Google+

Banten Upakara ring Bali

Banten Upakara ring Bali

Om Swastiastu, Om Awighanamastu Namo Siddham
Pinih riin atur titiang, sakatilinganing ambek sembah pangubakti miwah angayubagia, riantukan asung kerta wara nugraha Ida Sang Hyang Widi Wasa, miwah piteket-piteket, kalih panureksan saking sang wikan ring pariindikan sastra miwah agama Hindu utaman nyane ring Bali muah ring se jebag dura Desa Bali pulina lan Nusantara. Titiang purun prasangga mipil utawi ngapupulang indik tatandingan upakara utamane tetandingan sesayut lan tetandingan tetebasan puniki mangda anggen titi pengancan ritatkala mekarya upakara riwekas. Gumanti titiang prasida ngaturang cakepane puniki medasar antuk manah pangkah tur tambet.

Pupulan puniki ambil titiang saking makueh cakepan-cakepan sane sampun kewedar, sane medaging tetandingan upakara utamane tetandingan sesayut lan tetebasan. Riantukan meled pisan manah titiyang ring sejeroning kahuripane puniki mangde wenten anggen titiang meyadnya ring para semeton Umat Hindu utawi Umat Se-Dharma sejebang Bali muah sejebag dura Desa Bali pulina. Malih pisan ampurayang mungguwing kelanggahan titiange purun mipil buku puniki tan sios mangda keanggen titi pengancan muah sipat siku ritatkala mekarya tetandingan upakara muah tetandingan sesayut lan tetebasan. Siosan ring punika antuk kanistan titiang mebuat pisan, janten sampun akeh kekirangan-kekirangan nyane ring daging buku sane pupulang titiang.

Dumogi cakepane puniki wenten pikenoh nyane ring Umat Se Dharma anggen titi pengancan ring sejeroning nabdabin pemargin yadnya sane keanggen riwekas. Maka panguntad atur titiang, ngelungsur sinampura antuk kekirangan-kekirangan pupulan puniki, ledang para widagdeng aji nagingin kekirangan-kekirangan pupulan puniki, mangde sida sampurna. Matur Suksma Om, Santih, Santih, Santih, Om

Tetandingan Upakara Banten Ring Bali

 1. Canang gentuh : Metaled antuk ceper, wiyadin merupa kadi reringgitan, tetaledane dagingin pelawa, porosan antuk sedah, porosan medaging apuh, lan jambe metegul antuk talin porosan, susunin wadah lengis, sekar lan pandam arum, suksman nyane penunggalan kayun suci, jagi parek ring Hyang Widhi Brahma, Wisnu, Iswara, punika seranane, jambe apuh lan sirih. 
 2. Canang lenga wangi : Campuran minyak kelapa, miyik-miyikan minyak ireng, campuran malem lan menyan, minyak putih burat wangi, campurin kelapa ring akah cendana, menyan majegau, seranane minakadi menyan majegau lan cendana meteges Sang Tri Purusa. 
 3. Canang Sari : Taled medaging pelawa miwah porosan, beduwur talede medaging sampian sari, beras kuning sesantun, minyak wangi lan sekar, suksman nyane, sarin kesucian kayun bakti ring Hyang Widhi tunggal, ritatkala ngaksara kahiwangan. 
 4. Canang gantal : Mesaih ring canang genten, meweweh lekesan kekalih, metusuk antuk semat, wiyadin metegul antuk talin porosan, duur porosane medaging wadah uras lan sekar. 
 5. Canang tubungan : Pateh sekadi canang genten, nanging porosane antuk base tubungan, muncuk lekesane metampak dara metegul antuk talin porosan, duur porosane susunin wadah uras lan sekar. 
 6. Canang pengeraos : Taler pateh nanging medaging kojong 4 besik, suang-suang medaging apuh,medaging taled susunin tangkih 2, suang-suang medaging minyak wangi lan bija. 
 7. Canang nyah-nyah geringsing : Taled antuk ceper medaging jaja kekiping, pisang mas, nyah-nyah geringsing, lakarniya antuk ketan injin menyah-nyah, mebungkus antuk tangkih don keraras, medaging porosan wadah uras lan sekar. 
 8. Canang pengeresikan : Taled antuk ceper medaging tangkih 8 siki, suang-suang medaging sisig,, beras menyahnyah nyantos puun, kekosok kuning, tepung mecampur kunyit, kakosok putih beras putih mecampur antuk tepung,tepung tawar/tepung beras sekar mesisir, medaging nasi segau, sesarik/minyak lan kapas. 
 9. Canang payasan : Taled antuk tangkih bucu telu, mesusun antuk jejahitan payasan, pelawa porosan, wadah uras lan sekar. 
 10. Duma : Taled antuk ceper medaging tangkih 6 siki, suang-suang medaging kacang putih 5 siki, kacang komak 5 siki, ubi 5 iyis, keladi 5 iyis, beras 5 besik, punika sami matah, duur cepere medaging pelawa 5 bidang, sedah mejahit, meapuh antuk toyan cendana, sane kentel, mejambe jebugarum, pinih beduur wadah uras lan sekar. 
 11. Tadah sukela : Mesaih kadi canang duma, nanging meweweh antuk minyak, canang genten, canang sari, kacang-kacangan ane sami megoreng. 
 12. Panyeneng : Taled mekadi sampian, sane dados tigang petak, tur ring petak-petak suang-suang medaging beras, tepung tawar, nasi segau, medaging plawa, porosan lan tetebus. 
 13. Daksina : Taled antuk wakul meserembeng saha medaging tampak liman, beras, kelapa,taluh bebek matah, plawa peselan, gegantungan, bija ratus, jambe matah, tingkih pangi, sedah tampilan, soang-soang daging daksina punika wadahin kojong. 
 14. Canang meraka : Taled antuk ceper, medaging tebu, sanganan, woh-wohan, sampian medaging palawa, porosan wadah uras lan sekar.
 15. Banten pekideh : Mataled ceper ditengahne medaging tumpeng 2, ring ulon tumpenge medaging sesanganan, woh-wohan, tebu, sampian, canang genten, ring tebenan tumpenge medaging rerasmen.. 
 16. Peras : Taled medaging beras jinah, benang putih base tampelan, tumpeng kekalih, genahang ring tengah-tengah, ring ulun tumpenge dagingin raka-raka, ring tebenan dagingin rerasmen ulam ayam. 
 17. Dapetan : Dasar nya taled ring tengah-tengah medaging tumpeng asiki, ring ulon tumpenge medaging sesanganan, tebu, woh-wohan, sampian dapetan, ring tebenan tumpenge dagingin rerasmen mewadah kojong. 
 18. Pengulapan alit : Dasar taled ring tengah-tengah medaging tumpeng kekalih, ring ulon tumpenge medaging bantal 11 besik, bantal tangan 11 besik, medaging woh-whoan, sesanganan, sampian naga sari, ring tebenan tumpenge medaging rerasmen, 
 19. Pengambian : Dasar taled medaging tumpeng kekalih, ring ulon medaging sesanganan, woh-wohan, tebu, sampian tumpeng ring tebenan medaging rerasmen, tulung pengambian kekalih, medaging rerasmen lan nasi, ring selagan tulunge medaging ketipat pengambian 1. 
 20. Tumpeng penyeneng : Dasar aled pateh, medaging tumpeng 3, genah niya memucu telu, duur tumpenge susunin jejahitan penyeneng genep, ring ulon medaging woh-wohan, sesanganan, sampian canang genten, ring tebenan medaging kojong misi rerasmen. 
 21. Tumpeng Guru : Dasar taled medaging tumpeng mincuk tumpenge medaging taluh bungkulan lebeng, ring ulon medaging sesanganan, tebu, woh-wohan, sampian, ring tebenan medaging kojong misi rerasmen, 
 22. Tumpeng kurenan : Medasar antuk taledan, medaging tumpeng 2, ring ulon medaging raka-raka, miwah sampian, ring teben medaging rerasmen. 
 23. Prayascita sakti : Dasar antuk taled, tebasan nyane bunter, ditengah taledane medaging isehan, tanggun teledane medaging tangkih 2,taledane tatakin tetempeh,duur isehane dagingin aled peras ane bunter, dagingin nasi kadi nasin penek medaging rerasmen, metutup antuk taluh medadar, limang bidang, nganutin pengideran. Nasine ilehin antuk kojong medaging kesuna tebihan, ring ulon medaging woh-wohan sesanganan, sampian nagasari, ring tebenan rerasmen, medaging penyeneng pebersihan, lis padma, nyuh gading kinasturi, canang genten, pada asiki, tirta prayascita. 
 24. Sorohan : Dasar niya nganggen tetempeh medaging tangkih bucu telu asiki, medaging nasi lan rerasmen, sampian tangkih, tangkih bucu telu 1, medaging aled tebasan alit, medaging nasi, sesanganan, woh-wohan, sampian busung, tangkih bucu telu 2, medaging tumpeng 2, suang-suang medaging woh-wohan, sesanganan, rerasmen, sampian meakit, tangkih bucu telu asiki, medaging tumpeng 1, sesanganan, woh-wohan, rerasmen sampian tangkih, penyeneng 1, canang genten 1, bebantenan puniki dados penegep peregembal, bebangkit, byakaonan. 
 25. Byakaonan : Metatakan antuk sidi medaging aled tebasan, raka-raka, woh-wohan, rerasmen, sampian naga sari, aled peras antuk don pandan, nasi mekaput antuk don pisang, kadi kojong, nasi aruan mecampur bawang jahe, sera, isuh-isuh jangkep, tetimpug antuk tiying 3 keleng ngatut buku, kekeb sane mesurat swastika, antuk pamor/kapur. 
 26. Segehan kepel putih : Taled daun pisang medaging tangkih, bawang jahe, tasik ring tengah-tengah, medaging nasi 2 kepel, susunin canang genten. Segehan kepel warna tiga : Taled daun pisang misi nasi telung kepel putih, barak, selem medaging tangkih misi bawang jahe, tasik, susunin canang genten. 
 27. Segehan kepel putih kuning : Mesaih sekadi segehan putih, sekewanten nasine gentosin antuk nasi putih lan kuning. 
 28. Segehan cacah putih : Dasar niya taled medaging tangkih 7 siki, sane 5 medaging nasi putih, barak, selem, kuning, punika campurang dadosang asiki, raris me kelima, dagingin bawang, jahe, tangkihe asiki, dagingin bawang jahe, sane malih asiki, dagingin beras, base tempek, jinah, susunin canang genten. 
 29. Segehan agung : Taled antuk ngiyu, ditengah nyane madaging daksina, disisin daksinane medaging segehan putih 11 tanding genah niya meileh, canang niya marep kesisi, ritatkala ngemargiang segehan puniki medaging sambleh ayam samalulung. 
 30. Pemelaspas madya wadah dulang : Dulang medaging aled sesayut, medaging tumpeng nasi legit, tancebin orti bunga, medaging peras ajuman, daksina suci soroh apajeg, pembersihan, sampian tumpuk, canang sari, ulam itik putih meguling. 
 31. Tumpeng pemelaspas : Dulang medaging aled sesayut, medaging tumpeng 2, putih lan kuning, raka-raka, woh-wohan, ulam ayam putih sapalaken mepanggang, sampian tumpuk. 
 32. Dius kamaligi : Mealed tempeh anyar medaging eteh-eteh daksina jangkep, beras catur warna, manut genah niya, penek 1 tancebin antuk padang lepas 3 muncuk, muncuk pandan 3 muncuk, sehet mingmang 3 besik, metegul benang tri datu, eteh-eteh pesucian, suwah, petat, subeng, meka sami antuk busung, pada 108 besik, sampian naga sari antuk busung, lis busung, padma, jun pere 1, mekalung jinah 25 keteng, kelungah nyuhgading 1, pengeresikan susunin canang sari, penyeneng 1, biyu kayu 1, hempehan alimas, ambengan, gelagah, sekul pinda, bubuh pirata, anutang genah niya. 
 33. Bebangkit cerobong : Mealed antuk ron bunter mahiseh ane selem mepucuk, ane putih polos, paturu mehiseh, medaging beras ajumput, kacang komak, ubi, keladi, tingkih lan pangi, base tampelan, gegantungan, kerang payas, duma 1, puniki manggeh dasar, jaja bulan lan jaja surya bagia, peras penyeneng, ubi keladi lebeng 3 sisir, 4 lumbung ayu bangun lelawangan kanca saka adegan bebangkit, iga tangkar bedawang megenah ring bale-balean bebangkite, saha boodan bebangkit gerombong, sorohan pengulapan 1, prayascita 1, pengambeyan 1, jerimpen 4, sesayut pajegan metumpeng 5 apasang, gayah tenggek 1, sate bunga-bunga 1, bagia bayu sugih pecuk bahu siwa bahu, tutuan daksina gde 1, suci gde 1, suci cenik 1, peras 1, tumpeng 33, dadi 17 tanding, tebusan 7 soroh, gelar sanga, segehan agung 1, alas-alasan bebangkit, mewadah tempeh, meserobong antuk ron, tetandinga niya pateh kadi tetandingan daksina, peras tulung sesayut, penyeneng alit, sampian naga sari, lis selepan, don kikian, paretel penerus, pengangkat 1, daksina cenik. 
 34. Bebangkit Cacak : Pateh sekadi bebangkit cerobong pawewehne jaja bebataran, kapiyah,pemubug, sorohan, pengulapan niya kekalih (2), daksina gde 2, pametel penerus 1, perangkatan 2, daksina cenik 2, peras 2, tumpeng niya 45, dadi 22 tanding.
 35. PULA GEMBAL Dasar niya pateh kadi dasar bebangkit, metatakan dulang, mealed antuk tamas busung, meraka tebu biyu, bantal tape, woh-wohan, panca pala mananas, mebale pula gembal,antuk tebu merepat, dasar jajan niya bah bangun pengelikesan, cakera, panah, penyeneng, lumbung, ubi keladi, bawang kesune, buncul, cili, pangempu 5, cili ida gde, cili dukuh, cili panji betara rawuh, cili sugih metimpuh, ayu bagus putih kuning pada – pada 2 bagia, gumelar gumulung putih-kuning pada-pada 1, ebek penuh 1, muluk betari 1, adegan pula gembal 4, lingga 2, lemah peteng 1, tamiang 2, penangkeb 1, sarad gandu 2, toro-toro putih kuning pada-pada 2, bagia putih kuning , sorohan pengalapan asoroh, daksina cenik 1, pengangkat 1, pemetel penerus 1`, ayaban pula gembal metumpeng 17, mealed 11, perascita pebiokaonan asoroh, tebasan 5 soroh, jerimpen 2, sesayut pejegan metumpeng 5 apasang, sate bunga-bunga 1 soroh. 
 36. PAGOYAN : Penek metatakan tamas, misi kulit sesayut, kojong 2, misi bunga-bunga, raka-raka sampian tumpeng. 
 37. IBU SUGIH : Pane meserobong ron, misi nyuh mekulit, matanceb ketipat sesapi muang orti, ole-ole 4 bilang bucu, beras akulak, taluh, tingkih, pangi pada 1, base tamplek, base ambungan, gegantusan, alas-alasan, sampian 4, penek 4, sangga urip, penyeneng, sodan, woh-wohan, porosan. 
 38. BAGIA : Pane meserobong ental/ambu, misi nyuh mekulit, tancebin ketipat bagia, beras, taluh 1, base tamplek, base ambungan, tingkih, pangi pada 1, gegantusan, alas-alasan, sari mewadah kojong. 
 39. PULA SAKA DATON : Beras akulak, nyuh mekelas 1, tingkih, pangi, taluh pada 1, biyu 7 bulih, base templek, base tubungan, gegantusan, alas-alasan, dadi adulang. 
 40. BETEL PENERUS : Bebesogan 4 misi beras nyuh 1, jaja bunga-bunga 11, nyahnyah geti-geti mewadah kojong, temu tebu mewadah kojong misi lengis bunga, samia metakep, misi sampian capah, jaja-jaja sari metakep saha busung. 
 41. DOGOLAN : Bebesogan misi nyuh 1, beras lan taluh 1, gegantusan 1, base tamplek, alas-alasan. 
 42. SESANTUN GEDE/ KEREPAN : Bebesogan gde, serombong gde, beras 4 kulak, nyuh mekelas 4, taluh 4, gegantusan 4, tetampak 4, alas-alan 4, base tamplek mewadah kojong 4, pangi 4, tingkih 4, gula 4, biyu 4 bulih, benang putih 1 tukel, jinah 425 keteng, pirak Rp.400,- canang segenepan, pengreresikan 1. 
 43. PENGATURAN : Ceper saha raka-raka, misi saraswati 1, tumpeng guru 1, penek 1 lan canang. 
 44. DEWA – DEWI : Medasar antuk kulit sayut mewadah tetempeh medaging beras 1 kulak, duur berase meangkeb antuk tamas alumbangan tetempeh, luwiring tamase medaging kelakan sudamala, misi lelanyingan tiying kadi lidi ngatur ring kelakate, kelakate mealed antuk wastra putih kuning, sami secukup niya, luwiring kelakate medaging tamas mepelekir, luwiring tamase medaging don biyu kayu mepinda padma, luwiring don biyune medaging don ancak 9 bidang mejahit mapinda padma, luwire don meduri medaging kewangen 1, mejinah 11 keteng, luhuring kewangen medaging don bingin 3 bidang mepinda kalpika melingeb sane lanang, nungkayak sane isteri, metusuk ring lelanyingan punika limang tusukan, don bingin suang-suang, luwiring don bingine metusuk medaging ketipat lingga maka panutup, disamping niya medaging kelungah makasturi 1, ring berase medaging akah jinah 250. dewa-dewi punika mebanglong benang putih 1 tukel. 
 45. CATUR REBAH : Mewadah tetempeh anyar meserobong ental wiyadin busung nyuh sudamala, ring tetempehe medaging beras 1 catu, jinah 125, ring berase medaging matah-matah mewadah kojong : kacang, komak, ubi, keladi, kacang putih, jali-jali, jawa, godem, jagung nasi, jagung biasa, sela bun, gegantusan, bija ratus, basa-basa genep, punika sami mewadah kojong genahang ring berase, luwiring berase sane medaging matah-matah metangkeb antuk tetampak busung nyuh sudamala, luwuring tetampake, medaging tape tetandingan bangun urip genahniya nyatur, jaja kukus 4 warna megenah nyatur, bangun urip, dagingin sarwaning jaja suci gede 4 warna megenah nyatur, medaging panca pala galahan, biyu 4 warna bangun urip : biyu lumut, 4 bulih megenah kaja, biyu gancang 5 bulih megenah kangin, biyu udang 9 bulih megenah kelod, biyu mas 7 bulih megenah kawuh, jaja catur : perang medapa, carang madu, padma, panah, gada, dupa, belekat gadung, jala reka, penangkeb, simbar, sri dandan, orti, toro-toro, orti putri, cakra bungan temu, kalongkang, pelosor, kalongkang atin kutuh, jaja-jaja puniki sami 4 warna suang-suang warna kekalih-kekalih genah niya nyatur. Beduwur jaja punika medaging jaja penyon, jaja jempinis, sirat, pepelan, jaja uli, punika sami megoreng, catur warna, suang-suang warna kekalih-kekalih megenah nyatur. Maka penutup, jaja saraswati catur warna megenah taler nyatur, beduwur jaja saraswati ne, medaging bunga, rantasan, sari catur warna megenah taler nyatur, kwangen bangun urip dados pucaking catur.
 46. BANTEN RING AJENG SANG MUPUT : Eteh-eteh pedudusan jangkep, isuh-isuh alit antuk kayu tulak, kayu sisih, padang lepas, ambengan, daun kamurugan, baas, isuh-isuh madya antuk daun pupug, isuh-isuh utama antuk daun kayu putih, sibuh pepek, pangedangan mesurat senjata pengider bhuwana, prascita sakti, buwu, pembersihan, padma, payuk, isuh-isuh lan lis gde, kukusan padma, santun gede tegep, daksina suci, pengulapan ngambe 1 soroh, karangan lan pajegan, ulam itik meguling. 
 47. SEGEHAN PASUPATI : Sega bang 9 tanding, maulam bawang jahe, segehan manca warna atanding, kepelan bang 9 tanding, maulam jejeron ayam, tetabuhan arak berem, tuak, toya atakir, api takep 5.

Bacakan SESAYUT utawi TETEBASAN


 1. SESAYUT LABA MARARAJAH : Sekul kuning apasang, mewadah tangkih busung mesibeh, maulam jangan paku, manut uriping dina niya, maka tingkah kadi sesayut dadi awadah.
 2. SESAYUT KETUTUTAN : Metatakan kulit sesayut, medaging kelapa mekelas asiki, nasi meserobong antuk busung, maulam anget-anget apuh makaput antuk keraras, saha raka-raka jangkep, sampian nagasari.
 3. SESAYUT SIDA KARYA : Metatakan kulit sesayut, nasi mepinda citakan, ring tengah-tengah duwurniya medaging tumpeng putih 1, kewangen 4, sekar cempaka putih 4, megenah bilang bucu, maulam bawang putih; Yan nyatur megenah kangin.
 4. SESAYUT AGUNG : Metatakan kulit sesayut, tumpeng agung mepucak taluh itik melablab 1, kwangen 4 besik, sekar selem 4 katih; Yan nyatur megenah kaja.
 5. SESAYUT CATUR GANDA GENI : Tumpeng bang 3, duur tumpenge cawan misi minyak lan sigi, kwangen 9, sekar warna 9; Yang nyatur megenah kelod.
 6. SESAYUT DARMA WIKU CATUR : Metatakan kulit sesayut, penek agung 1, penek tapak 4, medasar beras putih, jinah 11 keteng, kwangen 4, sekar kuning 4; Yan nyatur megenah kauh.
 7. SESAYUT SIWA MURTI : Tumpeng agung 1, tumpeng cenik 2, penek agunge metanceb sekar catur warna meileh tumpeng catur warna 1, mepucuk cawan misi yeh, sekar tunjung 1, nasi bunter 1, ditengah niya nasi pulungan 1, metatakan cawan 1, kwangen 5, raka-raka limang warna, meulam ayam putih, jinah 225/9 keteng; Yan nyatur megenah ring madya / tengah.
 8. SESAYUT PEMELEPEH : Metatakan kulit sesayut , beras 1 catu metatakan kaping anyar, base templek 5, tumpeng bang 1, be sera, peras penyeneng, lis 1, salaran canang 1, kelungah nyuh gadang 1, padma 1, isuh-isuh 1, sesari 225/9 keteng, benang 1 tukel; Yan nyatur megenah ring tengah.
 9. SESAYUT KUKUS ARUM CATUR : Metatakan kulit sesayut, nasi metumpuk 5 warna, penek limang warna, mepucuk sekar tunjung, kewangen 5, dupa 5 katih; Yan nyatur megenah ring tengah.
 10. SESAYUT MERTA SARI LUWIH : Medasar kulit sesayut, penek kuning 5, penek putih lanying 5, metatakan ceper 5, kwangen 5, sekar putih metanceb 5, beras bija 1 takir, yeh cendana 1 takir; Yan nyatur megenah ring madya/tengah.
 11. SESAYUT MAHESORA : Metatakan kulit sesayut, tumpeng agung 1, misi bunga meileh, tumpeng cenik 1, misi bunga putih tumpeng cenik malih 1 misi bunga kuning; Yan nyatur megenah ring kelod kangin.
 12. SESAYUT SAMBU DEWATA : Metatakan kulit sesayut , misi ketan mesasah, tumpeng injin 2, tumpeng agung 1, metanceb sekar catur warna meileh: Yan nyatur megenah kaja kangin.
 13. SESAYUT DUMA DEWATA : Medasar kulit sesayut, tumpeng agung 1, kaiter antuk tumpeng 5 warna, penek agunge luwurniya misi cawan, misi nasi pulungan 1, kwangen 1; Yan nyatur megenah kelod kauh.
 14. SESAYUT SANGKARA DEWA : Metatakan kulit sesayut, nasi bunter 1, kwangen 5, tumpeng 1, medaging sekar trijata, padang kasna, sekar tunjung 1, cawan misi beras kuning yeh cendana 1; Yan nyatur megenah kaja kauh.
 15. SESAYUT YOGA YASA : Metatakan kulit sesayut, nasi wadah wakul 1, medaging tunjung kuning 5, sekar 5, kwangen 5, babin celeng 5 takir.
 16. SESAYUT PENGENTEG BAYU : Metatakan kulit sesayut nasi segehan 1, penek putih maileh takir 5, misi yeh pancoran 5 soan, kwangen 1, tumpeng gurih 1, penyeneng 1, base tamplek 5.
 17. SESAYUT JAGA SATRU : Metatakan kulit sesayut sega putih metatakan beras kalih catu, iwak anyar wiring getih niya limangsah, mewadah tamas, calon kacang 5 katih, calon ayam 5 katih, balung ayam 5, daging ayam 5, winangun urip, pencok kacang wilis linimas, taluh bekasem 1, gerang kepiting 1, raka woh-wohan 5 soan, tetebus tridatu, sedah apon manut urip otonan, dandanan, kadi adengadeng, canang sari raka, bebuhu, penyeneng, daksina genep 1, sesari 225/9 junah bolong.
 18. SESAYUT SAPUH AWU : Metatakan kulit sesayut tumpeng agung 1, linting 1, lidi 3, pangan nyuh gading 1, ambengan 11, danyuh nyuh gading apesel, yeh anyar atakir, kelungah nyuh gading 1, yeh telabah atakir, metatakan kulit peras, pandan maiseh 1, bebuhu, penyeneng 1, metatakan sidi.
 19. SESAYUT PASUPATI : Metatakan kulit sesayut, beras barak, tampelan 5, tumpeng bang 1, meiter sekar bang, ring muncuk tumpenge medaging sekar bang 1, dupa 5, ketipat bagia pandawa sarwa 5, kwangen 5, raka-raka manggis, buluan, salak, leci, biyu udang, rantasan barak, peras tulung sesayut, tulung cenik 5, tulung urip 5, burat wangi, lenga wangi, canang gantal, pengereresikan, be ayam putih kumakukur, bebek 1, meurat jinah 49.
 20. SESAYUT CANDRA GENI MURUB : Metatakan kulit sesayut, sami nganggen busung nyuh udang, luwir sampiannya, melantaran wastra barak, susunin baas barak 2 kulak, tampelan 9, palawa bang warirang bang ,ojo bang, jaja barak 9, jinah 49, tumpeng bang susunin damar kulit taluh siap misi minyak lan sigi, sor damar ika tancebin sekar bang maileh, jaja sarwa galahan, kwangen 3, sedah woh biyu uang, tebu barak, woh-wohan genep, tulung 2, iwak ayam wiring.
 21. SESAYUT GURU : Medasar kulit sesayut, wastra putih, beras putih mesasah, tampelan 1, jinah 11, kewangen 1, tumpeng putih 1, mepucak taluh bebek melalab, tulung urip 2, peras penyeneng, pengereresikan, be ayam putih, canang burat wangi, lenga wangi.
 22. TEBASAN JAGA SATRU PENGERUAK : Medasar kulit sesayut segehan agung mesambleh ayam samlulung 1, nasi wong- wongan barak 2 tnding, nasi wong-wongan putih 2 tanding me be bawang jahe, nasi kojongan 1,nasi buntilan 1, segehan kepelan, cacah genep bilang bucu, tetabuhan arak berem tuwak manis, dupa 11 katih, sesari 225, katur ring Hyang Ibu Pertiwi.
 23. SESAYUT SANG HYANG JAGAT PATI : Medasar kulit sesayut, duur nyane dagingin aled don purna jiwa, tumpeng putih mapucuk bang, gerang kepiting atakir, taluh bebek 1, jangan bayem kulab, beras 2 takir, raka-raka, who-wohan 7 soan, pisang mas tasak 1 ijas, iwak ayam putih siungan mulus, kwangen 9, jinah ring sekul 225, sampian naga sari don kemuning, peras daksina, penyeneng antuk busung nyuh bulan, nyuh gading.
 24. SESAYUT TRIDATU : Metatakan kulit sesayut, aled don bingin, don keroyo, don sari sami 15 bidang, penek kuning 7, metanceb sekar sari meileh, benang tridatu, sasahan beras, sedah ingapon, jinah 200, meulam udang, nyalian lan be mas.
 25. SESAYUT SUNGSANG BAYU : Metatakan kulit sesayut, sekul putih, ulam pencok bawi, lelamakan pateraning ancak, canang 7, peras 1, sekar biru, jinah 11 keteng.
 26. SESAYUT SUNGSANG BAYU : Metatakan kulit sesayut, sega sepulung, be sesate bawi anut wetan/kangin, tetebus putih, jinah 33, tulung agung 1, penyeneng, bebuhu.
 27. SESAYUT TULUNG MUSAN : Metatakan kulit sesayut, sekul biru, beras tanekan sekulak, be ayam sudamala, pukang-pukang dadi 9 tekor, gerang asem, jangan 9 takir, penek agung 1, metanceb tabia, bawang, jinah 9 keteng.
 28. SESAYUT SIWA MERTA LUWIH : Metatakan kulit sesayut, beras sekulak,aru dening kekeb anyar, mangda rateng, angge tumpeng putih 9, tumpeng kuning 9, penyeneng agung 1, tasik, pedes, embo ajumput mewadah celemik 2, jeron ayam putih siungan, gegecok madan, daging nia gerang asem, bawang bang, juwuk purut genahniya ring sega, sampian lan jejahitaniya antuk busung nyuh bulan, nyuh gading, nyuh udang, sesari 250.
 29. SESAYUT PANULAK GERING NGELAYUNG LESU : Metatakan kulit sesayut, sega sewakul, iwak taluh, penek merepat 1, metanceb sekar tinjung 3, kaiter antuk sekar 5 warna, carang tiying gading medaging tirta empul, gedang 5 iyis, sedana niya manut urip sapta wara, panca wara, pawetonan, tetebus tri datu.
 30. SESAYUT PASUPATI A : Metatakan kulit sesayut, medaging tumpeng bang, tulung sesayut, peras daksina, tipat kelanan, misi jejerin matah, getih matah atakir, calon 10 katih, ulam ayam wiring, lebeng asibak, matah asibak, sampian lis padma, penyeneng melakar antuk don andong bang, sampian naga sari, pembersihan, lenga wangi, burat wangi.
 31. SESAYUT ARDE NARE SUARI : Metatakan kulit sesayut, tulung putih 1, kuning 1, tulung tangga 2, kwangen 2, base sih asih, sampian naga sari, tumpeng ditengah, kuning kelod, yeh anyar atakir.
 32. SESAYUT PARATISTA KAWI : Aled tebasan misi tumpeng 3, ne ditengah ageng 1, pengapit niya alit-alit, mepelekir, kwangen 3, tulung alit apasang, tetebus suda mala, selem,barak, putih, daksina ajuman, pembersihan, yeh cendana, ulam sawah, munggah ring pelinggih.
 33. SESAYUT MERTA SARI : Aled tebasan, penek lanying, metatakan beras kuning, be sari taluh, bebek, daun sari 5 bidang, pesucian genep.
 34. SESAYUT GIRI KUSUMA : Metatakan kulit sesayut, penek mepucak sekar manca warna, benang putih, muncuk cemara, padang kasna, parijata, meruntutan tebasan guru.
 35. SESAYUT MERTA DEWA : Metetakan kulit sesayut, penek 1, beras atakir, kwangen 1, raka – raka canang.
 36. SESAYUT TRI SAKTI : Metatakan kulit sesayut, tumpeng 3, kwangen 3, kayu sugih 2 bidang memuncuk padma 1 me be ati mewilahan.
 37. SESAYUT SRI WERDI WIDUH : Metatakan kulit sesayut, pangkonan metanceb tunjung putih, ketipat cakra, orti 1, raka-raka sarwa galahan, sri 2, maulam suci.
 38. SESAYUT SUDA MALA : Metatakan kulit sesayut, nasi sasah madore, mepelekir, kepelan warna 5, mekepel-kepel, mettatakan don suda mala, ketipat sudamala 5, kwangen 5, me be balung bawi.
 39. SESAYUT DIRGAYUSA BUMI WIBUHING RAT : Metatakan kulit sesayut, tumpeng warna 9, beras kuning 9 kulak, medasar beras catur warna, ketipat pandawa 5, ketipat sari 5, ketipat sida purna 5, tulung urip tulung sangkur pada 5, sekar tunjung biru ring sisi niya, sekar wangi-wangi, kwangen 9, medaging sibuh anyar misi tirta empul, mesekar putih, mesekar suda mala, canang pesucian, benang tukelan, jinah satakan, peras penyeneng daksina 1 soroh, toyan sang sedaka, mepengeleb mirah gangga, ulam itik putih pemogpog jinah 1.700 keteng.
 40. SESAYUT SIDA PURNA GUMI : Metatakan kulit sesayut, daksina busung nyuh gading, tan dados nganteg tanah dangdangan sa kulak, ayam pinanggang, sedana rantasan putih kuning, sekar tunjung tinerapan ulam tumpeng kuning 7, pisang, tetebus tridatu, sodan woh-wohan manut urip mancawara, tumpeng guru 1, sesari anut urip sapta wara, panca wara.
 41. SESAYUT SANGAWARA : Metatakan kulit sesayut, tumpeng asta musti 1, tumpeng 9 warna, sega be atin bebek, mewilahan, sekar 9 warna, sami mepelekir, samping tumpenge 9, ulam ayam berumbun, sesari 225, meweweh prayascita, durmenggala, pamiak kala prayascita kawi.
 42. SESAYUT DIRGAYUSA RING KEMANUSIAAN : Metatakan kulit sesayut, nasi sasah mesiwer, meiter antuk penek 4, ulam be tutu ayam muncuk dap-dap, celekenteng 4, kwangen 4, dagingin cerawis.
 43. SESAYUT DUR MANGALA : Metatakan kulit sesayut, penek 1 bungkul panjangnya 1 musti, tancebin bawang jae, rerasmen, lis gadang, kelungah nyuh gading mekasturi 1, raka-raka, woh-wohan, canan apasang medaging tetabuhan, dadi 1 wadah.
 44. TEBASAN KAHYANGAN TIGA : Metatakan kulit sesayut, sesayut jaga satru, penek 3, mepelekir, penek mepucak padasa, kwangen 3, tulung apasang pencok kacang ijo, mepencek me basa, kesuna cekuh, tasik, minyak, mewadah limas, ulam bawi, urab barak putih 3 limas, sate 3 katih, nasi mewadah kojong, medaging sekar pucuk bang, base tubungan, daksina busung, anaman kelanan, peras penyeneng, pembersihan, sampian naga sari, payuk pere 1, sibuh tirta empul 1, kelungah nyuh gading misi lalang 2 katih, metegul antuk benang tri datu, segehan putih 3 tanding, nunas tirta ringsang sedaka masirat ping 9, ider tengen.
 45. SESAYUT DURMANGGALA Tumpeng beras barak, meulam bawang jae, medaging sere matah, mealed tebasan, raka-raka, woh-wohan, sesanganan, sampian naga sari, penyeneng, pembersihan, peras daksina jinah 225, canang genten, lis, taled lan sampian niya sami antuk don andong bang medaging bungkak nyuh udang.
 46. SESAYUT PUJA KERTI : Metatakan kulit sesayut, sega isehan meulam ayam putih mulus mpanggang, kakebang ring segane, tancebin sekar tunjung, pewangi 3, dagingin kampid miwah ikuh ayam suang-suang pada-pada asiki, jaja sarwa galahan, sodan woh-wohan, saha pala jangkep, katur ring Hyang Iswara.
 47. SESAYUT SIDA MALUNGGUH : Metatakan kulit sesayut, sege nyitak bunter, disisin segane nyitak, medaging sega pancung metanceb kewangen nyatur, ring muncuk segane bunter tancebin sekar pucuk bang, tulung 3 siki, sanganan sarwa galahan, sodan woh sarwa pala jangkep, katur ring Hyang Ludra.
 48. SESAYUT TIRTA AMERTA SARI : Metatakan kulit sesayut, tumpeng tancebin sarwa sekar, kewangen 3, ulam tumpenge taluh 1 siki, tulung 2, sanganan sarwa galahan, sodan woh, raka-raka, woh-wohan jangkep, katur ring Hyang Maha Dewa.
 49. SESAYUT CANDI KUSUMA : Metatakan kulit sesayut, tumpeng 1, tancebin sekar tunjung, ring bongkol tumpenge tancebin sekar gumitir, genahniya memucu telu, ring selagan sekar gumitire dagingin kwangen 3, mesadah ring sisin tumpenge, tulung 2, sanganan sarwa galahan, saha woh-wohan jangkep, katur ring Hyang Sangkara.
 50. SESAYUT RATU AGUNG : Metatakan kulit sesayut, tumpeng 3 siki muncuk niya dagingin taluh bebek 1, sekar cempaka genahang nyatur, ring bongkol tumpenge tancebin sekar mider meilehan, kwangen 2, mesadah ring tumpenge, tulung 2, sanganan sarwa galahan, sodan woh, raka megenapan, katur ring Hyang Wisnu.
 51. SESAYUT TILIK JATI : Metatakan kulit sesayut, tumpeng 3, sane ageng ring tengah 1, sane alit 1 ring ajeng, sane alit malih 1 megenah ring ungkur, tumpenge sane alit suang-suang tancebin bungan cempaka, bongkol tumpenge tancebin sekar ratna mider, ring muncuk tumpnge ageng tancebin punggalan ayam miwah tangkah ayam mepanggang, sekar guru campur, kewangen 2, mesadah ring arep tumpenge, tulung 2, sanganan sarwa galahan, sodan woh raka-raka sejangkep nyane, katur ring Betara Sri.
 52. SESAYUT DARMA WIKU : Metatakan kulit sesayut, sege 3 pulung ngadeg, susunin taluh medadar merepat, muncuk segane sami tancebin sekar putih, taluh anyar, taluh be kasem, tulung 2, sanganan sarwa galahan, sodan woh, raka-raka sejangkep nyane, Katur ring Hyang Siwa.
 53. SESAYUT IDER BUANA : Metatakan kulit sesayut, sega kadi nyitak, kewangen 4, ring sisin segane tancebin sekar mider, ditengah segane dagingin tulung metangga 2, ulam sakasidan, sanganan sarwa galahan, sodan woh raka-raka sejangkep nyane, katur ring Hyang Pertiwi.
 54. SESAYUT GENI KENCANA : Metatakan kulit sesayut, tumpeng ageng 1, sekar warna 11, kewangen 11, sane 7 genahang ring luhur tumpenge, sane ring bongkol 4 siki, taji 4 katih, lan 7 katih, muncuk tumpenge tancebin sekar putih, ring sor sekar 11 katih, sanganan jangkep, tulung , sodan woh 4, daksina mejinah 1700, raka sejangkep nyane, katur ring Hyang Akasa.
 55. SESAYUT PANCA LINGGA : Metatakan kulit sesayut, beras manca warna akulak, dadosang tumpeng mearu antuk yeh cendana, tumpeng ika iter antuk tunjung warna 4, suang-uang tunjunge dagingin raka-raka sarwa lelima, ketipat sari 5, tulung 5,ketipat bagia 5, kwangen 5, sekar tunjung 5, sekar cempaka 5, kedapan naga sari 5, sami metanceb ring tunjunge punika dagingin canang panyusun, ulam itik meguling, disisin dulange dagingin sekar manca warna, ring muncuk tumpenge tancebin sekar matumpeng 9, sesayut puniki kegelarang ritakala mesesapuh ring Pura Kahyangan-Kahyangan ring sampune puput kewangun.
 56. TEBASAN MERTA RAUH SAI : Metatakan kulit sesayut, nasi penek kuning 3, maulam bija ratus limang tangkih, kewangen 5, dados adulang, katur ring Hyang Sri Suci.
 57. TEBASAN SARI RAUH SAI : Metatakan kulit sesayut, tumpeng berumbun 1, maulam ayam berumbun 1, mepanggang, dados adulang, katur ring sang Bala Goncang ring pedagangan.
 58. SESAYUT CANDRA GENI : Metatakan kulit sesayut, tumpeng 1, mesusun damar wadah kulit taluh ayam 1, ring sor damar punika tancebin sekar abang, merepat genah niya benang meileh, kewangen 3, mesadah ring tumpenge, iwak itik bang, tulung 2, raka jaja sarwa galahan, sedah woh-wohan jangkep, katur ring Hyang Brahma.
 59. SESAYUT KALA SIMPEN : Metatakan kulit sesayut, sega 3 pulung, maulam taluh bungkulan, raka sarwa galahan jangkep, katur ring Hyang Kala.
 60. TEBASAN DURMANGGALA : Nasi mekaput mealed antuk don pisang saba, metatakan kelakat sudamala, nasine dagingin lis 1, kelungah gadang kinasturi 1, canang 2, medaging tuak lan arak, katur ring Hyang Surya.
 61. SESAYUT DURMITA : Penek 1 bungkul mealed don pandan metatakan kelakat sudamala, peneke misi rerasmen lis 1, kelungah gadang mekasturi 1, canang 2, medaging arak lan tuak, raka-raka woh-wohan jangkep, tetebus apasang, katur ring Hyang Widhi.
 62. SESAYUT BYAKALA ALIT : Metatakan kulit sesayut, nasi mepanggang maulam bawi, sesari manut urip oton sang natab, sasak mentah, mesusun jahe, tasik poncok, sedah woh, kewangen 1, tetebus tuak, katur ring Hyang Kala.
 63. SESAYUT MUNGGAH TAPA : Metatakan kulit sesayut, tumpeng 1, muncuk tumpenge tancebin sekar putih, ring awak tumpenge tencebin sekar putih meileh, iwak taluh ayam 1, tulung 2, jaja sarwa galahan, sodan woh, raka woh-wohan jangkep katur ring Hyang Akasa.
 64. TEBASAN PURNAMA SADHA : Metatakan kulit sesayut, tumpeng beras 1 kulak, ring bungkah niya abang, madya niya kuning, luhur niya putih, muncuk niya biru, tetebus niya manut warnaning tumpeng, iwak sata berumbun mepanggang, raka-raka segenep ipun, katur ring Hyang Tutub Langit.
 65. TEBASAN PAGEH URIP : Metatakan kulit sesayut, sega putih 1 kulak, mekelepokan, susunin tumpeng putih kuning, pada 1, mearu antuk toyan cendana, pinageran kewangen 9, tumpenge mesekar cempaka putih kuning pada 2, tunjung putih lan biru pada 1, raka sarwa suci, megula tebu, pisang gading arirang, maka sarwa galahan, tulung urip, tulung sangkur pada 5, ketipat pendawa, ketipat sari, iwak itik meguling, tetebus putih kuning,sodan woh, raka-raka jangkep, canang, miik-miikan, saha pembersihan.
 66. TEBASAN LANGGENG AMUKTI : Medasar kulit sesayut, penek medaging kalpika 5, metanceb muncuk dapdap, raka-raka lan jaja sejangkep ipun, canang genten, katur ring kemanusiaan.
 67. TEBASAN BAGIA SATATA SARI : Metatakan kulit sesayut, penek medaging ketipat bagia, ketipat sari pada 6 siki, iderin antuk kayu sugih, raka sarwa galahan jangkep, katur ring Hyang rambut Sedana.
