Google+

Niti Sastra Sargah 5

Niti Sastra

Sargah 5

Kusuma wicitra ooo/o- -/ooo/o-o// 

Niti Sastra Ayat 1
Taki-takining sewaka guna widya.
Smara – wiṣaya rwang puluh ing ayusya.
Têngah i tuwuh san-wacana gêgön-ta.
Patilaring atmeng tanu pagurokên.
Seorang pelajar wajib menuntut pengetahuan dan keutamaan. Jika sudah berumur dua puluh tahun orang harus kawin. Jika sudah setengah tua, berpeganglah pada ucapan yang baik. Hanya tentang lepasnya nyawa kita mesti berguru.

Niti Sastra Ayat 2
Dhana phalaning mona tan angucap wwang.
Ikang agalak ring waca nêmu duhka.
Ikang umênêng lyab dhana ya matumpuk.
Damar uga himpêrnikang açabda.
Harta adalah buah dari pada berdiam diri, tidak bercakap-cakap. Barang siapa yang terlampau hebat cakapnya, akan berduka-cita. Sifat yang pendiam, akan mendapat harta-benda bertimbun-timbun. Orang yang tidak suka bercakap-cakap adalah sebagai pelita.


Niti Sastra Ayat 3
Waṣita nimittanta manêmu laksmi.
Waṣita nimittanta pati kapangguh.
Waṣita nimittanta manêmu duhka.
Waṣita nimittanta manêmu mitra.
Oleh perkataan engkau akan mendapat bahagia. Oleh perkataan engkau akan mendapat kesusahan. Oleh perkataan engkau akan mendapat kesusahan. Oleh perkataan engkau akan mendapat sahabat.

Niti Sastra Ayat 4
Masêpi tikang waktra tan amucang wwang.
Masêpi tikang wecma tan ana putra.
Masepi tikang deca tan ana mukya.
Sêpinikanang try āpupul ing anartha.
Sepi mulut yang tiada memakan sirih. Serba sepi rumah yang tiada kanak-kanaknya. Serba sepi desa yang tidak ada kepalanya. Tiga “kesepian” itu dijadikan satu terdapat pada orang yang tiada beruang.

Niti Sastra Ayat 5
Lwiring awalā tinggalakêna denta.
Krêpana daridreka rêsêb awaknya.
Swaranika māwor drawa kamadhatri.
Agalak açabdāghrêṇa ya mapunggung.
Orang perempuan yang tidak layak diperistrikan ialah : yang miskin, yang berbau badannya, yang parau suaranya, mengeluarkan darha putih, tidak ada ucapannya, tidak berperasaan dan bodoh.

Niti Sastra Ayat 6
Lwiring awalā yogya pinaka patni.
Wara-guna rūpādhika kula dhāni.
Mapes ikang ambêk ghrêṇa ya suçilā.
Kadi panedengning kusumawicitra.
Yang pantas diambil jadi istri ialah orang perempuan tinggi budinya, elok rupanya, keturunan orang baik-baik, lemah lembut hatinya, halus perasaannya, baik perangainya seperti kusuma wicitra yang sedang kembang.

2 komentar:

  1. mohon dijelaskan yang lain juga.yg da dlm niti sastra

    BalasHapus
  2. mohon yang lain di nitisastra di jelaskan

    BalasHapus