Google+

Upacara Dewa Yadnya Pada Hari Purnama dan Tilem

Upacara Dewa Yadnya Pada Hari Purnama dan Tilem

Purnama dan Tilem adalah hari suci bagi umat Hindu, dirayakan untuk memohon berkah dan karunia dari Hyang Widhi. 
Hari Purnama, sesuai dengan namanya, jatuh setiap malam bulan penuh (Sukla Paksa). 
Hari Tilem dirayakan setiap malam pada waktu bulan mati (Krsna Paksa). 
Kedua hari suci ini dirayakan setiap 30 atau 29 hari sekali. Pada hari Purnama dilakukan pemujaan terhadap Sang Hyang Chandra, sedangkan pada hari Tilem dilakukan pemujaan terhadap Sang Hyang Surya. Keduanya merupakan manifestasi dari Hyang Widhi yang berfungsi sebagai pelebur segala kekotoran (mala). Pada kedua hari ini hendaknya diadakan upacara persembahyangan dengan rangkaiannya berupa upakara yadnya.

Pada hari Purnama dan Tilem ini sebaiknya umat melakukan pembersihan lahir batin. Karena itu, disamping bersembahyang mengadakan puja bhakti kehadapan Hyang Widhi untuk memohon anugrah-Nya, umat juga hendaknya melakukan pembersihan badan dengan air. Kondisi bersih secara lahir dan batin ini sangat penting karena dalam jiwa yang bersih akan muncul pikiran, perkataan dan perbuatan yang bersih pula. Kebersihan juga sangat penting dalam mewujudkan kebahagiaan, terutama dalam hubungan dengan pemujaan kepada Hyang Widhi.


Umat Hindu memiliki hari raya yang didasarkan pada sasih/ bulan yaitu Purnama dan Tilem. Hari suci ini dirayakan setiap 15 hari sekali dalam setiap bulannya. Jadi dapat disimpulkan dalam 1 tahunnya umat Hindu merayakan 12 kali hari raya Purnama dan 12 kali hari raya Tilem.
Pada hari Purnama umat Hindu memuja Sang Hyang Chandra.
Pada hari Tilem umat Hindu memuja Sang Hyang Surya
Keduanya merupakan manifestasi dari Hyang Widhi yang berfungsi sebagai pelebur segala kekotoran (mala). Pada kedua hari ini hendaknya diadakan upacara persembahyangan dengan rangkaiannya berupa upakara yadnya. Kombinasi purnama tilem ini merupakan penyucian terhadap Sang Hyang Rwa Bhinneda yaitu Sang Hyang Surya dan Chandra. Pada waktu gerhana bulan beliau dipuja dengan Candrastawa (Somastawa) dan pada waktu gerhana matahari beliau dipuja dengan Suryacakra Bhuwanasthawa.

Beberapa sloka yang berkaitan dengan hari Purnama dan Tilem dapat ditemui dalam Sundarigama yang mana disebutkan:
"Muah ana we utama parersikan nira Sanghyang Rwa Bhineda, makadi, Sanghyang Surya Candra, atita tunggal we ika Purnama mwang Tilem. Yan Purnama Sanghyang Wulan ayoga, yan ring Tilem Sanghyang Surya ayoga ring sumana ika, para purahita kabeh tekeng wang akawangannga sayogya ahening-hening jnana, ngaturang wangi-wangi, canang biasa ring sarwa Dewa pala keuannya ring sanggar, Parhyangan, matirtha gocara puspa wangi"
Ada hari-hari utama penyelenggaraan upacara persembahyangan sejak dulu sama nilai keutamaanya yaitu hari Purnama dan Tilem. Pada hari Purnama, bertepatan dengan Sanghyang Candra beryoga dan pada hari Tilem, bertepatan dengan Sanghyang Surya beyoga memohonkan keselamatan kepada Hyang Widhi. Pada hari suci demikian itu, sudah seyogyanya kita para rohaniawan dan semua umat manusia menyucikan dirinya lahir batin dengan melakukan upacara persembahyangan dan menghaturkan yadnya kehadapan Hyang Widhi.

Pada hari Purnama dan Tilem ini sebaiknya umat melakukan pembersihan lahir batin. Karena itu, disamping bersembahyang mengadakan puja bhakti kehadapan Hyang Widhi untuk memohon anugrah-Nya, umat juga hendaknya melakukan pembersihan badan dengan air.