 68. SESAYUT AMERTA SANJIWANI : Metatakan kulit sesayut antuk nyuh bulan, tumpeng putih mearu antuk toyan cendana, raka sarwa suci, pisang gading salirang, pisang mas alirang, sesanganan megula tebu, woh-wohan jangkep, canang payasan, pembersihan, kasa maurip 3, sekar sokasti, sampian janur antuk janur nyuh gading, iwak itik meguling, peras penyeneng, saha sesantun, beras 1 kulak, lawe 1 tukel, jinah 990 keteng, medaging hati mas, tembaga, selaka lan perunggu, metatakan benang putih, lawe bang ring tembaga, lawe kuning ring mas, lawe putih ring selaka, pada-pada medaging toya empul pinet ring kelebutan niya, mirah kuning ring mas, malih sibuh sudamala/ireng medaging mirah keresna dana medaging sekar tunjung biru, ring sibuh selaka medaging tunjung putih, ring sibuh tembaga tunjung bang, ring sibuh mas tunjung kuning ring aled dasar niya dagingin jinah bolong 880 keteng wus ngastawayang, tirta ring selakane meketis ping 5, tirta sane ring tembagane ping 9, tirta sane ring emase ping 7, tirta sane ring sibuh irenge ping 4, wus metirta ayab pujane ring Nawa Ratna, dulurin puja sesayut surya sewana sira, palania telas sarwa wiguna, wak sira bajra sira, punika ring sang ratu/sang sedaka.
 69. SESAYUT TULAK SEMAYA : Metatakan kulit sesayut, pisang kayu sarangkang, kelapa 1, baya niya ring lebokin, beras 1 kulak, kacang-kacangan, raka-raka, woh-wohan, canang, astawa kaki tulak semaya katur ring Kemanusiaan.
 70. SESAYUT SAMBUT URIP : Metatakan kulit sesayut, sekul putih adon-adonan iwak bebek sawang, woh-wohan, lan jaja sejangkep ipun, canang, wenang astawa Sang Hyang Yogi Sewara, Sang Hyang Mertiyu Jiwa, anggen ring kemanusan kalaning kesambut.
 71. SESAYUT DASA PAGEH : Metatakan kulit sesayut , sekul matumpeng iwak lalanda, ayam, bebek wenang, woh-wohan, jaja sejangkep ipun, canang, mantra Sang tabeyana Nama Siwaya, pakulun Batara Besakih, anggen ring kemanusiaan kalaning mapengidep hati.
 72. SESAYUT SINGGAH PATI Metatakan kulit sesayut, sekul kuning iwak ayam, gagodoh megoreng, calon megoreng, saha jeron niya adonang, raka-raka lan jaja sejangkep ipun, canang, anggen ring kemanusan kalaning mepenebusan atma.
 73. SESAYUT IPEN ALA KALANING LEMAH : Metatakan kulit sesayut, sega acawan, iwak taluh 1, raka-raka, jaja sejangkep ipun, canang, astawa Hyang Guru ring kemulan mangda ngelebur ipen ala, anggen kemanusan.
 74. TEBASAN SEMAYA PATI : Metatakan kulit sesayut, tumpeng kepurancak 1, ayam binanda, yen wong lanang ayam muani, yan wong isteri ayam luwa, ayam bang suku dara, benang bang linamasan, sekul winaranta asisir, kacang alimas, pisang atakep,ketimun 1, kacang ambungan, woh buah bancangan, caru ring sanggah, astawa Sedahan Semaya pati, Hyang Kala Pati, anggen ring kmanusiaan kalaning kegeringan berat.
 75. SESAYUT MAHAYU TUWUH : Metatakan kulit sesayut, tanekan 1 catu, tumpeng isen-isen akor-akor sawang reragi, sami megoreng, iwak niya jejeron sawang, dandanan ijo, raka-raka, jaja sejangkep ipun, canang, astawa sarwa kaki, Begawan kaki Patuk, anggen ring kemanusiaan kalaning mehayu kahuripan.
 76. SESAYUT MANCA WARNA : Metatakan kulit sesayut, sega ulam bebek ingolah, calon manis, jejeron niya anggen sate 5 katih, don dandanan, raka-raka, jaja, canang sejangkep ipun, canangastawa sang Buta Kala kalaning mecaru.
 77. SESAYUT GALUNGAN : Metatakan kulit sesayut, liwet kacang sigar pecel itik, sajeng manis, jinah 25 keteng, papala sedandan, astawa Sang Buta Galungan/Sang Kala Tiga.
 78. SESAYUT JAGRA SATRU : Metatakan kulit sesayut, ayam ingolah, calon 10 katih, calon kacang 5, sate asem 5, getih niya linangsuban dadi 5 takir, balung niya ginoreng, pencok selimas, gerang kepiting, taluh bebek, pisang setakep, sodan anut otonan, dandanan kadi ring ajeng, anggen kemanusan, pengeraksa jiwa, acaru arepeni dengen, sajeng-asujang, sekul jaga satru, beras akulak, jinah 25, benang setukel, palaniya luputing karya ala.
 79. SESAYUT WONG ALA CARANIA : Metatakan kulit sesayut, sekul penek agung, ulam itik pecel dadi 11, jangan pehi asem, terasi, bawang jahe, pepecok kacang, tuwak asujang raka-raka, woh-wohan jangkep, sesanganan galahan, ring kemanusan wong rare ala carania.
 80. SESAYUT LARA TAN KENENG TINAMBANAN : Metatakan kulit sesayut, sega pulung petang warna, iwak ayam putih siyungan, sate 7 katih, calon 7 katih, kewangen 7 siki, tetebus putih, anggen ring kemanusan.
 81. SESAYUT TANDA LESU Metatakan kulit sayut, sege aji keteng, iwak bawang putih, terasi bang, tasik, bantenan ring sanggar, anggen kemanusan.
 82. SESAYUT SEMAYA LUPA : Metatakan kulit sesayut, sege pulung 9 besik, susunin kuning taluh, raka selem 9, dagingin sarin pucuk meke -9, raka-raka, woh-wohan, canang sejangkep ipun, wus tatab ring natahe, raris ajeng, anggen kemanusan.
 83. SESAYUT SAMBUT URIP : Metatakan kulit sesayut, sega warna meulam atin bawi, aji 9 aja melaku imbuh, raka, woh-wohan, canang sejangkep ipun, anggen kemanusan.
 84. SESAYUT KALA SIMPANG : Metatakan kulit sesayut prabali, sega 3 pulung, raka sarwa galahan, woh-wohan sejangkep ipun, canang, wus natab ring lebuh raris surud jaga ring lebuh, caru ring kemanusan kalaning atukar.
 85. SESAYUT TEKA : Metatakan kulit sesayut, sekul wadahin cawan, susunin sawur lan kacang, taluh mesanding sekar cempaka 3 katih, muncuk dapdap, raka-raka, woh-wohan, canang anggen ring kemanusan, kala pengaradan.
 86. SESAYUT PENYENENG TUWUH : Metatakan kulit sesayut, penek senunggal, ketipat sarwaning ketipat, ayam ukudan mepanggang, sarwa galahan, woh-wohan, jaja , canang, sejangkep ipun, anggen kemanusan kalaning mepenyegjeg.
 87. SESAYUT BAYU PRAKEMPA : Metatakan kulit sesayut, sege tanekan 1 catu agung, iwak ayam mepecel, maka woh-wohan, sodan anut dina, pisang setakep, uluning sawang anut dina, taluh medadar, acaru ring dengen, jinah 225, beras 2 catu,sodan woh-wohan, benang, sudang taluh, sambat kaki sang kala Sakti, anggen ring kemanusan.
 88. SESAYUT BAYU TEKA : Metatakan kulit sesayut, nasi mewadah cawan, susunin sawur lan kacang, taluh misi sekar cempaka 3 katih, muncuk ambengan, linting ngendih, raka-raka, woh-wohan, canang sejangkep ipun, anggen ring kemanusan.
 89. SESAYUT TULUS DADI : Metatakan kulit sesayut, penek 1, sega bang, raka-raka, woh-wohan, tetebus bang, saha sesari ring peneke, ulam ayam mepanggang, canang sejangkep ipun, anggen runtutan caru pedewasan.
 90. TEBASAN AMAHAYU TUWUH : Metatakan kulit sesayut, penek 1, ulam ayam mepanggang, maka woh-wohan galahan, benang tridatu, putih kuning selem, jaja lan canang genep, anggen ring kemanusan.
 91. PELUKATAN TEBASAN GENI NGELAYANG : Metatakan kulit sesayut, tumpeng 5 besik, sane ditengah gde 1, muncuk niya misi taluh, ulam ayam biying sapulaken mepanggang, sane pat-pat barak, tumpenge di tengah angkebin tetebus 8 warna, raka-raka, jaja, canang sejngkep ipun, sampian naga sari, anggen ring kemanusan kalaning melukat.
 92. TEBASAN KUCUP MANDI : Metatakan kulit sesayut, tumpeng gde 1, tancebin tabia 1, ulam taluh, kacang komak, pada metangkih, jaja, raka-raka, canang sejangkep ipun, anggen ring kemanusan, kalaning mepengidep hati.
 93. TEBASAN ANGKEB SARI : Metatakan kulit sesayut, sega pepelan 3, ketipat sidayu 3, duur tipate celekin bunga lan kewangen 3, ring arep nasine pada mesiki misi kacang komak pada metangkih, jaja, woh-wohan, canang sejangkep ipun anggen mahayu tetanduran.
 94. TEBASAN SUKA SETATA : Metatakan kulit sesayut, sega pepelan 1, duur segane dagingin ketipat pendawa 1, disisine dagingin tulung 5, tancebin muncup dap-dap 5, kacang komak pada metangkih, jaja, woh-wohan, canang sejangkep ipun, katur ring kawitan/leluhur.
 95. TEBASAN PANCA SANAK : Metatakan kulit sesayut, tebog 5, mewarna putih, barak, kuning selem, berumbun pada 1,genah niya manca desa, iwak ayam berumbun mepanggang, dagingin pada metebih, tenggek nyane ditengah, medaging kacang komak pada metangkih, jaja, woh-wohan, canang, anggen penutup caru.
 96. TEBASAN PRAYASCITA ASIH : Metatakan kulit sesayut, sege pepelan 1, ketipat kukur 1, ulam ayam mepecel macarawir tetanduk 4, kacang komak pada metangkih, jaja, woh-wohan, canang, anggen ring pengastawan.
 97. TEBASAN SAPUH LARA : Metatakan kulit sesayut, sega mewaadah tangkih 4, ambengan 4 pesel, tegul antuk benang tri datu, kacang komak pada metangkih, jaja, woh-wohan, canang, anggen ring kemaanusan, kalaning nebusin wong wawu segeran.
 98. TEBASAN ATMA TEKA : Metatakan kulit sesayut, sega mewadah piring sutra, susunin antuk taluh medadar mepinda padma, celekin bungan tunjung, kewangen 1, jaja, woh-wohan, canang anggen ngulapin bayun wong sungkan.
 99. TEBASAN PRAYASCITA PAGEH : Metatakan kulit sesayut, tulung 9, ketipat 9, sehet mingmang 9 katih, penek 9, muncuk dap-dap 9, iwak ayam mepanggang, jaja, woh-wohan, canang, anggen kemanusan kalaning nebusin keneh runtag/bingung.
 100. TEBASAN MERTA TEKA SAI : Metaakan kulit sesayut, sega pepelan 1, susunin tumpeng 1, sampian naga sari, kwangen 1, cendana, lengis pada metakir, jaja, woh-wohan, katur ring jineng, ring pulu/ring Hyang Sri.
 101. TEBASAN KUKUS ARUM : Metatakan kulit sesayut, jaja kukus selem putih, susunin sega mesisir, medaging cerawis, asep menyan, disisine medaging wadah lengis, medaging tadah sukela, anggen ring pengodalan.
 102. TEBASAN KUSUMA JATI : Metatakan kulit sesayut, tumpeng putih 5, sekar putih, iwak ayam putih mangge penutup, anggen pengodalan.
 103. TEBASAN KUSUMA YUDHA : Metatakan kulit sesayut, tumpeng putih 9, kwangen 9, sekar sarwa barak, iwak ayam biying, anggen kemanusan kalaning kepah angkatan perang.
 104. TEBASAN KUSUMA DEWA : Metatakan kulit sesayut, tumpeng kuning 7, iwak taluh, kwangen 7, metatakan ceper misi takir sekar kuning, anggen ring pengodalan.
 105. TEBASAN DIKENEH ANGGE : Metatakan kulit sesayut, tumpeng selem 4, kwangen 4, sekar selem, iwak ayam selem, anggen ring pengodalan.
 106. TEBASAN ADNYA WATI : Metatakan kulit sesayut, tumpeng 11, metatakan sekar ura, sampian penek 11, sampian naga sari 1, lilit linting 11, megerenteng jinah bolong pada me keteng, pembersihan, medaging sesirat ambengan, iwak itik, anggen ring pengodalan.
 107. TEBASAN DIRGA SURYA GUMI : Metatakaana kulit sesayut, penek 1, iwak ayam mepanggang, taluh medadar, gerang kepiting, ketupang lebeng, calon pawinda, beras alirang, tetebus tridatu, anggen ritatkala pengodalan.
 108. TEBASAAN BAYU RAUH SAI : Metatakan kulit sesayut, sega mewadah cawan mesusun sawur, lan kacang taluh sekar cempaka 3 katih, misi muncuk pandan, yan medaging muncuk ambengan ngaran tebasan kala, anggen ring kemanausan kalaning nebusain wong wawu segeran.
 109. TEBASAN PEPEK TUWUH : Metatakana kulit sesayut, tumpeng 1, meiter rerasmen, rujak alimas, anggen ring kemanusan.
 110. TEBASAN SRI WERDI : Metatakan kulit sesayut, tumpeng me pontang 1, ring dasar bang bangkiyang niya ireng, muncuk niya putih, meraka woh-wohan 4 warna, katipat sari 4, iwak ayam berumbun mepanggang, peras penyeneng, penampeh sarwa merana, ritatkala dirga yusa bumi.
 111. TEBASAN TULAK SEMAYA : Metatakan kulit sesayut, tumpeng 1, tan pa iwak, awor canang, woh-wohan, anggen kemanusan.
 112. TEBASAN DEWA ASUNG URIP : Metatakan kulit sesayut, pateh kadi prayascita pageh, nanging iwak bebek putih jambul, jaja, woh-wohan, canang sejangkep nyane, anggen kalaning metetebusan/kemanusan.
 113. TEBASAN SIDHA SAMPURNA : Metatakan kulit sesayut, nasi kadi parayascita, iwak ayam ingolah, tancebin bungan tunjung 1, jaja, woh-wohan, canang, anggen ring kemanusan.
 114. TEBASAN PENGUNDUR SEMAYA : Metatakan kulit sesayut, nasi kepelan, sedah sulasih, bungan teleng, jaja, woh-wohan, canang, anggen ring kemanusan.
 115. TEBASAN LABA TEKA SAI : Metatakan kulit sesayut, nasi 4 gibung, dadi adulang, sami metanceb bungan ambengan, kwangen 4, kelungah nyuh gading 1, iwak saka wenang, medaging bawang matah, jaja, woh-wohan, canang, katur ring Hyang Sri.
 116. TEBASAN MERTA SETATA SARI : Metatakan kulit sesayut, penek kuning 4, iwak bija ratus 5, tangkih kewangen 5, jaja, woh-wohan, canang dadi adulang, katur ring Hyang Sri.
 117. PELUKAT TEBASAN NGANYUT LARA : Metatakan kulit sesayut, tumpeng 5 bungkul, manca warna genah niya, manca desa, iwak ayam berumbun mepanggang, lis 1, bungkak nyuh gading 1, jaja, raka-raka, canang, anggen kemanusan, kalaning ngelukat wong lara.
 118. TEBASAN PEMAYUH SOT : Metatakan kulit sesayut, beras ¼ mewadah dulang, kwangen 11, jinah 225, base tamplekan, benang 1 tukel, nasi meserobong, medaging tulung urip, beduur niya medaging nasi, iwak taluh bekasem, raka tataken aji 11, yeh mewadah sangku, katur ring Hyang Guru ring Kemulan, wusan katur raris saagang kanti telas.
 119. SESAYUT AMBARA KATUR RING BHATARA GANA : Metatakan kulit sesayut, tumpeng 5, megenah manca desa, sane di tengah-tengah ageng memuncuk damar kulit taluh bebek, tur ngendih kalaning ngaturang, tulung 2, raka-raka, jaja sarwa galahan jangkep, sedah woh, canang.
 120. SESAYUT BAYA KILAP PRAMANA KATUR RING HYANG KALA WISESA/HYANG KALA SAKTI: Metatakan kulit sesayut, sega tanekan 1 catu agung, iwak ayam mepecel, raka-raka, woh-wohan, sedah manut urip dina, pisang setakep, uluning sawung manut dina, taluh medadar, carunen ring dengen, jinah 225, beras 2 catu, gedang, sedah woh, benang, sudang taluh.
 121. SESAYUT BAYA TEKA KATUR RING PARA KALA : Metatakan kulit sesayut, sekul mewadah cawan anyar, mepupuk sawur kacang taluh, canang mesekar cempaka 3 katih, muncuk pandan, muncuk ambengan, linting ngendih ring sega kadi arep, jaja, raka-raka, canang, katur ring sangkala manganan, kala janggitan.
 122. SESAYUT PAMANDU YUSA : Metatakan kulit sesayut, tumpeng manca warna 5 bungkul mearu antuk toya cendana, sekar manca warna, kwangen 5 besik, raka sarwa 5, iwak itik meguling 1, mesekar wangi, ambed tumpeng 9 warna, gerang kepiting, isin sawah, gerang agung, isin alas, isin tukad sami megoreng mewadah takir, soring taledan beras 2 kulak, jinah 500, wewehin antuk sesayut pengenteg bayu.
 123. SESAYUT PAGER WESI KATUR RING BETARA SURYA : Metatakaan kulit sesayut, sega punjungan tanekan 1 kulak, tancebin wesi, medaging sekar tunjung 3 warna, iwak itik ireng, tulung urip 5, ketipat sida purna 5, ketipat bagia 4, bungkak nyuh gading me kasturi 4 bungkul, ketipate sami mesekar pada mekatih suang-suang, meduluran peras penyeneng, jinah 800, anggen kalaning jagate gerah.
 124. SESAYUT SEGA URIP PENULAK BAYA : Metatakan kulit sesayut, sanga urip busung nyuh gading, sekar tunjung 3 warna, sangga urip punika mewadah dadapan emas, medagiang beras 1 kulak, arta manut oton, lawe setukel, meiter kewangi 101, sangga uripe mesekar sekawali, dananan punika mewadah dulang, medaging tumpeng catur warna maaru antuk toyan cendana, malih tulung urip 5, iwak isin alas, isin segara sane suci, malih itik putih tetebus naga sari canang payasan batil mas, mirah kusya rengga, toya empul, peras penyeneng, sesantun penunggun lara, muang panuku jiwa, jinah 8000, genahe mesayut ring ajeng kemulan.
 125. SESAYUT TULUK LANGIT : Metatakan kulit sesayut, tumpeng penekan 1 catu/1 kulak, ring bungkah niya abang, ring madya niya kuning, ring puncak niya biru, tetebus alit warnaning tumpeng, iwak ayam berumbun mepanggang, raka-raka, jaja, anggen purnama sada pangku bhuwana.
 126. SESAYUT LANG-LANG BHUWANA : Metatakan kulit sesayut, sega mapunjung iwak nyawan lan banding, tetebus mangkua bhuwana, taluh medadar, sekar sarasija, raka muncuk gedang.
 127. SESAYUT SANGKUNING RAT : Metatakan kulit sesayut, sega putih tanekan 1 catu agung, iwak itik putih mepanggang, wus rateng winangun urip, terapang ring sega punika, ring tengah niya tancebin tnjung putih, tancebin taji manut urip weton, kembang payas pinang, raka sarwa woh-wohan, anggen sang ratu byuhing bala.
 128. SESAYUT PENYEJEG TUWUH : Metatakan kulit sesayut, tumpeng 9 bungkul iwak ayam berumbun 2 ukud meolah dadi 9 tanding, belulang niya winangun urip, gedang setakep, raka, jaja canang, tetebus tridatu.
 129. SESAYUT PATULUNG URIP : Metatakan kulit sesayut, sega putih tulung sekul, iwak taluh maguling 1 bungkul pencek kacang ijo, tulung alit 11 besik ngiderin sega ika, muang sampian 11 tetebus putih maka sakewenang.
 130. SESAYUT KENENG UPAYA : Metatakan kulit sesayut, sega 3 pulung, ketipat sidaya 3, rerasmen, kacang komak pada telung takir, raka sake wetonan, tetebus putih.
 131. SESAYUT SURYA : Metatakan kulit sesayut, sega warna kutus, mekepel-kepel serupaning warna, Medasar sekul putih polpolan luwur niya, tancebin sekar tunjung bang, kwangi 7, sedah sapa tindih.
 132. SESAYUT TRI MURTI : Metatakan kulit sesayut, sega tri warna ireng putih, ginawe tetebusan, iwak niya ngewiletin nganut sekar niya.
 133. SESAYUT KARANA SUKA : Metatakan kaulit sesayut, sega acatur warna, tumpeng tri warna, pukuh niya putih, madya niya kuning, muncuk niya biru, iwak niya ayam bulu telu, saha upakaraniya.
 134. SESAYUT PRANA BAYA : Metatakan kulit sesayut, sekul catur warna, iwak itik mepanggang, waduk tumpeng pecelin emba, upacaranin catur, tekaning tetebus busung, ambu, pandan, andong, sane barak.
 135. SESAYUT SANGKUL BIRU : Metatakan kulit sesayut, sega warna biru lan seupakara niya warna biru, lamaknya selepan, iwak niya itik mepanggang, raka-raka, jaja , canang.
 136. SESAYUT MANGGIH KEWUH : Metatakan kulit sesayut, sega biru ditengahne kuning, gegempelan sekar cempaka di tengah niya tetebus biru lan kuning.
 137. SESAYUT KESURA JATI/PEWETUAN RING REDITE : Metatakan kulit sesayut, sega putih mulus lan iwak putih mulus mepanggang mepecel mabasa mica ginten, sekar putih, raka-raka, jaja canang.
 138. SESAYUT CITA RENGGA/PEWETUAN RING SOMA: Metatakan kulit sesayut, sega ireng iwak niya ayam ireng mepanggang mepecel basa ginten meulig mepupuk saur, jaja, raka-raka, canang.
 139. SESAYUT CARU KUSUMA/PEWETUAN RING ANGGARA : Metatakan kulit sesayut, sega jingga, iwak niya ayam kelawu cendana, ma pukang-pukang, megoreng, winangun urip, sekar putih kuning 3 katih suang-suang, jaja, raka-raka canang.
 140. SESAYUT PURNA SUKA/PEWETUAN RING BUDHA : Metatakan kulit sesayut, sega kuning mesaur, mesam-sam delima, iwak niya ayam putih siungan me pukang-pukang megoreng, winangun urip, sekar cempaka putih lan kuning 7 katih, jaja, raka-raka, canang.
 141. SESAYUT GANDA KUSUMA JATI/PEWETUAN RING WERESPATI : Metatakan kulit sesayut, sega dadu iwak niya ayam wangkas me pukang-pukang magoreng, winangun urip peresing tebu ratu, pengambiyan 1 dulang yan sang wetu wadon ayam niya wadon mebulu kadi arep, yan lanang iwak niya bebek meguling, sapunika upakarane tegep.
 142. SESAYUT WILET JAYA RAJA DIRA/PEWETUAN RING SUKERA : Metatakan kulit sesayut, sega me aru antuk toyan cendana, memuncuk tunjung biru, iwak niya ayam kelau abu, me pukang-pukang megoreng, winangun urip, jaja, raka-raka canang.
 143. SESAYUT KUSUMA GANDA YUDHA/PEWETUAN RING CANISCARA : Metatakan kulit sesayut, iwak niya ayam biing bang karma mepanggang, me pukang-pukang pecelin/peresin yeh tebu ireng, basa niya mica genten, sampian niya don andong bang, sekar bang 9 katih, jaja. raka-raka, canang.
 144. SESAYUT PEBERSIHAN : Metatakan kulit sesayut, sega putih ma punjung, tasik aceper, iwak taluh medadar,sekar putih 5 katih, kwangi 1, sedah woh, raka-raka, jaja canang jangkep.
 145. SESAYUT KALA PURNA : Metatakaan kulit sesayut, sega, raka-raka, sedah woh, sekar sami tetumbasan ring pasar.
 146. SESAYUT SIDA PURNA : Metatakan kulit sesayut, sega punjungan putih, ketipat sida purna, sekar bang, iwak niya udang, sedah woh, kwangi 1, raka sesanganan sarwa galahan dena jangkep.
 147. TEBASAAN MERTA UTAMA : Metatakan kulit sesayut, penek medaging beras kuning atakir, jaja, woh-wohan canang jangkep.
 148. SESAYUT BYOKAWONAN : Metatakan kulit sesayut pandan, nasi sasah belah kalih, iwak niya yuyu, nyalian, lindung lan ayam berumbun, jaja, raka-raka, canang.
 149. SESAYUT KASUMA SWETA KASUMA/WONG WETU RING REDITE : Metatakan kulit sesayut, sega putih mekelepokan, medaging iwak ayam putih mepanggang, tur me pukang-pukang dadi 5 pukang, genah niya winangun urip, sambel lenga, tadamasan, sekar putih kuning, penyeneng tebenan, sedah woh, abang payas, tetebus petak apasang, daksina 1, segehan 1, jinah 5555, jaja, raka-raka, canang jangkep.
 150. SESAYUT NILA KASUMA JATI/WONG WETU SOMA : Metatakan kulit sesayut, nasi ireng mekelepokan, iwak ayam ireng mepanggang, me pukang-pukang dadi 5 pasang, tumpeng ring luring sega, genah niya winangun urip, misi sambel mica, ginten cemeng,siniyokan lenga, saserojan, penyeneng, tehenan, daksina 1, tetebus selem 1 pasang, jinah 4444, jaja,raka-raka canang jangkep.
 151. SESAYUT JINGGA WATI KUSUMA /WONG WETU ANGGARA : Metatakan kulit sesayut, nasi kuning kurenan tinelepokan, iwak ayam kelau kuning mepanggang, dadi 5 pukang, tumpeng ring luhuring sega winangun urip genah niya daging saur, sambel cabe, siniyokan lenga, sekar kuranta, tetebus kuranta, penyeneng, tehenan, daksina 3333, jaja, raka-raka, canang jangkep.
 152. SESAYUT PITA KUSUMA JATI/WONG WETU BUDHA : Metatakan kulit sesayut, nasi kuning mulus tinelepokan, iwak ayam putih siungan, mepanggang dadi 5 pukang, genah niya manca desa,tumpeng ring sega, mesaur, sambel isen, siniyokan lenga, sekar kuning, penyeneng, tehenan, tetebus kuning, daksina jainah 7777, jaja, raka-raka, canang jangkep.
 153. SESAYUT PAWAL KUSUMA JATI/WONG WETU WERESPATI : Metatakan kulit sesayut, nasi dadu tinelepokan, iwak ayam wangkas putih mepanggang dadi 5 pukang, genah niya manca desa, tumpeng ring sega, siniyokan lenga, sambel kecicang, sekar pucuk dadu, saserojan, penyeneng, tehenan, tetebus dadu, daksina jinah 8888, jaja, raka-raka, canang jangkep.
 154. SESAYUT RAJA KUSMA JATI/WONG WETU SUKRA : Metatakan kulit sesayut, nasi pulung tinalepokan, iwak ayam serawah biru mepanggang dadi 5 pukang, cabe bungkut, siniyokan lenga larung, saserojan sekar teleng biru, penyeneng, tehenan, tetebus biru, penyeneng tehenan, tetebus dadu daksina jinah 6666, raka-raka, woh-wohan, canang jangkep.
 155. SESAYUT GENI BANG JATI/WONG WETU SANISCARA : Metatakan kulit sesayut, nasi bang tinalepokan, iwak ayam biing mepanggang dadi 5 pukang, tumpeng ring luhuring sega, genahnia manca desa, sesawur sambel cabe megoreng, tan tinarasan, sekar bang, penyeneng, tehenan, tetebus bang apasang, saserojan, lis, daksina jinah 999, jaja, raka-araka, canang jangkep.
 156. SESAYUT PABYAKAWONAN : Metatakan kulit sesayut, nasi mekaput don biyu kayu, tancebin bawang jahe, taluh matah, balung gegending, getih matah atakir, isuh-isuh, sampat, tulud, sabet, metegul benang tridatu, base tulak, pengereresikan, lis bebuwu, yeh aruan, yeh anyar, tetebus putih, jinah 225, jaja, raka-raka, canang jangkep.
 157. SESAYUT PAKELEMIJIAN : Metatakan kulit sesayut, tumpeng 2, iwak ayam mepanggang, peras cacan base ambungan, buah bancangan, payuk anyar, kelungah nyuh gading mekasturi padma, kayu tulak, kayu sisih, rerasmenan, lis gadang, tetebus putih apasang, jinah 225, jaja, raka-raka, canang jangkep.
 158. SESAYUT PANCA RESI : Metatakan kulit sesayut, tumpeng putih, bang, kuning, ireng, berumbun pada 1, kwangen 5, sampian 5, raka sarwa 5, ulam sawah 5 warna, medasar beras catur warna, pengereresikan, kelungah nyuh gading kesturi, lis senjata 1, lalang 11, tirta empul, tetebus manca warna, jinah 225.
 159. SESAYUT SAPTA RESI : Metatakan kulit sesayut, tumpeng agung mepanjang sehasta musti, mewarna pitung warna, minakadi; putih, bang, kuning, ireng, kuranta jingga, pelung, iwak be tutu itik putih, penek putih 4, tumpeng guru 1, tulung tangga, base silih asih, sampian naga sari, tulung urip, tulung sangkur, tipat pandawa 5, tipat sari 5, tipat sidapurna, tipat sida karya, sekar tunjung putih 5, kwangen 7, pesucian, peras penyeneng, daksina 1, jinah 777, tetebus tukelan, tirta segara, tirta danu. 
 160. SESAYUT PUJA KERTI : Metatakan kulit sesayut, medaging nasi isehan, meulam ayam putih mulus mepanggang, tancebin sekar tunjung, kwangen 3, megenah ring kampid ayame 2, ring ikuh 1, jaja, raka-raka sarwa galahan, sedah woh, ulam nyane megenah ring duur nasine, tehenan 1, peras alit 1, sampian nagasari, canang payaasan, katur ring Ida Batara Iswara ritatkala nyatur megenah kangin. 
 161. SESAYUT TIRTA MERTHA SARI : Metatakan kulit sesayut, medaging tumpeng 1, tancebin sarwa sekar, kewangen 3, ulam nyane taluh melalab 1, tulung 2, sesanganan sarwa galahan, raka-raka sejangkep nyane, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, katur ring Ida Batara Mahadewa ritatkala nyatur megenah kauh.
 162. SESAYUT RATU AGUNG : Metatakan kulit sesayut, duur nyane medaging tumpeng 3, asiki tumpenge muncuk nyane medaging taluh bebek lebeng 1, metanceb sekar cempaka nyatur, ring bongkol tumpenge tancebin sekar mailehan, kwangen 2, megenah ring sisin tumpenge, tulung 2, sanganan sarwa galahan, raka-raka sejangkep nyane, tehenan 1, peras alit 1, sampian nagasari, canang payasan, katur ring ida Batara Wisnu ritatkala nyatur megenah kaja.
 163. SESAYUT CANDRA GENI MURUB : Metatakan kulit sesayut, susunin antuk wastra barak, beras barak 2 kulak, base tampelan, plawa bang, warirang bang, duur nyane tumpeng barak 1, muncuk tumpenge susunin kulit taluh ayam medaging minyak lan sigi (damar kulit taluh), kwangen 3, tumpenge tancebin sekar pucuk bang 4 katih, meileh antuk benang barak,sesanganan sarwa barak, biyu udang, raka-raka sarwa barak, tulung 2, ayam biing mepanggang, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, katur ring ring Ida Batara Brahma ritatkala nyatur megenah kelod.
 164. SESAYUT SIDA KARYA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi merepat, duur nasine susunin antuk tumpeng 1, kewangen 4, metanceb ring bucuning tumpenge pada 1, sekar cempaka putih 4 katih, meulam bawang putih, kelapa 1 bungkul, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, katur ring Ida Batara Mahesora, ritatkala nyatur megenah kelod kangin.
 165. SESAYUT SIDA MALUNGGUH : Metatakan kulit sesayut, duur nyane medaging nasi bunter, duur nasine susunin antuk cawan medaging nasi punjungan tancebin sekar pucuk barak 1 katih, ring sisin nasine bunter dagingin nasi pancung 4, metanceb kewangen 4 besik, genah nyane nyatur, sesanganan sarwa galahan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, tulung 3, sampian nagasari, canang payasan, katur ring Ida Batara Ludra ritatkala nyatur megenah kelod kauh.
 166. SESAYUT TILIK JATI : Metatakan kulit sesayut, tumpeng agung 1, muncuk tumpenge dagingin tenggek ayam, tumpeng alit 2, soang-soang tancebin bungan cempaka, bongkol tumpenge tancebin sekar ratna meilehan, kwangen 2, sesanganan sarwa galahan, raka jangkep, sedah woh, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, katur ring Ida Batara Sambu, ritatkala nyatur megenah ring Kaja Kangin.
 167. SESAYUT DHARMA WIKU: Metatakan kulit sesayut, medaging nasi 3 pulung, genah nyane ngadeg, duur nyane dagingin taluh medadar merepat, muncuk tumpenge tancebin sekar putih pada 1 katih, ulam taluh bekasem, tulung 2, sesanganan sarwa galahan, sedah woh, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian nagasari, canang payasan, katur ring Ida Batara Siwa ritatkala nyatur megenah ring Tengah/Madya.
 168. SESAYUT CANDI KUSUMA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin tumpeng agung 1, muncuk tumpenge tancebin sekar tunjung 1 katih, ring bongkol tumpenge tancebin sekar gumitir genah nyane me bucu telu, ring selagan bunga gumitire dagingin kewangen 3, mesedah ring sisin tumpenge, tulung 2, sesanganan sarwa galahan, raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, katur ring Ida Batara Sangkara ritatkala nyatur megenah ring Kaja Kauh.
 169. SESAYUT DHARMA WIKU CATUR : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin antuk penek agung 1, penek tapak 4, medasar antuk beras putih, jinah 11 keteng, kwangen 4, sekar kuning 4 katih, sesanganan, raka jangkep, sampian nagasari, tehenan 1, peras alit 1.
 170. SESAYUT SIWA MURTI Metatakan kulit sesayut susunin antuk tumpeng agung 1, tumpeng alit 2, tumpeng agunge metanceb sekar catur warna meileh, malih tumpeng catur warna 1, mepuncak cawan medaging toya anyar, sekar tunjung 1, malih medaging nasi bunter 1, ring tengah nyane medaging nasi pulungan 1, metatakan antuk cawan, kewangen 5, raka-raka 5 warna, meulam ayam putih mepanggang, jinah 225, tehenan peras akit 1, sampian naga sari, canang payasan, katur ring Ida Batara Siwa ritatkala nyatur megenah ring Tengah/Madya.
 171. SESAYUT GURU: Metatakan kulit sesayut, duur nyane susunin antuk wastra putih, beras putih mesasahan, base tampelan 1, jinah 11 keteng, duur nyane medaging tumpeng gde 1, muncuk tumpenge medaging taluh bebek lebeng 1, tulung urip 2, sesanganan, raka-raka jangkep, ulam ayam putih mulus mepanggang, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan 1, katur ring Ida Batara Hyang Guru.
 172. SESAYUT IDER BHUWANA 2 : Metatakan kulit sesayut, duur nyane medaging nasi merepat sekadi citakan, tancebin sarwa sekar meilehan, kwangen 4, megenah bilang bucuning nasi, ring tengah medaging tulung metangga 1, ulam nyane sakawenang, tulung 2, sesanganan sarwa galahan, raka-raka jangkep, tehenan, peras alit, sampian nagasari, canang payasan, katur ring Ida batari Pertiwi, yan nyatur megenah ring sor utawi ring tengah.
 173. SESAYUT PRATISTA KAWI : Metatakan kulit sesayut, duur nyane medaging tumpeng gde 1, tumpeng alit 2, tumpeng gede tancebin kwangen 3, tetebus telung pasang, antuk benang putih, benang sudamala, benang tridatu, tumpenge sane alit tancebin sarwa sekar, tulung 2, sesanganan sarwa galahan, raka-raka jangkep nyane, kojong rangkadan medaging rerasmen sudang taluh, tehenan 1, peras alit, sampian naga sari, canang payasan, katur ring pelinggih-pelinggih utawi megenah ring banten piodalan/pemereman.
 174. TETEBASAN DURGADEWI Metatakan kulit sesayut, duur nyane medaging tumpeng 1, panjang nyane se asta (asiku), mekarowista, kalpika, kwangen 1, ulam nyane ayam putih mepanggang, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, katur ring Pura Dalem.
 175. SESAYUT MUNGGAH TAPA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin tumpeng gede 1, muncuk tumpenge dagingin sekar putih 1 katih, pengawak tumpenge tancebin sekar putih meilehan, ulam nyane taluh ayam 1, tulung 2, sesanganan sarwa galahan, raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, katur ring luhur utawi ring banten pemereman utawi ring tengah.
 176. SESAYUT GIRI KUSUMA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane medaging sekar 11 warna, duur sekar nyane genahang tumpeng gede 1, muncuk tumpenge tancebin sekar miik 1 katih, ring madyaning tumpeng tancebin taji 11 katih, ritatkala nancebang tajine mangdane memona, bongkol tumpenge medaging kwangen 11 siki, sedah woh 4 ceper, tubungan 4 ceper, sesanganan sarwa galahan, raka-raka jangkep, tulung 11, daksina 1, arta niya 1100, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan katur ring luhuring akasa utawi ring banten pemereman / piodalan.
 177. SESAYUT SYAMANI LOKA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane medaging tumpeng ageng 1, tumpeng alit 4, tumpenge sane gede megenah ring tengah kaiter antuk tumpeng alit, muncuk tumpenge sane gede medaging kulit taluh bebek medaging minyak muah sigi (damar taluh), tulung 2, sedah woh, sesanganan sarwa galahan, raka-raka jangkep, ulam nyane sakasidan, tehenan 1, peras alit 1, sampian nagasari, canang payasan, katur ring Ida Batara Gana, megenah ring luhur tan dados ring sor.
 178. SESAYUT BRAHMASTAWA DEWA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane medaging tmpeng 1, metanceb kayu mas 11 muncuk, ulam nyane udang, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, katur ring pura Prajapati.
 179. TETEBASAN SARI WREDHI ; Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin tumpeng ageng 1, tumpenge mewarna catur, dasar nyane selem, duur nyane barak, susunin antuk nasi putih, saha muncuk nyane nasi kuning, ketipat sari 4 besik, sesanganan sarwa galahan, raka-raka catur warna. Ulam nyane ayam berumbun mepanggang, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, katur ring Pura bale Agung.
 180. TETEBASAN BAGIA SETATA SARI : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi penek agung, 1 nasi sodaan, metatakan don kayu sugih meilehan, sesanganan sarwa galahan, raka-raka jangkep, ketipat bagia 6, ketipat sari 6, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan katur ring Ida Batara Sedana.
 181. TETEBASAN PAMAHAYU SOT : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin beras apempatan, base tampelan, benang 1 tukel, jinah 225, duur nyane susunin antuk nasi makelongkong 1, duur nasine dagingin tulung urip 1 medaging nasi ulam taluh bekasem, kwangen 11 besik, sesanganan, raka-raka jangkep, sangku medaging toya anyar, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, katur ring sanggar Kemulan.
 182. SESAYUT ARDHANARASWARI : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin tumpeng mewarna putih kuning pada 1 bungkul, tulung metangga 2, medaging nasi putih 1, medaging nasi kuning 1, kwangen 2, base silih asih, toya anyar 1 takir, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, katur ring Batara Surya (Munggah) utawi ring Padmasana.
 183. SESAYUT/TETEBASAN KUSUMA DEWA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin tumpeng kuning 7 bungkul, ulam nyane taluh 1 bungkul tumpenge metatakan antuk ceper medaging takir misi sekar kuning, soang-soang tumpeng pada 1, tumpenge metanceb kwangen pada 1, sesanganan, raka-araka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian nagasari, canang payasan, anggen ring banten pemereman/piodalan.
 184. SESAYUT ADNYAWATI : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin tumpeng 11 bungkul, tumpenge metatakan sekarura, metanceb lilit linting magrenteng jinah bolong pada 1, soang-soang tumpeng, sampian penek pada ngawa soang-soang tumpeng, ulam nyane itik meguling,sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ring banten piodalan/pemereman.
 185. TETEBASAN DIRGAYUSA BUMI : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi penek agung 1, ulam nyane ayam mepanggang, taluh medadar, gerang kepiting, balung ketupang, calon pawinda, beras 1 kulak, tetebus tridatu, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, cananag payasan, anggen ring pemereman/piodalan.
 186. SESAYUT PABRESIHAN : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi punjungan agung 1, tasik 1 takir, ulam taluh medadar, sekar putih 5 katih, kewangen 1, sedah woh, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala piodalan utawi munggah ring pelinggih.
 187. SESAYUT TRI GANGGA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin tumpeng selem 3 bungkul, ulam nyane ayam selem mepanggang, kwangen 3, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari canang payasan, katur ring Ida Batara Gangga, ritatkala Pelastian muang ngangkid.
 188. SESAYUT PENGASTI DEWA : Metatakan kulit sesayut antuk busung, susunin antuk kain putih, duur nyane dagingin tumpeng 2, beras 1 ceheng, jinah 225, benang 1 tukel, tulung urip 2, maulam pudak sesangan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ring banten pemereman/piodalan utawi munggah ring pelinggih.
 189. TETEBASAN MERTA TEKA SAHI ; Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin tumpeng 1, ulam nyane saka sidan, kwangen 1, minyak cendana 1 takir, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, katur ring ida Batara Sri utawi ring jineng.
 190. TETEBASAN KUKUS ARUM : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin jaja kukus putih miwah jaja kukus selem, susunin nasi masisir, medaging carawis, asep menyan, ring sisin nasine medaging minyak, medaging tadah sukla, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala piodalan/pemereman.
 191. SESAYUT MERTHA UTAMA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin beras kuning susunin nasi penek 1, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, katur ring Batara Sri utawi anggen ritatkala upacara negtegang.
 192. SESAYUT SARI UTAMA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin penek gede 1, muncuk nyane tancebin bawang putih, muncuk cemara, padang kasna, tunjung, ring sor tancebin sekar mewarna, ulam nyane ayam mepanggang, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan , anggen ritatkala upacara negtegang karya.
 193. SESAYUT LANGGENG AMUKTI SAKTI : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin penek agung 1, medaging kalpika 5, muncuk don dapdap, sesanganan, raka-raka jangkep, ulam nyane saka sidan, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ring banten pemereman/piodalan.
 194. TETEBASAN PRAYASCITTA SARI : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin tumpeng putih memuncuk kuning, panjang nyane se asta, penek kuning 4, mealed nasi catur warna, ulam itik putih meguling, sesanganan, raka-raka sarwa 4, tumpenge metajer sekar tunjung putih, penek nyane metanceb kedapan muang sekar nagasari pada 5 katih, ketipat sari 5 besik, tulung urip 5, tehenan 1, peras alit 1, kwangen manut tumpeng, sampian nagasari, canang payasan, kelungah nyuh gading 1, tetebus putih kuning, sami eteh-eteh nyane melakar antuk busung nyuh gading, anggen ritatkala pecaruan muah melasti.
 195. TETEBASAN PRAYASCITTA ASIH : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin sega/nasi popolan, ulam nyane ayam mepecel, katipat kukur,mecarawir tetanduk 4, kacang komak pada atangkih, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 196. SESAYUT PRAYASCITTA BUMI : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin tumpeng 9 warna, manut tatanin desa, ketipat sidha purna, ketipat pandawa, ketipat sari, tulung urip, tulung sangkur, sesanganan, raka-raka sarwa 5, bantal pudak 5 besik, pisang gading 5, ulam nyane itik putih, lis padma, tumpenge ring tengah metanceb orti, miwah tumpenge metanceb sekar manut warnaning tumpeng, kwangen 9, tunjung tri warna, daksina 1 jinah 400 keteng, tumpenge sami tancebin sulasih miik, muncuk don dap-dap, tetebus 9 warna, canang harum, canang pebersihan, kelungah nyuh gading 1, dagingin beras kuning lan sekar kuning, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, sami eteh-eteh nyane melakar antuk busung nyuh gading, anggen ritatkala ngewentenang karya agung.
 197. SESAYUT PRAYASCITTA BUMI : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin tumpeng gede 1, tumpeng alit 2, tumpenge sane gede tancebin kwangen 3 besik, tetebus 3 pasang antuk benang putih, sudamala lan tridatu, tumpenge sane alit tancebin sarwa sekar, tulung 2, sesanganan sarwa galahan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan,megenah ring tengah/madya
 198. TETEBASAN PARASCITTA PAGEH : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin penek 9, metanceb muncuk don dap-dap 9 muncuk, tulung 9, ketipat 9, sheet mingmang 9, ulam nyane ayam mepanggang, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ring kemanusan ritatkala mepageh urip.
 199. TETEBASAN MERTA RAWUH SAI : Metatakan antuk kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi penek 5, maulam bija ratus 5 takir, kwangen 5, sesanganan, raka-raka jangkep, peras alit 1, tehenan 1, sampian naga sari, canang payasan, katur ring Hyang Sri Suci, utawi Sang Hyang Amerta, taler anggen ring pedagangan.
 200. TETEBASAN SARI RAWUH SAI : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin tumpeng berumbun 1, maulam ayam berumbun mepanggang, sesanganan , raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, katur ring pedagangan ring Sang Kala Goncang, sane ngamel se danane ring Pedagangan.
 201. SESAYUT PASUPATI : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin tumpeng barak 1, meulam ayam biing mepanggang, daksina 1, jinah 225, rumbah gile/lawar getih matah alimas, calon lebeng asibak 10 katih, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian nagasari, canang payasan, sami eteh-eteh nyane melakar antuk don andong bang, anggen ritatkala Tumpek Landep, katur ring Ida Sang Hyang Pasupati.
 202. SESAYUT CITTA RENGGA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi selem, ulam nyane ayam selem mepanggang, mepecel mebasa mica ginten, nasine metanceb sekar selem 4 katih, ayame me pukang-pukang dados 5, winangun urip, megenah duur nasine, sesanganan, raka-raka jengkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, tetebus selem anggen ritatkala mebayuh pewetonan ring rahina Soma.
 203. SESAYUT NILA KUSUMAJATI : Metatakan kulit sesayut duur nyane dagingin nasi selem kelepokan, ulam nyane ayam selem mepanggang, mesambel mica ginten, siniyokan lenga/minyak, saserojan, ayame me pukang-pukang dados 5 winangun urip, megenah duur nasine, sesanganan, raka-raka jangkep, daksina 1, jinah 4444, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, tetebus selem, anggen ritatkala mebayuh Pewetonan ring rahina Soma.
 204. SESAYUT WIRA KUSUMA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi jingga, ulam nyane ayam kelau mepanggang, me pukang-pukang dados 5 winangun urip, megenah duur nasine, mesambel, sesaur kacang komak, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, tetebus jingga, anggen ritatkala mebayuh Pawetonan ring rahina Anggara.
 205. SESAYUT JINGGA WATI KUSUMA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi kuning tinelepokan, ulam nyane ayam kelau kuning mepanggang, me pukang-pukang dados 5, winangun urip, megenah duur nasine, dagingin saur sambel cabe, siniyokan lenga/minyak, metanceb sekar kuranta 3 katih, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, tetebus kuranta/jingga, anggen ritatkala mebayuh Pawetonan ring rahina Anggara.
 206. SESAYUT PURNA SUKHA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi kuning, mesamsam delima wanta, ulam nyane ayam putih siungan mepanggang, me pukang-pukang dados 5, winangun urip, metanceb sekar cempaka kuning 7 katih, sesanganan, raka-raka jangkep tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, tetebus kuning, anggen pewetonan ring rahina Budha.
 207. SESAYUT PITA KUSUMA JATI : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi kuning tinelepokan, ulam nyane ayam putih siungan mepanggang, ma pukang-pukang dados 5, winangun urip, megenah duur nasine, mesaur sambel isen, siniyokan lenga/minyak, sekar kuning 7 katih, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, daksina 1, jinah 7777, sampian naga sari, canang payasan, tetebus kuning, anggen ritatkala mebayuh Pawetonan ring rahina Budha.
 208. SESAYUT GANDA KASUMA JATI : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi dadu, ulam nyane ayam wangkas mepanggang, ma pukang-pukang dados 5, winangun urip, megenah duur nasine, peresin tebu ratu, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, tetebus dadu, anggen ritatkala mebayuh pawetonan ring rahina Werespati.
 209. SESAYUT PAWAL KUSUMA JATI : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi dadu tinelepokan, ulam nayane ayama wangkas mepanggang, me pukang-pukang dados 5, winangun urip, megenah duur nasine, mesambel kecicang, siniyokan lenga/minyak, sesaur, sekar pucuk dadu 8 katih, sasrojan, sesanganan , raka-raka jangkep, tehenan1, perass alit 1, daksina 1, jinah n8888, sampiaan naga sari, canang payasan, tetebus dadu, anggen ritatkala mebayu pawetonan ring rahina Wrespati. Ritatkala pawetonan nyane ring rahina Wrespati, upakarane patut kewewehin antuk banten salah ukur, riantukan pawetonan nyane matehang piodalan Ida Batara Guru, sering pacang mamilara. Kewentenan upakaran nyane, pateh sekadi tetandingan banten pengambiyan, sekewanten meweweh bantal pudak 8 besik, yan lanang banten nyane meulam bebek meguling, yan isteri banten nyane meulam ayam mepanggang, sesampune puput natab bebanaten nyane, sang maweton raris ngajeng ulam nyane metimpal bantal, raka-raka nyane metimpal nasi, sapunika pemargine.
 210. SESAYUT WILET RAJABHIRA : Metatakan kulit sesaayut, duur nyame dagingin nasi maru antuk toya cendana memuncuk tunjung biru, ulam nyane ayam kelau abu-abu mepanggang, me pukang-pukang dados 5, winangun urip, megenah duur nasine, sekar biru 6 katih, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, tetebus biru, anggen ritatkala mebayuh Pawetonan ring Rahina Sukra.
 211. SESAYUT RAJA KUSUMAJATI : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi pelung tinelepokan, maulam ayam serawah biru mepanggang, me pukang-pukang dados 5, winangun urip, megenah ring duur nasine, mesambel cabe bungkut, siniyokan lenga/minyak lurungan , sekar teleng biru 6 katih, sesanganan, raka-rakaa jangkep, tehenan 1, peras alit 1, daksina 1, jinah 6666, sampian naga sari, canang payasan, tetebus biru, anggen ritatkala mebayuh Pawetonan ring rahina Sukra.
 212. SESAYUT KUSUMA GANDHA YUDHA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi barak, maulam ayam biing bang karma mepanggang, ma pukang-pukang dados 5, winangun urip, mepecel peresing tebu cemeng, mebasa mica ginten, sekar barak 9 katih, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, tetebus barak, anggen ritatkala mebayuh Pawetonan rahina Saniascara.
 213. SESAYUT GNI BANG KUSUMAJATI ; Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi barak tinelepokan, maulam ayam biing mepanggang, ma pukang-pukang dados 5, winangun urip, megenah duur nasine,mesesaur sambel cabe ginoreng tan tineresan, sekar pucuk bang 9 katih, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, tetebus barak, anggen pewetonan rahina Saniscara.
 214. TETANDINGAN TETEBASAN LARA MALARADAN : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi kuning apasang mewadah tangkih mesibeh antuk busung, meulam janganan paku manut uriping dina sang pawetonan, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, anggen pewetonan / manusa Yadnya.
 215. TETEBASAN SAPUH LARA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi mewadah tangkih 4 tangkih, ambengan 4 katih metegul antuk benang tridatu maulam kacang komak 4 tangkih, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, anggen pewetonan utawi manusa Yadnya.
 216. TETEBASAN DHARMANING ANGEKEB SARI : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi putih mekelongkong 1, nasi kuning mekelongkong 1, nasi selem mekelongkong 1, medaging kojong rangkadan pada soang-soang tumpeng/nasi, ring soang-soang nasi mecongger antuk padang derman miwah don naga sari, uyah atakir, sedah woh, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, tetebus manut warnaning nasi,anggen ritatkala upakara pengekeban ring manusa Yadnya.
 217. TETANDINGAN BAYU RAUH SAI : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi popolan, duur nyane susunin antuk cawan medaging nasi mesusun saur kacang tancebin taluh bebek lebeng 1 bungkul, taluh nyane tencebin lilit linting, sekar cempaka 3 katih, muncuk don pandan 3 muncuk, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, anggen pewetonan utawi ring manusa Yadnya.
 218. TETANDINGAN SESAYUT PENGENTEG BAYU : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi kelepokan 1, susunin tumpeng gurih 1, penek 1, meileh antuk takir 5 medaging toya pancoran 5 soan, base tampelan 5, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari,anggen pewetonan utawi ring manusa Yadnya.
 219. TETEBASAN SIDHA SAMPURNA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi punjungan 1, ketipat sidha purna 5, ulam nyane udang, sekar barak, sedah woh, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan,anggen pewetonan/manusa Yadnya.
 220. SESAYUT SABUH RAH : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin tumpeng barak 1 mecongger sekar pucuk bang 1, getih matah 1 takir, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala manusa Yadnya munggah Deha sang istri.
 221. SESAYUT NGERAJA SINGA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi tumpeng 9 bungkul, sami mekalung pelekir busung, tulung urip 9, ketipat sidha purna 9, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen upacara manusa Yadnya munggah, deha Lanang.
 222. SESAYUT DREMAN ANGUPTI SARI : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi selem tinelepokan, duur nyane susunin antuk nasi kuning, meulam taluh melablab, reb pinarah 5, lawe 4, base sulasih/silih asih, tuli ingapon, kedapan nagasari, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, tetebus selem, anggen pengekeban ring manusa Yadnya.
 223. SESAYUT PETEMON/PEWARANGAN : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi tumpeng barak 1, maulam ayam biing mepanggang, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, tetebus barak,anggen upacara pawiwahan, ke gamel antuk sang meraga isteri, maka nyasa kama Bang.
 224. TETEBASAN BIYAKALA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi mekaput antuk don biyu kayu 1, tancebin bawang jahe, maulam balung gegending, getih matah 1 takir, isuh-isuh, sampat, tulud, metegul antuk benang tridatu, base tulak, lis peselan, bebuhu, padma, toya aruan 1 takir, peras tulung sesayut, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, tetebus putih sesedep tepung tawar, coblong 1, payuk pere 1, sami eteh-eteh nyane melakar antuk selepan, ritatkala mekala-kalaan.
 225. SESAYUT PURNA ASIH : Metatakan kulit sesayut, duur nyane susunin antuk kain selem, lan kain kuning megambar Smara Ratih, aled nyane melakar antuk busung nyuh gadang, medaging beras, ketan lan injin, susunin antuk nasi pangkonan asibak selem asibak kuning, sisin nyane medaging tumpeng selem 4, tumpeng kuning 7, canang sari, canang pengrawos, canang gantal, sekar selem, sekar kuning, tulung 2, ulam ayam ireng mepanggang, ayam putih siungan mepanggang, megenah nganutin tumpeng sami winangun urip, jinah 225, jangan bayem luhur 1 ceper, sambel mica genten 1 takir, tabya bungkut 1 takir, kelungah nyuh gading 1, lis senjata antuk busung, padma, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, tetebus selem kuning, anggen ritatkala upacara pawiwahan.
 226. TETEBASAN PEMELEHPEH : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin beras 1 catu, metatakan kampil anyar, base tampelan 5, susunin antuk tumpeng barak 1, meulam sere barak(sere udang),sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, salaran saha tegen-tegenan antuk tebu cemeng, kelungah nyuh gadang 1, lis peselan, padma, isuh-isuh, daksina 1, jinah 225, benang 1 tukel, coblong 1, payuk pere 1,anggen upacara negteg Pulu.
 227. SESAYUT SUGIH RENDAH : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi tumpeng putih, keilehin antuk tumpeng alit 8 bungkul, manut warnaning pengider-ideran, ring tumpenge sane ageng genahang ketipat cakra 1, kojong rangkadan, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala negteg Pulu.
 228. SESAYUT JIWA SAMPURNA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi kelepokan 1, ulam nyane balung gegending, jangan kinulub (melablab) mewadah takir, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen manusa Yadnya.
 229. SESAYUT KETUTUAN : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi kelepokan 1, tinumpangan nyuh mesisir, rerasmen genep, ring samping tumpenge kaputan basan ubad, pamor/apuh akaputan , sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala manusa Yadnya ring pegedong-gedongan sang mobot.
 230. SESAYUT TULUS DADI : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi penek barak 1, nasi penek selem 1, ulam nyane ayam selem mepanggang, sedah anuting uriping dina pagutan jinapit tunggal, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala manusa Yadnya ring pegedong-gedongan sang mobot.
 231. SESAYUT TULUS AYU : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi putih kuning jinapit tunggal, ulam nyane ayam putih siungan mepanggang, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala manusa Yadnya ring pegedong-gedongan sang mobot.
 232. SESAYUT PAMAHAYU TUWUH : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi penek gede 1, keapit antuk tumpeng triwarna (putih, selem, barak pada 1), meulam ayam serawah mepanggang,sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala mapahayu kahuripan lan manusa Yadnya ring pegedong-gedongan sang mobot.
 233. SESAYUT SAMBUT URIP : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi kuning, ulam olahan bebek sawangan, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, Stawa ring Sang Hyang Yogiswara, Sang Hyang Mrtyunjaya, anggen ritatkala manusa yadnya rikalaning wang kesambut.
 234. SESAYUT DIRGAYUSA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi sasahan mesiwer antuk busung, keilehin antuk penek 4, ulam nyane ayam me be tutu, nasine tancebin muncuk don dap-dap, celekontong 4, kwangen 4, dagingin cerawis, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala manusa Yadnya.
 235. SESAYUT DASA PAGEH : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi tumpeng gede 1, ulam nyane lelada ayam utawi bebek, wenang, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen manusa Yadnya, ritatkala mepengidep hati.
 236. SESAYUT PEMANDA YUSA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi tumpeng panca warna 5 bungkul, mearu antuk toya cendana, tinanceban sekar manca warna, kwangen 5, ulam nyane itik meguling 1, mesekar wangi-wangi, tumpenge me ambed benang 9 warna, gerang kepiting, isin sawah, gerang agung, isin alas, isin tukad, sami pada megoreng, mewadah takir, soring taledan medaging beras 2 kulak, jinah 500, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala manusa Yadnya patut kewewehin antuk sesayut Pengenteg Bayu.
 237. SESAYUT PANYEGJEG TUWUH : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi tumpeng 9 bungkul, ulam nyane ayam berumbun 2 ukud, maolah dadi 9 tanding, belulang nyane winangun urip, biu 1 ijas, tetebus tridatu, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala mapahayu kahuripan lan mapahayu jagat.
 238. TETEBASAN PAGEH URIP : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi putih 1 kulak tinelepokan, duur nyane susunin tumpeng putih kuning pada 1, mearu antuk toya cendana, pinageran wesi 9, tumpenge mesekar cempaka putih kuning padha 1 pasang, tunjung putih lan biru pada 1, sesanganan, raka-raka jangkep sarwa suci, megula tebu, pisang gading 1 ijas, tulung urip, tulung sangkur, pada 5 siki, ketipat pandawa, ketipat sari, ulam itik meguling, tetebus putih kuning, sedah woh roro ingapon, canang miyik-miyikan, canang pembersihan, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala mapahayu sarira lan mapahayu jagat.
 239. SESAYUT/TETEBASAN KUCUP MANDI : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi tumpeng ageng 1, tinancebin tabia 1, ulam nyane taluh, kacang komak padha 1 tangkih, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala manusa Yadnya .
 240. TETEBASAN SAPUH LARA ; Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi mewadah tangkih 4 tangkih, ambengan 4 pesel, tegul antuk benang tridatu, kacang komak 4 tangkih, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala manusa Yadnya utawi nyayut wong wawu seger.
 241. TETEBASAN ATMA TEKA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi mewadah piring sutra duur nyane susunin taluh medadar mapinda padma, tancebin sekar tunjung 1, kwangen 1, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala manusa Yadnya utawi nyayut premaning wong lara.
 242. TETEBASAN PEPEK TUWUH : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi tumpeng 1, meileh antuk rerasmen, rujak 1 limas, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala manusa Yadnya.
 243. SESAYUT GERING MERARADAN : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi mewadah tangkih antuk ron mesibeh busung nganutin urip panca wara, medaging kacang komak, metanceb lidin ron, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala manusa Yadnya.
 244. TETEBASAN NGANYUT LARA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi tumpeng 5 bungkul manca warna, genah nyane nyatur desa manut warnaning tumpeng, ulam nyane ayam berumbun mepanggang, sesanganan, raka-raka jangkep, lis 1, padma 1, kelungah nyuh gading 1, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala manusa Yadnya utawi ngelukat wong lara.
 245. TETEBASAN GENI ANGLAYANG : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi tumpeng 5 bungkul, ring tengah tmpeng agung, mewarna barak 4 bungkul, padha aron-aron, pada gurune, pada medaging taluh, ulam nyane ayam biying sepelaken mepanggang, megenah nangkeb tumpenge ring tengah, tetebus 8 warna sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala wong anglukat.
 246. SESAYUT LARA TAN TINAMBAN : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi pulung catur warna, ulam nyane ayam putih siungan mepanggang, sate 7 katih, calon 7 katih, kwangen 7 besik, tetebus putih, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala manusa yadnya utawi nyayut lara.
 247. SESAYUT SAMBUT URIP : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi sasahan meulam hati bawi, aji 9 aja ngimbuhin, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala manusa Yadnya.
 248. SESAYUT PENYEGJEG TUWUH : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin penek ageng 1, ketipat se warnan nyane, sate asem pinanggang, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala mapahayu tuwuhing jagat miwah mepahayu tuwuhing manusa.
 249. SESAYUT PEMIAK KALA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi mewadah ceper, nasine mepiyak dados 4, belatin antuk don pandan, meulam bawang jahe, kwangen 4, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala upacara bhuta Yadnya.
 250. TETEBASAN PANCA KELUD : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin tumpeng poleng mepelekir 1, kwangen 5, padang lepas 5 katih, muncuk ambengan 5 muncuk, anggen sehet mingmang,sesanganan, raka-raka jangkep. tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, sahe meweweh sesayut nyatur desa, sane kangin metatakan antuk aled sesayut alit, medaging tumpeng putih 1, meulam nyalian sane kelod metatakan aled sesayut medaging tumpeng barak 1, meulam udang, sane kauh metatakan aled sesayut medaging tumpeng kuning 1, meulam yuyu, sane kaja metatakan aled sesayut medaging tumpeng selem 1, meulam lele, sane ring tengah metatakan aled sesayut medaging tumpeng berumbun 1, maulam seradu, pada medaging sesanganan, raka-raka jangkep, sampian naga sari pada ngawa soang-soang tumpeng, kelungah nyuh gading 1, coblong 1, payuk pere 1, anggen ritatkala buta Yadnya utawi ring pedengen-dengenan sedurunge pacang mapawintenan Kepemangkuan.
 251. SESAYUT PANUNDUNG KALA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi tumpeng 2 bungkul, tumpenge tancebin taji ngaad pada 1, meulm sate ayam biing kuning, tulung urip 2, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala upacara Bhuta Yadnya.
 252. SESAYUT DURMANGGALA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi penek metanceb bawang jahe, sere barak (udang) daksina 1, jinah 225, ketipat kelanan, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, lis peselan, padma, ulam ayam ireng mepanggang,sampian naga sari, canang payasan, sami eteh-eteh nyane melakar antuk selepan, anggen ritatkala bhuta Yadnya.
 253. SESAYUT SUDHAMALA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi kelepokan mepelekir 1, nasi kepelan 5 kepel, putih, barak, kuning, selem, berumbun, sami pada metatakan don sudamala, metanceb/susunin sekar sudhamala, maulam ayam sudhamala mepanggang, ketipat sudamala 5 besik, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, tetebus tridatu.
 254. SESAYUT JAGA SATRU : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi tadekan sekulak, meulam ayan ingolah dados sesate 5, tum 5, ebatan 5 tanding, nyah-nyah geringsing, gula kelap mewadah ceper nganutin dina pancawara, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala upacara buta Yadnya.
 255. SESAYUT KALA PURNA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi mekelongkong 1, kojong rangkadan 1, nasine meileh antuk sekar, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1,sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala buta Yadnya.
 256. TETEBASAN SAPUH AWU : Mewadah antuk tetempeh meserobong, metatakan kulit sesayut don pandan, duur nyane susunin antuk tumpeng ageng 1, lilit lining 1, lidi 3 katih, ambengan 11 katih, danyuh saha pangan nyuh gading 11 katih dadi apesel, sesanganan, raka-raka jangkep, wakul penyerimpenan, sesedep tepung tawar, toyan segara, toyan tukad/telabah, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, lis peselan 1, padma 1, daksina 1, ketipat kelanan, bungkak/kelungah nyuh gading 1, anggen ritatkala buta Yadnya ngeruak tanah utawi nyapuh.
 257. TETEBASAN JAGA SATRU : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi urahan dandanan 1 kulak, ulam nyane, ayam gumerot ingolah, balung nyane megoreng, winangun urip, getih nyane linangsub, sate calon 6 katih, pencok kacang, tuwak 1 guci, pisang setangkep (1 ijas), sedah woh manut uriping dina, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala mapahayu bale cacad, mekadi umahin tabuan, nyawan lan sane siosan, sane ngawinin balene cacad.
 258. ITI SESAYUT GURU PIDHUKA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin beras 1 kulak, ginawe tumpeng ageng mepucak taluh bebek lebeng, ulam nyane itik putih ginuling, tumpenge mesaung mepelekir, lawe/benang 1 tukel, jinah 225, tulung agung 1, kwangen 3, ketipat sidapurna 1, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala Meguru Piduka.
 259. ITI TETEBASAN BENDU PIDUKA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi tumpeng 1, ulam nyane rerasmen, sudang taluh, tulung 1, canang pawitra, meraka sesanganan bendu, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala ngaturang Bendu Piduka.
 260. SESAYUT DURMIKI : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi tumpeng 1, kewangen 1, ketipat sidha hayu 1, tulung urip 1, tulung sangkur 1, kelungah nyuh gading, lis peselan, padma, cameng 1, sujang 1, ulam nyane se bulu-bulu mepanggang, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 261. SESAYUT PRABHU WIBUH : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi tumpeng 1, beras 2 catu, ulam nyane jatah asem, lembat, kablet, kakuwung, gunting, pemada, brengkes, dedeleg, sami pada 5 katih metanceb meileh ring tumpenge, jangkepin saha ebat-ebatan nyane, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 262. TETEBASAN RATU KASELIR : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi tumpeng ageng 2 bungkul, tumpeng alit 9 bungkul, kacang komak soroh 9, calon 9, taluh 9, aledan peras gede, beras 1 catu, jinah 225, kojong tundak 27, ancak sudamala 2, raka-raka soroh besikan/bungkulan, biyu kayu 2 ijas, buntilan nyem 2, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 263. SESAYUT PAGEH URIP : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi putih tandekan 1 kulak, tinelepokan, tinumpangan tumpeng kuning pada 1, tumpeng punika mesekar cempaka putih kuning pada apasang, tunjung putih, tunjung biru pada 1 katih, sesanganan sarwa suci, megula tebu, pisang gading 1 ijas, raka-raka sarwa galahan, tulung urip, tulung sangkur pada 5 besik, ketipat pandawa, ketipat sidha purna, ketipat sari, ulam nyane itik meguling, tetebus putih kuning, sedah roro ingapo, canang harum, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala mapahayu Kahuripan, utawi Mapahayu wong wus Wredha. 
 264. SESAYUT IMBUH TUWUH : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi putih dena bresih, tenekan 1 kulak agung, sesawur 1 jumput, ulam nyane sawung pintel, sudang taluh, dandanan tulung 5, tadah pawitra, biyu 1 ijas, raka woh-wohan sapanca dandanan, tasik cemeng, tetebus putih, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala kemanusiaan.
 265. SESAYUT PEPEK TUWUH : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi tumpeng 1, ingideran nasi penek manut panca wara, rujak 1 limas, pencok kacang, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ring kemanusiaan.
 266. SESAYUT PURNA JIWA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi sokan pinulung 3, ulam taluh melablab, me pah 3, tinancebang sekar tunjung, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 267. SESAYUT DREMAN MAKOLIHAN : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi kelepokan, maulam taluh pinecel, sudang ukudan, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 268. SESAYUT DREMAN WISESA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi kelepokan, tinumpangan nasi injin, ulam nyane daging kebo, jejatah lembat asem pada 5 katih megoreng, taluh medadar 1, sesawur, tancebin muncuk bingin, muncuk naga sari pada 5 pesel, metegul antuk benang tridatu, tetebus ireng, sedah ambungan, buah bancangan, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 269. SESAYUT TAN KENENG KUKIH : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi lebaran, ulam taluh melablab 1 bungkul, celekin ring nasine mangde ilid, sesanganan,raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 270. SESAYUT BIAKALA AGUNG : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi tumpeng 1 bungkul, beras 2 catu, tumpeng alit 4 bungkul, tulung 5, ulam nyane sate asem, sate lembat, calon pada 5 katih, ebat-ebatan 5 tanding, ayam biing mepanggang, balung gegending, jejeron, pisang 1 pasang, beten aled sesayut nyane medaging beras 1 catu, benang 1 tukel, jinah 200, mepagpag sampian gunting 5, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 271. SESAYUT GUNUNG SARI : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin tumpeng 1 bungkul, beras 2 kulak, ulam nyane ayam mepanggang, saha tumpeng alit manut wuku, kacang komak miwah rerasmen manut wuku, saha bantal agalah, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 272. SESAYUT PANYEGJEG URIP : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin tumpeng 1 bungkul, beras 2 kulak, ulam nyane ayam mepanggang, saha tumpeng alit manut wuku, kacang komak miwah rerasmen manut wuku, saha bantal agalah, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala upacara manusa Yadnya.
 273. SESAYUT SUKHA WEREDHI : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi tumpeng 3 bungkul, genah nyane mejajar, tumpenge tancebin sekar, kojong rangkadan, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 274. SESAYUT NGELIWATAKEN SEMAYA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi putih, maulam taluh medadar, gerang, mecongger bungan dapdap, sekar cempaka, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 275. SESAYUT PULAWA BAYA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi 9 pulung, ketipat kedis 9, tulung 9, sekar tunjung 9 katih, rerasmen inideran ketipat miwah tulung, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala nyayut wong kelebu/hanyut ring segara.
 276. SESAYUT PURNAMA SADA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi tumpeng 2 bungkul, mesaung mepelekir antuk busung, tumpenge metatakan antuk don miana cemeng, kwangen 2, mejinah pada 11 keteng, sekar sarwa wangi, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, tetebus putih.
 277. SESAYUT PANCA RENGGA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi tumpeng 5 bungkul, maulam ayam putih mepanggang, kwangen 5, sesanganan, raka-raka galahan, sedah woh, pisang kembang 1 ijas, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, sampian nyane sami antuk busung nyuh gading, aled sesayut nyane antuk busung nyuh bulan, tetebus putih.
 278. SESAYUT TADAH KALA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi punjungan tanekan 1 kulak, tinanceban tingkah nyane kadi katik bagia medaging sekar tunjung tri warna, ulam nyane bebek selem meguling, tulung urip 5, ketipat sidha purna 5, ketipat bagia 5, kelungah nyuh gading kinasturi 1, ketipat sami pada mesekar 1 katih soang-soang, daksina 1, jinah 800, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, katur ring Hyang Pertiwi, miwah ring Hyang Anantaboga, pemargin nyane ritatkala jagate kegeringan.
 279. SESAYUT KENENG UPAYA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi pulung pulungan, ketipat sidha hayu 3, genahang duur nasine, ulam jejatah 3 katih, balung ketupang 3, rerasmen kacang komak sami pada 3 takir, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 280. SESAYUT PANCA SANAK ; Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi 5 pulung, putih, barak, kuning, selem, berumbun pada 1 pulung, maulam ayam berumbun mepanggang, genahang duur nasine, taluh dadar 5, rineka senjata manut peider-ideran, kwangen 5, sedah sapatindih, tetebus manca warna lenga wangi burat wangi, sesanganan, raka-raka sarwa galahan, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 281. SESAYUT RAJA PINULAH : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi putih, taluh 1 bungkul, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 282. SESAYUT PASUPATI : Metatakan kulit sesayut, duur nyane susunin antuk wastra barak, dagingin beras 2 kulak, base tampelan 9, palawa bang, tumpeng barak 1, muncuk tumpenge susunin antuk damar antuk kulit taluh medaging minyak lan sigi, beten damare punika tancebin sekar pucuk bang meilehan, warirang bang, sesanganan barak 9, raka-raka sarwa barak, biyu udang 1 ijas, tebu barak, kwangen 9 siki, tulung 2, ulam ayam wiring mepanggang, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, katur ring Sang Hyang Pasupati.
 283. SESAYUT SANG HYANG JAGATPATI : Metatakan kulit sesayut antuk don purna jiwa, duur nyane dagingin tumpeng putih memuncuk barak 1, gerang kapiting, taluh bebek lebeng 1 bungkul, jangan bayem merebus 1 takir, beras 2 takir, raka woh-wohan 7 soan, pisang mas tasak 1 ijas, ulam nyane ayam putih siungan mepanggang, kwangen 9, jinah 225, daksina 1, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari antuk don naga sari lan don kemuning, sampian penyeneng lan sampian peras antuk busung nyuh gading.
 284. SESAYUT TRIDATU : Metatakan kulit sesayut antuk don bingin, don kroya, don nagasari sami 15 bidang, duur nyane dagingin nasi penek kuning 7 bungkul, metanceb sekar sari meileh, benang tridatu, beras mesasahan, sedah ingapon, jinah 200, meulam udang, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 285. SESAYUT SUNGSANG BARU : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi putih, meulam pencok bawi, lelamakan pataraning ancak, canang 7 tanding, sekar biru, jinah 11 keteng, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan. 
 286. SESAYUT SUNGSANG BAYU : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi sepulung, meulam sate bawi manut pewetonan, tulung agung 1, jinah 33 keteng, tetebus putih, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan. 
 287. SESAYUT TULUNG MUSAN : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi biru, tanekan 1 kulak, meulam ayam sudamala, mepukang-pukang dados 9 tekor, ginoreng asem, jangan 9 takir, penek agung 1, metanceb bawang tabia, jinah 9 keteng, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 288. SESAYUT TRI SAKTI : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi tumpen 3 bungkul, kwangen 3 besik, kayu sugih 2, memuncuk padma 1, ulama nyane ati mawilahan, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 289. SESAYUT SANGA WARA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi tumpeng me panjang sa asta musti 1, meileh antuk tumpeng 9 warna, manut warnaning pengider-ideran, ulam nyane atin bebek mawilahan, ayam berumbun mepanggang 1, sekar 9 warna, tumpenge sami mepelekir, sampian tumpeng 9 siki, sesari 225, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, sesayut puniki kemargiang meweweh antuk banten prayascita kawi, Durmanggala, saha banten pemiyak kala.
 290. SESAYUT KALA SIMPANG : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi 3 pulung, meulam taluh bungkulan, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala Bhuta Yadnya.
 291. SESAYUT PAGER WESI : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi punjungan, tanekan 1 kulak, tancebin wesi, medaging sekar tunjung 3 warna, ulam nyane itik selem, tulung urip 5, ketipat sidha purna 5, ketipat bagia 4, kelungah nyuh gading kinasturi 4, ketipat nyane sami mesekar pada 1 katih, jinah 800, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala jagate gerah utawi kepanesan. 
 292. SESAYUT PATULUNG URIP : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi putih, tulung nasi, ulam taluh meguling 1, tulung alit 11, genah nyane ngilehin nasine punika, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari alit 11 siki, tetebus putih 1 pasang. canang payasan.
 293. SESAYUT SURYA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi mewarna, kutus mekepel-kepel, sarupaning warna pada 1, medasar antuk nasi putih popolan duur nyane tancebin sekar tunjung barak, kwangen 8, sedah sapatindih, tetebus manut warnaning nasi, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 294. SESAYUT AMANGGUH KEWUH : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi biru ring tengah nyane kuning, gagempolan sekar cempaka ring tengah nyane, tetebus biru lan kuning, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 295. TETEBASAN KABUYUTAN : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin tumpeng agung 2 bungkul, ulam nyane ayam kelau kelidungan 1, daging nyane meolah jejatah 9, urab barak urab putih, linawar bawang jahe, kesuna cekuh, sere gula, ayam hyane winangun urip, ebat nyane, sajeng saguci, jangan sekawali, palawa don sembung, toya mewadah beruk anyar, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan winastu ring arepin kerubuhan, anggen ritatkala wenten kerubuhan lumbung, graha, kerubuhan taru agung, miwah sehananing kerubuhan.
 296. SESAYUT SARASWATI : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin penek barak, penek putih, penek selem, pada 1 soang-soang warna, kojong rangkadan medaging rerasmen, sesanganan saraswati canang lenga wangi, burat wangi tetebus nganutin warnaning penek, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan katur ring Ida Sang Hyang Aji Saraswati.
 297. SESAYUT DURMIKI : Metatakan kulit sesayut, duur nyane susunin antuk tumpeng 1, ketipat sida hayu 1, tulung urip 1, tulung sangkur 1, kelungah nyuh gading kinasturi 1, ulam nyane ayam se bulu-bulu mepanggang, sujang saha cemeng pada 1, lis peselan, padma, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 298. SESAYUT BAYU LESU : Metatakan kulit sesayut, duur nyane susunin antuk nasi aji keteng, taluh 1 bungkul, bawang putih, sere barak tasik 1 takir, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan anggen ring sanggar.
 299. SESAYUT MAYA LUPA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane susunin antuk nasi 9 pulung, sami nasine mepupuk antuk kuning taluh, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan wus punika raris ketatab nasin nyane ke ajeng antuk sang natab ngawit saking nasi nasine ring tengah.
 300. SESAYUT KALA PREKEMPA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane susunin antuk nasi tandekan 1 catu agung, ulam nyane ayam pinecel, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan sedah anut antuk dina, pisang setangkep, bulun sawang anut dina, dadaring antiga/taluh, sesari 225, beras 1 catu, benang tetebus, sudanag taluh,
 301. SESAYUT NGIPI HALA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane susunin antuk nasi tumpeng 9 bungkul melakar antuk beras 1 ceeng, ulam nyane ayam wiring mepanggang, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 302. SESAYUT NIRBHAYA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane susunin antuk nasi mewadah limas 5 siki, kwangen 5, medaging jinah 11 keteng soang-soang, ulam nyane bawi ingolah, gegecok penumpuha kening/susunin anut nasi manca warna, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 303. SESAYUT WANG KALESON : Metatakan kulit sesayut, duur nyane susunin antuk nasi tumpeng 1, tan keungkulan, tan kewayangan, ulam nyane taluh binendem utuh 1 bungkul, gerang, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 304. SESAYUT PAJEG ASTAMAHA BHAWA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane susunin antuk nasi beras 4 catu, ulam nyane jejatah bawi, sate asem, lembat padha 8 katih, genep saha ebat-ebatan, balung 8, sami mewadah ceper taluh medadar, duur taluh nyane tancebin tunjung 1 katih, ebat-ebatan nyane tancebin sekar manut warnaning pangideran, tetebus manca warna, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 305. SESAYUT/TETEBASAN GNI NGELAYANG Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi tumpeng 5 bungkul, ring tengah tumpeng agung, barak ne 4 bungkul, padha aron-aron, pateh sekadi tumpeng gurune, pada medaging taluh ayam biing, ulam nyane ayam biing mepanggang, genahang ring duur tumpenge ring tengah, tetebus 8 warna, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan anggen ring Dewa Yadnya utawi ritatkala maruwat/melukat.
 306. TETEBASAN PENGULENG DEWA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane susunin antuk beras akulak, nyuh 1 bungkul, taluh 1 bungkul, gegantusan/bijaratus, benang 1 tukel, jinah 225, duur berase susunin sangku medaging toya anyar, lis sanjata pahideran mesadah ring sangkune, padma 1, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan anggen ritatkala mapahayu Pemangku.
 307. TETEBASAN PENGENTEG LINGGIH : Metatakan kulit sesayut, duur nyane susunin antuk nasi bunter mepelekir, duur nasine susunin antuk nasi penek triwarna, metanceb sekar tri warna padha 5 katih, orti 5 katih, tulung agung 1, tulung sangkur 2, ketipat sesayut 1, ring pinggir nyane keiter antuk sekar, sedah woh, katipat sidha purna 1, ketipat cakra 1, sesanganan, raka-raka sarwa galahan, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan angge ritatkala ngenteg linggih ring Parhayangan.
 308. SESAYUT PANGALANG HATI : Metatakan kulit sesayut, duur nyane susunin antuk penek bolong, meulam atin ayam mewilahan, bubuh pelasa 1 takir, biaung buluh 1 takir, nasi mesisir 1 takir, nasi widya misi unti 1 takir, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan wewehin antuk tetebasan Prayascita, tetebasan Durmanggala, miwah sesayut Pageh Tuwuh.
 309. SESAYUT GNI KENCANA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane susunin antuk tumpeng ageng 1, kwangen 11, sane 7 genahang ring luhuring tumpeng, sane malih pat-pat genahang ring bongkol tumpenge, tancebin taji 4 ring bongkol, ring muncuk 11, muncuk tumpenge tancebin sekar putih, ring bongkol tumpenge tancebin sekar 11 katih, daksina 1, jinah 1700, tulung sedah woh 4,. sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, katur ring Hyang Akasa.
 310. SESAYUT KILAP PREMANA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi tanekan 1 catu agung, maulam ayam mepecel, sesanganan, raka-raka jangkep, sedah manut uriping dina, pisang setangkep, uluning sawung manut dina, taluh medadar, jinah 225, beras 2 catu, sedah woh, benang 1 tukel, sudang taluh, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, carunen ring Dengen, katur ring sang Kala Wisesa, Sangkala Sakti miwah ring sarwa Kala.
 311. SESAYUT LANGLANG BHUWANA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi punjungan, ulam nyane nyawan lan banding, taluh medadar, sekar sarasija, raka muncuk gedang (pisang), tetebus manca warna, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 312. SESAYUT SANGKUNING RAT : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi putih tanekan 1 catu agung, ulam itik putih mepanggang, winangun urip, megenah ring duur nasine, ring tengah nyane tancebin sekar tunjung putih 1 katih, taji manut uriping pawetonan, kembang pahyas, pisang mas,sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala mapahayu sang angawa rat.
 313. SESAYUT BYAKAWONAN : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi mesasahan belah kalih, kulit sayut nyane antuk don pandan, ulam nyane nyalian, lindung miwah ayam berumbun mepanggang, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan anggen ritatkala bhuta yadnya megenah ring caru.
 314. SESAYUT MERTHA KARYA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi merepat (segi empat), ring tengah-tengah nasine dagingin tumpeng ageng 1, tumpeng alit 2, genah nyane ngapit tumpenge sane ageng, ring bucuning nasi sane merepat tancebin kewangen pada 1, muncuk tumpenge sane ageng tancebin sekar tunjung 1, tulung 2, kojong rangkadan medaging kacang sesaur, sudang taluh (rerasmen), sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 315. SESAYUT PEPEK SARI : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi tumpeng 5 bungkul, kwangen 5 mesadah ring tumpenge, orti 5 metanceb ring tumpenge, ketipat sari 5, tulung antuk ron 5, tulung urip 5, ulam ayam mepanggang, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 316. SESAYUT PAKALA MIJIAN : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin antuk tumpeng 2 bungkul, ulam ayam mepanggang, peras cacan base ambungan, buah bancangan, rerasmen ( kojong rangkadan), kelungah nyuh gading 1, payuk pere 1, coblong 1, kayu tulak, kayu sisih, metegul antuk benang tridatu, lis peselan, padma, tetebus putih, jinah 225, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 317. SESAYUT SUKHA WREDHI : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi tumpeng 3 bungkul, genah nyane mejajar, tumpenge sane ring samping tancebin bunga nagasari, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 318. SESAYUT PENGLIPUR MANAH : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi lembaran, taluh medadar, kakul 2, kacang megoreng, kojong rangkadan (rerasmen), sekar turi, cempaka, kenyeri lan jepun, soang-soang pada apasang, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 319. SESAYUT YOGA GAMA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi mewadah ceper alit nganutin urip pancawara, rerasmen (kacang komak, sudang, taluh mewadah kojong rangkadan), nasine mecongger padang lepas, sedah, jambe, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 320. SESAYUT CANDRA MAYA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi catur warna, ulam itik mepanggang, tuak, nasi putih ulam nyane kuning taluh, nasi selem ulam nyane kakul, nasi barak ulam nyane gerang, nasine me alas antuk kain manut warnaning nasi, sekar 4 warna, sedah, jambe, tetebus 4 warna, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 321. SESAYUT KALA GREHA : Metatakan kulit sesayut, beten kulit sesayut susunin antuk beras 1 kulak, jinah 200, benang 1 tukel, raris duur nyane dagingin nasi tumpeng ageng 1 melakar antuk beras 8 catu, meweweh tumpeng alit nganutin uriping wuku, ring soang-soang tumpenge sane alit tancebin lilit linting megerenteng jinah bolong pada 1 keteng, metegul antuk benang tridatu, tumpenge sane ageng muncuk nyane medaging lampu (damar), ring sor nyane tancebin taji manut uripng wuku, kwangen manut uriping wuku, ulam itik meguling, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 322. SESAYUT PASUPATI : Metatakan kulit sesayut, beten sesayute dagingin beras barak, tampelan 9, duur nyane dagingin nasi tumpeng barak ageng 1, meiter antuk tumpeng barak alit 9, meiter antuk sekar pucuk bang 9 katih, ring muncuk tumpenge tancebin sekar pucuk bang 1, dupa 9 katih, ketipat bagia, ketipat pandawa, sami pada 9 bungkul, kwangen 9, raka manggis, buluan, salak, leci, pisang udang, tulung alit 9, tulung urip 9, sampian naga sari 9, canang gantal, ulam itik meguling maurat jinah 9 keteng, rantasan barak, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, canang payasan.
 323. SESAYUT DIRGAYUSA BUMI : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin antuk tumpeng 9 bungkul, pada metanceb sekar tunjung, kwangen 9, pada mejinah 2 keteng soang-soang, muncuk dap-dap pada 1 katih, ring soang-soang tumpeng, sampian naga sari 9 siki (pada ngawa), ulam ayam berumbun mepanggang, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, canang payasan.
 324. SESAYUT PRAYASCITA AYU PASEK PAGEH AMUKTI : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi melakar antuk beras 8 catu/kulak, nasi kepelan 5 kepel, tancebin sekar delima 5 katih, ayam mepanggang, me pukang-pukang winangun urip, duur ayame dagingin jaja dadar, ring ikut nyane dagingin nasi kuning aruan, tancebin antuk sekar tunjung 1 katih, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 325. SESAYUT PANCA KORSIKA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi kepelan barak 5 kepel, tancebin sarin bungan pucuk bang pada 1, taluh 1 bungkul, kojong rangkadan medaging rerasmen, sesanganan buntilan barak putih soang-soang pada 5 besik, bantal lan tape pada 5 siki, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 326. SESAYUT GURU ASIH : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi tumpeng 1, tancebin sekar sulasih miik, tunjung, cempaka saha taji 1, kojong rangkadan medaging rerasmen, calon 5 mewadah takir, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 327. SESAYUT RSI KEPANDITHAN : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi tumpeng 7 bungkul, metatakan antuk aled tajuh sah tancebin ati soang-soang tumpeng, kojong rangkadan medaging rerasmen, taluh be kasem 1 bungkul, pisang, keladi, jaja uli putih, kekiping putih, bantal pusung 7 siki, jejatah madhu drawa 7 siki, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 328. SESAYUT PENGENTEG SEMARA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi tumpeng 5 bungkul megenah manca desa, tumpenge sane ring tengah tancebin tum, jepit babi saha sate letlet, tumpenge sane malih 4 bungkul tancebin kober, gula kelapa mebelat antuk benang putih 11 ileh, ring bangkiang tumpenge tancebin kwangen, ulam ayam mepanggang, me pukang-pukang, malih winangun urip mebasa sambel, jaja metunu 11 siki, pisang siulan 11 bulih, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 329. SESAYUT PENGUKUP JIWA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi merepat/segi empat, duur nyane tancebin biji-bijian, ulam itik meguling, calon agung, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 330. SESAYUT PANCA BHAYA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi bira, ulam nyane gegecok bawi, duur nyane medaging sekar tunjung 5 katih, duur nyane susunin antuk getih matah 1 takir, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala maripurnayang sang kapanca bhaya, upacara nyane kemargiang ping 2, kemargiang ring merajan/sanggah.
 331. SESAYUT NIRMALA KESUNARAN : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi tumpeng 1, ulam ayam mepanggang mebasa bawang jahe, jaja begina selem, putih, bekayu, kekiping, tape raka woh-wohan, pisang pancaphala (5 jenis buah ) kojong rangkadan medaging rerasmen, calon 5 siki, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 332. SESAYUT JATI SEMARA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi tumpeng putih 1 bungkul, ulam ayam putih mulus mepanggang, sesanganan sarwa putih, raka-raka jangkep, kacang komak calon 5 siki, kojong rangkadan medaging rerasmen tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala upacara pawiwahan.
 333. SESAYUT PENGIPUK SEMARA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi penek kuning, ulam ayam putih siungan mepanggang, bantal kuning 10 siki, pisang keladi 10 siki, sesanganan sarwa kuning, raka-raka sarwa kuning, tape 7 siki, kacang komak 1 ceper, calon 2 katih, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala upacara pawiwahan.
 334. SESAYUT PANCA RSI : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin beras catur warna, duur nyane susunin nasi tumpeng panca warna pada 1 bungkul, sane putih ulam taluh, sane barak ulam udang, sane kuning ulam kuning taluh, sane selem ulam kakul, sane berumbun ulam sradu/ karangan, kwangen 5 siki, kelungah nyuh gading 1, lis senjata, padma, ambengan 11 katih, tirta empul mewadah payuk pere, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari pada ngawa (5), canang payasan 5 tanding.
 335. SESAYUT SAPTA RSI : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi tumpeng agung mepanjang asta musti mewarna pitung warna, putih, barak, kuning, selem, kuranta, jingga, pelung, ulam itik me be tutu, penek putih 4 siki, tumpeng guru 1, tulung metangga, base silih asih, sampian sari, tulung urip, tulung sangkur, ketipat pendawa 5, ketipat sari 5, ketipat sida purna 5, ketipat sida karya 5, sekar tunjung putih 5 katih, kwangen 7 siki, jinah 7777, tirta segara mewadah payuk pere, tirta danu mewadah payuk pere, tetebus tukelan, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 336. SESAYUT DURMITA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi penek 1 bungkul, mealed antuk don pandan,metatakan kelakat sudamala, nasine dagingin lis 1, kelungah nyuh gading 1, cameng 2, medaging tuwak lan arak, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan katur ring Betara Surya.
 337. SESAYUT SINGGAH PATI : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi kuning, ulam gegodoh megoreng, calon megoreng, saha jejeron nya ingolah, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, anggen ritatkala nebusin Sang Hyang Atma.
 338. SESAYUT MERTASARI LUWIH : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi penek kuning 5 siki, penek putih 5 siki, metanceb sekar putih 5 siki, beras wija 1 takir, toya cendana 1 takir, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, yan nyatur megenah ring tengah.
 339. SESAYUT AGUNG : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin tumpeng agung me pucak manik (taluh bebek lebeng), kwangen 4 siki, sekar ireng 4 katih, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan, yang nyatur megenah kaler.
 340. SESAYUT DHARMA WIKU CATUR : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin antuk penek agung 1, penek tapak 4 siki, medasar antuk beras putih, jinah 11 keteng, kwangen 4, sekar kuning 4 katih, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan yang nyatur megenah kauh
 341. SESAYUT MANGGUH PAKEWUH : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi biru ring tengah nyane kuning, tinumpangan sekar cempaka ring tengah, kojong rangkadan medaging rerasmen sudang taluh, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 342. SESAYUT KENENG UPAYA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi 3 pulung, ketipat sidha ayu 3 besik, megenah duur nasine, ulam jejatah 3, balung ketupang 3, rerasmen kacang komak sami pada 3 takir, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan.
 343. TETEBASAN PANCA KELUD/PEMIYAK KALA : Metatakan kulit sesayut, duur nyane dagingin nasi merepat/segi empat, duur nyane tancebin biji-bijian, ulam itik meguling, calon agung, sesanganan, raka-raka jangkep, tehenan 1, peras alit 1, sampian naga sari, canang payasan
sapunike dumun preside aturayang tyang, mogi Banten Upakara ring Bali puniki wenten wigunannyane. suksma.

8 komentar:

 1. Om Swastiastu... Becik pesan puniki... Minab mangda tatas indik sumbernyane... Puniki cakepan wenten saking plalutuk utawi lontar napi? Mangda tegep saha krama janten uning...

  BalasHapus
 2. Om Swastiastu... Becik pesan puniki... Minab mangda tatas indik sumbernyane... Puniki cakepan wenten saking plalutuk utawi lontar napi? Mangda tegep saha krama janten uning...

  BalasHapus
 3. Om suastiastu,mungguing sesayut utawi tebasan sane ketatas becik pisan,,,dumugi ring tata titining upacara sidha ketincapang,,sakewanten sumber nyane napi??? Mangda titiang tatas!!! Antuk punika titiang ngaturang suksmaning manah!

  BalasHapus
 4. Astungkare.. matur suksme sampun ngicenin catatan penting pisan niki..

  BalasHapus
 5. Swastyastu ampura tyang jagi metaken
  1.Sesayut tuwuh batu
  2.Sesayut pengenteg alaki rabi
  3.sesayut pengalang alaki rabi
  Suksma sedurungnyanešŸ™

  BalasHapus
 6. Om suwatyastu tiyang nunas tandingan penyejeg sareng pengenteg nggih? Sukseme om Santi,Santi,Santi,om.

  BalasHapus
 7. Om swastyastu dados Tyang nunas tandingan Banten sesayut jingga Wati Kusuma?suksma Om santih,santih,santih om

  BalasHapus