Google+

Lontar Tattwa Catur Bhumi

Lontar Tattwa Catur Bhumi

Druwen : Sira Anwam Kerthadana
Sane nedunin : I Nyoman Sukada
Tanggal : 9 Januari 2003

1b. OM Awighnamastu Hana kang carita ring purwakala, hana tusning Dalem Majalangu, mangaran Ida Ratu Sakti, kang parameswari mangaran Ida Ratu Ayu Mas Macaling. Sang kalih sami pada teleb ring tattwa kadyatmikan, maka miwah pada teleb ngalaksanayang yoga samadhi. Ida Ratu Sakti, teleb ri Dharma Kaputusan, angulik sarwa tattwa, nghing kang stri Ida Ayu Mas Macaling, tan mari teleb ring tattwa Kawisesan, Aji Wegig. 2a. Nemonin rahina ayu, lungha pwa sira sang kalih, saking panagara Majalangu, kahiring dening para Arya Sadaya mwah para mukhya bala. Katancit ring hawan, rawuh ring wewidangan Nusa Panida; ri sampun rawuh tepining jagat Nusa, ngulati linggih ngelarang yoga samadhi. Tan asowe raris ida manggihin genah sane suci, manut pahyunan ida patut linggih pacang ngastawa Hyang. Genahe punika mawasta Pucak Mundi, irika raris ngawangun pangasraman sarwi ngelarang yoga ring tiraning watu agung.

2b. Sawatara nem sasih suwen ida malinggih ring Pucak Mundi, raris kesah ida saking irika ngulati pasisi, kancit rawuh ring desa Munduk Biyas. Sarawuhe ida irika, kapendak olih wong desane sami, pingajeng sira Ki Bandesa Ngemban, maka pamucukking wong desa ika. Sasampunne suwe hanerika, raris kakaryanang Puri olih wong desa ika, miwah kakaryanang Pamrajan, maka linggih Ida Ratu Sakti ngelarang yoga, sinangguh Pamrajan Dalem.


3a. Sasukat ida malinggih irika, desane wiakti rahayu tan kahanan pakewuh, dwaning sasab mrana sami pada puceh, mahawanan gemuh landuh desane sawengkoning Munduk Biyas. Sasampunne sowe malinggih ring Puri Munduk Biyas, raris wenten pikayunan pacang lungha ka jagat Bali, dwaning manut pakahyunan ida, sane sidha kacingak olih ida ri kalaning nglarang yoga, katah wantah genah-genah suci ring Bali, sane patut pacang linggih ida nglarang yoga.

3b. Indik ida punika raris kabaosang ring rabinida, nanghing rabine tan kahicen sareng lungha ka Bali, tur mangda jenek malinggih ring Puri, kahiring olih parekan kalih diri Ki Lenjar miwah Ki Lenjir. Tan caritayang ring hawan, Ida Ratu Sakti sampun rawuh ring Bali, kahiring olih para Arya Majalangu miwah Ki Bandesa, ngawangun pangasraman ring Munduk Guling. Yan akudang rahina jumenek ring Munduk Guling, raris kesah saking irika, ngulati genah ngaler kawuhang, gumanti rawuh ring

4a. Pallawa Gambhira, kesah saking irika jumujug ri tengahing alas, sane katah wenten buronipun. Kala irika akeh para Arya maparek ring ida makadi Arya Sentong, Jelantik, Wang Bang, mwah tusning Dukuh Jumpungan. Irika agawe kuwu sahiderang genah, akarya bangket lan wilanggala, anandur phala wija, kangge pangupajiwa. Genah Ida Ratu Sakti, katangun Puri mwang Pamrajan, kawastanin Puri Dalem Sala.

4b. Kesah saking irika angungsi genah ring wewidangan sawah, akeh kapanggih buron menjangan, genah ika kawastanin Tinjak Menjangan. Irika Ida Ratu Sakti nglarang yoga samadhi, ring luhuring watu lempeh, Sira Arya Sentong, angwangun yoga ring temuku aya, lan Ki Bandesa nyujur ngelod kawuhang, ring tengahing alas sane akeh wenten buron bojog, sami anunggaling idhep, nunas waranugraha ring Hyang.