Kondisi bersih secara lahir dan batin ini sangat penting karena dalam jiwa yang bersih akan muncul pikiran, perkataan dan perbuatan yang bersih pula. Kebersihan juga sangat penting dalam mewujudkan kebahagiaan, terutama dalam hubungan dengan pemujaan kepada Hyang Widhi.

Pada hari suci purnama tilem ini biasanya umat Hindu menghaturkan Daksina dan Canang Sari pada setiap pelinggih dan pelangkiran yg ada di setiap rumah. Untuk Purnama atau Tilem yang mempunyai makna khusus biasanya ditambahkan dengan banten sesayut.
Berikut hari Purnama Tilem yang mempunyai makna khusus bagi Umat Hindu :

1. Sasih Kapat (Purnama Kapat)

Pada hari Purnama Kapat ini merupakan beryoganya Sang Hyang Purusa Sangkara yang diiringi oleh para Dewa, Rsigana, Dewa Pitara atau leluhur semuanya. Hari ini umat Hindu melakukan pemujaan kepadaNya, khusus untuk para pandhita wajib melakukan yoga dengan Suryasewana dan Candrasewana. Dalam melakukan pemujaan kepada Sang Hyang Candra patut mempersembahkan penek jenar, prayascita luwih, pareresikan, daging ayam, dan menghaturkan pula segehan agung. Untuk para widyadara dan widyadari di haturkan sesayut widyadari di tempat tidur dan untuk para leluhur juga menghaturkan suci lengkap. Untuk para bhuta dipersembahkan segehan agung 1 soroh. Semua itu dilakukan sebagai wujud bhakti untuk memohon kedirgayusan dan kesucian.

Pada saat Tilem sasih Kapat, umat Hindu hendaknya melakukan penyucian diri dan memusnahkan kecemaran diri, yang disebut Pamugpug raga roga, dengan mengahaturkan canang wangi, di sanggah, menghaturkan satu soroh sesayut widyadari di atas tempat tidur guna memuja Sang Hyang Widyadara Widyadari, untuk memohon ketenangan pikiran dalam melakukan tugas sehari-hari. Pada tengah malam hendaknya melakukan monabrata, memuja Sang Hyang Widhi.

2. Sasih Kapitu

Sehari sebelum Tilem sasih kapitu disebut Hari Raya Siwaratri. Pada malam harinya umat Hindu melakukan brata siwaratri yang terdiri dari Mona Brata yang artinya tidak berbicara, Upawasa yang artinya tidak makan dan minum, dan Jagra yang artinya tidak tidur dari pagi sampai pagi kembali. Pada malam ini Bhatara Siwa melakukan Yoga Samadhi, yang hendaknya umat Hindu mengikuti pula dengan melakukan penyucian diri melalui palukatan atau prayascita. Keesokan harinya yaitu pada Tilem Kapitu umat Hindu melakukan pabersihan diri kembali serta melakukan pemujaan di sanggah atau parahyangan masing-masing.

3. Sasih Kasanga

Pada sasih kesanga tepatnya pada Tilem sasih kesanga merupakan hari penyucian para Dewa dan waktu untuk melakukan Butha Yadnya. Pada tilem kasanga hendaknya melakukan pecaruan di perempatan desa pakraman serta menghaturkan segehan di depan rumah. Esok harinya umat Hindu melakukan Catur Brata Penyepian yang bertepatan dengan Hari Raya Nyepi atau tahun baru Caka.

4. Sasih Kadasa

Pada saat Purnama Kadasa merupakan pujawali kehadapan Sang Hyang Surya Amrta disetiap parahyangan dengan menghaturkan suci, daksina, ajuman, ajengan, wewangian, dan pareresikan. Pada hari ini umat hendaknya melakukan penyucian diri dengan prayascita.

Demikianlah sekilas Tentang Upacara Dewa Yadnya Pada Hari Purnama dan Tilem, semoga bermanfaat.

1 komentar:

  1. kami sangat membutuhkan mantra yang diucapkan ketika panca sembah pada sembah ketiga yang ditujukan kepada ista dewata dan terkhusus untuk memuja Sanghyang Chandra ketika persembahyangan hari Purnama. Mohon bantuannya. Terimakasih

    BalasHapus