atha vyavasthitān dṛṣṭvā, dhārtarāṣṭrān kapi-dhvajaḥ, pravṛtte śastra-sampāte, dhanur udyamya pāṇḍavaḥ, hṛṣīkeśaḿ tadā vākyam, idam āha mahī-pate,
Artinya
Pada waktu itu, Arjuna, putera pandu, yang sedang duduk di atas kereta, yang benderanya berlambang hanuman, mengangkat busurnya dan bersiap-siap untuk melepaskan anak panahnya. Wahai paduka Raja, sesudah memandang putera-putera Dhrstaratra, lalu Arjuna berkata kepada Hrsikesa [krsna] sebagai berikut.Bhagavad-gita 1.21-22
arjuna uvāca, senayor ubhayor madhye, rathaḿ sthāpaya me ‘cyuta, yāvad etān nirīkṣe ‘haḿ, yoddhu-kāmān avasthitān, kair mayā saha yoddhavyam, asmin raṇa-samudyame,
Artinya;
Arjuna berkata; wahai Krsna yang tidak pernah gagal, mohon membawa kereta saya di tengah-tengah antara kedua tentara agar saya dapat melihat siapa yang ingin bertempur di sini dan siapa yang harus saya hadapi dalam usaha perang yang besar ini.Bhagavad-gita 1.23
yotsyamānān avekṣe ‘haḿ, ya ete ‘tra samāgatāḥ, dhārtarāṣṭrasya durbuddher, yuddhe priya-cikīrṣavaḥ,
Artinya;
Perkenankanlah saya melihat mereka yang datang ke sini untuk bertempur karena keinginan mereka untuk menyenangkan hati putera Dhrtarastra yang berpikir jahat.Bhagavad-gita 1.24
sañjaya uvāca, evam ukto hṛṣīkeśo, guḍākeśena bhārata, senayor ubhayor madhye, sthāpayitvā rathottamam,
Artinya;
Sanjaya berkata; wahai putera keluarga Bharata, setelah disapa oleh Arjuna, Sri Krsna membawa kereta yang bagus itu ke tengah-tengah antara tentara-tentara kedua belah pihak.Bhagavad-gita 1.25
bhīṣma-droṇa-pramukhataḥ, sarveṣāḿ ca mahī-kṣitām, uvāca pārtha paśyaitān, samavetān kurūn iti,
Artinya;
Di hadapan Bhisma, Drona dan semua pemimpin dunia lainnya, Sri Krsna bersabda, wahai partha, lihatlah para kuru yang sudah berkumpul di sini.Bhagavad-gita 1.26
tatrāpaśyat sthitān pārthaḥ, pitṝn atha pitāmahān, ācāryān mātulān bhrātṝn, putrān pautrān sakhīḿs tathā, śvaśurān suhṛdaś caiva, senayor ubhayor api,
Artinya;
Di sana di tengah-tengah tentara-tentara kedua belah pihak Arjuna dapat melihat para ayah, kakek, guru, paman dari keluarga ibu, saudara, putera, cucu, kawan, mertua, dan orang-orang yang mengharapkan kesejahteraannya semua hadir di sana.Bhagavad-gita 1.27
tān samīkṣya sa kaunteyaḥ, sarvān bandhūn avasthitān, kṛpayā parayāviṣṭo, viṣīdann idam abravīt,
Artinya;
Ketika Arjuna, putera kunti , melihat berbagai kawan dan sanak keluarganya ini, hatinya tergugah rasa kasih sayang dan dia berkata sebagai berikut.Bhagavad-gita 1.28
arjuna uvāca, dṛṣṭvemaḿ sva-janaḿ kṛṣṇa, yuyutsuḿ samupasthitam, sīdanti mama gātrāṇi, mukhaḿ ca pariśuṣyati,
Artinya;
Arjuna berkata; Krsna yang baik hati, setelah melihat kawan-kawan dan sanak keluarga di hadapan saya dengan semangat untuk bertempur seperti itu, saya merasa anggota badan-badan saya gemetar dan mulut saya terasa kering.Bhagavad-gita 1.29
vepathuś ca śarīre me, roma-harṣaś ca jāyate, gāṇḍīvaḿ sraḿsate hastāt, tvak caiva paridahyate,
Artinya;
Seluruh badan saya gemetar, dan bulu roma berdiri. Busur Gandiva terlepas dari tangan saya, dan kulit saya terasa terbakar.Bhagavad-gita 1.30
na ca śaknomy avasthātuḿ, bhramatīva ca me manaḥ, nimittāni ca paśyāmi, viparītāni keśava,
Artinya;
Saya tidak tahan lagi berdiri di sini, saya lupa akan diri, dan pikiran saya kacau. O Krsna, saya hanya dapat melihat sebab-sebab malapetaka saja, wahai pembunuh raksasa bernama Kesi.Bhagavad-gita 1.31
na ca śreyo ‘nupaśyāmi, hatvā sva-janam āhave, na kāńkṣe vijayaḿ kṛṣṇa, na ca rājyaḿ sukhāni ca,
Artinya;
Saya tidak dapat melihat bagaimana hal-hal yang baik dapat diperoleh kalau saya membunuh sanak keluarga sendiri dalam perang ini. Krsna yang baik hati, saya juga tidak dapat menginginkan kejayaan, kerajaan, maupun kebahagiaan sebagai akibat perbuatan seperti ituBhagavad-gita 1.32-35
kiḿ no rājyena govinda, kiḿ bhogair jīvitena vā, yeṣām arthe kāńkṣitaḿ no, rājyaḿ bhogāḥ sukhāni ca, ta ime ‘vasthitā yuddhe, prāṇāḿs tyaktvā dhanāni ca, ācāryāḥ pitaraḥ putrās, tathaiva ca pitāmahāḥ, mātulāḥ śvaśurāḥ pautrāḥ, śyālāḥ sambandhinas tathā, etān na hantum icchāmi, ghnato ‘pi madhusūdana, api trailokya-rājyasya, hetoḥ kiḿ nu mahī-kṛte, nihatya dhārtarāṣṭrān naḥ, kā prītiḥ syāj janārdana,
Artinya;
O Govinda, barang kali kita menginginkan kerajaan, kebahagiaan, ataupun kehidupan untuk orang tertentu, tetapi apa gunanya kerajaan, kebahagiaan ataupun kehidupan bagi kita kalau mereka sekarang tersusun pada medan perang ini? O Madhusudana, apabila para guru, ayah, putera, kakek, paman dari keluarga ibu, mertua, cucu, ipar dan semua sanak keluarga bersedia mengorbankan nyawa dan harta bendanya dan sekarang berdiri di hadapan saya, mengapa saya harus berhasrat membunuh mereka, meskipun kalau saya tidak membunuh mereka, mungkin mereka akan membunuh saya? Wahai pemelihara semua makhluk hidup, jangankan untuk bumi ini, untuk imbalan seluruh tiga dunia ini pun saya tidak bersedia bertempur melawan mereka. Kesenangan apa yang akan kita peroleh kalau kita membunuh para putera dhrtarastra?Bhagavad-gita 1.36
pāpam evāśrayed asmān, hatvaitān ātatāyinaḥ, tasmān nārhā vayaḿ hantuḿ, dhārtarāṣṭrān sa-bāndhavān, sva-janaḿ hi kathaḿ hatvā, sukhinaḥ syāma mādhava,
Artinya;
Kita akan dikuasai oleh dosa kalau kita membunuh penyerang seperti itu. Karena itu, tidak pantas kalau kita membunuh para putera Dhrtarastra dan kawan-kawan kita. O Krsna, suami dewi keberuntungan, apa untungnya bagi kita, dan bagaimana mungkin kita berbahagia dengan membunuh sanak keluarga kita sendiri?Bhagavad-gita 1.37-38
yady apy ete na paśyanti, lobhopahata-cetasaḥ, kula-kṣaya-kṛtaḿ doṣaḿ, mitra-drohe ca pātakam, kathaḿ na jñeyam asmābhiḥ, pāpād asmān nivartitum, kula-kṣaya-kṛtaḿ doṣaḿ, prapaśyadbhir janārdana,
Artinya;
O Janardana, walaupun orang ini yang sudah dikuasai oleh kelobaan tidak melihat kesalahan dalam membunuh keluarga sendiri atau bertengkar dengan kawan-kawan, mengapa kita yang dapat melihat bahwa membinasakan satu keluarga adalah kejahatan harus melakukan perbuatan berdosa seperti itu?Bhagavad-gita 1.39
kula-kṣaye praṇaśyanti, kula-dharmāḥ sanātanāḥ, dharme naṣṭe kulaḿ kṛtsnam, adharmo ‘bhibhavaty uta,
Artinya;
Dengan hancurnya sebuah dinasti, seluruh tradisi keluarga yang kekal dihancurkan, dan dengan demikian sisa keluarga akan terlibat dalam kebiasaan yang bertentangan dengan dharma.Bhagavad-gita 1.40
dharmābhibhavāt kṛṣṇa, praduṣyanti kula-striyaḥ, strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya, jāyate varṇa-sańkaraḥ,
Artinya;
O Krsna, apabila hal-hal yang bertentangan dengan dharma merajalela dalam keluarga, kaum wanita dalam keluarga ternoda, dan dengan merosotnya kaum wanita, lahirlah keturunan yang tidak diinginkan, wahai putera keluarga vrsni.Bhagavad-gita 1.41
sańkaro narakāyaiva, kula-ghnānāḿ kulasya ca, patanti pitaro hy eṣāḿ, lupta-piṇḍodaka-kriyāḥ,
Artinya;
Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak diinginkan tentu saja menyebabkan keadaan seperti di neraka baik bagi keluarga maupun mereka yang membinasakan tradisi keluarga. Leluhur keluarga-keluarga yang sudah merosot seperti itu jatuh, sebab upacara-upacara untuk mempersembahkan makanan dan air kepada leluhur terhenti sama sekali.Bhagavad-gita 1.42
doṣair etaiḥ kula-ghnānāḿ, varṇa-sańkara-kārakaiḥ, utsādyante jāti-dharmāḥ, kula-dharmāś ca śāśvatāḥ,
Artinya;
Akibat perbuatan jahat para penghancur tradisi keluarga yang menyebabkan lahirnya anak-anak yang tidak diinginkan, segala jenis program masyarakat dan kegiatan demi kesejahteraan keluarga akan binasa.Bhagavad-gita 1.43
utsanna-kula-dharmāṇāḿ, manuṣyāṇāḿ janārdana, narake niyataḿ vāso, bhavatīty anuśuśruma,
Artinya;
O Krsna, pemelihara rakyat, saya sudah mendengar menurut garis perguruan bahwa orang yang membinasakan tradisi-tradisi keluarga selalu tinggal di neraka.Bhagavad-gita 1.44
aho bata mahat pāpaḿ, kartuḿ vyavasitā vayam, yad rājya-sukha-lobhena, hantuḿ sva-janam udyatāḥ,
Artinya;
Aduh, alangkah anehnya bahwa kita sedang bersiap-siap untuk melakukan kegiatan yang sangat berdosa. Didorong oleh keinginan untuk menikmati kesenangan kerajaan, kita sudah bertekad membunuh sanak keluarga sendiri.Bhagavad-gita 1.45
yadi mām apratīkāram, aśastraḿ śastra-pāṇayaḥ, dhārtarāṣṭrā raṇe hanyus, tan me kṣemataraḿ bhavet,
Artinya;
Lebih baik bagi saya kalau para putera Dhrtaratra yang membawa senjata di tangan membunuh saya yang tidak membawa senjata dan tidak melawan di medan perang.Bhagavad-gita 1.46
sañjaya uvāca, evam uktvārjunaḥ sańkhye, rathopastha upāviśat, visṛjya sa-śaraḿ cāpaḿ, śoka-saḿvigna-mānasaḥ,
Artinya;
Sanjaya berkata; setelah berkata demikian di medan perang, Arjuna meletakkan busur dan anak panahnya, lalu duduk dalam kereta. Pikiran Arjuna tergugah oleh rasa sedih.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar