Google+

Lontar Babad Pande Bratan

Babad Pande Bratan

Judul Lontar : BABAD PANDE BRATAN
Ukuran lontar : 35 cm x 3,5 cm
Jumlah daun lontar : 46 lembar
Asal : Jro Kanginan Sidemen
Koleksi : Kantor Dokumentasi Kebudayaan Bali
Nomor Koleksi : VI/10/B/Dokbud
Dialih aksarakan oleh : Drs. A. A. Ngr. K. Suweda

1.b. OM awighnamastu namah swaha. Tucapa ring singasari tumapel, wenten brahmana sakti, turunan batara brahma, saodara sanak lima, kang jyesta, apanlah mpu gnijaya, sang ari asanja mpu witadharma, mpu kapakisan, mpu sidimantra, mpu kul putih, sira mpu witadharma maputra sawiji, apanlah mpu wiradharma, mpu wiradharma maputra kalih, apanlah mpu lampita mwang mpu ajnyana, sira mpu ajnyana maputra kalih, anama mpu lampita mwang mpu pananda, sira mpu pananda maputra sawiji apanlah mpu


2.a. wijaksara, sira mpu wijaksara maputra kalih, anama mpu ketek mwang mpu lumbang. Sira mpu lumbang amande wesi, raris aran anama mpu gandring, tucapa batara brahma sdheng ira mayogadi pucak gunung silasayana, mahyun angwibhubhang turunan sakti amande galuh. Tadanantara mtu gni saking pupu tengen, ri wekasan kang agni ika tiba ring tala ganoja, matmaham tirta mreta, raris tirta ika pinuja de batara brahma, ri wekasan mijil tang rare manusa saking tirta ika, apkik

2.b. rupaning rare endah sanghyang sanat kumara, ri wekasan aluhur kang rare, anama mpu brahma raja, tur winastu amangguh kasiddhyajnyana sakti, dwilabha, dwilabha, nga, karya kalih prakara, lwirnia apande gandring, apande galuh, ne kawastanin angandring, pakarya ngwangun lelandep, kadyangganing kris, tumbak, sane kawastanin angaluh, pakaryane ngwangun sasampiran mwang salwiring pahyasan, bhusana kawikwan, pangangge kapandhitan mwang bhusananing karatuan

3.a. tucapa mpu brahma raja prasiddha polih jnyana sakti , tan ilang kadi kasidyanira batara brahma, kalokeng jagat jawa madura, mpu brahma raja sakti, sddhi wakya, siddhi mantra, tucapa sira patih madura, sang pinaka patih de sri hayam wuruk, sang aneng majapahit, sira kryana patih madu ayat ngwangun yajnya mwang bhuta yajna, durung siddha kawangun, malarapan antuk durung polih pandhita sakti, ne samapta kadi mpu loh gawe, ri wekasan rakyan madu

3.b. arengo pangucaping jana loka, yan ring gunung hyang wenten pandhita sakti kadi loh gawe, irika rakyan madu raris lungha nuju gunung hyang, marek sira mpu brahma raja, anuhur amutusaken yajnya nira, dhatenging madura, gargita cittane kryan madu molih wiku sakti, tan kawarneng awan dhateng rakyan madu aneng wismanireng madhura, nher aremba pali palining pitra yajnya, tinut

4.a. satudhira mpu brahma raja, tlas ratu jawane pininang nira, makadi sri aji bali, sira dalem ktut smara kepakisan, sagrehan dateng ka madura, gawok kang wong jawa mulat ring pkike sri aji bali sri smara kepakisan, panyumbunging mulat, glising carita tan ucapen karamyaning karya, apan sotaning bhawa wibhawa, tlasing karya pitra yajnya irika mpu brahma raja mangajnye patih madu, anngeri yajnya siddha tan siddhaning karya, yan ruwat tan ruwatan sang timbasin yajnya, mangka ling sang mpu, sumahur patih

4.b. madhu saha sembah, ling nira, singgih sri maha mpu, syapa ta wenang tinayaning ulun, ling mpu brahma raja, ikang panca maha bhuta takwanan anaku, wus mangkana tinanyan kang panca bhuti de kryan madhu, wataraning pitra yajnya, yan ruwat tan ruwat kawitanira, ling sang tinakwanan prasama masahur, ling nira wus ruwat sang kawitanira, padha anmu swarga, dening mantran sidhi mpu brahma raja,makadi patih madhu tan paingan sukanira ring kawitane padha anmu swarga, nher patih madhu nembah ring suku mpu brahma raja

5.a. angaturaken dhana punya wang daksina ring jong maha mpu, tlasing samaya karya, sang ratu tamui prasama mulih sowang-sowang, sawusing karyane patih madhu, irika mpu brahma raja apanlah sira bhagawan pandhya mpu bhumi sakti, yantuk mantran sakti, pira kunang lawas bhagawan pandhya mpu bhumi sakti ring madhura ring kuwune patih madhu, irika amwit bhagawan pandhya ring rakyan madhu, tan tinnget sang tinilar, nher sira lumampah, amnengi awana manggih sira asrama ring ksetra tpining awan, nengge

5.b. asrama budha bherawa, bhagawan aksobhya ngaranira, sedheng enak amuja gawong sira mpu bhumi sakti lumihat ring bhusanaira sang amuja, katon kaiwambha dening walung kapalaning wwang, masalimpet basang wayah, asekar atinin wwang, mabaju kulit macan, sapunika bhusananing budha bherawa, rikala mamuja hyang bajrajnyana, risampun puput sira andheha sudhi, katon denira mpu bhumi sakti angadeg ri natar, ring sandhinging tahen kepah, tandwa sira anantwa sambrama mendak swabhawa

6.a. sarjawa, ling nira, uduh sang brahmana pandhita tamui, AUM sang pandhita siwa, sakeng ndi sangkan ta dhateng parangke, sang kadi bhagawan wrahaspati ring kamahatmyanira, aparan prayojana, warah duga-duga sanghulun, ling sapa tapa budha mangkana, sumahur sang mpu bhumi sakti, singgih sang pandita sang kadi bhagawan anggira sakala ring kabudhiman, wnang ta nyucyaken kang sinangguh letuh, ndan ampuni anakta, tan sangkeng amighmani yoganta kadi kita, hyun tam-tam tumon ring

6.b. kasaktinta, singgih takwan ta ri kami, sangkan kami sakeng silasayana, singgih anak hyang brahma kami, mpu bhumi sakti ngaran kami, maka etu mami hyun aguru ri sira parama budha bherawa, sumahur sang rsi budha, Ong anaku bhumi sakti, bhagya tang hulun, yan mangkana kapinta, tlas pada gocara wkasan sira anantwa sang rsi budha, AUM anak sang rsi bhumi sakti, anak hyang brahma kapwa anaku, sang widagdha ring guna kapandheyan, kaluning rat, piwruhan ta anaku, ndi cangkeming agni kang brateng I sarwa

7.a. karyanta, ndi pinaka ububan ta, kang maka pamurungan ndi kang pinaka palu palu mwang landesan ta, kang ana ring awak ta anaku, yatika pinton akna anaku kawisesanta, sumahur mpu bhumi sakti, singgih mpu danghyang ampuni ranakta angaturaken sakawruha inghulun, sahur sira mpu astapaka, lah pintonakna anaku, irika mpu bhumi sakti maneka citta umneng, tan asuwe mijil kang agni saking netra tengen, pareng lawan bayu bajra saking irung kalih, irika malih mpu bhumi sakti angredana,

7.b. sanghyang dhanendra, aminta mas pirak, tan asuwe dhateng sang dewa bhuta amawa mas pirak, saking sanghyang dhanendra katur ring sang mpu bhumi sakti, raris mas pirak ika kapradaksinayang ping tiga, raris kakaryanin, tan suwe puput denira marupa bhusana panganggon sang brahmana pandhita, raris akaturing sang mpu astapaka antuk mpu brhama raja, genep sapula palining bhusana pandhita siwa bhuda, irika gawok sanghyang astapaka, tinonton denira mpu astapaka ri kasidhyajnyana nira mpu brahma

8.a. raja, ana kapti nira danghyang astapaka amupu mantu, didine tan adoh siwa lawan budha, ana atmaja niri sedeng ayu apatra diah amrethatma, punika patemwakenira ring mpu brahma raja, pepek sapapalaning tingkahing pawarangan sang brahmana pandhita, ritlas ira mangkana amwit mpu brahma raja pareng lawan stri nira,lumaku maring madhura desa, wus prapteng madura mpu brahma raja muwah ngwangun pasraman ring gunung kayumanis, saika mapesengan bhujangga kayumanis, tucapan sri aji bali

8.b.sira dalem ktut smara kapakisan, sang prasiddha ngawit jumeneng ring gelgel, mahyun pwa sira bhiniseka, tan sewos ring mpu brahma raja hyunira maguru, apan sira wus wruh ring ajnyana nira sang mpu, duke ring madhura nguni, ya ta donira angutus anake arya langon, anama pasek bya, punika sane kautus nuhur sang maha mpu manggeh gra cudamani, serawuhe kyayi pasek abyan ring madhura, ngraris nuju asrama ring kayumanis, parek ring sang mpu bhumi sakti, ngandika mpu bhumi sakti ring pinaka utusan

9.a. duh kita wau dhateng, saking ndi sangkan ta, siapa naman ta, mwang apa tang prayojana, matur ki pasek bya saha sembah, singgih I pandeya, kami anak arya langon saking nusa bali, kinoora nuura imah talapakanira mpu maha pandhita dhateng nusa bali, olih sira sri maha raja, hyun aguru susrusa ring pada maha mpu, samangkana atur ki pasek abyan, sumahur sri bhujangga kayumanis, uduh cucu cai pasek, kalingane twara ada anak len cucu warga kami, apan cucu

9.b. santanan mpu ketek, sira mpu ketek sanak saudhara lawan mpu lulumbang, sang apatengran mpu gandring, sang tinwek dene ken angrok, nguni ring tumapel, ika mpu gandring kawitan mami, matangian tan adoh kami kalawan kita, anuhun ki pasek matur saha sembah mapinunas aguru, ling sang mpu yogia kita lumaku dharma kapandhitan, tuwi sri maha raja bali wit brahmana putra, turunan brahmana kapakisan, dadi ksatriya, tunggal kawitan nguni, sira mpu kapakisan sanak

10.a. saudara lawan mpu gni jaya, witadharma, kita pasek gedhe bendesa, ksatriya dalem keratin, brahmana guru karma, ika katiga tan wenang doh, tan ucape panuure ki pasek bya, sira mpu rbahma raja mangga sira lungha ka bali, tan ucapen dalem ring bali sampun prasidha bhiniseka, alawas tlasing carita, tucapa diah amrethatma stri sira nira mpu bhujangga kayumanis sampun madwe putra kalih lanang istri, ne lanang mapesengan sang brahmana rare sakti, sane istri mapesengan diah kencana

10.b. wait, tucapa sang brahmana rare sakti ring sampune duhur teleb ring karya kapandheyan, awanan mapesengan mpu gandring sakti, arine diah kencanawati aler teleb ring karya anggaluh, awanan pinaraban mpu galuh, raris wenten pangandikan mpu bhumi sakti ring anake kalih, udhuh anaku gandring sakti, galuh, aku maweh lawan kitabungkung sawiji sowing, maka atmaraksa kita amandhe, kita gandring iki pawehku bungkung mas mamata manik bang, ana guna yan anggen amamandhe

11.a. salwiring sanjata, salwiring tajep, guna pangandenia, kita anaku mpu galuh, iki pawehku bungkung mas mamata ratna campaka, dening kita tamtam ring laku tatwa kusumadewa, donia dewi asih ri kita, anmebah kang putra kalih anuhun ri sang guru, kaswen mpu gandring sakti mahyun ring kalpikane sang ari, ngraris kakarsayang, mpu galuh tan wenten pisa mangaturang, ika do mpu gandring ring mpu galuh, sahawaksarusia anundung, punika awanan mpu galuh lungha saking asrama kayumanis

11.b. ngaraga angungsi gunung rengga kusuma, sarawuhe mpu galuh ring giri rengga kusuma, dadi kacingak mpu galuh ayu olih bhatara mahadewa, ther sira asabdha, siapa kita stri ayu dhateng parangke, warah tanghulun satorasi, sumahur mpu galuh,singgih bhatara hyang mahadewa, brahmani tanghulun saking madhura desa, anak bhagawan pandhia mpu bhumi sakti, putu de hyang agni pwa ngulun, mojar hyang mahadewa, udhuh putu mami mpu galuh, wruh ulun kita anak bhagawan pandhia bhumi

12.a. sakti, brahmana maha suci, mangke kainta tumudhuhi kita putu, dak kita dhatenging bali gunung agung asamangku, kita angantinin laku kawitanta nguni brahmana kul putih, mangdadi palayanku amangku parayangan, mangkana ling bhatara mahadewa, mpu galuh matur angering, punika awanan mpu galuh rawuh ka bali ring basukih, amangku hyang mahadewa, sanunggil dina ayu mpu galuh amuja, mareresik ring parayangan, kadi laku kul putih nguni, punika awanan mpu galuh raris

12.b. kapesingin mpu kulputih mangku istri, waluinen ikang katha muwah, tucapa mpu gandring sakti kinon dening yayah ira ngulati mpu galuh, apan aswe tan katon ring desa madhura, tar wihang sira mpu gandring sakti, nher lungha angulati arinira, ri tanah jawwa tan ana juga wrethania karengo, wkasan ana hyunira angulati ka tanah bali, amurang murang jalan laku nira mpu gandring angliwat wabamabana, meh surup bhatara surya ararayan sira mpu gandring ring soring taru rangdhu, abhipraya anginepa

13.a. manggih ta sira gwa, tan asuwe metu tang raksasi saking gwa ika, abrangbrangan kadi danawa, angambu manusa, swarania nglr kadia glap, annuli kakantenang mup gandring sakti abagus warna nira, irika ewambekang raksasi, aparwa mbeknia ana budhinia amangan, ana budhinia maka swami, irika glis mpu gandring sakti anguncarang mantra sakti, wisnu panjara murthi maka pamunah budhi karaksasian, atha rikala mangkana angucap sira mpu gandring, eh raksasi, aku iki brahmana saking madura

13.b. anak bhagawan pandhia mpu bhumi sakti, mpu gandring nama siaku, wawu saika ling sang mpu, irika sang raksasi mari hyunira amangan, wetning kna kamaraga tan kena inretan raganira, tumon sang maha mpu sdeng yowana, dadi asiluman swabhawa nira arupa wang listu ayu paripurna, tka mamarek, ri kahan mpu gandring saha swara manis, singgih pakulun mpu maha sakti, riwruhan ta i kami mula widiadhari nguni, kna sapa matmahan raksasi, kinon nghulun ingke angantia sasapa

14.a. lalarapan inghulun malih umalui mulih ka suralaya, apara angenta sasapa ri kita, swanta angwalinganta, tan lian sri maha mpu larapan inganta sapan inghulun , mangkana ling sang manapa, wekasan yan ana brahmana sakti anama mpu gandring, ika maka swaminta, wkasan ana anakta laki brahmanadwala, ya maka entas sapa, yatika makawak sapa tumiba ring patik maha mpu, singgih yan ana sih maha mpu ring pinaka nghulun, yan yogia mpu kaswami pinaka nghulun, didine manaka hulun

14.b. brahmana, mangentas sasapa jajnan inghulun, muliha maring swarga, mangkana ling nikang raksasi saha tangis, nherumimpunicaranapangsu maha mpu, irika mpu gandring sakti kapiutangan welas hyun angrego ujare si raksasi, nher sira mojar amanis, duh nini raksasi, away sira sangsaya yan hyun sira aswami ri kami, tingalaken kang karaksasianta, budhi manusa mangke sipatanta, yan kita hyun mangkana, kami suka yang maka stri kita, kami mangke aweh aranta, diah giri sewaka, mangke

15.a. aranta, matangian mangkana apan kami tan dadi lalis anulak ring sang minta sarana, maliha pangawayaning hyang, apanantas sapanta, wawu mangkana ling sang mpu antianta magirang budhinia diah giri sewaka, anuhun satuduh mpu gandring, marupa stri jati manusa turanwam listuayu pari purna, sakala widiadhari, angandani raga sang mpu, tan ucapen sang kalih sampun pasti sagocara, irika diah giri sewaka angglarekan kasidhiajnyanan, saksana ana graham sinang saupacara, irika tinuntun sang mpu

15.b. masuk ring dalem graham, pareng lan diah giri sewaka, tan kawarna ing jroning jinem silih asih anamtami lulut, sampun prasida diah giri sewaka atmu tangan lawan mpu gandring , sawidhi wedana saha puja, kadi pamarginira diah idhimbi atmu lawan sang bhimasena, riwkas mpu gandring lawan diah giri sewaka, nggarbhi ni diah giri sewaka, irika ngandika mpu gandring, nini diah giri sewaka, ingke nini karyeng umah, ulun praya lungha maring bali, kinon angulati aringku mpu galuh de-

16.a. ni ramangku mpu bhumi sakti, wekasan walingku saking bali muwah, ulun marangke, raksa den abecik isining wteng ta nini, anembah kang stri giri sewaka, irika sang mpu gandring sakti mamargi anuju bali busakih , saprapta nireng kana katmu arinia sdheng mayoga, dadia kanggek hyunira mpu gandring sakti, wkasan uwusnia mayoga katon sang raka prapta, tumurun mpu galuh mapag sang raka, ling nira mpu galuh, singgih kaka wawu prapta, wahu asapunika ature raris mpu galuh ngawangi, saha wakia ”OM

16.b. NAMA SIWA YA NAMO BUDHA YA, mojar mpu gandring sakti, duh yayi mpu galuh kakanta mangke ri sthana yayi, denta muja mantra siwa lawan budha, ya widhi jiwaku ika, kakanta ingutus de sri guru bhagawanta ngulati kita iriki, mangke wus katon kita anglakwaken dharma sang kul putih, yantuk kita anguncaraken wedha ri nengo nami, marep ring sanghyang suksma siwa lawan budha, yatika yogia, pira lawas nira mpu gandring sakti ring asrama ring bali basukih, tucapa ri wkasan mantuk sira mpu

17.a. gandring sakti, kari sira mpu galuh ring bali basukih, tucapan pamargine mpu gandring sakti, rawuh amarani stri nira diah giri sewaka, sampun aputra lanang apkik, sadateng nira mpu gandring sakti agelis sira ngambil anake alit, umatur diah giri sewaka, singgih mpu agia dhateng, iki anakta lanang apkik, lah pareng alungguha, tan kawarna pagunita nira, apti sira mantuka pareng lan putra nira, ling nira, duh nini diah giri sewaka, apti kakanta mantuking yawi madhura mangke, iki anak

17.b. ta anama brahmana dwala, mangke kami aminta anakta, aywa kita sungkawa, karya sira iriki, kami amwit ring sira mangke, suka diah giri sewaka, tininggal dening rabi mwang putra, tur amastoni anaknia, ling nira, duh anakku brahmana dwala, wastu swasta anaku muliheng yawi madhura, ibun ta amwit sira muliheng swarga, apan sampun antasa sapa mami, malui twah widiadhari kadi nguni, kuneng sira mpu gandring sakti pareng lawan wkanira mamargi mantukeng madhura, tan kathanakna ring