5a. Mungguing Arya Sentong, rawuh ring genahe sane wenten panambak toya wiadin empelan, irika wenten kapanggih pancung tiying gading, ring samping pancunge punika dane ngalarang yoga samadhi. Yan akudang rahina maka suwen ida mayoga irika, raris ri sampun puput yogan ida, malih mawali ka linggih Ida Ratu Sakti ring Tinjak Menjangan, tur nguningayang ring saparindik danene sidha polih pahica. Kala

5b. punika Ida Ratu Sakti mapahica panugrahan ring Arya Sentong, aganti nama ngaran I Gusti Ngurah Pacung, mapan polih keris ring panambak toya, kaloktah mangaran Ki Gusti Pacung Sakti. Lan Ki Bandesa nguningayang daging panugrahan, manggihin sakadi Puri, nanghing dahating sepi, tur mangda digelis kesah sangkerika, genahe punika kawastanin Keraton/Kedaton mangke. Mawit sangke irika Ki Bandesa, aganti nama, kawastanin Ki Bandesa Sabeng Puri.

6a. Sang trini ring genahe punika, mupulang watu sane kangge linggih, tur kawangun Pura kawastanin Pura Paruman. Kesah saking Paruman angungsi ngaler kawuhang, hana semer, toyannyane kalungkung suci, irika sang trini nangun yasa, watu genah linggih ida, kangge nekep semere punika, mawastu genahe punika kawastanin Pura Pusering Tasik. Saking Pusering Tasik lungha kesah ngalerang, rawuh ring pradesa

6b. sane wenten wit campaka putih, irika mararyan, ngelarang yoga, genahe punika kawastanin Jemeng, Pinge, Tuwa . Kesah saking irika nuju Sarwa Nadi, Tegeh, Angsri, Gunung Lebah, Penataran, Pucak Asah, irika wenten wit poh, alas punika kawastanin Alas Poh. Ring pareking genah punika makarya pasiraman, kawastanin Biji Tamansari, iriki ida madruwe pamebesan antuk watu, punika dwaning batu punika mawarna selem asibak, barak asibak, sinangguh Batu Saliwah. Akeh yan kathakna.

7a. Kacarita muwah ring Puri Dalem Sala, katiben dening mrana agung, mahabhara, angrusak sawah, panegalan lan wewalungan, genah ika sampun kahibekan dening lata mahaghora, ika kawastanin Alas Bun. Ika marmane kapendak Ida Ratu Sakti, saking Pucak Asah, sagreha wong desa ika, anyuhun pada, angaturaken bhoga saha pacanangan. Ri huwus mangkana anglaraken yoga samadhi, anangun kirti yasa lan sregep upakara, kadyangganing Panangluk Mrana, tur angayum Puri lan Palinggih. Irika suwe ida jenek kaabih dening para wong sadaya, jagate landuh, trepti, sami sumuyug ring ida.

7b. Ri kala anangun yadnya Ida Ratu Sakti, Ida Dalem Majapahit, mapotusan ring Ida Dalem Jawa, sane malinggih ring Dalem Solo, katunas putranida Dalem Solo, raris katuhur olih Dalem Majapahit, pacang mamacekin gumi Baline, santukan putran Dalem Solo mijil buncing, saha pangiring I Rare Cili, Ki Janggal Mangsa, Ki Grombong Selem, Ki Macan Gading, Ki Tungtung Tangis, Bhuta Blego, Ratu Gde Bhima, Ki Jaran Nongklang, ika iringan ira Dalem Solo.

8a. Mangkana tattwaning Catur Bhumi, kang sinangguh kang ngawisesa sahananing sasab mrana, yan huwus menget rahayu ikang jagat, dirghayusa panenggeking bhumi.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar