Google+

kumpulan mantra dan doa untuk piodalan

kumpulan mantra dan doa untuk piodalan

Mantram sebelum Belajar Memantra

(Sang Hyang Aji Panusangan).

Pangleburan letuhan sarira, tan keni sebelen saluwuing magelah ring prajamandala, wenang sekama-kama apan Sang Hyang Mantra luwih utama, yan tasak ngerangsukin mantra iki, saksat mawinten ping telu, gelarana siang ratri
Idepaku anganggo Aji kotamah,
Amangsa-amangsung aku tan pabersihan,
aku pawaking setra suka kang akasa,
suka kang peretiwi, tan ana aku keneng sebelan,
apan aku teke abersihin awak sariranku,
teka bersih bersih-bersih-bersih. (Gambar, 1986:51-52)

Pawisik Dewi Maya Asih.

(Pinuja kene desang Sedaka ndiata).

Ong tat purusa ya namah,

Sekari prabwa sang Hyang mantra,
Menge iki kabaan denika manjing te kita,
Kepanggung de sang Hyang maha Meru,
Peresada mas manik,
Asta dasa walu welas saginira, ijero sada,
Kehanan Bhatare peremana,
Catur duara, pat lawangnia,
Kakemit dening dewata,
tanembah ring betara Dharma,
Utpeti Stiti Pralina, i telas mangkana,
Iki pilih ikang babaan sekayunta,
Yan saka wetan duara kayunta,
Undiakenang mantra,
Sarwa sadia ya namah swaha,
Sekari prebawa Sang Hyang Mantra,
Menge ikang baban denika.
Yan sekidul duara keayanta,
Undiakenang mantra Ong bang tat purusa ya namah swaha.
Sekari perebawa Sang Hyang mantra menge ikang babaan denika.
Yan sekepancina duara kayunta,
Undiakena ikang Mantra Ong Ang Aggora ya namah swaha,
Sekatri perebawa Sang Hyang Mantra, menge ikang babban denika.
Yan sake lor duara kayunta,
unia kenaMantra Ong Ang Agora ya namah swaha,
Sekari perebawa Sang Hyang Mantra,
menge babaan denika tumata kita ijero,
nda tan kapangging betara Dharma sire,
apan acintya swabawanira,
uniakenang mantra Ong Ing I senaya namah swaha,
Sekari perebawa Sang Hyang mantra, Upeti Stiti Prelina.
Yatika ngilangakena papa tiga luirnya:
Ong I-ta-sa-ba- I, perelina ika,
Ong ya-na-ma-si-wa.
Ong na-ma-si-wa-ya.
Ong wa-si-ma-na-ya
Ong Mang Ung Ang,
Ong Ang Ung Mang,
Ong Ung Ang mang. ,
Pangredana Para dewa semua
Ong peletak, peletik,
Ong teluh adhi senduh Hyang nini dewata kabeh,
Mangerenga suara arum abangkit,
Ong teka pira menangis,
Sang Hyang Meraja Hyang Betari Kunti
ih wih ih nah jeng. (Gambar, 1986: 60-62).

Melapas Wewangunan Utama, Madya dan Nista.

Utama.

Maguling pebebangkit, genep sekramaning bebagkit, suci (2), daksina gede, sesantunia genep, pengulapan, rantasan pasucian peras lis, tepung tawar isuh-isuh, secarik tetebusan, tatimpug, sopekarania penglukatan, sibuh peepek, kukusan anyar, segehan manca rupa metabuh luak, arak berem, muah maduluran tumpeng putih kuning, iwak ayam putih kuning (luh muani) pinanggang spelakan, raka-raka sekeweang, ika pinaka labaan banas patining taru mangkana kramania.

Madya.

Masuci (2) kewala mapula gembal, maekar taman, prayascita luwih, sesayut pengambeyan, pengulapan solasan dua likur, gerang, kurenan, tumpeng guru miawak bebek putih maguling, muang tempeng putih kuning, iwaknia ayam putih kuning luh muani sapelaken pinanggang raka sate weang, daksina gede mesatun genep, arta (1700), rantasan pasucian muang selan-lanin panglukatan, kukus anyar, sbuh pekek, peras, lis, tepung capak, isuh-isuh bun rerakih muang tetebus, gelar sanga segaan manca warna, tetabuh tuak, arak berem, taekp api mangkana yan madya.

Nista.

Masuci abesik, (1) prascita luwih, sesayut pengambean, pangulapan, solasan dualikur, gereng sesantun den agenep, muang sepakramaning panglukatan, dena sangkep, kukus anyar, sibuh pepek, srantasan muah pasucia, peras lis, tepung tawar, isuh-isuh bun, rerakih tebusan, muah dulurana tumpeng putih kuning dena ageng, iwaknia ayam putih kuning luh muani spelekan pinanggang, raka-raka sakewenang, ika pinaka tadahan banaspatining sarwa taru, aywa papeka, amurug, pewangunira Begawan Wiswakarma.