18.a. awan dhateng mpu gandring sakti ring sthana nira, amarek ring mpu bhumi sakti, mojar mpu bhumi sakti, uduh anakku gandring dhateng, angapa lakunta angamet sanak ta mpu galuh, atur mpu gandring, singgih andika bapa, kapanggih anak ta ana ring bali basukih, tuduh hyang mahadewa mangdadi palayan kilisuci, tur sampun bhiniseka kul putih, mojar mpu bhumi sakti, uduh anakku gandring sakti, yayah ta ahyun lungha maring bhumi bali, maninjo asrameng arin ta, mangkana ling mpu bhumi sakti, ri

18.b. saksana mahawan hyunira tan katon, kunang mpu gandring sakti lungha ka gunung indrakila mangun tapa, tucapa anak nira brahmana dwala sampun aluhur, sdang angamong dharma kapandeyan, pareng lawan ajinira mpu gandring sakti asrameng indrakila, sakaton denira sang bapa sdengenak mayoga, akiris tang sarira dening yoga nira, tan pamangan ara, kage turun skar saking akasa sagandharum, kagiat tang brahmana dwala, nher alungguh amusti tangan, tan aswe jag dhateng mpu siwaguna sakeng

19.a. suksma, tka angadeg ring areping brahmana dwala sahojar sarjawa, uduh putungku kita brahmana dwala, rengwaken sabdhaning kakinta iki, aku iki kakanta mpu siwaguna ngaranku, ari sodhara dene kakin ta sira bhagawan pandhia mpu bhumi sakti, kami ku mawruh ikita, dening kakinta sampun muliheng acintya, mangke hyunira turun ing tanah bali ring basukih, didine ana panataran pande, kita aywa lupa bhanti ring kawitan ta ring basukih, muwah ujarku ring kita dwala, ri denta seneng manglakwa

19.b. kna papandhen, amandhe patut kawhuhi dharmanta ring pustaka, inucap ring batur kamulan, dharmaning amande mas, pirak mwah amande wesi, singgih mapat tingkahnia, yan kumwatak santananku, ndak rengon pahenak, kapratama ikang panca bayu, yatika pinrashita dadi prabot, ndhiang panca bayu linganta, nihan prana, apana, samana, udhana, biana, apana nga bayu saking weteng mwang saking kakembungan, yatika pinaka jambangan, prana nga bayu saking paru paru mdal ka irung

20.a. yatika pinaka pamurungan, samana nga bayu saking ati arupa gni ring sarira, udhana nga bayu saking siwadwara, yatika pinaka uyah, biana nga bayu saking sarwa sandhi, pupulaken ring paha, yatika landesan, ndikang maka palu-palu, tampak tangan ta, jariji ta kang pinaka spit, len sangke rika yan kawasa tingaleken tang asta candhala ne ring sarira, aywa inginrya, ndhia asta candhala linganta, nian lwirya 1, amahat nga matwakatan, 2, amalanting nga

20.b. landang pajudian, 3, anjagal nga amati mati pasu madwal daging mentah, 4, amandhe lemah nga makarya payuk, 5, anyuledang nga nanggap upah nbuk padi, 6, anapis nga andha sesaning tedhaning wong len, 7, tan dadi amangan klakatu nga dadalu, 8, tan dadi amangan iwak pinggul nga dadleg, yatika kabrata sang anggaduh dharma kapandheyan, yan bwak angupakara sawa, aywa kita weh aminta tirtha ring sang brahmana pandhita, ngang anugraha kita ri wekas

21.a. mangda kita tan ka nraka, kalih yan yayah ta mpu gandring sakti mati, aywa kita weh upacara salwirania, dening wus tetep ring dharma kapandheyan, aywa kita weh tirtha sang brahmana pandhita, matangian tan dadi, ndak rengon ling ku, ana ring tatwa kamandhaka, nguni ana apuspata bhagawan dharmaswami amangguh duhka manastapa binandhapasa, ya takwanan ta cucu, ring catus pata sira binandha de sri madhura raja, ana suwarnangkara, nga twaning apandhe mas, molih bhusana mas

21.b. manik paweh sang mpu dharmaswami, bhusana nira raja putra mati sinarap ning mong, ikang mas manik katur i jong maha mpu, sinugi kang anggaluh ki suwarnangkara, ya ta ingaturaken ring sang prabu, sinangguh sang mpu amatyani sang raja putra, ika donira sang prabu krodha kon tang wadwa anikep sang brahmana, ana mitra sang brahmana tigang diri, sang mong, sang ula, sang wre, sang tiga ika angrengo yan sang dharmaswami binandha de sri madhurapati dadi ya ngamet upaya sandhi, marga sang mpu lwar saking apusapus

22.a. sidha sadia denia masang upaya, sidha sang mpu lepas saking bandhana, irika sang mpu dharmaswami maneseel sarirania, ridenia asawitra wwang nicha candhala, etu nira amangguh duhka maha bhara, yeka don mpu dharmaswami amangun sasat, lwirnia, indah kamung hyang trayodasi, mandadi sanghyang catur lokha phala, bhatjara sang pinaka saksining jagat, mawit saking mangkin sang brhamana pandhita kadi nghulun, tan dadia asawitra masih ring wong mapakedhepan kadi macan, mwang pande suwarnangkara,

22.b. saturun turunia, yan ana brahmana pandhita ri wekas turunanku, asawitra ring pandhe mas, moga amangguh dhuka maha bhara, kalih saking mangkin trus saturun turunanku, tan dadi maweh tirtha ring sawatek turunan i pande suwarnangkara saturun turanania, yan ana brahmana pandhita sabha masuk ri ngumaha pande mas, apania candhala, samangkana wak sapata rsi dharmaswami, sdang kita tiru, apan pandhita maha sakti, samangkana pawarah mpu siwasaguna ring brahmana dwala, tlasing sabda

23.a. muksa sira mpu siwaguna tan katon apan wus iniring sabda nira de sang brahmana dwala, tucapa sang brahmana dwala ri sampune muksa sang mpu gandring sakti, malih matuk ka madhura, kaswen ring madhura mahyun sira apodgala madiksa widhi, awana nenten wenten patut ring kahayunira kanggehang pacang guru ring jagat madhura, dening asapunika raris sang brahmana dwala makarya archa paralingga mpu bhumi sakti saha strine diah amrethatma ring sampune puput archa pralingga ika, raris kakaryanang linggih padma

23.b. sana ring sajeroning patapan ring pamrajan, archa pralingga punika raris kasengguhang gurune, tan bhina kadi sang ekalawia amnabe ring aarcha pralingga danghyang drona, asapunika mangkin sang brahmana dwala manabhe archa pralingga mpu bhumi sakti, amlarapan nguni wenten ichan mpu bhumi sakti, nga, pustaka bang ring sang dwala, yeka mangke kasengguhang wisik anugraha, ne munggah pamidartha ring sastra pustaka bang, indik karahasian dharma kapandeyan idup mwang mati, saking punika raris magentos

24.a. pesengan, mangke mpu dwala, mpu wala, kaswen mpu wala sampun madrewe putra roro padha laki, ikang jyesta mangaran arya pande wulung, kang ari mangaran arya pande sadaka, tucapa ring bali, pangadeg sri baturenggong ring gelgel, ayat mangwangun karya ekadasarudra ring besakih, irika dalem ngandikayang para juru angulati karya undagi, maranggi, pande wesi, anghing pande mas durung wenten ring bali, wkasan ana wretha yan ring candikuning wenten pande

24.b. mas, kasub widagda amandhe, ling wenten wreta mula saking jagat madhura, roro sanak rauh ka bali, anama arya pande wulung mwang arya pande sadaka, ngawangun patapan ring gunung pabratan, punika kaundang antuk dalem rawuh ka gelgel, sadhateng nira ring gelgel sang pande anuli marek ring dalem anuun ligra saha sembah, angandika dalem, ih mpu pande kita kinonku mangke agawia upacara mas pirak, sapratekaning yajnya ngekadasurudra, atur mpu pande,

25.a. singgih kawula nuun sakawruhian ingulun, tan ucapa dalem maweh mas pirak ring mpu pande, mwang unggwania amande, gawok wong umalat ring kawidagdania mpu pande sadaka, pira kunang swenia mpu pande bratan ring gelgel, sawusing karya ekadasarudra sami sajuru-juru karya kaichen anugraha antuk dalem, kunang mpu suwarnangkara sampun namwit mantuk maring asramania ring pabratan, kaswen mpu suwarnangkara ring asamanira, sampun madruwe sanatana, mpu sadaka manak

25.b. roro padha laki, anama arya danu kang matuha, kang ari anama arya surajnya, kaswen sampun mapodgala, sira arya danu anama pande rsi, arya surajnya anama pande tusta, tucapa sira arya pande wulung sampun apodgala apanlah mpu wulung, anaknia apanlah pande tonjok, amandhe wesi akarya lalandhepan, mwah ariania apanlah pande wana widagdaanyanyanging, nher apanlah pande sangging, alawas-lawas wredhi tang watek

26.a. pande ring desa bratan, tucapa rencange ki pasek kayu selem ring batur lunga madagangan ngamarginin desa bratan, kahalangin wengi nginep ring desa bratan, tandang karampas padol dolania dening karama desa bratan, akon nabuh tengeran , tedhun pada krrama desa pabratab, pada garawala natiyang sanjata, mantuk kang wwang dagang majar i tuania i pasek kayu selem, yan karampas druwenia ring desa pabratan, ana wongnia pinejahan, kridha i pasek kayu selem

26.b. aptinia anglurug angrejek desa pabratan, akona nabuh tengeran, tedhuna pada krama desa batur, pada grawala natiyang sanjata, winarahan de ne i pasek kayu selem mangkata anglurug desa pabratan, nher pada agelis mangkana nglurug, tan dwa ring awan panganjuri lumampah ki pasek kayu selem, i pasek batu dinding, i pasek camapaga, i pasek clagi manis, makadhi kyayi balangan, kyayi bandhem, kyayi poh tegeh, kyayi pulasari, sregep saha sanjata nira, wus prapteng

27.a. pabratan, tandwa angrewek angrampas, asing wani pinatian, tandwa alah kang desa apan akdik kakwehan lawan, sesaning mati akweh malayu mwang mamungkul, aminta sraya sih ira ring i pasek kayu selem, tucapa kang aninggal rarud kasamburat sawarganing pande mas, pada ngungsi dura desa, kang anama mpu jagarosa angungsi ka tamansraya, mabakta pustaka bang, malih pande sarwada kesah ka desa kaphal mangwi, malih arya pande ramaja

27.b. ngungsi kawisunia, mwah mpu tarub angalih desa ring marga, arya pande danuwangsa ngungsi ka gadhungan, arya pande suwarna ngungsi ka singharaja angawula ring i gusti ngurah panji sakti, ki arya pande tonjok angungsi desa panasan klungkung, arya pande kartana ngungsi desa badung, ki pande ruktia ngungsi jagat bangli, mabakta kawitan archa kawitania kakalih, sawatek pande bratan tan yogia nyinambatang pranah ming tiga, ring sami

28.a. turunan pande bratan, mangda manyama saudhara, malih tan dados ngalaliyang kulawarga, minangkenang anak sewos, yen wenten mamurug, tan wenten ngangkeni nyama, ne mula tunggal turunan, sang asapunika jaga kasisipang antuk kawitania ri panataran bratan, malih wenten apanlah arya labdawara magnah ring desa bayan, dados undhagi, tucapa mpu tarub, aywa kita duhka mineh dewek lacurdaak, kita sahananta dinandha dening hyang, manurun karma phalan ta

28.b. kita turunan brahmana, kita tan angangge sila brahmana, suka ring laku duracara, ambegal, ambaud angris, amati mati wwang, dening pasek batur waluya anak saudharanta, makawitan tunggal ki pasek batur turunan mpu ketek , mpu ketek maari saudhara lawan mpu mpu brahmaraja, kang maurunaken kita, karmaning amati sanak tinmun ta mangke, riwkasan yan kita mangwangun karya ala mwang ayu, patutnyane aywa juga kita anganggen tirtha brahmana, aketo

29.a. ingetang patuhang ajak makejang, tekeng turun tinurun, apang de engsap teken kalakwan awak, dadi pandhita mpu kanugraha muputang sagawe-gaawene, yen kita tuhu bakti makawitan, sembah aku ring paibwanta nuju tumpek kuningan, dening cipta nirmala, aku puyut ta mpu brahma dwala, tan kocapan mpu tarub di pradesa marga wredi santane, kocapa arya pande ruktia ring jagat bangli tetep amande mas, tucapa sang andiri ring jagat bangli apanlah i gusti parawupan mwang

29.b. i gusti dawuh pamamoran, raris jagat bangline kagebug antuk i dewa tirthaarum sane mapesengan i dewa ngurah pamcutan ring tamanbali, kasarengin antuk arine kalih, sane mapesengan idewa pering ring nyalian, mwang i dewa gde pipindhi ring pasagasa pagesengan, rusak seda i gusti parawupan kuciwa ring paprangan, i gusti dawuh pamamoran bonglot saking bangli ngungsi desa camanggawon iniring dening arya pande ruktia, ana arine pande ruktia ring desa timbul ngaran

30.a. arya pande likub, tan olih basa ring timbul sinaru saru dening wwang ring timbul, wkasan i pande likub sah saking timbul, ngungsi blahbatuh, nyawita ring i gusti ngurah jelantik, kapatutan sawatek pande bratan sane patut ngamargiang yiga, ping tiga sane arahina, 1, semeng, 2, sore, 3, wengi, saha nguncarang mantra kayeki (mantra tidak diposting) ikang mantra ping 9, ika waluya agni wijil saking babaan sanga, ne

30.b. ngaran baban sanga, song mata 2, song cunguh 2, song kuping 2, cangkem mwang payupasta, silit, punika ne ngesong salwiraning ala ne ring sarira, sasampune gsong awane ayudang antuk toyane ring raga, saha mantra (mantra tidak diposting) uncarang ping 9, wusnia tlas muwah mantra (mantra tidak diposting) tlas yogane puniki laksanakna rikalaning amande, yan makarya sanjata mantrani prabot, mantra agni (mantra tidak diposting)

31.a. mantran sepit (tidak diposting), mantran gandu (tidak diposting), mantran penges (tidak diposting) mantran kikir (tidak diposting), mantran gurindha (tidak diposting), mantran pangidupan uyah (tidak diposting)

31.b. (lanjutan mantra tidak diposting), punika mantra anugraha saking majapahit, maka panglpas mulihing batur kamulan, (tidak diposting), puniki ucapan pustaka bang panugrahan bhatara brahma ring i pande bratan, sapa ugi yan sampun polih ngubhayang palaksanan paplajahan puniki, saha utsaha dina tur sampun mandhitain, punika

32.a. dados muputang salwiring karya ala mwang ayu, ring sawatek pande bratan, yadiapin sampun mandhitain ki pande bratan yan durung uning nglaksanayang ring pasuk wtuning ne dados paplajahan, punika durung dados muputang karya salwirnia ki pande bratan , iki panganggen mpu arya pande bratan, yan angupakara sawa kala ngaben, surat ring patra rwaning pisang ikik, ing ring muka

32.b. tang ring tunggir, bang ring bau tengen, sang ring bau kiwa, ang ring dada, surat panca datu, nang ring timah, mang ring wesi, sing ring temaga, wang ring salaka, yang ring mas, mas pinih luhur, timah pinih sor, surat plasa, a, sa, ba, ah, ang, watek mpu pande bratan dados angangge wadah tumpang 5, yadin tumpang 7, mapatulangan lembu, mabale salunglung, mapring, masanur, mapanbasan gung artha 16.000, malih toya pabre-

33.a. sihan apayuk madaging skar mwang wija kuning, (tidak diposting) raris toya ika puter ider kiwa, raris yogain, idep ikang sona kne mawak suci, kumpulang dadiang abesik, i anggapati, i mrajapati, i banaspati, i banaspatiraja,ki marajapati wehi ya tirtha, idep tirtha mijil saking siwadwara, swarania a, wusing matirtha akon ya ngatehang atma sng mati ka swargan, katemu ring genah kawitane, tingkah makarya tirtha pangentasnia, samangdane dadi

33.b. numitis dadi janma rahayu, bwatang sadia yang pripihan mas, lumbangnia saguli, panjangnia rwang guli, masurat dasa bayu, malih kalpika, 1, mirah sane becik 1, podhi 2, bungkung mas mamata mirah, bawong payuk ika matali benang putih 12 ileh, payuk ika ukupin antuk dupa (mantra tidak diposting) malih tungkayakang (mantra tidak diposting) raris dagingin toya (mantra tidak diposting) tutupin antuk tangan

34.a. (mantra tidak diposting) pulang pripihan mas ika mwang kalpika, mirah podi (mantra tidak diposting), pulang bungkung(mantra tidak diposting), pulang ambengan mwang padang lepas (mantra tidak diposting) yan 33 katih, yan 66 katih yan lewih 108 katih (mantra tidak diposting)

34.b. (lanjutan mantra tidak diposting), mwah amuja caru (mantra tidak diposting), mwah amuja kawitrama (mantra tidak diposting)

35.a. (lanjutan mantra tidak diposting), linggihakna sang dewa pitara ring meru sanggar kidul, watek pande bratan dados maulu kidul, apan batara brahma tetep langgeng malingga ring daksina (mantra tidak diposting),

35.b. (lanjutan mantra tidak diposting), mantra karo sodhana (mantra tidak diposting), mantra manyapa pitra (lanjutan mantra tidak diposting),

36.a. (lanjutan mantra tidak diposting), mantra pratista ngaturin sang pitra malinggih (mantra tidak diposting),

36.b. (lanjutan mantra tidak diposting), mantraning amuja ring pitra (mantra tidak diposting),

37.a. (lanjutan mantra tidak diposting), mantraning amuja ring pitra (mantra tidak diposting),

37.b. (lanjutan mantra tidak diposting), mantra wetarpana (mantra tidak diposting),

38.a. (lanjutan mantra tidak diposting),
38.b. (lanjutan mantra tidak diposting), mantraning amuja ring pitra (mantra tidak diposting),

39.a. (lanjutan mantra tidak diposting), ngeka citta mwah tuntun sang sarwa bhuta sahananing dalem ati, pupulakena ring antaraning pilis, tunggalakena ring manusa saktine, manusa sakti nga, jiwatma, tlas mangkana tuntun sahananing

39.b. wadwa dewane ring siwadwarane, gawakna ring antaraning pilis tunggalakena ring jiwatma (mantra tidak diposting), ngupacara bajraghanta, tungtung bajra ping lima padha misi

40.a. skar (mantra tidak diposting),

40.b. (lanjutan mantra tidak diposting), ikang ghanta sirati tirtha antuk skar tunjung (mantra tidak diposting),

41.a. (lanjutan mantra tidak diposting), iki ngaran palukatan tirtha gamana, malih pabresihan (mantra tidak diposting),

41.b. (lanjutan mantra tidak diposting),
42.a. (lanjutan mantra tidak diposting),
42.b. (lanjutan mantra tidak diposting),
43.a. (lanjutan mantra tidak diposting),
Puput Sinurat Babad Pande Bratan
sumber: web warga pande

Tidak ada komentar:

Posting Komentar