Pemelaspas nasin Peralatan.

Nasin kandik mebe ancruk; nasin timpas muang belakas mebe balang,
Nasin paet mabe sibatah. Nasin pengotok mabe paya, nasin siku-siku mabe kelentong kelor, nasin sepat mebe pelas, nasin penyerutan mebe pakis (pangi), nasin pengutik mebe kecai, nasin undagi-undagi, nasi liamng pujung mebe kawisan, sahe tuak arak berem. Pemelaspan Utama, Madya, Nista puniki dulurana.

Pengurip Bangunan.

Ih sang Hyang Indra angreka,
Saluwiring ginawe rerajahan,
Ong Ang Mang Brahma Wisnu Iswara, angadakaen bayu sabda idep, Siwa sada siwa Perama siwa, anguripaken saluwiring sarwa ginawe, dumanis cayane sarwa wijaya, Ah Ah Ah.
Ong Yang perama Wisesa,
Siwa-Sadasiwa Peramawisesa,
anguripana sarwa tumuwuh,
anguripana buana kabeh, purwa,
genian daksina, neruti, pancima, wiyabya,
utara, ersania, masya, sor luwe,
pada kaurip denira Sang Hyang Perama Wisesa,
mamupul dadi sawiji,
matemahan sang Hyang Ayu narawati asri
apasang amereta, bumiwana urip, jeng,
Ong seri bagia namah swaha.
Ong bumi ginawe bumi,
Sudha bumi, sudha ayu,
Yudha nirmala, dewa metu ilang,
Cobenem sudha mala,
Neher sarira tuuh,
Ong sarwa karya;
Peresidha namah swaha.

Pesimpenan.

Ibu paduka betari kapendem,
Wusamono denira kelangkahan kedekan,
Wusano demira kelambukan,
Lawan kumereb, wusano denira kesingan kawuyuhan,
Wusano denira keenden kariyanan,
Mangke ibu pakulun,
Daweg nyeneng pakulun awewedaka,
Alenge wangi, asinjang akampuh,
Anak paduka betari,
Angaturan alinggih maring padmasana,
Amuktyasari atinggal sari,
Uduh bapa anak ingsun,
Nora ana karya sira,
Angewruhakena iringsun,
Ah-Ih, ater dening dewa laya.

Mantram Arca muang mapendem Pedagingan Meru.

Ong sang Hyang Ibu pertiwi jati
Mekadi Sang Syang Akasa,
Sang Hyang aditya Candra lintang trenggana,
Ulun aneda kerta nugraha,
Nugraha ripadanira pakulun,
Manusanira angadekakenne wewangunan,
Arca meru arrcana,
Pangiyang-ngiyangan nira Sang Huyang Trisandia,
Mauluning jana pada,
Ong-Sang-Bang-Tang-Ang-Ing-Nang-Mang-Sing-Wang-Yang.

Katiban Durmanggala

Iki pecarun karang katiben durmanggala, nanceb sanggah tutuan, muang suci abesik, jangkep saisin suci, pebangkit asoroh jangpet abesik, muang panca sata, itik putih kalungabesik muah asu bang bungkem abesik, sami winangun urip sami anut ring sesatenia, purwa (5), daksina (9), pascima (7), utara (4), madya (8) muang itik kalung ring madya genahnia, satenia kutus ping lima (40), asubang bungkem, satenia lima ping siya (45) kelod kauh genahnia, saba sanga genep caru madurga ngaran.
Pakulun kaki betara Kala,
Paduka Betari Durga,
Rah kaki betara Gama,
Sang Hyang Panca muka,
Ayo sira nyangkala-nyangkali pekarangan punnanu,
Apan sampun ngaturana caru kebeya kalan,
Amuktya te sira,
Sama suka risanga deruwe caru kebaya kalan,
Amuktya te sira, sama suka ringsanga deruwe caru,
Teka-waras-teke-waras-teke-waras jurang luah wenang.

Puja Mawinten

Ong Siwa nugraha,
Nirmala ya namah,
Manusa Sang Hyang amit,
Angaturana pawintenanne punanu,
Katureng pada betara-betari,
Sakawisayan ipun,
Amanca, amunis, undagi,
Amangku widi,
Tan ketamana upadrawa de betara yang mami,
Kelawan sang mawitenang kejenenganga
De Sang Hyang triya dasa sakti,
Muah Kaki Begawan penyarikan,
Sang Citra Gopta, sami sira anjenengana,
Ong Ang kesama sampurna ya namah.

Ananggap Dana

Ong Siwa data siwa bokta,
Drwyamet siwatmakem,
Ubaya siwa dam buyat, jata bota setatan.
Adyo mesa palem butem,
Adnyane sepalem juyanem,
Adya mesa palem tapem,
Adnyana sepalem juyanem,
Dulura ayu werdi, muah dirga yusa.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar